Fortnite Nakit Kupaları: 2’nci Bölüm 1’inci Sezon Resmî Kuralları v2

11.11.2019
Yazar: Fortnite
Fortnite Nakit Kupaları: 2’nci Bölüm 1’inci Sezon Resmî Kuralları

1.    Giriş ve Kabul

1.1    Giriş

Bu Fortnite Nakit Kupası: 2’nci Bölüm 1’inci Sezon Resmî Kuralları (“Kurallar”), Fortnite Nakit Kupaları 2’nci Bölüm 1’inci Sezon’un (“Nakit Kupası” ya da “Etkinlik”) tüm aşamalarını düzenler.

Bu kurallar, Etkinlikle bağlantılı olarak Fortnite’ın (“Oyun”) rekabetçi bir şekilde oynanmasını garanti etmek için tasarlanmıştır ve canlı rekabeti teşvik etmeyi ve Oyundaki tüm rekabetçi hamlelerin (aşağıda tanımlanan) Kötü Niyetli Davranışlardan uzak, eğlenceli ve adil olmasını sağlamaya yardımcı olmayı amaçlar.

1.2    Kabul

Etkinliğe katılabilmek için her oyuncunun, Bölüm 8’deki Davranış Kuralları da dâhil bu Kurallara her zaman uyacağını kabul etmesi (ya da 18 yaşının altındaysa veya oyuncunun ikamet ettiği ülkede tanımlanan reşit olma yaşının altındaysa (“Reşit Olmayan Kişi”), oyuncunun ebeveynlerinin ya da yasal vasisinin oyuncu adına bu kuralları kabul etmesi) gerekir. Oyun istemcisinde Epic Games, Inc. (“Epic”) tarafından bu seçeneğin sunulduğu yerde Oyuncu (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, ebeveynleri ya da yasal vasisi) Kuralları kabul et veya onayla seçeneğine tıklayarak bu Kuralları kabul edebilir.  Oyuncu (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, ebeveyni ya da yasal vasisi), Etkinliğin parçası olan herhangi bir oyun ya da maça katılarak Bölüm 1.2’deki bu Kuralları kabul ettiğini onaylamış olur.

1.3    Uygulama

Epic, (aşağıda tanımlandığı şekilde) Etkinlik Yöneticileri ile iş birliği yaparak ve Bölüm 9’da belirtildiği şekilde Kural ihlali yapan oyunculara ceza vererek bu Kuralların Etkinlikteki tüm oyuncular için uygulanmasından öncelikli olarak sorumlu olacaktır.

1.4    Değişiklikler

Epic, bu Kuralları zaman zaman güncelleyebilir, revize edebilir, değiştirebilir veya tadil edebilir. Her bir oyuncu için, Kurallardaki güncelleme, değişiklik ya da tadilat sonrasında Etkinliğe katılım, değiştirilen, güncellenen ya da tadil edilen bu Kuralların söz konusu oyuncu (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, ilgili oyuncunun ebeveynleri ya da yasal vasisi) tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

2.    Etkinlik Yapısı

2.1    Terimlerin Tanımı
        
2.1.1    Arena

Fortnite’ın sıralamalı yarışma modu, on (10) klasmana bölünmüş (her biri bir “Klasman”) aşağıdaki üç (3) ligden (her biri bir “Lig”) oluşur:

Açık Lig: Klasman I (0 - 499 Hype puanı (“Hype”)) 
Açık Lig: Klasman II (500 - 999 Hype)
Açık Lig: Klasman III (1.000 - 1.499 Hype)
Açık Lig: Klasman IV (1.500 - 1.999 Hype)

Zorlu Lig: Klasman I (2.000 - 2.999 Hype)
Zorlu Lig: Klasman II (3.000 - 4.499 Hype)
Zorlu Lig: Klasman III (4.500 - 6.499 Hype)

Şampiyon Ligi: Klasman I (6.500 - 9.999 Hype)
Şampiyon Ligi: Klasman II (10.000 - 13.999 Hype)
Şampiyon Ligi: Klasman III (14.000+ Hype)

2.1.2    Avlama

Bir oyuncunun diğer bir oyuncunun HP ve Kalkanını (varsa) silmesi durumunda gerçekleşir. Bölüm 7.1.2’ye bağlı olarak, avlama puanı, (a) oyun ekranının sol alt köşesinde yer alan aksiyon girdileri ve (b) tek bir maç sırasında kazanılan toplam avlama sayısını gösteren UI (kullanıcı ara birimi) ile belirlenir; ancak hiçbir koşulda, bir oyuncu avlandıktan sonra bir maçın hiçbir bölümü için o oyuncuya avlama puanı verilmez.

2.1.3    Etkinlik Yöneticisi

Yönetim ekibinin, yayın ekibinin, üretim ekibinin, etkinlik personelinin herhangi bir Epic çalışanı veya üyesi ya da Etkinliğin yürütülmesi amacıyla diğer bir şekilde işe alınmış veya sözleşme yapılmış olan herhangi bir diğer kişi.

2.1.4    Oyun Modu

Belirli bir maç için özel kurallar, oyun ögeleri ya da kazanma koşulları. Oyun modları çok kapsamlı olabilir ve farklı maçlarda değişebilir ya da aynı kalabilir. Etkinlik Yöneticileri, maç başlamadan önce her bir oyun modunun belirli parametrelerini açıklar.

2.1.5    Maç

Fortnite içinde, bir oyuncu ya da takım Azmin Zaferi'ni (aşağıda tanımlandığı gibi) elde edene ya da kesin galibiyet koşullarına ulaşana kadar oynanan tekli mücadele oturumudur.

2.1.6    Sıralama

Elenmeden önce o maç için diğer oyuncu ve takımlarla kıyaslandığında oyuncunun ya da takımın maçı oynarken harcadığı süre. Sıralama, elendikten sonra kullanıcı ara biriminde görülür.
2.1.7    Oturum

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir ya da birden fazla kazanan belirlenene kadar oynanan maç setleri: (a) belli sayıda maç setini tamamlamış olmak ya da (b) belirli set süresini tamamlamış olmak.

2.1.8    Azmin Zaferi

Bir oyuncu ya da takımın, oynanmakta olan maçın güncel oyun modunun galibiyet koşullarını karşıladığı durum. Daha genel anlamda bu durum, oyunu birinci bitirince gerçekleşir.

2.2    Zaman Çizelgesi - Oyunda Belirtilen Tüm Final Saatleri
    
2.2.1    

13 Kasım - 19 Aralık 2019 arası her Çarşamba: Platform Nakit Kupası [Tüm Bölgeler]

2.2.2    

14 Kasım - 19 Aralık 2019 arası her Perşembe: Zorlu Nakit Kupası [Tüm Bölgeler]
    
2.3    Yeniden Programlama

Epic, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, herhangi bir maçın ya da Etkinlik oturumunun tarihini yeniden programlayabilir ve/veya değiştirebilir (ya da bunlarla bağlantılı olarak oynanacak herhangi bir oyun modunu değiştirebilir). Bununla birlikte, Etkinlik programı değiştirilmişse, Epic mümkün olan en kısa sürede tüm oyuncuları bilgilendirecektir.

2.4    Etkinlik Formatı ve Puanlama - Platform Nakit Kupası

2.4.1

Bu Kuralların hüküm ve koşullarına tabi olarak, uygun oyuncular (bu Kurallara uygun olarak Epic tarafından belirlenir), sıraya girip Platform Tekli Nakit Kupasına (“Platform Nakit Kupası”) katılabilir.

İlgili her Platform Nakit Kupası için, tüm uygun oyuncular (bu Kurallara uygun olarak Epic tarafından belirlenir) kendi bölgelerinin tek oturum süresi içinde (oyun içinde ilan edilir) sıraya girebilmek ve yarışabilmek için, söz konusu Platform Nakit Kupasının başında kendi bölgelerinin Arenasında Zorlu Lig’de (Klasman I, II ya da III) yer almalıdır.

Her oturum yaklaşık üç (3) saat sürer. Oyuncular bir oturumda en fazla on (10) maça katılabilirler. Oyuncular, Bölüm 2.4.2 ve 2.4.3’te listelenen (hangisi geçerliyse) puanlama sistemine göre puan kazanır. Bir oturuma ait maçlar, maç ancak o oturumun süresi dolmadan önce başlarsa sayılacaktır. 

Netleştirmek gerekirse, oyuncular bir Platform Nakit Kupasına sadece tek bir bölgede katılım gösterebilirler.

Oturumun sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, oyundaki liderlik tablosunda (“Liderlik Tablosu”) belirtilen her bölgeden en yüksek puana sahip olanlar Bölüm 2.6’da belirtilen ödülleri kazanırlar.

2.4.2    Puanlama Sistemi
            
Azmin Zaferi: 10 Puan
2’nci - 5’inci: 7 Puan
6’ncı - 15’inci: 5 Puan
16’ıncı - 25’inci: 3 Puan

Her Avlama: 1 Puan

2.4.3    Beraberlik Bozucular

Beraberlik bozucular burada verilen sırayla belirlenecektir: (1) alınan toplam puan; (2) oturumdaki toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturumdaki ortalama avlama sayısı; (4) oturumdaki maç başına ortalama sıralama; (5) tüm maçlarda hayatta kalınan toplam saniye sayısı ve son olarak (6) yazı tura.

2.5    Etkinlik Formatı ve Puanlama - Zorlu Lig Nakit Kupası

2.5.1

Bu Kuralların hüküm ve koşullarına tabi olarak, uygun oyuncular (bu Kurallara uygun olarak Epic tarafından belirlenir), sıraya girip Zorlu Lig Tekli Nakit Kupasına (“Zorlu Nakit Kupası”) katılabilir.

İlgili her Zorlu Nakit Kupası için, tüm uygun oyuncular (bu Kurallara uygun olarak Epic tarafından belirlenir) kendi bölgelerinin oturum süresi içinde (oyun içinde ilan edilir) sıraya girebilmek ve yarışabilmek için, söz konusu Zorlu Nakit Kupasının başında kendi bölgelerinin Arenasında Zorlu Lig’de (Klasman I, II ya da III) yer almalıdır.

Her oturum yaklaşık üç (3) saat sürer. Oyuncular bir oturumda en fazla on (10) maça katılabilirler. Oyuncular, Bölüm 2.5.2 ve 2.5.3’te listelenen (hangisi geçerliyse) puanlama sistemine göre puan kazanır. Bir oturuma ait maçlar, maç ancak o oturumun süresi dolmadan önce başlarsa sayılacaktır. 

Netleştirmek gerekirse, oyuncular bir Zorlu Nakit Kupasına sadece tek bir bölgede katılım gösterebilir.

Oturumun sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Liderlik Tablosunda belirtilen her bölgeden en yüksek puana sahip olanlar, Bölüm 2.6’da belirtilen ödülleri kazanırlar.
2.5.2    Puanlama Sistemi
            
Azmin Zaferi: 10 Puan
2’nci - 5’inci: 7 Puan
6’ncı - 15’inci: 5 Puan
16’ıncı - 25’inci: 3 Puan

Her Avlama: 1 Puan

2.5.3    Beraberlik Bozucular

Beraberlik bozucular burada verilen sırayla belirlenecektir: (1) alınan toplam puan; (2) oturumdaki toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturumdaki ortalama avlama sayısı; (4) oturumdaki maç başına ortalama sıralama; (5) tüm maçlarda hayatta kalınan toplam saniye sayısı ve son olarak (6) yazı tura.

2.6    Ödüller

2.6.1    Platform Nakit Kupası
    
Her oturumun sonunda, Liderlik tablosundaki sıralamalarına göre her oyuncuya aşağıdaki ödüller verilir.

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Kuzey Amerika Doğu

Sıralama    Ödül
1     2.500 ABD Doları
2     1.800 ABD Doları
3     1.400 ABD Doları
4     1.200 ABD Doları
5     1.100 ABD Doları
6     1.000 ABD Doları
7     900 ABD Doları
8     800 ABD Doları
9     700 ABD Doları
10     600 ABD Doları
11-20    500 ABD Doları
21-30    350 ABD Doları
31-40    300 ABD Doları
41-50    250 ABD Doları
51-75    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Kuzey Amerika Doğu

Sıralama    Ödül
1     2.500 ABD Doları
2     1.800 ABD Doları
3     1.400 ABD Doları
4     1.200 ABD Doları
5     1.100 ABD Doları
6     1.000 ABD Doları
7     900 ABD Doları
8     800 ABD Doları
9     700 ABD Doları
10     600 ABD Doları
11-20    500 ABD Doları
21-30    350 ABD Doları
31-40    300 ABD Doları
41-50    250 ABD Doları
51-75    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Kuzey Amerika Doğu
Sıralama        Ödül
1     1.500 ABD Doları
2     1.200 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     700 ABD Doları
6     600 ABD Doları
7     500 ABD Doları
8     450 ABD Doları
9     400 ABD Doları
10     350 ABD Doları
11-20    300 ABD Doları
21-30    250 ABD Doları
31-40    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Avrupa

Sıralama    Ödül
1     3.500 ABD Doları
2     2.500 ABD Doları
3     1.700 ABD Doları
4     1.500 ABD Doları
5     1.300 ABD Doları
6     1.200 ABD Doları
7     1.100 ABD Doları
8     1.000 ABD Doları
9     900 ABD Doları
10     800 ABD Doları
11-20    700 ABD Doları
21-30    600 ABD Doları
31-40    500 ABD Doları
41-50    400 ABD Doları
51-75    300 ABD Doları
76-100    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Avrupa

Sıralama    Ödül
1     3.500 ABD Doları
2     2.500 ABD Doları
3     1.700 ABD Doları
4     1.500 ABD Doları
5     1.300 ABD Doları
6     1.200 ABD Doları
7     1.100 ABD Doları
8     1.000 ABD Doları
9     900 ABD Doları
10     800 ABD Doları
11-20    700 ABD Doları
21-30    600 ABD Doları
31-40    500 ABD Doları
41-50    400 ABD Doları
51-75    300 ABD Doları
76-100    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Avrupa

Sıralama        Ödül
1     2.000 ABD Doları
2     1.500 ABD Doları
3     1.300 ABD Doları
4     1.200 ABD Doları
5     1.000 ABD Doları
6     900 ABD Doları
7     800 ABD Doları
8     700 ABD Doları
9     600 ABD Doları
10     500 ABD Doları
11-20    450 ABD Doları
21-30    400 ABD Doları
31-40    350 ABD Doları
41-50    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Kuzey Amerika Batı

Sıralama    Ödül
1     1.800 ABD Doları
2     1.300 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     600 ABD Doları
6     500 ABD Doları
7     450 ABD Doları
8     400 ABD Doları
9     350 ABD Doları
10     300 ABD Doları
11-20    250 ABD Doları
21-30    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Kuzey Amerika Batı

Sıralama    Ödül
1     1.800 ABD Doları
2     1.300 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     600 ABD Doları
6     500 ABD Doları
7     450 ABD Doları
8     400 ABD Doları
9     350 ABD Doları
10     300 ABD Doları
11-20    250 ABD Doları
21-30    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Kuzey Amerika Batı

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Brezilya

Sıralama    Ödül
1     1.800 ABD Doları
2     1.300 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     600 ABD Doları
6     500 ABD Doları
7     450 ABD Doları
8     400 ABD Doları
9     350 ABD Doları
10     300 ABD Doları
11-20    250 ABD Doları
21-30    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Brezilya

Sıralama    Ödül
1     1.800 ABD Doları
2     1.300 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     600 ABD Doları
6     500 ABD Doları
7     450 ABD Doları
8     400 ABD Doları
9     350 ABD Doları
10     300 ABD Doları
11-20    250 ABD Doları
21-30    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Brezilya

Sıralama    Ödül
1     1.800 ABD Doları
2     1.300 ABD Doları
3     1.000 ABD Doları
4     800 ABD Doları
5     600 ABD Doları
6     500 ABD Doları
7     450 ABD Doları
8     400 ABD Doları
9     350 ABD Doları
10     300 ABD Doları
11-20    250 ABD Doları
21-30    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Okyanusya

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Okyanusya

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Okyanusya

Sıralama    Ödül
1     750 ABD Doları
2     600 ABD Doları
3     500 ABD Doları
4     400 ABD Doları
5     300 ABD Doları
6     250 ABD Doları
7     200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Asya

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Asya

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Asya

Sıralama    Ödül
1     750 ABD Doları
2     600 ABD Doları
3     500 ABD Doları
4     400 ABD Doları
5     300 ABD Doları
6     250 ABD Doları
7     200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - PC - Orta Doğu

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Xbox/PS4 - Orta Doğu

Sıralama    Ödül
1     1.200 ABD Doları
2     1.000 ABD Doları
3     800 ABD Doları
4     700 ABD Doları
5     550 ABD Doları
6     450 ABD Doları
7     400 ABD Doları
8     350 ABD Doları
9     300 ABD Doları
10     250 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Platform Nakit Kupası - Switch/Mobile/Touch - Orta Doğu

Sıralama    Ödül
1     750 ABD Doları
2     600 ABD Doları
3     500 ABD Doları
4     400 ABD Doları
5     300 ABD Doları
6     250 ABD Doları
7     200 ABD Doları

2.6.2    Zorlu Nakit Kupası
Her oturumun sonunda, Liderlik tablosundaki sıralamalarına göre her oyuncuya aşağıdaki ödüller verilir.

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Kuzey Amerika Doğu

Sıralama        Ödül
1     6.000 ABD Doları
2     5.000 ABD Doları
3     4.000 ABD Doları
4     3.500 ABD Doları
5     3.000 ABD Doları
6     2.500 ABD Doları
7     1.900 ABD Doları
8     1.300 ABD Doları
9     1.200 ABD Doları
10     1.100 ABD Doları
11-20   1.000 ABD Doları
21-30    800 ABD Doları
31-40    700 ABD Doları
41-50    500 ABD Doları
51-75    400 ABD Doları
76-100    300 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Avrupa

Sıralama        Ödül
1     7.000 ABD Doları
2     6.000 ABD Doları
3     4.500 ABD Doları
4     4.000 ABD Doları
5     3.500 ABD Doları
6     3.000 ABD Doları
7     2.500 ABD Doları
8     2.000 ABD Doları
9     1.700 ABD Doları
10     1.300 ABD Doları
11-20   1.200 ABD Doları
21-30    900 ABD Doları
31-40    800 ABD Doları
41-50    600 ABD Doları
51-75    500 ABD Doları
76-100    400 ABD Doları
101-250    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Kuzey Amerika Batı

Sıralama        Ödül
1     2.550 ABD Doları
2     2.000 ABD Doları
3     1.800 ABD Doları
4     1.500 ABD Doları
5     1.400 ABD Doları
6     1.300 ABD Doları
7     1.200 ABD Doları
8     1.100 ABD Doları
9     1.000 ABD Doları
10     900 ABD Doları
11-20   725 ABD Doları
21-30    400 ABD Doları
31-40    300 ABD Doları
41-50    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Brezilya

Sıralama        Ödül
1     2.550 ABD Doları
2     2.000 ABD Doları
3     1.800 ABD Doları
4     1.500 ABD Doları
5     1.400 ABD Doları
6     1.300 ABD Doları
7     1.200 ABD Doları
8     1.100 ABD Doları
9     1.000 ABD Doları
10     900 ABD Doları
11-20   725 ABD Doları
21-30    400 ABD Doları
31-40    300 ABD Doları
41-50    200 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Okyanusya

Sıralama        Ödül
1     2.000 ABD Doları
2     1.750 ABD Doları
3     1.500 ABD Doları
4     1.250 ABD Doları
5     1.000 ABD Doları
6     900 ABD Doları
7     800 ABD Doları
8     700 ABD Doları
9     600 ABD Doları
10     500 ABD Doları
11-20   400 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Asya

Sıralama        Ödül
1     2.000 ABD Doları
2     1.750 ABD Doları
3     1.500 ABD Doları
4     1.250 ABD Doları
5     1.000 ABD Doları
6     900 ABD Doları
7     800 ABD Doları
8     700 ABD Doları
9     600 ABD Doları
10     500 ABD Doları
11-20   400 ABD Doları

Etkinlik Ödülleri - Tekli Zorlu Nakit Kupası - Orta Doğu

Sıralama        Ödül
1     2.000 ABD Doları
2     1.750 ABD Doları
3     1.500 ABD Doları
4     1.250 ABD Doları
5     1.000 ABD Doları
6     900 ABD Doları
7     800 ABD Doları
8     700 ABD Doları
9     600 ABD Doları
10     500 ABD Doları
11-20   400 ABD Doları

2.6.3    Ödül Bilgileri

Bölüm 2.6.1 veya 2.6.2’de belirtilen ödülleri yalnızca en yüksek puanlı oyuncular alabilirler (Bölüm 2.6.3 uyarınca Epic’in belirlediği şekilde).  En yüksek puanlı oyunculardan daha düşük puana sahip olan hiçbir oyuncu, hiçbir zaman ve hiçbir şart altında, Etkinlikle bağlantılı olarak herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip değildir.

Epic hesabıyla ilişkili olan e-posta adresine, Etkinliğin tamamlanmasını takip eden 7 gün içinde ya da Epic’in bu bildirimler için uygun gördüğü başka bir makul zaman diliminde, Epic tarafından e-posta gönderilerek en yüksek puanlı oyunculara potansiyel kazanan oyuncu statülerine ilişkin bildirimde bulunulur ve en yüksek puana sahip oyuncuların şartlara uygunluğu, bu Kurallara uyduklarının ve Bölüm 3 uyarınca uygunluk şartlarını karşıladıklarının doğrulanmasına bağlıdır.  Potansiyel kazanan oyuncu, uygunluk doğrulama süreci boyunca Etkinlikte yarışırken kullandığı Epic hesabını aktif tutmalıdır.

Epic’ten resmî bildirimi alan bir potansiyel kazanan oyuncu, bu bildirimin e-posta ile gönderildiği tarihten itibaren 45 gün içinde yanıt vererek doğrulamak için, Bölüm 3 uyarınca şartlara uygunluk doğrulaması yapılabilmesi için gereken Teyit (aşağıda tanımlandığı gibi) de dâhil olmak üzere, Epic’in talep ettiği bilgileri ya da materyalleri sunmalıdır.  Potansiyel kazanan oyuncunun yanıtı, Epic’in bildiriminin geldiği e-posta adresine ya da, tercih hakkı yalnızca Epic’e ait olmak üzere, bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine gönderilmelidir.  Potansiyel kazanan oyuncunun bu Bölüm 2.6.3’te belirtilen teslim tarihlerine uyup uymadığı, Epic’in e-postayı aldığı tarih göz önünde bulundurularak belirlenecektir.
 
Bu oyuncuların (a) uygunluk doğrulama süreci boyunca Etkinlikte yarışırken kullandığı Epic hesabını aktif tutmaması veya (b) bildirimlere ya da materyal veya bilgi taleplerine zamanında yanıt vermemesi durumunda, söz konusu oyuncular potansiyel kazanan oyuncu olma hakkını kaybedecektir ve Etkinlikle ilgili ödül kazanma hakkına sahip olmayacaklardır.  Bu gibi durumlarda, alternatif bir Kazanan Oyuncu (aşağıda tanımladığı gibi) belirlenmeyecektir ve Epic, takdir hakkı tamamen kendisinde olmak kaydıyla, (y) aksi durumda hakkını kaybeden oyunculara verilmiş olacak olan ödül tutarlarını ileri tarihteki bir Fortnite Şampiyon Serisi etkinliğinin bir parçası olarak verme ya da (z) söz konusu ödül tutarlarını hayır kurumlarına ve girişimlerine bağışlama hakkına sahiptir.  Kazanan oyuncu (“Kazanan Oyuncu”) ancak Epic’in bu Kurallar uyarınca uygunluk doğrulama sürecini tamamlamasının ardından ilan edilir.
 
Ödülleri alabilmeleri için, Kazanan Oyuncuların gerekli vergi bilgi formları dâhil olmak üzere Epic’e belli ödeme bilgilerini de sunmaları gerekecektir. Kazanan Oyuncunun uygun ödeme formlarını Epic’e zamanında sunmaması durumunda, Epic ödül ödemesini vermeyebilir.  

ÖDÜLLER YÜRÜRLÜKTEKİ FEDERAL, ÜLKE VE YEREL GELİR VERGİSİNE TABİDİR VE (I) YEREL VERGİ DANIŞMANI İLE HANGİ VERGİLERİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ VE (II) BU VERGİLERİN UYGUN VERGİ MERCİLERİNE ÖDENMESİ KAZANAN OYUNCUNUN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.  Epic’in politikası gereği, ABD’de ikamet eden ve ABD’de ikamet etmeyen kişiler için yürürlükteki yedek stopaj oranlarında vergi stopajı kesintisi yapılır.  Ödül geliri ve stopaj vergisi (y) ABD’de ikamet eden kişiler için 1099-MISC formlarında, ABD dışında ikamet eden kişiler için 1042-S formlarında ve (z) yürürlükteki yasaların gerektirdiği diğer ilgili vergi formlarında raporlanacaktır.  

Epic, ödüllerin ödeme yöntemine kendisi karar verecektir ve yürürlükteki yasalarda aksi belirtilmediği takdirde tüm ödemeler reşitse doğrudan Kazanan Oyuncuya (veya Reşit Olmayan Kişi ise, Kazanan Oyuncunun ebeveynlerine ya da yasal vasisine) yapılacaktır.  Şüpheye yer bırakmamak adına, Epic tarafından herhangi bir organizasyon, şirket veya başka bir kuruluşa herhangi bir ödül ödemesi yapılmayacaktır.  Kazanan Oyuncuya bir Ödül Kabul ve Ödeme Teyidi Formu (“Teyit”) verilecektir.  Yürürlükteki yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, Kazanan Oyuncunun (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, Kazanan Oyuncunun ebeveynlerinin ya da yasal vasisinin) bu Bölüm 2.6.3’te belirtilen teslim tarihlerine kadar Teyit belgesini doldurması ve göndermesi gereklidir.

3.    Oyuncu Seçilme Yeterliliği

3.1    Oyuncu Yaşı

3.1.1    Herhangi bir Nakit Kupası maçına katılabilmek için oyuncunun 
en az 13 yaşında (ya da oyuncunun ikamet ettiği ülke daha büyük bir yaşı zorunlu kılıyorsa o yaşta) olması gerekir.  Reşit olmayan kişilerin Etkinliğe katılmak için ebeveynlerinden ya da yasal vasilerinden izin almaları gerekir.

3.1.2    Seçilme yeterliliğine ilişkin sahte bilgiler sunarak Etkinlik Yönetimini yanlış yönlendiren ya da yönlendirmeye çalışan ve seçilme yeterliliğini karşılamayan kişilere Bölüm 9.2’de açıklanan cezai önlemler uygulanır.

3.2    Fortnite EULA

Tüm oyuncuların Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (“Fortnite EULA”) (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) uyması gerekir. Bu kurallar Fortnite EULA’ya ek niteliğindedir, yerine geçmez.

3.3    2FA

Her oyuncu (hâlihazırda etkinleştirmemişse) Epic hesabında İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (“2FA”) etkinleştirmelidir.  Oyuncular 2FA’yı etkinleştirmek için https://epicgames.com/2FA adresine gidip Epic hesaplarıyla oturum açmalı ve ekrandaki talimatları izlemelidirler. 

3.4    Epic ile Bağlantı

Epic çalışanları, memurları, müdürleri, acenteleri ve temsilcileri (Epic hukuk, kampanya ve reklam ajansları da dâhil) ve onların birinci dereceden aile üyeleri (yaşadıkları yerden bağımsız olarak eş, anne, baba, kız kardeşler, erkek kardeşler, erkek çocuklar, kız çocuklar, amcalar/dayılar, halalar/teyzeler, erkek yeğenler, kız yeğenler, büyükanneler ve büyükbabalar, kayınvalideler, kayın babalar, kayınbiraderler ve görümceler olarak tanımlanır) ve evlerinde yaşayan kişiler (aile üyesi olsun ya da olmasın) ve Etkinliğin oluşturulması ya da yönetimi ile bağlantılı tüm kişi ve kurumlar ve hiçbir ana şirket, ortak, iştirak, acente ve Epic temsilcileri seçilemez. 

3.5    Oyuncu Adları

3.5.1    Tüm takım ve kişisel oyuncu adlarının Bölüm 8’de belirtilen Davranış Kurallarına uygun olması gerekir. Epic ve Etkinlik Yöneticileri, takım ve kişisel oyuncu etiketlerini ya da ekran isimlerini herhangi bir nedenle sınırlandırabilir ya da değiştirebilir.

3.5.2    Bir takım ya da oyuncu tarafından kullanılan ad 
Fortnite®, Epic terimlerini ya da Epic’e ruhsatlı diğer hiçbir ticari marka, ticari ad ya da logoları içeremez.

3.6    İyi Hâl Listesi

Oyuncular, söz edilen oyuncu tarafından kaydedilmiş olan herhangi bir Epic hesabıyla ilgili olarak iyi hâl listesinde yer almalıdır ve gizli kural ihlalleri olmamalıdır. Ayrıca oyuncuların herhangi bir resmî Epic Kuralını önceden ihlal etmiş olmaktan kaynaklanan bir cezası olmamalıdır ya da bu cezanın gerekliliklerini tam olarak yerine getirmiş olmaları gerekir.

3.7    İlave Sınırlandırmalar

3.7.1    Etkinlik, tüm kısımlarıyla birlikte, bu Bölümde aksi belirtilmedikçe dünyanın her yerinden oyunculara açıktır.  Etkinlik, yürürlükteki yasaların sınırlandırdığı ya da yasakladığı veya ABD yasalarına göre izin verilmeyen ülkelerdeki bireylere açık değildir.  Yukarıdaki maddenin genelliğini sınırlamadan Etkinlik; Beyaz Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırım bölgesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Küba, Eritre, Gine-Bissau, İran, Irak, Lübnan, Liberya, Libya, Myanmar (Burma), Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Suriye’deki bireylerin katılımına açık değildir. 

3.7.2    Tek bir Etkinlik hafta sonunda, aynı makinede birden fazla oyuncu Etkinliğe katılamaz.

4.    Oyuncu/Takım Kurma Kuralları

4.1    Tekli Oyunlar

4.1.1    Her Tekli Oyunlar oyuncusu (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, oyuncunun ebeveyni ya da yasal vasisi) Etkinliğe katılmadan önce Bölüm 1.2’de belirtilen bu Kuralları oyunun içinde kabul etmelidir.
    
5.    Sorunlar

5.1    Terimlerin Tanımı

5.1.1    Yazılım Hatası 

Yanlış ya da beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkaran ya da Oyun ve/veya donanım cihazının planlanmayan şekilde çalışmasına neden olan hata, kusur, arıza.

5.1.2    Kasıtlı Bağlantı Kesintisi 

Oyuncunun eylemleri nedeniyle oyuncunun Oyun ile bağlantısının kesilmesi. Bir oyuncunun bağlantı kesintisine yol açan tüm eylemleri, oyuncunun gerçek niyeti dikkate alınmaksızın, kasıtlı hareket olarak kabul edilir. Kasıtlı bağlantı kesintisi, telafi amaçlı geçerli bir teknik sorun olarak değerlendirilmez. 

5.1.3    Sunucu Çökmesi 

Oyun sunucusundaki sorun nedeniyle tüm oyuncuların Oyun ile bağlantısının kesilmesi.

5.1.4    Kasıtlı Olmayan Bağlantı Kesintisi 
Oyun istemcisi, platformu, ağı ya da bilgisayarındaki problem ya da sorunlar nedeniyle oyuncunun Oyun ile bağlantısının kesilmesi.

5.2    Teknik Sorunlar

Online mücadele ortamının doğası nedeniyle maçlar yeniden başlatılmayacak ya da teknik sorunlar nedeniyle geçersiz kılınmayacaktır. Her türlü teknik sorun ya da hatada oyun devam edecek ve bu durum telafi için bir neden teşkil etmeyecektir.

6.    İletişim

6.1    Etkinlik Yöneticileri, oyuncuya özel soruları yanıtlamak için hazır bulunacak ve şu adresteki resmî oyuncu desteği kanalından Etkinlik boyunca ekstra yardım sunacaktır: https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1 

7.    Maç Sonrası Süreç

7.1    Puanlama

7.1.1    Oyun istemcisi, oyuncunun puanını o oyuncunun maça katılımı sona erdiğinde kaydeder ve bildirir.

7.1.2    Zaman zaman, öngörülmeyen sorunlar puanların geç raporlanmasına ve/veya hatalı raporlanmasına neden olabilir. Etkinlik süresince, Liderlik Tablosunda görüntülenen puan, doğruluğundan bağımsız olarak, evrensel olarak kabul gören puan olacaktır. 

8.    Davranış Kuralları

8.1    Kişisel Davranışlar; Kötü Niyetli Davranışlara Yer Yok

8.1.1    Tüm oyuncular her zaman (a) bu Bölüm 8’deki Davranış Kurallarına (“Davranış Kuralları”) ve (b) kişisel doğruluk, dürüstlük ve iyi sportmenlik genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmelidir.

8.1.2    Oyuncular diğer oyunculara, Etkinlik Yöneticilerine ve fanlarına saygılı olmalıdır.

8.1.3    Oyuncular (a) bu kuralları ihlal edecek şekilde, (b) rahatsız edici, tehlikeli ya da zarar verici şekilde ya da (c) diğer kullanıcıların Epic tarafından planlanan şekilde (Epic’in karar verdiği şekilde) Oyundan keyif almasına zarar verecek şekilde davranamaz. Oyuncular özellikle taciz edici veya saygısız hareket, küfürlü veya hakaret niteliğinde dil kullanımı, oyunu sabote etme, istenmeyen posta gönderme, sosyal mühendislik, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde (“Kötü Niyetli Davranışlar”) bulunamazlar.

8.1.4    Bölüm 9.2’de belirtildiği gibi, bu Kuralların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, söz konusu ihlal kasıtlı olsun veya olmasın, oyuncu açısından cezai sonuçlar doğurur.

8.2    Dürüst Rekabet

8.2.1    Her oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde oynaması beklenir.  Bu Kurallar her türlü adil olmayan oyun uygulamalarını yasaklar ve bu uygulamalar cezai önlemlerle sonuçlanabilir.  Adil olmayan oyun örnekleri şunlardır:

Gizli anlaşma (aşağıda tanımlandığı gibi), şike, hakeme ya da maç yetkilisine rüşvet vermek ya da herhangi bir maç ya da Etkinliğin sonucunu kasıtlı olarak etkileme amaçlı her türlü diğer hareket (ya da etkileme teşebbüsü) ya da anlaşma.

Oyun istemcisine izinsiz girmek ya da amaçlanan işleyişini başka şekilde değiştirmek.

Başka bir kişi adına kayıtlı Epic hesabında oyun oynamak ya da başkasının oynamasına izin vermek (ya da başka bir kişiyi bu eylem için davet ve teşvik etmek ya da yönlendirmek).

Rekabet üstünlüğü kazanmak için herhangi bir hile cihazı, programı ya da bunlara benzer hile yöntemleri kullanmak.

Epic tarafından planlanmayan şekilde rekabet üstünlüğü kazanmak için oyunun herhangi bir özelliğini (ör., oyun içi hata ya da kusur) kasten istismar etmek.

Başka bir Katılımcının Fortnite oyun istemcisine bağlantısına müdahale eden dağıtılmış hizmet aksatma saldırısı ya da benzer yöntemleri kullanmak.

Oyun içi hareketleri otomatikleştirmek için makro anahtarlar ya da benzer yöntemler kullanmak.

Geçerli bir nedeni olmadan maç bağlantısını kasıtlı olarak kesmek.

Oyunun adil olmayan şekilde oynanmasıyla bağlantılı olarak taahhüt edilen, verilen ya da verilecek olan her türlü hediye, ödül, rüşvet ya da hizmet telafisini kabul etmek (ör., maç ya da oturumu bırakmak için tasarlanmış hizmetler).

Diğer oyuncuların konumları, sağlık durumları veya ekipmanları ile ilgili olarak ya da oyuncunun kendi ekranından görüntülediği bilgiler çerçevesinde bilemeyeceği bilgilerle ilgili olarak dışarıdan destek almak (ör., maç sırasında izleyici monitörlerine bakmak ya da bakmaya çalışmak).

8.2.2    Oyuncular maç sırasında diğer oyuncuları kandırmak ya da aldatmak için birlikte çalışamaz (“Gizli Anlaşma”). Gizli Anlaşma örnekleri aşağıdakileri içerir:

Takım oluşturma: Oyuncuların karşı takımlarda yer alıyorken maç sırasında birlikte çalışmaları.

Planlı Hareket: Karşı takımlardaki 2 ya da daha fazla oyuncunun oyun başlamadan önce belirli yerlere inmek veya haritada planlı bir şekilde hareket etmek için anlaşma yapması.

İletişim: Karşı takım oyuncuları ile iletişim kurmak için sinyal gönderilmesi ya da alınması (sözlü ve sözsüz).

Ürün Bırakma: Karşı takımdaki oyuncunun alabilmesi için kasıtlı olarak ürün bırakmak.

8.2.3    Her oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde, Bölüm 8.2.1 ve 8.2.2’de belirtilen kurallarla uyumlu olacak biçimde oynaması beklenir.

8.3    Taciz

8.3.1    Oyuncuların ırk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, siyasi görüş veya diğer herhangi bir görüş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, engellilik veya geçerli yasalar dâhilinde korunan diğer statü veya özelliklere dayalı olarak taciz edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlarda bulunmaları yasaktır.

8.3.2    Taciz edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlara şahit olan veya bunlara maruz kalan herhangi bir oyuncu, söz konusu durumu bir Epic E-sporlar Koordinatörüne veya Etkinlik Yöneticisine bildirmelidir. Tüm şikâyetler hemen araştırılacak ve uygun önlem alınacaktır. Bir şikâyet ortaya koyan veya bir şikâyet araştırmasında iş birliği yapan oyunculara karşı misilleme yasaktır.

8.4    Gizlilik

Bir oyuncu Etkinlik Yöneticileri, Epic veya Fortnite, Etkinlik ve Epic ile ilişkili iştiraklerin sunduğu herhangi bir gizli bilgiyi, sosyal medya kanallarından paylaşmak dâhil olmak üzere, hiçbir iletişim yöntemiyle üçüncü taraflara ifşa edemez.

8.5    Yasa Dışı Davranış

Oyuncular geçerli tüm yasalara her zaman uymalıdır.

9.    Kurallar ve Davranış İhlalleri

9.1    Soruşturma ve Uyum

Oyuncular bu Kuralların ihlal soruşturmasında Epic ve/veya Etkinlik Yöneticisi (hangisi geçerliyse) ile tam iş birliği yapmayı kabul ederler. Epic ve/veya bir Etkinlik Yöneticisi, soruşturma hakkında görüşmek için bir oyuncuyla iletişime geçerse, oyuncu, Epic’e ve/veya Etkinlik Yöneticisine verdiği bilgiler konusunda dürüst olmalıdır. Bir soruşturma sırasında oyuncunun Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanılttığı, zarara uğrattığı veya tahrif ettiği ya da soruşturma sırasında Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanlış yönlendirdiği tespit edilirse, oyuncu Bölüm 9.2’de daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi disiplin cezasına tabi tutulacaktır.

9.2    Disiplin İşlemi

9.2.1    Epic, bir oyuncunun Davranış Kurallarını ihlal ettiğine karar verirse, Epic aşağıdaki disiplin önlemlerini alabilir (hangisi geçerliyse):

Oyuncuya özel veya herkese açık (yazılı veya sözlü) uyarı verilmesi;

Geçerli veya gelecekteki maç ya da maçlar için oturum puanlarının kaybedilmesi;

Daha önce oyuncuya verilen ödüllerin hepsinin veya herhangi bir bölümünün kaybedilmesi;

Oyuncunun Etkinlikte bir ya da daha fazla maça ve/veya oturuma katılmaktan men edilmesi; veya

Oyuncunun Epic tarafından düzenlenen gelecekteki bir veya daha fazla yarışmaya katılmasının engellenmesi.
9.2.2    Anlaşılırlık adına, Bölüm 9.2 uyarınca Epic tarafından alınan disiplin önlemlerinin şekli ve kapsamı tamamen ve mutlak biçimde Epic’in takdirine bağlıdır. Epic, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür davranışları sergileyen oyuncudan tazminat ve diğer çareleri talep etme hakkını saklı tutar.

9.2.3    Epic, oyuncunun bu Kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğine karar verirse, gelecekteki tüm Fortnite yarışmalarından oyuncuyu kalıcı olarak diskalifiye etmek de dâhil olmak üzere disiplin önleminin şiddetini artırabilir.  Epic, Epic’in Hizmet Şartları’nda ve/veya Fortnite EULA’da belirtilen herhangi bir geçerli cezayı da uygulayabilir.

9.2.4    Etkinlikteki tüm Kural ihlalleri Epic Rekabet Ceza Matrisine tabidir. Uygun disiplin önlemine dair son Epic kararı oyuncular için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

9.3    Kural Uyuşmazlıkları

Epic, ihlal, yürütme ve yorumlama dâhil olmak üzere, bu Kuralların her bölümüne dair tüm uyuşmazlıklarla ilgili karar verme konusunda nihai, bağlayıcı yetkiye sahiptir.

10.    Koşullar

Etkinlik, bu Kurallara tabidir. Her bir oyuncu etkinliğe katılarak aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olur (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, ilgili oyuncu adına ebeveyni veya yasal velisi kabul etmiş olur): (a) tüm bu Kurallara (Davranış Kuralları dâhil) ve hem bağlayıcı hem de nihai olacak olan Epic kararlarına tabi olmak; ve (b) yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, Etkinlikte veya işbu Kurallarda belirsizlik olduğunu iddia etme hakkından feragat etmek. Bir ödülü kabul ederek, kazanan oyuncu, Epic’i ödülden, ödülün alınmasından ve/veya kullanımından, kötüye kullanımından veya ödülle ilişkili herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek veya onunla bağlantılı herhangi bir sorumluluk, kayıp veya zarardan muaf tutmayı kabul etmiş olur (veya Reşit Olmayan Kişi ise, ilgili kazanan oyuncunun ebeveyni veya yasal velisi bunu kabul etmiş olur). Epic aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (ii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iii) Etkinliğe katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen ölüm dâhil olmak üzere yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (iv) Etkinlik ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar. Epic, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak veya doğal afetler dâhil olmak üzere kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle Etkinliği iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Epic, bir oyuncunun hile yaparak, izinsiz girerek, kandırarak veya diğer oyuncuları ya da Epic temsilcilerini rahatsız etmeye, taciz etmeye, tehdit etmeye, zorlamaya veya korkutmaya yönelik her türlü adil olmayan oyun davranışını sergileyerek Etkinliğin meşru işleyişini zayıflatmaya çabaladığını tespit ederse, tek takdirine bağlı olarak oyuncunun Etkinliğe katılımını veya ödülü almasını engelleyebilir. Bu Kurallar ve/veya Etkinlik ile ilgili anlaşmazlıklar Kuzey Carolina Eyaleti yasalarına tabidir. Bir virüs, hata, bilgisayar problemi, yetkisiz müdahale veya Epic’in kontrolü dışındaki diğer nedenler Etkinlik yönetimini, güvenliğini veya Etkinliğin uygun işleyişini aksatırsa, Epic, tek takdirine bağlı olarak Etkinliği iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Etkinliğin meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Etkinliğe katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir.  Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Epic, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar. Epic, Etkinliğin işleyişini veya giriş işlemini kurcaladığını ya da bu Kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir oyuncuyu diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Epic, oyuncuların karşılaşabileceği herhangi bir sorun, hata veya arızadan sorumlu değildir. Etkinlik, yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

11.    Tanıtım

Epic, yasalar özel olarak yasaklamadığı sürece ön inceleme veya herhangi bir karşılık ödeme olmaksızın, yalnızca Etkinliğin veya başka bir Fortnite yarışma etkinliğinin ve programının duyurulmasıyla bağlantılı olarak, devamlı şekilde, dünya çapında, her türlü medya kanalında, Etkinlik bitiş tarihi öncesinde, sırasında veya sonrasında, reklam amacıyla, herhangi bir oyuncunun Epic hesap kimlik numarası, isim, etiket, benzerlik, video ve oyun istatistiği bilgilerini kullanma hakkını saklı tutar.

12.    Mahkeme Yargılamasından Feragat

Yürürlükteki yasalar yasaklamadıkça ve bu Etkinliğe katılımın koşulu olmadığı sürece, her bir Katılımcı, doğrudan veya dolaylı olarak bu Etkinlikten, Etkinlikle ilgili imzalanan herhangi bir anlaşma veya belgeden, bağlantılı herhangi bir ödülden ve bu çerçevede oluşabilecek herhangi bir ilgili işlemden doğan veya onunla bağlantılı olan herhangi bir yasal işlemle ilgili olarak sahip olabileceği mahkeme yargılaması hakkından geri dönülmez şekilde ve sürekli olarak feragat eder.

13.    Kişisel Gizlilik
Epic tarafından kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındaki önemli bilgiler için lütfen https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy adresinde bulunan Epic Gizlilik Politikasına göz atın.

© 2019 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.