Jacob Turnuvası Resmi Kuralları

01.07.2020
Yazar: Rekabetçi Fortnite Ekibi
Jacob Turnuvası Resmi Kuralları

1.    Giriş ve Kuralların Kabulü

1.1    Giriş

1.1.1    Bu Jacob Turnuvası Resmi Kuralları ("Kurallar"), Jacob Turnuvası'nın tüm aşamalarını ("Jacob Turnuvası" veya "Etkinlik") kapsar. 

1.1.2    Bu kurallar, Fortnite'ın ("Oyun") Fortnite Etkinlik Hizmeti Platformu'ndaki ("Etkinlik Hizmeti") Etkinlik dahilindeki rekabetçi maçlarının doğruluğunu ve dürüstlüğünü korumak için tasarlanmıştır. Amaçları heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturmak, Oyun dahilindeki tüm rekabetçi maçların eğlenceli ve adil geçmesini sağlamak ve Rahatsız Edici Davranışların (aşağıda tanımlanmıştır) önüne geçmektir. 

1.1.3    Etkinlik Hizmeti kişi ve kuruluşların Oyunla ilgili rekabetçi maçlar içeren kendi etkinliklerini ("Topluluk Etkinlikleri" olarak anılacak) düzenlemeleri ve yönetmelerine izin vermek adına Epic Games, Inc. ("Epic") tarafından sağlanmaktadır. Netlik açısından belirtmek gerekirse, Epic; Etkinlik ve Topluluk Etkinlikleri için ödül verse de bu tür etkinlikler "resmi" Epic etkinlikleri değildir ve Epic, Etkinlik'in de diğer Topluluk Etkinlikleri'nin de sponsoru değildir ve bunları yönetmez. Oyuncular soru sormak veya Etkinlik'le ilgili bir şeyi açıklığa kavuşturmak istediklerinde Jacob ("Etkinlik Organizatörü") ile iletişime geçmelidir. Etkinlik Hizmeti'nin kötüye kullanımını bildirmek için lütfen tournaments@epicgames.com adresi üzerinden bir Epic Espor Koordinatörü'yle irtibata geçin.

1.2    Kuralların Kabulü

Etkinlik'e katılmak için, her oyuncunun (veya (aşağıda belirtildiği üzere) reşit değilse oyuncu adına ebeveyninin ya da yasal vasisinin), 8. Bölüm'deki Davranış Kuralları da dahil olmak üzere bu Kurallara daima uyacağını kabul etmesi gerekir. Oyuncu, Etkinlik'e dahil herhangi bir oyuna ya da maça katılarak, Bölüm 1.2 uyarınca bu kuralları kabul ettiğini (veya Reşit Olmayan Kişi ise kendisi adına ebeveyni ya da yasal vasisinin kabul ettiğini) onaylamış sayılır.

2.    Etkinlik Yapısı

2.1    Terimlerin Tanımı
        
2.1.1    Avlama

Bir oyuncunun, diğer bir oyuncunun canını ve (varsa) kalkanını tüketmesi durumuna Avlama adı verilir. Bölüm 7.1.2'ye göre avlama işlemini kimin yaptığına (a) oyun ekranının sol alt köşesinde bulunan hareket akışına ve (b) tek bir maçta yapılan toplam avlama sayısını gösteren arayüze bakarak karar verilir. Buna bağlı olarak, bir oyuncu avlandıktan sonra maçın devamındaki herhangi bir bölümde bu oyuncuya avlama puanı verilmez.

2.1.2    Oyun Modu

Bir maça özel olarak belirlenmiş kurallar dizisine, oyun öğeleri setine veya kazanma koşullarına Oyun Modu adı verilir. Oyun Modları son derece geniş kapsamlı olabilir ve maçtan maça değişiklik gösterebilir. Etkinlik Organizatörü'nün atadığı Etkinlik Yöneticileri ("Etkinlik Yöneticileri"), bir maçın başlangıcından önce her oyun moduna özgü değişkenleri ve sınırlamaları açıklayacaktır.

2.1.3    Maç

Bir oyuncu ya da takım ya aşağıda tanımlanan şekilde Azmin Zaferi'ne ulaşana ya da belirli zafer koşulları başka biçimlerde karşılanana (uygun olduğunda) kadar Oyun dahilinde oynanan tek bir rekabet aşamasına maç adı verilir.

2.1.4    Sıralama

Bir oyuncunun ya da takımın avlanmadan önce maçta geçirdiği sürenin bu maçtaki diğer oyuncuların ya da takımların geçirdiği süreyle kıyaslanmasına sıralama adı verilir. Sıralama, avlandıktan sonra arayüzde gösterilir.

2.1.5    Oturum

Kazanan ya da kazananlar, (a) önceden belirlenmiş bir sayıda maçın tamamlanmasıyla ya da (b) önceden belirlenmiş bir sürenin tamamlanmasıyla belirlenene kadar oynanan bir dizi maça oturum adı verilir.

2.1.6    Azmin Zaferi

Bir oyuncunun ya da takımın oynanmakta olan oyun modunun ya da maçın kazanma koşullarını yerine getirmesine Azmin Zaferi adı verilir. Bu ifade genellikle oyun modunu ya da maçı birinci sırada bitirme için kullanılır.

2.2    Program - Oyun İçi Listedeki Final Programı
    
2.2.1    1 Temmuz: Jacob Turnuvası [Avrupa]
    
2.3    Programda Değişiklikler

Etkinlik Organizatörü, Etkinlik dahilindeki herhangi bir maçın ya da oturumun programını veya tarihini (ya da bu maç veya oturumla ilişkili oynanacak herhangi bir oyun modunu) yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. Ancak Etkinlik'te böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde Etkinlik Organizatörü tüm oyuncuları uygun olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

2.4    Etkinlik Formatı ve Puanlama - Jacob Turnuvası

2.4.1

Bu kuralların hükümleri ve koşulları ve ilgili tarihte güncel Epic askıya alma/uzaklaştırma cezaları (varsa) doğrultusunda, (Etkinlik Organizatörü tarafından bu kurallar uyarınca) yarışmaya uygun bulunan herhangi bir takım sıraya girerek Etkinlik'te yarışabilir.

Oturumlar yaklaşık üçer (3) saat sürecektir. Oyuncular bir oturum süresince en fazla on (10) maça katılabilir. Oyuncular, Bölüm 2.4.2'de ya da 2.4.3'te (hangisi geçerliyse) açıklanan puanlama sistemine göre puan kazanacaktır. Bir oturuma ait maçlar sadece o oturumun süre aralığı bitmeden önce başlarsa geçerli sayılacaktır. 

Etkinlik'in sonunda, burada açıklanan hükümler ve koşullar doğrultusunda, oyun içi Sıralama'da ("Sıralama) belirtildiği gibi her bölgenin (uygunsa) sıralamasında en yüksek puanı alan oyunculara Bölüm 2.5'te açıklandığı şekilde ödül verilecektir.

2.4.2    Puanlama Sistemi
            
Sıralama
Azmin Zaferi: 30 Puan
2. - 10. Oyuncular: 27 Puan
11. - 20. Oyuncular: 24 Puan
21. - 30. Oyuncular: 21 Puan
31. - 40. Oyuncular: 18 Puan
41. - 50. Oyuncular: 15 Puan
51. - 60. Oyuncular: 12 Puan
61. - 70. Oyuncular: 9 Puan
71. - 80. Oyuncular: 6 Puan
81. - 90. Oyuncular: 3 Puan

Avlama Başına: 2 Puan


2.4.3    Beraberliğin Bozulması

Beraberlik durumunda beraberliği bozmak için sırayla şunlar dikkate alınacaktır: (1) kazanılan toplam puan; (2) oturum(lar)da kazanılan toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturum(lar)da yapılan ortalama avlama sayısı; (4) oturum(lar)daki her maçın ortalama sıralaması; (5) bütün maçlar boyunca hayatta kalınan saniye olarak toplam süre ve son olarak (6) yazı tura.

2.5    Ödüller

2.5.1    Buradaki hüküm ve koşullar doğrultusunda, her oturumun sonunda Sıralama'daki yerlerine göre oyunculara veya takımlara aşağıdaki ödüller dağıtılacaktır. Netlik açısından belirtmek gerekirse, ödüller, sarih ya da zımni bir garanti veya güvence olmadan "olduğu gibi" verilir. Ödüller başka birisine devredilemez ya da atanamaz ve Kazanan Oyuncular (aşağıda tanımlandığı şekilde) tarafından devredilemez. Para ödülü dışındaki ödüllerin nakit karşılığı alınamaz. Tüm ödül detayları, Epic veya Etkinlik Organizatörü'nün (hangisi uygunsa) takdirine bağlıdır. Bir ödülün kabulü ve kullanımında hükümler ve koşullar geçerli olabilir.

Epic Ödülleri

Sıra    Ödül
1.    250 $
2.    250 $
3.    250 $
4.    250 $
5.    250 $
6.    250 $
7.    250 $
8.    250 $
9.    250 $
10.    250 $

2.5.2    Sadece Kurallar uyarınca Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenen şekilde en yüksek puanı alan oyuncular ("Kazanan Oyuncular" olarak anılacaklar), Bölüm 2.5.1'de belirtilen ödülleri almaya hak kazanacaktır.  En yüksek puan alan oyunculardan daha düşük bir skora sahip olan hiçbir oyuncu, herhangi bir zamanda veya hiçbir koşulda, Etkinlik ile ilgili herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olamaz.

2.5.3    Epic Ödülleri

Epic tarafından verilen herhangi bir ödül ("Epic Ödülü") söz konusu olduğunda Epic, Etkinlik'in bitiminden itibaren yedi (7) gün içerisinde veya makul gördüğü bir zamanda şartları sağlayan ve Kazanan Oyuncular'a Epic hesaplarına bağlı e-posta adresleri üzerinden muhtemel Epic Ödülü kazananı olduklarını bildirir. Bu kişiler, Bölüm 3 uyarınca uygunluğun doğrulanması ve bu Kurallar'a uygunluğa tabi olacaktır.  Muhtemel bir Epic Ödülü kazananı, Etkinlik'te yarışmak için kullandığı Epic hesabını uygunluk doğrulama süreci boyunca aktif tutmalıdır.

Epic'in resmi bir şekilde bildirmesinden sonra, muhtemel bir Epic Ödülü kazananı, Bölüm 3 uyarınca uygunluğunun doğrulanması amacıyla Ödül Kabulü ve İbraname Formu ("Bildirim") dahil olmak üzere, Epic tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak ve sağlamak için bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren kırk beş (45) iş gününe sahiptir.  Muhtemel bir Epic Ödülü kazananının bu tür bir cevabı, Epic'in bildiriminin gönderildiği e-posta adresine ya da Epic'in kendi tercihine göre bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine iletilmelidir.  Epic tarafından alındığı tarih, muhtemel bir Epic Ödülü kazananının Bölüm 2.5.3'te belirtilen son teslim tarihlerine uyması konusunda belirleyici olacaktır.
 
Böyle bir oyuncunun (a) Etkinlik'te yarışmak için kullandığı Epic hesabını uygunluk doğrulama süreci boyunca aktif tutmaması veya (b) herhangi bir bildirim veya materyale veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi muhtemel Epic Ödülü kazananının diskalifiye olmasıyla sonuçlanır ve bu tür bir oyuncu, Etkinlik ile bağlantılı olarak herhangi bir Epic Ödülü kazanma hakkına sahip olmayacaktır.  Bu gibi durumlarda alternatif bir Epic Ödülü kazananı belirlenmez ve Epic tek ve mutlak takdir yetkisi ile (y) normalde diskalifiye olmuş oyuncuya verilmesi beklenen Epic Ödülü miktarını gelecekteki bir rekabetçi oyun etkinliğindeki ödüle ekleyebilir veya (z) diskalifiye edilen oyuncunun normalde kazanmış olacağı Epic Ödülü miktarını kâr amacı gütmeyen kurumlar veya amaçlar uğruna bağışlayabilir.  Epic Ödülü kazananı, Epic tarafından uygunluk sürecinin doğrulanması işlemi bu Kurallar uyarınca tamamlandığında ilan edilecektir.
 
Ayrıca Epic Ödülü kazananların, Epic Ödüllerini alabilmeleri için gerekli olan vergi bilgisi formları da dahil olmak üzere ödeme bilgilerini Epic'e ulaştırmaları gerekmektedir. Epic Ödülü kazananı, geçerli ödeme formlarını Epic'e zamanında ulaştırmazsa Epic'in ödülü vermeme hakkı saklıdır.  

EPIC ÖDÜLLERİ (GELİR VE STOPAJ VERGİLERİ DAHİL AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE) GEÇERLİ ULUSLARARASI, FEDERAL, EYALET VE YEREL VERGİLERE TABİDİR VE (a) YEREL VERGİ DANIŞMANINA GİDEREK HANGİ VERGİLERE TABİ OLDUĞUNU ÖĞRENMEK VE (b) BU VERGİLERİ YETKİLİ VERGİ DAİRELERİNE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÖDEMEK EPIC ÖDÜLÜ KAZANANININ SORUMLULUĞUNDADIR.  ABD vatandaşı olup olmaması fark etmeksizin kazananlardan yürürlükte olan yedek stopaj oranlarında vergiyi kesmek Epic'in politikasıdır.  Epic Ödülü geliri ve vergi stopajı (y) ABD'de ikamet edenler için 1099-MISC ve ABD'de ikamet etmeyenler için 1042-S formlarıyla ve (z) yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde ilgili diğer vergi formlarında bildirilecektir.  

Epic, Epic Ödüllerinin ödeme yöntemini tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirleyecek ve geçerli yasalarda aksi belirtilmediği sürece, tüm ödemeler doğrudan Epic Ödülü kazananına (veya reşit olmadığı takdirde Epic Ödülü kazananının ebeveyni veya yasal vasisine) yapılacaktır.  Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına, Epic tarafından herhangi bir kuruluşa, şirkete veya başka bir işletmeye herhangi bir Epic Ödülü ödemesi yapılmaz.  Her bir Epic Ödülü kazananına Ödül Kabulü ve İbraname Formu ("Epic İbranamesi") gönderilecektir.  Yürürlükteki yasalarla kısıtlanmadıkça, her Epic Ödülü kazananının (veya reşit olmadığı takdirde Epic Ödülü kazananının ebeveyni veya yasal vasisinin) Bölüm 2.5.3'te belirtilen teslim tarihine kadar Epic İbranamesi'ni doldurması ve teslim etmesi gerekmektedir.

 
3.    Oyuncu Uygunluğu

3.1    Oyuncu Yaşı

3.1.1    Jacob Turnuvası'nda yarışmaya uygun olmak için oyuncunun yaşı en az 13 olmalıdır (veya kendi ikamet ettiği ülkenin yaş sınırına bağlı olarak belirtilenden daha büyük olması gerekebilir).  Bir oyuncu 18 yaşının ya da yaşadığı ülkede geçerli olan reşit olma yaşının altındaysa ("Reşit Olmayan Kişi") bu Etkinlik'te yer alabilmek için ebeveyninin ya da yasal vasisinin iznini almalıdır. 

3.1.2    Yarışmaya uygun olmadığı halde Etkinlik Yöneticilerini yanlış uygunluk bilgileri vererek yanıltan veya yanıltmaya yeltenen oyuncular Etkinlik'e katılmaktan veya Etkinlik'e devam etmekten diskalifiye olur.

3.2    Fortnite SKLA

Tüm Katılımcılar Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na uymalıdır ("Fortnite SKLA") (https://www.epicgames.com/fortnite/tr/eula). Bu Kurallar, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na ekleme yapar fakat onun yerine geçemez.

3.3    İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA)

Her oyuncu Epic hesabındaki (henüz etkinleştirmedilerse) İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı ("2FA") etkinleştirmelidir.  İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı etkinleştirmek için oyuncuların https://www.epicgames.com/2FA adresine gitmesi, Epic hesaplarına giriş yapması ve ekranda gördüğü talimatları uygulaması gerekmektedir. 

3.4    Uygunsuz Bağlantılar

Epic'in veya Etkinlik Organizatörü'nün çalışanları, yetkilileri, yöneticileri, temsilcileri, ajansları (hukuk, reklam ve tanıtım ajansları da dahil olmak üzere), bu kişilerin aile üyelerinden her biri (nerede yaşadıklarına bağlı olmaksızın eş, anne, baba, kardeş, çocuk, amca, dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne, büyükbaba ve evlilik yoluyla edinilen akrabalar), birlikte yaşadıkları kişiler (kan bağı olup olmadığına bakılmaksızın), Etkinlik'in yapımı ve yönetimiyle, Epic'in veya Etkinlik Organizatörü'nün yan kuruluşlarıyla, temsilcileriyle, ajanslarıyla ve Epic'e veya Etkinlik Organizatörü'ne bağlı kuruluşlarla ilişkili kişiler ya da kurumlar (bu durumların her biri için uygun olduğu gibi) bu Etkinlik'e katılamaz veya Etkinlik'i kazanamaz.

3.5    Oyuncu Adları

3.5.1    Tüm takım ve şahsi Katılımcı adları 8. Bölüm'deki Davranış Kuralları'na uygun olmalıdır. Etkinlik Organizatörü ve Etkinlik Yöneticileri herhangi bir sebepten ötürü takım ve şahsi Oyuncu etiketlerini veya adlarını kısıtlayabilir veya değiştirebilir.

3.5.2    Bir takımın veya oyuncunun kullandığı ad 
Fortnite®, Epic kelimelerini veya Epic'in sahip olduğu veya lisansını aldığı diğer herhangi bir marka, ticari isim veya logoyu içeremez veya bu kelimeleri kullanamaz.

3.5.3    Bir takım veya oyuncu; başka bir takım, oyuncu, yayıncı, ünlü, devlet görevlisi, Epic çalışanı veya herhangi diğer kişi veya kuruluşun taklidi olan isimler kullanamaz.

3.6    İyi Hal

Oyuncular sahip oldukları tüm Epic Games hesaplarında kurallara uygun hareket etmelidir ve gizli bir şekilde kural ihlallerinde bulunmamalıdır. Oyuncular ayrıca daha önce herhangi bir resmi Epic kuralını ihlal etmekten dolayı ceza almamış olmalı ya da aldığı cezayı tamamlamış olmalıdır.

3.7    Ek Sınırlamalar

3.7.1    Tüm bölümleriyle birlikte Etkinlik, bu Bölüm'de aksi belirtilmediği sürece dünyanın dört bir yanından oyunculara açıktır.  Etkinlik, geçerli yasalar tarafından kısıtlanmış veya yasaklanmış ülkelerde veya ABD yasaları tarafından izin verilmeyen herhangi bir ülkede yaşayan kişilere açık değildir.  Yukarıda belirtilenlere ek olarak Etkinlik'e şu ülkelerdeki kişiler katılamaz: Belarus, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırım bölgesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Küba, Eritre, Gine-Bissau, İran, Irak, Lübnan, Liberya, Libya, Myanmar (Burma), Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Suriye. 

3.7.2    Etkinlik süresince her makinede yalnızca tek bir oyuncu oynayabilir (diğer bir deyişle herhangi bir Etkinlik maçı sırasında birden fazla oyuncu aynı makineden Etkinlik'e katılamaz).

3.7.3    Oyuncular, "ikincil hesap" (yani zaten kayıtlı bir Epic hesabı olan bir oyuncunun kullandığı yan hesap) kullanarak Etkinlik'e katılamaz.

4.    Oyuncu/Takım Oluşturma Kuralları

4.1    Tekli

4.1.1    Tekli'deki her bir oyuncunun (veya reşit olmadığı takdirde Kazanan Oyuncu'nun ebeveyni