2019 Fortnite World Cup Isınma Turu Resmi Kuralları

29.03.2019
Yazar: Fortnite

2019 Fortnite World Cup Isınma Turu Resmi Kuralları


1.    Giriş ve Kuralların Kabulü
 

1.1    Giriş

 

Bu 2019 Fortnite World Cup Isınma Turu Resmi Kuralları (“Kurallar”), 2019 Fortnite World Cup Isınma Turu’nun (“Etkinlik”) tüm rauntları için geçerlidir.

 

Bu kurallar, Fortnite’ın (“Oyun”) Etkinlik dahilindeki rekabetçi maçlarının doğruluğunu ve dürüstlüğünü korumak için tasarlanmıştır. Amaçları heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturmak, Oyun dahilindeki tüm rekabetçi maçların eğlenceli ve adil geçmesini sağlamak ve Rahatsız Edici Davranışların (aşağıda tanımlanmıştır) önüne geçmektir.

 

1.2    Kuralların Kabulü

 

Etkinlik’e katılmak için, her oyuncunun (veya oyuncu 18 yaşının ya da yaşadığı ülkede geçerli olan reşit olma yaşının altındaysa (“Reşit Olmayan Kişi”) oyuncu adına ebeveyninin ya da yasal vasisinin), 7. Bölüm’deki Davranış Kuralları da dahil olmak üzere bu Kurallara daima uyacağını kabul etmesi gerekir. Oyuncu (ya da oyuncu Reşit Olmayan Kişi ise ebeveyni veya yasal vasisi) bu kuralları kabul ettiğini, Epic Games Inc. (“Epic”) Oyun istemcisinde bu seçenek sunulduğunda kuralları kabul ettiğine ilişkin alana tıklayarak gösterebilir.  Oyuncu, Etkinlik’e dahil herhangi bir oyuna ya da maça katılarak, Bölüm 1.2 uyarınca bu kuralları kabul ettiğini (veya Reşit Olmayan Kişi ise kendisi adına ebeveyni ya da yasal vasisinin kabul ettiğini) onaylamış sayılır.

 

1.3    Kuralların Uygulanması

 

Etkinlik sırasında tüm oyuncuların bu Kurallara uymasının sorumluluğu öncelikli olarak Epic’tedir. Epic (görev kapsamı aşağıda tanımlanmış olan) Etkinlik Yöneticileriyle çalışarak 8. Bölüm’de açıklandığı üzere Kuralların ihlal etmeleri halinde oyunculara ceza verebilir.

 

1.4    Değişiklikler

 

Epic bu Kuralları zaman zaman güncelleyebilir, yenileyebilir, değiştirebilir veya düzenleyebilir. Bu kuralların herhangi bir güncellenmesinden, yenilenmesinden, değiştirilmesinden ya da düzenlenmesinden sonra Etkinlik’e katılan oyuncular (ya da oyuncu Reşit Olmayan Kişi ise ebeveyni veya yasal vasisi) kuralların güncellenmiş, yenilenmiş, değiştirilmiş ya da düzenlenmiş halini kabul etmiş sayılır.

 

2.    Etkinlik Yapısı

 

2.1    Koşulların Tanımı

  

2.1.1    Arena

 

Oyundaki rekabetçi oyun modu, 27 Mart 2019 saat 15.00’dan itibaren devreye girecek ve Etkinlik süresince etkin kalmaya devam edecektir.

 

2.1.2    Avlama

 

Bir oyuncunun, diğer bir oyuncunun canını ve (varsa) kalkanını tüketmesi durumuna Avlama adı verilir. Avlama işlemini kimin yaptığına (a) oyun ekranının sol alt köşesinde bulunan hareket akışına ve (b) tek bir maçta yapılan toplam avlama sayısını gösteren arayüze bakarak karar verilir.

 

2.1.3    Etkinlik Yöneticisi

 

Etkinlik’i yöneten herhangi bir Epic çalışanına; yönetim, yayın ya da prodüksiyon ekiplerinin üyelerine, etkinlik personeline veya Etkinlik’i yönetmek için işe alınmış ya da sözleşme yapılmış herhangi diğer kişilere Etkinlik Yöneticisi adı verilir.

 

2.1.4    Oyun Modu

 

Bir maça özel olarak belirlenmiş kurallar dizisine, oyun öğeleri setine veya kazanma koşullarına Oyun Modu adı verilir. Oyun Modları son derece geniş kapsamlı olabilir ve maçtan maça değişiklik gösterebilir. Etkinlik Yöneticileri, bir maçın başlangıcından önce her oyun moduna özgü değişkenleri ve sınırlamaları açıklayacaktır.

 

2.1.5    Maç

 

Bir oyuncu ya da takım (hangisi geçerliyse) ya aşağıda tanımlanan şekilde Azmin Zaferi’ne ulaşana ya da belirli zafer koşulları başka biçimlerde karşılanana kadar Fortnite dahilinde oynanan tek bir rekabet aşamasına maç adı verilir.

 

2.1.6    Sıralama

 

Bir oyuncunun ya da takımın (hangisi geçerliyse) avlanmadan önce maçta geçirdiği sürenin bu maçtaki diğer oyuncuların ya da takımların geçirdiği süreyle kıyaslanmasına sıralama adı verilir. Sıralama derecesi, avlandıktan sonra arayüzde gösterilir.

 

2.1.7    Oturum

 

Kazanan ya da kazananlar, (a) önceden belirlenmiş bir sayıda maçın tamamlanmasıyla ya da (b) önceden belirlenmiş bir sürenin tamamlanmasıyla belirlenene kadar oynanan bir dizi maça oturum adı verilir.

 

2.1.8    Azmin Zaferi

 

Bir oyuncunun ya da takımın (hangisi geçerliyse) oynanmakta olan oyun modunun ya da maçın kazanma koşullarını yerine getirmesine Azmin Zaferi adı verilir. Bu ifade genellikle oyun modunu ya da maçı birinci sırada bitirenler için kullanılır.

 

2.2    Etkinlik Programı (Tüm Tarihler)

   

2.2.1    6 Nisan: Yarı Final 1. Raunt Çiftli [All Regions]

2.2.2    7 Nisan: Yarı Final 2. Raunt Çiftli [All Regions]

 

2.3    Programda Değişiklikler

 

Epic, Etkinlik dahilindeki herhangi bir maçın ya da oturumun programını veya tarihini (ya da bu maç veya oturumla ilişkili oynanacak herhangi bir oyun modunu) yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. Ancak Etkinlik’te böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde Epic tüm oyuncuları uygun olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

 

2.4    Etkinlikle İlgili Bilgiler

 

2.4.1    Çiftli

 

2.4.1.1 Format

 

Epic tarafından bu kurallar uyarınca yarışmaya uygun bulunan herhangi bir takım sıraya girerek Etkinlik’in ilk raunduna (“1. Raunt”) katılabilir.

 

1. Raunt’ta, raunt başlangıcına kadar kendi bölgeleri dahilinde Arena’daki Yıldız Ligi’nde en az 6. alt lige çıkmış olan takımlar, bölgelerinin oyun içinde bildirilen 1. Raunt süre aralığında tek bir oturumda yarışma şansına sahip olacaktır. Oturum yaklaşık üç saat sürecektir. Takımlar oturum süresince en fazla 10 maça katılabilir. Takımlar, Bölüm 2.4.1.2’de ya da 2.4.1.3’te (hangisi geçerliyse) açıklanan puanlama sistemine göre puan kazanacaktır. Maçlar sadece 1. Raunt süre aralığı bitmeden önce başlarsa geçerli sayılacaktır.

 

1. Raunt’un sonunda, her sunucu bölgesinde en yüksek puanı alan ilk 1500 takım, hesaplarında (henüz etkinleştirmedilerse) İki Aşamalı Kimlik Doğrulama’yı (“Kimlik Doğrulama”) etkinleştirmeleri halinde Etkinlik’in bir sonraki aşamasına (“2. Raunt”) çıkıp sıraya girme hakkına sahip olacaktır. 2. Raunt’a; (a) 1. Raunt sırasında bölgenin en yüksek puan alan ilk 1500 takımı arasına girilmediyse ve (b) oyuncunun Epic hesabında İki Aşamalı Kimlik Doğrulama etkin değilse çıkmak mümkün olmayacaktır. İki Aşamalı Kimlik Doğrulama’yı etkinleştirmek için oyuncuların https://www.epicgames.com/2FA adresine gitmesi, Epic hesaplarına giriş yapması ve ekranda gördüğün talimatları uygulaması gerekmektedir.

 

2. Raunt’ta takımlar, bölgelerinin oyun içinde bildirilen 2. Raunt süre aralığında tek bir oturumda yarışacaktır. Oturum yaklaşık üç saat sürecektir. Takımlar oturum süresince en fazla 10 maça katılabilir. Takımlar, Bölüm 2.4.1.2’de ya da 2.4.1.3’te (hangisi geçerliyse) açıklanan puanlama sistemine göre puan kazanacaktır. Maçlar sadece 2. Raunt süre aralığı bitmeden önce başlarsa geçerli sayılacaktır.

 

2. Raunt’un sonunda, her bölgede birinci gelen takımlara Bölüm 2.5’te açıklandığı şekilde ödül verilecektir.

 

2.4.1.2    Puanlama Sistemi

  

Azmin Zaferi: 10 Puan

2.- 5. Oyuncular: 7 Puan

6. - 10. Oyuncular: 5 Puan

11. - 15. Oyuncular: 3 Puan

 

Avlama Başına: 1 Puan

 

2.4.1.3    Beraberliğin Bozulması

 

Beraberlik durumunda beraberliği bozmak için aşağıdaki sırayla şunlar dikkate alınacaktır: (1) kazanılan toplam puan; (2) oturumda kazanılan toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturumda yapılan ortalama avlama sayısı; (4) oturumdaki her maçın ortalama sıralaması ve son olarak (5) yazı tura.

 

2.5    Etkinlik Ödülleri

 

2.5.1

 

2. Raunt’un sonunda, Bölüm 2.5.2’deki şartlara bağlı olarak, her bir takıma bölgesel sıralamalardaki yerine göre aşağıdaki ödüller verilecektir:

 

Etkinlik Ödülleri - Kuzey Amerika Doğu Çiftli


Sıra        Ödül
1.    4.500 $
2.    3.500 $
3.    2.750 $
4.    2.250 $
5.    2.000 $
6.    1.700 $
7.    1.500 $
8.    1.250 $
9.    1.000 $
10.    800 $
11. - 20.    700 $
21. - 30.    600 $
31. - 40.    500 $
41. - 50.    450 $
51. - 75.    400 $
76. - 100.    350 $
101. - 250.    250 $
251. - 500.    200 $

Etkinlik Ödülleri - Kuzey Amerika Batı Çiftli

Sıra        Ödül
1.    2.500 $
2.    2.200 $
3.    2.000 $
4.    1.800 $
5.    1.600 $
6.    1.450 $
7.    1.250 $
8.    1.000 $
9.    900 $
10.    800 $
11. - 20.    700 $
21. - 30.    600 $
31. - 40.    500 $
41. - 50.    400 $
51. - 75.    300 $
76. - 100.    200 $
 

Etkinlik Ödülleri - Avrupa Çiftli


Sıra        Ödül
1.    5.000 $
2.    4.000 $
3.    3.000 $
4.    2.500 $
5.    2.250 $
6.    2.000 $
7.    1.750 $
8.    1.500 $
9.    1.250 $
10.    1.000 $
11. - 20.    900 $
21. - 30.    700 $
31. - 40.    600 $
41. - 50.    500 $
51. - 75.    450 $
76. - 100.    400 $
101. - 250.    350 $
251. - 500.    300 $

 

Etkinlik Ödülleri - Okyanusya Çiftli

 

Sıra        Ödül
1.    2.500 $
2.    2.200 $
3.    1.900 $
4.    1.600 $
5.    1.300 $
6.    1.000 $
7.    900 $
8.    800 $
9.    700 $
10.    600 $
11. - 20.    400 $
21. - 30.    300 $
31. - 40.    250 $
41. - 50.    200 $

  

Etkinlik Ödülleri - Brezilya Çiftli

 

Sıra        Ödül
1.    2.500 $
2.    2.200 $
3.    2.000 $
4.    1.750 $
5.    1.450 $
6.    1.200 $
7.    1.000 $
8.    900 $
9.    800 $
10.    700 $
11. - 20.    600 $
21. - 30.    500 $
31. - 40.    400 $
41. - 50.    300 $
51. - 75.    200 $

 

Etkinlik Ödülleri - Asya Çiftli

 

Sıra        Ödül
1.    2.500 $
2.    2.200 $
3.    2.000 $
4.    1.750 $
5.    1.450 $
6.    1.200 $
7.    1.000 $
8.    900 $
9.    800 $
10.    700 $
11. - 20.    600 $
21. - 30.    500 $
31. - 40.    400 $
41. - 50.    300 $
51. - 75.    200 $

2.5.2Ödül Bilgileri    

Bölüm 2.5.1’de öngörülen ödülleri yalnızca en yüksek puanlı oyuncular alabilir (Bölüm 2.5.2 uyarınca Epic’in belirlediği şekilde).  En yüksek puanlı oyunculardan daha düşük puana sahip olan hiçbir oyuncu, hiçbir zaman ve hiçbir şart altında, Etkinlikle bağlantılı olarak herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip değildir.
 
Etkinlik başlarken Epic hesabıyla ilişkili olan e-posta adresine, Etkinliğin tamamlanmasını takip eden 7 gün içinde ya da Epic’in bu bildirimler için uygun gördüğü başka bir makul zaman diliminde, Epic tarafından e-posta gönderilerek en yüksek puanlı oyunculara potansiyel kazanan oyuncu statülerine ilişkin bildirimde bulunulur ve en yüksek puana sahip oyuncuların şartlara uygunluğu, bu Kurallara uyduklarının ve Bölüm 3 uyarınca uygunluk şartlarını karşıladıklarının doğrulanmasına bağlıdır.  Epic’ten resmî bildirimi alan bir potansiyel kazanan oyuncu, bu bildirimin e-posta ile gönderildiği tarihten itibaren 45 gün içinde yanıt vererek doğrulamak için, Bölüm 3 uyarınca şartlara uygunluk doğrulaması yapılabilmesi için gereken Teyit (aşağıda tanımlandığı gibi) de dâhil olmak üzere, Epic’in talep ettiği bilgileri ya da materyalleri sunmalıdır.  Potansiyel kazanan oyuncunun yanıtı, Epic’in bildiriminin geldiği e-posta adresine ya da, tercih hakkı yalnızca Epic’te olmak üzere, bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine gönderilmelidir.

Potansiyel kazanan oyuncunun bu Bölüm 2.5.2’de öngörülen teslim tarihlerine uyup uymadığı, Epic’in e-postayı aldığı tarih göz önünde bulundurularak belirlenecektir.  Bu oyuncuların bildirimlere ya da materyal veya bilgi taleplerine zamanında yanıt vermemesi durumunda, söz konusu oyuncular potansiyel kazanan oyuncu olma hakkını kaybedecektir ve Etkinlikle ilgili ödül kazanma hakkına sahip olmayacaklardır.  Bu gibi durumlarda, alternatif bir Kazanan Oyuncu (aşağıda tanımladığı gibi) belirlenmeyecektir ve Epic, takdir hakkı tamamen kendisinde olmak kaydıyla, (a) aksi durumda hakkını kaybeden oyunculara verilmiş olacak olan ödül tutarlarını ileri tarihteki bir Fortnite Dünya Kupası etkinliğinin bir parçası olarak verme ya da (b) söz konusu ödül tutarlarını hayır kurumlarına ve girişimlerine bağışlama hakkına sahiptir.  Kazanan oyuncu (“Kazanan Oyuncu”) ancak Epic’in bu Kurallar uyarında uygunluk doğrulama sürecini tamamlamasının ardından ilan edilir.

Ödülleri alabilmeleri için, Kazanan Oyuncuların gerekli vergi bilgi formları da dâhil olmak üzere Epic’e belli ödeme bilgilerini de sunmaları gerekecektir. Kazanan Oyuncunun uygun ödeme formlarını Epic’e zamanında sunmaması durumunda, Epic ödül ödemesini vermeyebilir.  

ÖDÜLLER YÜRÜRLÜKTEKİ FEDERAL, ÜLKE VE YEREL GELİR VERGİSİNE TABİDİR VE (I) YEREL VERGİ DANIŞMANI İLE HANGİ VERGİLERİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ VE (II) BU VERGİLERİN UYGUN VERGİ MERCİLERİNE ÖDENMESİ KAZANAN OYUNCUNUN KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR.  Epic’in politikası gereği, ABD’de ikamet eden ve ABD’de ikamet etmeyen kişiler için yürürlükteki yedek stopaj oranlarında vergi stopajı kesintisi yapılır.  Ödül geliri ve stopaj vergisi ABD’de ikamet eden kişiler için 1099-MISC formlarında ve ABD dışında ikamet eden kişiler için 1042-S formlarında raporlanacaktır.  

Epic, ödüllerin ödeme yöntemine kendisi karar verecektir ve yürürlükteki yasalarda aksi belirtilmediği takdirde tüm ödemeler doğrudan Galip Oyuncuya (ya da reşit olmaması durumunda Galip Oyuncunun ebeveynlerine ya da yasal vasisine) yapılacaktır.  Galip Oyuncuya Ödül Kabul ve Ödeme Teyidi Formu (“Teyit”) gönderilecektir. Yürürlükteki yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, Kazanan Oyuncunun (ya da reşit olmaması durumunda Kazanan Oyuncunun ebeveynleri ya da yasal vasisinin) bu Bölüm 2.5.2’de öngörülen teslim tarihlerine kadar Teyit belgesini doldurması ve göndermesi gereklidir.

3.    Oyuncu Seçilme Yeterliliği

3.1    Oyuncu Yaşı

3.1.1Herhangi     bir Etkinlik maçına katılabilmek için oyuncunun en az 13 yaşında (ya da oyuncunun ikamet ettiği ülke daha büyük bir yaşı zorunlu kılıyorsa o yaşta) olması gerekir.  Reşit olmayan kişilerin Etkinliğe katılmak için ebeveyninden ya da yasal vasisinden izin alması gerekir.

3.1.2Seçilme     yeterliliğine ilişkin sahte bilgiler sunarak Etkinlik Yönetimini yanlış yönlendiren ya da yönlendirmeye çalışan ve seçilme yeterliliğini karşılamayan kişiler Bölüm 8.2’de açıklanan cezai önlemlere çarptırılır.

3.2    Fortnite EULA

Tüm oyuncuların Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (“Fortnite EULA”) (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) uyması gerekir. Bu kurallar Fortnite EULA’ya ek niteliğindedir, yerine geçmez.

3.3    Epic Ortaklığı

Epic çalışanları, memurları, müdürleri, acenteleri ve temsilcileri (Epic hukuk, kampanya ve reklam ajansları da dâhil) ve onların birinci dereceden aile üyeleri (yaşadıkları yerden bağımsız olarak eş, anne, baba, kız kardeşler, erkek kardeşler, erkek çocuklar, kız çocuklar, amcalar/dayılar, halalar/teyzeler, erkek yeğenler, kız yeğenler, büyükanneler ve büyükbabalar, kayınvalideler, kayın babalar, kayınbiraderler ve görümceler olarak tanımlanır) ve evlerinde yaşayan kişiler (aile üyesi olsun ya da olmasın) ve Etkinliğin oluşturulması ya da yönetimi ile bağlantılı tüm kişi ve kurumlar ve hiçbir ana şirket, ortak, iştirak, acente ve Epic temsilcileri seçilemez. 

3.4    Oyuncu İsimleri

3.4.1Tüm     takım ve bireysel oyuncu isimlerinin (uygun şekilde) Bölüm 7’de belirtilen Davranış Kurallarına uygun olması gerekir Epic ve Etkinlik Yöneticileri, takım ve kişisel oyuncu etiketlerini ya da ekran isimlerini herhangi bir nedenle sınırlandırabilir ya da değiştirebilir.

3.4.2Bir     takım ya da oyuncu tarafından kullanılan isim (uygun şekilde) Fortnite®, Epic terimlerini ya da Epic’e ruhsatlı diğer hiçbir ticari marka, ticari ad ya da logoları içeremez.

3.4.3Etkinlik     başlamadan önce Epic ve/veya Etkinlik Yöneticileri, Etkinlik ile bağlantılı olarak uygun bir ekran ismi belirlemek için davet edilen tüm oyuncularla doğrudan çalışacaktır. Oyuncular, Etkinlik süresince anlaşmaya varılmış olan bu kimlikleri kullanmalıdır.

3.5    İyi Hâl Listesi

Oyuncular, söz edilen oyuncu tarafından kaydedilmiş olan herhangi bir Epic hesabıyla ilgili olarak iyi hâl listesinde yer almalıdır ve gizli kural ihlalleri olmamalıdır. Ayrıca oyuncuların herhangi bir resmî Epic Kuralını önceden ihlal etmiş olmaktan kaynaklanan bir cezası olmamalıdır ya da bu cezanın gerekliliklerini tam olarak yerine getirmiş olmaları gerekir.

3.6    İlave Sınırlandırmalar

Etkinlik tüm taraflarla birlikte dünya çapında erişime açıktır, ancak yasaların sınırlandırdığı ya da yasakladığı yerlerde geçersizdir.

4.    Oyuncu/Takım Kurma Kuralları

4.1Tekli

4.1.1Her Tekli     oyuncusu (ya da reşit değilse oyuncunun ebeveyni ya da yasal vasisi) 1’inci Tur’a katılmadan önce Bölüm 1.2’de belirtilen bu Kuralları oyunun içinde kabul etmelidir. Etkinlikte yarışma onayı alabilmek için bu oyuncuların da seçim yeterliliğinden başarıyla geçmesi gerekir. 

4.1.2Tekli oyunlarda elde edilen tur atlama hakkı hiçbir kişiye ya da kuruma devredilemez, satılamaz,     
takas edilemez veya hediye edilemez. 

4.2    Çiftli

4.2.1Her Çiftli oyuncusu (ya da reşit değilse oyuncunun ebeveyni ya da yasal vasisi)     1’inci Tur’a katılmadan önce Bölüm 1.2’de belirtilen bu Kuralları oyunun içinde kabul etmelidir. Etkinlikte yarışma onayı alabilmek için her iki takım üyesinin de seçim yeterliliğinden başarıyla geçmesi gerekir. Takımdan yalnızca bir üyenin seçim yeterliliğine sahip olması durumunda, tüm takım yetersiz olarak değerlendirilir. 

4.2.2Oyuncular     her oturum boyunca aynı anda yalnızca bir takımda yer alabilir. Bir takımın bir sonraki Etkinlik turuna seçilmesi durumunda, o turdaki yerlerinden vazgeçmedikleri sürece her iki oyuncu da bu tur için birbirleriyle eşleştirilecektir. Turu geçmiş bir takımın farklı eşlerle yeniden oynamak istemesi durumunda (ör. yeni bir takım kurulması), bu takımdaki tüm oyuncular daha önce katılma hakkı kazanılan turdan çıkarılır.

4.2.31’inci     Tur ve 2’nci Tur boyunca bir takımdaki tüm oyuncuların hazır bulunması ve Etkinliğin uygun turuna katılmak üzere bir araya gelmiş olması gerekir. 1’inci Tur’da veya 2’nci Tur’da Çiftli oyuncuları Tekli oyun oynayamaz. 

4.2.4    Takım her üyesi, bu belgedeki beyanlarda, teminatlarda ve anlaşmalarda ayrı ayrı ve birlikte bulunmuş sayılacak olup 
bu beyanlardan, teminatlardan ve anlaşmalardan ayr ayrı ve birlikte sorumlu olacaklardır. Burada aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Kurallar çerçevesinde Etkinlik Yöneticilerinin tüm hakları bir bütün olarak takıma karşı ve takımın her bir bağımsız üyesine karşı geçerlidir ve uygulanabilir niteliktedir. Takımın herhangi bir üyesine karşı bireysel bir diskalifiye etme hakkı ortaya çıkarsa, bu durumda Etkinlik Yöneticilerinin kendi takdirine bağlı olarak, diskalifiye hakkı bir bütün olarak tüm takım için uygulanabilir. 

4.2.5Çiftli     oyunlarda elde edilen tur atlama hakları hiçbir kişiye ya da kuruma devredilemez, satılamaz, 
takas edilemez veya hediye edilemez.

5.    Sorunlar

5.1    Terimlerin Tanımı

5.1.1Hata     

Yanlış ya da beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkaran ya da Oyun ve/veya donanım cihazının planlanmayan şekilde çalışmasına neden olan hata, kusur, arıza.

5.1.2Kasıtlı     Bağlantı Kesintisi 

Oyuncunun eylemleri nedeniyle oyuncunun Oyun ile bağlantısının kesilmesi. Bir oyuncunun bağlantı kesintisine yol açan tüm eylemleri, oyuncunun gerçek niyeti dikkate alınmaksızın, kasıtlı hareket olarak kabul edilir. Kasıtlı bağlantı kesintisi, telafi amaçlı geçerli bir teknik sorun olarak değerlendirilmez. 

5.1.3Sunucu     Çökmesi 

Oyun sunucusundaki sorun nedeniyle tüm oyuncuların Oyun ile bağlantısının kesilmesi.

5.1.4Kasıtlı Olmayan     Bağlantı Kesintisi 

Oyun istemcisi, platformu, ağı ya da bilgisayarındaki problem ya da sorunlar nedeniyle oyuncunun Oyun bağlantısının kesilmesi.

5.2    Teknik Sorunlar

Online mücadele ve test ortamının doğası nedeniyle maçlar yeniden başlatılmayacak ya da teknik sorunlar nedeniyle geçersiz kılınmayacaktır. Her türlü teknik sorun ya da hatada oyun devam edecek ve bu durum telafi için bir neden teşkil etmeyecektir.

6.    Maç Sonrası Süreç

6.1Puanlama    

6.1.1Oyun     istemcisi, her Maç sonunda puanları kaydedecek ve 
raporlayacaktır.

6.1.2Zaman     zaman, öngörülmeyen sorunlar puanların geç raporlanmasına ve/veya hatalı raporlanmasına neden olabilir. Etkinlik süresince, Oyunda görüntülenen puan, doğruluğundan bağımsız olarak, evrensel olarak kabul gören puan olacaktır. 

6.1.3    Puanlama sorunu tespit eden oyuncular, bunu zamanında 
Epic’e raporlamalıdır. 

7.    Davranış Kuralları

7.1    Kişisel Davranışlar; Kötü Niyetli Davranışlara Yer Yok

7.1.1Tüm     oyuncular her zaman (a) bu Bölüm 7’deki Davranış Kurallarına (“Davranış Kuralları”) ve (b) kişisel doğruluk, dürüstlük ve iyi sportmenlik genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmelidir.

7.1.2Oyuncular     diğer oyunculara, Etkinlik Yöneticilerine ve fanlarına saygılı olmalıdır.

7.1.3Oyuncular     (a) bu kuralları ihlal edecek şekilde, (b) rahatsız edici, tehlikeli ya da zarar verici şekilde ya da (c) diğer kullanıcıların Epic tarafından planlanan şekilde (Epic’in karar verdiği şekilde) Oyundan keyif almasına zarar verecek şekilde davranamaz. Oyuncular özellikle taciz edici veya saygısız hareket, küfürlü veya hakaret niteliğinde dil kullanımı, oyunu sabote etme, istenmeyen posta gönderme, sosyal mühendislik, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde (“Kötü Niyetli Davranışlar”) bulunamazlar.

7.1.4Bölüm     8.2’de belirtildiği gibi, bu Kuralların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, 
söz konusu ihlal kasıtlı olsun veya olmasın, oyuncu açısından cezai sonuçlar doğurur.


7.2    Dürüst Rekabet

7.2.1Her     oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde oynaması beklenir.  Bu Kurallar her türlü adil olmayan oyun uygulamalarını yasaklar ve bu uygulamalar cezai önlemlerle sonuçlanabilir.  Adil olmayan oyun örnekleri şunlardır:

Gizli anlaşma (aşağıda tanımlandığı gibi), şike, hakeme ya da maç yetkilisine rüşvet vermek ya da herhangi bir maç ya da Etkinliğin sonucunu kasıtlı olarak etkileme amaçlı her türlü diğer hareket (ya da etkileme teşebbüsü) ya da anlaşma.

Oyun istemcisine izinsiz girmek ya da amaçlanan işleyişini başka şekilde değiştirmek.

Başka bir kişi adına kayıtlı Epic hesabında oyun oynamak ya da başkasının oynamasına izin vermek (ya da başka bir kişiyi bu eylem için davet ve teşvik etmek ya da yönlendirmek).

Rekabet üstünlüğü kazanmak için herhangi bir hile cihazı, programı ya da bunlara benzer hile yöntemleri kullanmak.

Epic tarafından planlanmayan şekilde rekabet üstünlüğü kazanmak için oyunun herhangi bir özelliğini (ör., oyun içi hata ya da kusur) kasten istismar etmek.

Başka bir Katılımcının Fortnite oyun istemcisine bağlantısına müdahale eden dağıtılmış hizmet aksatma saldırısı ya da benzer yöntemleri kullanmak.

Oyun içi hareketleri otomatikleştirmek için makro anahtarlar ya da benzer yöntemler kullanmak.

Geçerli bir nedeni olmadan maç bağlantısını kasıtlı olarak kesmek.

Oyunun adil olmayan şekilde oynanmasıyla bağlantılı olarak taahhüt edilen, verilen ya da verilecek olan her türlü hediye, ödül, rüşvet ya da hizmet telafisini kabul etmek (ör., maç ya da oturumu bırakmak için tasarlanmış hizmetler).

Diğer oyuncuların konumları, sağlık durumları veya ekipmanları ile ilgili olarak ya da oyuncunun kendi ekranından görüntülediği bilgiler çerçevesinde bilemeyeceği bilgilerle ilgili olarak dışarıdan destek almak (ör., maç sırasında izleyici monitörlerine bakmak ya da bakmaya çalışmak).

7.2.2Oyuncular     herhangi bir maç sırasında diğer oyuncuları kandırmak ya da aldatmak için 
birlikte çalışamaz (“Gizli Anlaşma”).  Gizli Anlaşma örnekleri aşağıdakileri içerir:

Takım oluşturma: Oyuncuların karşı takımlarda yer alıyorken maç sırasında birlikte çalışması.

Planlı Hareket: Karşı takımlardaki 2 ya da daha fazla oyuncu arasında oyun başlamadan önce belirli yere inerek planlı bir şekilde haritada hareket etmek için anlaşması.

İletişim: Karşı takım oyuncuları ile iletişim kurmak için sinyal gönderilmesi ya da alınması (sözlü ve sözsüz).

Ürün Bırakma: Karşı takımdaki oyuncunun alabilmesi için kasıtlı olarak ürün bırakmak.

7.2.3Her     oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde, Bölüm 7.2.1 ve 7.2.2’de 
belirtilen kurallarla uyumlu olacak biçimde oynaması beklenir.

7.3    Taciz

7.3.1Oyuncuların     ırk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, siyasi görüş veya 
diğer herhangi bir görüş, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, engellilik veya geçerli yasalar dâhilinde korunan diğer statü veya özelliklere dayalı olarak taciz edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlarda bulunmaları yasaktır.

7.3.2Taciz     edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlara şahit olan veya bunlara maruz kalan oyuncu, 
durumu bir Epic Esports Koordinatörüne veya Etkinlik Yöneticisine bildirmelidir. Tüm şikâyetler hemen araştırılacak ve uygun önlem alınacaktır. Şikâyeti paylaşan ve bir şikâyet araştırmasında iş birliği yapan oyunculara karşı misilleme yasaktır.

7.4    Gizlilik

Oyuncu, Etkinlik Yöneticileri, Epic veya Fortnite, Etkinlik ve Epic ile ilişkili 
iştiraklerin sunduğu herhangi bir gizli bilgiyi sosyal medya kanallarından paylaşmak dâhil, hiçbir iletişim yöntemiyle üçüncü taraflara ifşa edemez.

7.5    Yasa Dışı Davranış

Oyuncular geçerli tüm yasalara her zaman uymalıdır.

8.    Kurallar ve Davranış İhlalleri

8.1    Soruşturma ve Uyumluluk

Oyuncular, bu Kuralların ihlal soruşturmasında Epic ve/veya Etkinlik Yöneticisi (hangisi geçerliyse) ile tam iş birliği yapmayı kabul eder. Epic ve/veya bir Etkinlik Yöneticisi, soruşturma hakkında görüşmek için bir oyuncuyla iletişime geçerse, oyuncu, Epic’e ve/veya Etkinlik Yöneticisine verdiği bilgiler konusunda dürüst olmalıdır. Bir soruşturma sırasında oyuncunun Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanılttığı, zarara uğrattığı veya tahrif ettiği ya da soruşturma sırasında Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanlış yönlendirdiği tespit edilirse, oyuncu Bölüm 8.2’de daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi disiplin cezasına tabi tutulacaktır.

8.2    Disiplin İşlemi

8.2.1Eğer     Epic, bir oyuncunun Davranış Kurallarını ihlal ettiğine karar verirse, 
Epic aşağıdaki disiplin önlemlerini alabilir (hangisi geçerliyse):

Oyuncuya özel veya herkese açık (yazılı veya sözlü) uyarı verilmesi;

Geçerli veya gelecekteki maç ya da maçlar için oturum puanlarının kaybedilmesi;

Daha önce oyuncuya verilen ödüllerin hepsinin veya herhangi bir bölümünün kaybedilmesi;

Oyuncunun Etkinlikte bir ya da daha fazla maça ve/veya 
oturuma katılmaktan men edilmesi; veya

Oyuncunun Epic tarafından düzenlenen gelecekteki bir veya daha fazla yarışmaya katılmasının engellenmesi.

8.2.2Anlaşılırlık     adına, Bölüm 8.2 uyarınca Epic tarafından alınan disiplin önlemlerinin şekli ve kapsamı tamamen ve mutlak biçimde Epic’in takdirine bağlıdır. Epic, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür davranışları sergileyen oyuncudan tazminat ve diğer çareleri talep etme hakkını saklı tutar.

8.2.3Eğer     Epic, oyuncunun bu Kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğine karar verirse, gelecekteki tüm Fortnite yarışmalarından oyuncuyu kalıcı olarak diskalifiye etmek de dâhil olmak üzere disiplin önleminin şiddetini artırabilir.  Epic, Epic’in Hizmet Şartları’nda ve/veya Fortnite EULA’da belirtilen herhangi bir geçerli cezayı da uygulayabilir.

8.2.4Etkinlikteki     tüm Kural ihlalleri, Epic Rekabet Ceza Matrisine tabidir. Uygun disiplin önlemine dair son Epic kararı oyuncular için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

8.3    Kural Uyuşmazlıkları

Epic, ihlal, yürütme ve yorumlama dâhil olmak üzere, bu Kuralların her bölümüne 
dair tüm uyuşmazlıklarla ilgili karar verme konusunda nihai, bağlayıcı yetkiye sahiptir.

9.    Koşullar

Etkinlik işbu Kurallara tabidir. Her bir oyuncu etkinliğe katılarak aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olur (Reşit olmaması durumunda, ilgili oyuncu adına ebeveyni veya yasal velisi kabul etmiş olur): (a) tüm bu Kurallara (Davranış Kuralları dâhil) ve hem bağlayıcı hem de nihai olacak olan Epic kararlarına tabi olmak; ve (b) yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, Etkinlikte veya işbu Kurallarda belirsizlik olduğunu iddia etme hakkından feragat etmek. Bir ödülü kabul ederek, kazanan oyuncu, Epic’i ödülden, ödülün alınmasından ve/veya kullanımından, kötüye kullanımından veya ödülle ilişkili herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek veya onunla bağlantılı herhangi bir sorumluluk, kayıp veya zarardan muaf tutmayı kabul etmiş olur (Reşit olmayan oyuncu durumunda, ilgili kazanan oyuncunun ebeveyni veya yasal velisi bunu kabul etmiş olur). Epic aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (ii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iii) Etkinliğe katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen ölüm dâhil olmak üzere yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (iv) Etkinlik ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar. Epic, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak veya doğal afetler dâhil olmak üzere kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle Etkinliği iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Epic, bir oyuncunun hile yaparak, izinsiz girerek, kandırarak veya diğer oyuncuları ya da Epic temsilcilerini rahatsız etmeye, taciz etmeye, tehdit etmeye, zorlamaya veya korkutmaya yönelik her türlü adil olmayan oyun davranışını sergileyerek Etkinliğin meşru işleyişini zayıflatmaya çabaladığını tespit ederse, kendi mutlak takdirine göre oyuncunun Etkinliğe katılımını veya ödülü almasını engelleyebilir. Bu Kurallar ve/veya Etkinlik ile ilgili anlaşmazlıklar Kuzey Carolina Eyaleti yasalarına tabidir. Bir virüs, hata, bilgisayar problemi, yetkisiz müdahale veya Epic’in kontrolü dışındaki diğer nedenler Etkinlik yönetimini, güvenliğini veya Etkinliğin uygun işleyişini aksatırsa, Epic, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Etkinliği iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Etkinliğin meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Etkinliğe katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir.  Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Epic, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar. Epic, Etkinliğin işleyişi veya giriş işlemini kurcaladığını veya bu Kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir oyuncuyu diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Epic, oyuncuların karşılaşabileceği herhangi bir sorun, hata veya arızadan sorumlu değildir. Etkinlik, yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

10.    Tanıtım

Epic, yasalar özel olarak yasaklamadığı sürece ön inceleme veya herhangi bir karşılık ödeme olmaksızın, yalnızca Etkinliğin duyurulmasıyla bağlantılı olarak, devamlı şekilde, dünya çapında, her türlü medya kanalında, Etkinlik bitiş tarihi öncesinde, sırasında veya sonrasında, reklam amacıyla, herhangi bir katılımcı oyuncunun Epic hesap kimlik numarası, isim, etiket, benzerlik, video ve oyun istatistiği bilgilerini kullanma hakkını saklı tutar.

11.    Mahkeme Yargılamasından Feragat

Yürürlükteki yasalar yasaklamadıkça ve bu Etkinliğe katılımın koşulu olmadığı sürece, her bir Katılımcı, doğrudan veya dolaylı olarak bu Etkinlikten, Etkinlikle ilgili imzalanan herhangi bir anlaşma veya belgeden, bağlantılı herhangi bir ödülden ve bu çerçevede oluşabilecek herhangi bir ilgili işlemden doğan veya onunla bağlantılı olan herhangi bir yasal işlemle ilgili olarak sahip olabileceği mahkeme yargılaması hakkından geri dönülmez şekilde ve sürekli olarak feragat eder.

12.    Kişisel Gizlilik

Epic tarafından kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındaki önemli bilgiler için lütfen https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy adresinde bulunan Epic Gizlilik Politikasına göz atın.

© 2019 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.