CDF - Fundamental Resmi Kuralları

01.07.2020
Yazar: Fortnite Rekabetçi Ekibi
CDF - Fundamental Resmi Kuralları

1.    Giriş ve Kuralların Kabulü

1.1    Giriş

1.1.1    Bu CDF Fundamental Resmi Kuralları ("Kurallar"), CDF Fundamental'ın tüm aşamalarını ("TCDF Fundamental" veya "Etkinlik") kapsar. 

1.1.2    Bu kurallar, Fortnite'ın ("Oyun") Fortnite Etkinlik Hizmeti Platformu'ndaki ("Etkinlik Hizmeti") Etkinlik dahilindeki rekabetçi maçlarının doğruluğunu ve dürüstlüğünü korumak için tasarlanmıştır. Amaçları heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturmak, Oyun dahilindeki tüm rekabetçi maçların eğlenceli ve adil geçmesini sağlamak ve Rahatsız Edici Davranışların (aşağıda tanımlanmıştır) önüne geçmektir. 

1.1.3    Etkinlik Hizmeti kişi ve kuruluşların Oyunla ilgili rekabetçi maçlar içeren kendi etkinliklerini ("Topluluk Etkinlikleri" olarak anılacak) düzenlemeleri ve yönetmelerine izin vermek adına Epic Games, Inc. ("Epic") tarafından sağlanmaktadır. Netlik açısından belirtmek gerekirse, Epic; Etkinlik ve Topluluk Etkinlikleri için ödül verse de bu tür etkinlikler "resmi" Epic etkinlikleri değildir ve Epic, Etkinlik'in de diğer Topluluk Etkinlikleri'nin de sponsoru değildir ve bunları yönetmez. Oyuncular soru sormak veya Etkinlik'le ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmak istediklerinde BBL ("Etkinlik Organizatörü") ile iletişime geçmelidir. Etkinlik Hizmeti'nin kötüye kullanımını bildirmek için lütfen tournaments@epicgames.com adresi üzerinden bir Epic Espor Koordinatörü'yle irtibata geçin.

1.2    Kuralların Kabulü

Etkinlik'e katılmak için, her oyuncunun (veya (aşağıda belirtildiği üzere) reşit değilse oyuncu adına ebeveyninin ya da yasal vasisinin), Bölüm 8'deki Davranış Kuralları da dahil olmak üzere bu Kurallara daima uyacağını kabul etmesi gerekir. Oyuncu, Etkinlik'e dahil herhangi bir oyuna ya da maça katılarak, Bölüm 1.2 uyarınca bu kuralları kabul ettiğini (veya Reşit Olmayan Kişi ise kendisi adına ebeveyni ya da yasal vasisinin kabul ettiğini) onaylamış sayılır.

2.    Etkinlik Yapısı

2.1    Terimlerin Tanımı
        
2.1.1    Avlama

Bir oyuncunun, diğer bir oyuncunun canını ve (varsa) kalkanını tüketmesi durumuna Avlama adı verilir. Bölüm 7.1.2'ye göre avlama işlemini kimin yaptığına (a) oyun ekranının sol alt köşesinde bulunan hareket akışına ve (b) tek bir maçta yapılan toplam avlama sayısını gösteren arayüze bakarak karar verilir. Buna bağlı olarak, bir oyuncu avlandıktan sonra maçın devamındaki herhangi bir bölümde bu oyuncuya avlama puanı verilmez.

2.1.2    Oyun Modu

Bir maça özel olarak belirlenmiş kurallar dizisine, oyun öğeleri setine veya kazanma koşullarına Oyun Modu adı verilir. Oyun Modları son derece geniş kapsamlı olabilir ve maçtan maça değişiklik gösterebilir. Etkinlik Organizatörü'nün atadığı Etkinlik Yöneticileri ("Etkinlik Yöneticileri"), bir maçın başlangıcından önce her oyun moduna özgü değişkenleri ve sınırlamaları açıklayacaktır.

2.1.3    Maç

Bir oyuncu ya da takım ya aşağıda tanımlanan şekilde Azmin Zaferi'ne ulaşana ya da belirli zafer koşulları başka biçimlerde karşılanana (uygun olduğunda) kadar Oyun dahilinde oynanan tek bir rekabet aşamasına maç adı verilir.

2.1.4    Sıralama

Bir oyuncunun ya da takımın avlanmadan önce maçta geçirdiği sürenin bu maçtaki diğer oyuncuların ya da takımların geçirdiği süreyle kıyaslanmasına sıralama adı verilir. Sıralama, avlandıktan sonra kullanıcı arayüzünde gösterilir.

2.1.5    Oturum

Kazanan ya da kazananlar, (a) önceden belirlenmiş bir sayıda maçın tamamlanmasıyla ya da (b) önceden belirlenmiş bir sürenin tamamlanmasıyla belirlenene kadar oynanan bir dizi maça oturum adı verilir.

2.1.6    Azmin Zaferi

Bir oyuncunun ya da takımın oynanmakta olan oyun modunun ya da maçın kazanma koşullarını yerine getirmesine Azmin Zaferi adı verilir. Bu ifade genellikle oyun modunu ya da maçı birinci sırada bitirme için kullanılır.

2.2    Program - Oyun İçi Listedeki Final Programı
    
2.2.1    14 Temmuz: 1. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt
2.2.2    21 Temmuz: 2. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt 
2.2.3    28 Temmuz: 3. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt
2.2.4    4 Ağustos: 4. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt
2.2.5    11 Ağustos: 5. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt 
2.2.6    18 Ağustos: 6. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt 
2.2.7    25 Ağustos: 7. Isınma Turu - 1. ve 2. Raunt 
    
2.3    Programda Değişiklikler

Etkinlik Organizatörü, Etkinlik dahilindeki herhangi bir maçın ya da oturumun programını veya tarihini (ya da bu maç veya oturumla ilişkili oynanacak herhangi bir oyun modunu) yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. Ancak Etkinlik'te böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde Etkinlik Organizatörü tüm oyuncuları uygun olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

2.4    Etkinlik Formatı ve Puanlama - CDF Fundamental 

2.4.1

Bu kuralların hükümleri ve koşulları ve ilgili tarihte güncel Epic askıya alma/uzaklaştırma cezaları (varsa) doğrultusunda, (Etkinlik Organizatörü tarafından bu kurallar uyarınca) yarışmaya uygun bulunan herhangi bir oyuncu sıraya girerek Etkinlik'e katılabilir.

Oturumlar yaklaşık iki (2) saat sürecektir. Oyuncular, her bir oturum sırasında en fazla altı (6) maça katılabilir. Oyuncular, Bölüm 2.4.2'de ya da 2.4.3'te (hangisi geçerliyse) açıklanan puanlama sistemine göre puan kazanacaktır. Bir oturuma ait maçlar sadece o oturumun süre aralığı bitmeden önce başlarsa geçerli sayılacaktır. 

Etkinlik'in sonunda, burada açıklanan hükümler ve koşullar doğrultusunda, oyun içi Sıralama'da ("Sıralama) belirtildiği gibi her bölgenin (uygunsa) sıralamasında en yüksek puanı alan oyunculara Bölüm 2.5'te açıklandığı şekilde ödül verilecektir.

2.4.2    Puanlama Sistemi
            
Sıralama

Azmin Zaferi: 60 Puan
2. Oyuncu: 53 Puan
3. Oyuncu: 49 Puan
4. Oyuncu: 47 Puan
5. Oyuncu: 46 Puan
6. Oyuncu: 45 Puan
7. Oyuncu: 44 Puan
8. Oyuncu: 43 Puan
9. Oyuncu: 42 Puan
10. Oyuncu: 41 Puan
11. Oyuncu: 40 Puan
12. Oyuncu: 39 Puan
13. Oyuncu: 38 Puan
14. Oyuncu: 37 Puan
15. Oyuncu: 36 Puan
16. Oyuncu: 35 Puan
17. Oyuncu: 34 Puan
18. Oyuncu: 33 Puan
19. Oyuncu: 32 Puan
20. Oyuncu: 31 Puan
21. Oyuncu: 30 Puan
22. Oyuncu: 29 Puan
23. Oyuncu: 28 Puan
24. Oyuncu: 27 Puan
25. Oyuncu: 26 Puan
26. Oyuncu: 25 Puan
27. Oyuncu: 24 Puan
28. Oyuncu: 23 Puan
29. Oyuncu: 22 Puan
30. Oyuncu: 21 Puan
31. Oyuncu: 20 Puan
32. Oyuncu: 19 Puan
33. Oyuncu: 18 Puan
34. Oyuncu: 17 Puan
35. Oyuncu: 16 Puan
36. Oyuncu: 15 Puan
37. Oyuncu: 14 Puan
38. Oyuncu: 13 Puan
39. Oyuncu: 12 Puan
40. Oyuncu: 11 Puan
41. Oyuncu: 10 Puan
42. Oyuncu: 9 Puan
43. Oyuncu: 8 Puan
44. Oyuncu: 7 Puan
45. Oyuncu: 6 Puan
46. Oyuncu: 5 Puan
47. Oyuncu: 4 Puan
48. Oyuncu: 3 Puan
49. Oyuncu: 2 Puan
50. Oyuncu: 1 Puan


Avlama Başına: 2 Puan

2.4.3    Beraberliğin Bozulması

Beraberlik durumunda beraberliği bozmak için sırayla şunlar dikkate alınacaktır: (1) kazanılan toplam puan; (2) oturum(lar)da kazanılan toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturum(lar)da yapılan ortalama avlama sayısı; (4) oturum(lar)daki her maçın ortalama sıralaması; (5) bütün maçlar boyunca hayatta kalınan saniye olarak toplam süre ve son olarak (6) yazı tura.
 

2.5    Ödüller

Sıra        Ödül
1. - 50. Oyuncular:    Özel Fortnite Scholastic Kapüşonlusu

2.5.1    Buradaki hüküm ve koşullar doğrultusunda, her oturumun sonunda Sıralama'daki yerlerine göre oyunculara veya takımlara aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır. Netlik açısından belirtmek gerekirse, ödüller, sarih ya da zımni bir garanti veya güvence olmadan "olduğu gibi" verilir. Ödüller başka birisine devredilemez ya da atanamaz ve Kazanan Oyuncular (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından devredilemez. Para ödülü dışındaki ödüllerin nakit karşılığı alınamaz. Tüm ödül detayları, Epic veya Etkinlik Organizatörü'nün (hangisi uygunsa) takdirine bağlıdır. Bir ödülün kabulü ve kullanımında hükümler ve koşullar geçerli olabilir.


2.5.2    Sadece Kurallar uyarınca Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenen şekilde en yüksek puanı alan oyuncular ("Kazanan Oyuncular" olarak anılacaklar), Bölüm 2.5'te belirtilen ödülleri almaya hak kazanacaktır.  En yüksek puan alan oyunculardan daha düşük bir skora sahip olan hiçbir oyuncu, herhangi bir zamanda veya hiçbir koşulda, Etkinlik ile ilgili herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olamaz.

Etkinlik Organizatörü, Etkinlik'in bitiminden itibaren yedi (7) gün içerisinde veya makul gördüğü bir zamanda Kazanan Oyunculara Epic hesaplarına bağlı e-posta adresleri üzerinden muhtemel Kazanan Oyuncu olduklarını bildirir. Bu kişiler, 3. Bölüm uyarınca uygunluğun doğrulanması ve bu Kurallara uygunluğa tabi olacaktır. 

Böyle bir oyuncunun herhangi bir bildirim veya materyale veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi muhtemel kazanan oyuncunun diskalifiye olmasıyla sonuçlanabilir ve bu tür bir oyuncu, Etkinlik ile bağlantılı olarak herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olamayabilir. Böyle durumlarda, Etkinlik Organizatörü en yüksek puana sahip olan bir sonraki oyuncuyu alternatif muhtemel Kazanan Oyuncu olarak seçebilir. Muhtemel Kazanan Oyunculara katılım koşullarıyla, mali sorumluluklarla ya da reklam/tanıtım konularıyla ilgili çeşitli sözleşmeler ("Sözleşme") gönderilebilir. Yürürlükteki yasalarla kısıtlanmadıkça, muhtemel Kazanan Oyuncu'nun bu kurallara göre İbraname alması halinde, muhtemel Kazanan Oyuncu belirtilen geçerli teslim tarihlerine kadar İbraname'yi tamamlamalı ve teslim etmelidir.

Ayrıca Kazanan Oyuncuların, ödüllerini alabilmeleri için gerekli olan vergi bilgisi formları da dahil olmak üzere ödeme bilgilerini Etkinlik Organizatörü'ne ulaştırmaları gerekebilir. Muhtemel Kazanan Oyuncular geçerli ödeme formlarını Etkinlik Organizatörü'ne zamanında ulaştırmazsa Etkinlik Organizatörü'nün ödülleri vermeme hakkı saklıdır.

Kazanan Oyuncular, (gelir ve stopaj vergisi dahil) varsa her türlü uluslararası, federal, eyalet ve yerel vergilerden sorumludur. Kazanan Oyuncular ödülü değiştiremez ancak Etkinlik Organizatörü haklı gerekçelere sahip olduğunda tamamen kendi takdirine bağlı olarak ödülü (veya bir kısmını) ödüle denk veya daha yüksek değerli bir ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar. Etkinlik Organizatörü oyuncunun vergi mümessili veya herhangi bir temsilcisi olmayacaktır.

3.    Oyuncu Uygunluğu

3.1    Oyuncu Yaşı; Öğrencilik Hali

3.1.1    CDF Fundamental'ta yarışmaya uygun olmak için oyuncunun yaşı en az 13 olmalıdır (veya kendi ikamet ettiği ülkenin yaş sınırına bağlı olarak belirtilenden daha büyük olması gerekebilir).  Bir oyuncu 18 yaşının ya da yaşadığı ülkede geçerli olan reşit olma yaşının altındaysa ("Reşit Olmayan Kişi") bu Etkinlik'te yer alabilmek için ebeveyninin ya da yasal vasisinin iznini almalıdır.

3.1.2    Tüm oyuncular etkinlik süresince Brezilya'daki resmi olarak tanınan bir lise veya üniversitede kaydı ve oyuncuların herhangi bir disiplin cezası bulunmamalı. 

3.1.3    Yarışmaya uygun olmadığı halde Etkinlik Yöneticilerini yanlış uygunluk bilgileri vererek yanıltan veya yanıltmaya yeltenen oyuncular Etkinlik'e katılmaktan veya Etkinlik'e devam etmekten diskalifiye olur.

3.2    Fortnite SKLA

Tüm oyuncular Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na uymalıdır ("Fortnite SKLA") (https://www.epicgames.com/fortnite/tr/eula). Bu Kurallar, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na ekleme yapar fakat onun yerine geçemez.

3.3    İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA)

Her oyuncu Epic hesabındaki (henüz etkinleştirmedilerse) İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı ("2FA") etkinleştirmelidir.  İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı etkinleştirmek için oyuncuların https://www.epicgames.com/2FA adresine gitmesi, Epic hesaplarına giriş yapması ve ekranda gördüğü talimatları uygulaması gerekmektedir. 

3.4    Uygunsuz Bağlantılar

Epic'in veya Etkinlik Organizatörü'nün çalışanları, yetkilileri, yöneticileri, temsilcileri, ajansları (hukuk, reklam ve tanıtım ajansları da dahil olmak üzere), bu kişilerin aile üyelerinden her biri (nerede yaşadıklarına bağlı olmaksızın eş, anne, baba, kardeş, çocuk, amca, dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne, büyükbaba ve evlilik yoluyla edinilen akrabalar), birlikte yaşadıkları kişiler (kan bağı olup olmadığına bakılmaksızın), Etkinlik'in yapımı ve yönetimiyle, Epic'in veya Etkinlik Organizatörü'nün yan kuruluşlarıyla, temsilcileriyle, ajanslarıyla ve Epic'e veya Etkinlik Organizatörü'ne bağlı kuruluşlarla ilişkili kişiler ya da kurumlar (bu durumların her biri için uygun olduğu gibi) bu Etkinlik'e katılamaz veya Etkinlik'i kazanamaz.

3.5    Oyuncu Adları

3.5.1    Tüm takım ve şahsi oyuncu adları Bölüm 8'deki Davranış Kuralları'na uygun olmalıdır. Etkinlik Organizatörü ve Etkinlik Yöneticileri herhangi bir sebepten ötürü takım ve şahsi Oyuncu etiketlerini veya adlarını kısıtlayabilir veya değiştirebilir.

3.5.2    Bir takımın veya oyuncunun kullandığı ad 
Fortnite®, Epic kelimelerini veya Epic'in sahip olduğu veya lisansını aldığı diğer herhangi bir marka, ticari isim veya logoyu içeremez veya bu kelimeleri kullanamaz.

3.5.3    Bir takım veya oyuncu; başka bir takım, oyuncu, yayıncı, ünlü, devlet görevlisi, Epic çalışanı veya herhangi diğer kişi veya kuruluşun taklidi olan isimler kullanamaz.

3.6    İyi Hal

Oyuncular sahip oldukları tüm Epic Games hesaplarında kurallara uygun hareket etmelidir ve gizli bir şekilde kural ihlallerinde bulunmamalıdır. Oyuncular ayrıca daha önce herhangi bir resmi Epic kuralını ihlal etmekten dolayı ceza almamış olmalı ya da aldığı cezayı tamamlamış olmalıdır.

3.7    Ek Sınırlamalar

3.7.1    Tüm bölümleriyle birlikte Etkinlik, Brezilya'daki oyunculara açıktır.

3.7.2    Etkinlik süresince her makinede yalnızca tek bir oyuncu oynayabilir (diğer bir deyişle herhangi bir Etkinlik maçı sırasında birden fazla oyuncu aynı makineden Etkinlik'e katılamaz).

3.7.3    Oyuncular, "ikincil hesap" (yani zaten kayıtlı bir Epic hesabı olan bir oyuncunun kullandığı yan hesap) kullanarak Etkinlik'e katılamaz.

4.    Oyuncu/Takım Oluşturma Kuralları

4.1    Tekli 

4.1.1    Tekli'deki her bir oyuncunun (veya reşit olmadığı takdirde Oyuncu'nun ebeveyni veya yasal vasisinin), Etkinlik'te yer almadan önce Bölüm 1.2'de belirtildiği üzere bu Kuralları okuması ve kabul etmesi gereklidir.

5.    Sorunlar

5.1    Terimlerin Tanımı

5.1.1    Hata 

Hatalı veya beklenmedik bir sonuç veren veya oyunun ve/veya donanım cihazının istenmeyen şekillerde davranmasına neden olan bir hata, kusur, arıza veya sorundur.

5.1.2    Kasıtlı Bağlantı Kopması 

Oyuncunun kendi hareketlerinden dolayı oyunla bağlantısının kopması durumudur. Bir oyuncunun bağlantısının kesilmesine yol açan her türlü eylem, oyuncunun gerçek amacına bakılmaksızın kasıtlı olarak kabul edilir. Kasıtlı bağlantı kopması, maçı tekrarlamak için geçerli bir teknik sorun olarak kabul edilmez. 

5.1.3    Sunucu Çökmesi 

Bir sorun sebebiyle bütün oyuncular