Ramazan Kupası Resmi Kuralları

22.04.2020
Yazar: Fortnite Rekabetçi Ekibi
Ramazan Kupası Resmi Kuralları

1.    Giriş ve Kuralların Kabulü

1.1    Giriş

Bu Ramazan Kupası Resmi Kuralları ("Kurallar"), Ramazan Kupası'nın tüm aşamalarını ("Ramazan Kupası" veya "Etkinlik") kapsar. 

Bu kurallar, Fortnite'ın ("Oyun") Etkinlik dahilindeki rekabetçi maçlarının doğruluğunu ve dürüstlüğünü korumak için tasarlanmıştır. Amaçları heyecanlı bir rekabet ortamı oluşturmak, Oyun dahilindeki tüm rekabetçi maçların eğlenceli ve adil geçmesini sağlamak ve Rahatsız Edici Davranışların (aşağıda tanımlanmıştır) önüne geçmektir.

1.2    Kuralların Kabulü

Etkinlik'e katılmak için, her oyuncunun (veya (aşağıda belirtildiği üzere) reşit değilse oyuncu adına ebeveyninin ya da yasal vasisinin), 8. Bölüm'deki Davranış Kuralları da dahil olmak üzere bu Kurallara daima uyacağını kabul etmesi gerekir. Oyuncu (ya da oyuncu Reşit Olmayan Kişi ise ebeveyni veya yasal vasisi) bu kuralları kabul ettiğini, Epic Games Inc. ("Epic") Oyun istemcisinde bu seçenek sunulduğunda kuralları kabul ettiğine ilişkin alana tıklayarak gösterebilir. Oyuncu, Etkinlik'e dahil herhangi bir oyuna ya da maça katılarak, Bölüm 1.2 uyarınca bu kuralları kabul ettiğini (veya Reşit Olmayan Kişi ise kendisi adına ebeveyni ya da yasal vasisinin kabul ettiğini) onaylamış sayılır.

1.3    Kuralların Uygulanması

Etkinlik sırasında tüm oyuncuların bu Kurallara uymasının sorumluluğu öncelikli olarak Epic'tedir. Epic (görev kapsamı aşağıda tanımlanmış olan) Etkinlik Yöneticileriyle çalışarak 9. Bölüm'de açıklandığı üzere Kuralları ihlal etmeleri halinde oyunculara ceza verebilir.

1.4    Değişiklikler

Epic bu Kuralları zaman zaman güncelleyebilir, yenileyebilir, değiştirebilir veya düzenleyebilir. Bu kuralların herhangi bir güncellenmesinden, yenilenmesinden, değiştirilmesinden ya da düzenlenmesinden sonra Etkinlik'e katılan oyuncular (ya da oyuncu Reşit Olmayan Kişi ise ebeveyni veya yasal vasisi) kuralların güncellenmiş, yenilenmiş, değiştirilmiş ya da düzenlenmiş halini kabul etmiş sayılır.

2.    Etkinlik Yapısı

2.1    Terimlerin Tanımı
        
2.1.1    Avlama

Bir oyuncunun, diğer bir oyuncunun canını ve (varsa) kalkanını tüketmesi durumuna Avlama adı verilir. Bölüm 7.1.2'ye göre avlama işlemini kimin yaptığına (a) oyun ekranının sol alt köşesinde bulunan hareket akışına ve (b) tek bir maçta yapılan toplam avlama sayısını gösteren arayüze bakarak karar verilir. Buna bağlı olarak, bir oyuncu avlandıktan sonra maçın devamındaki herhangi bir bölümde bu oyuncuya avlama puanı verilmez.

2.1.2    Etkinlik Yöneticisi

Etkinlik'i yöneten herhangi bir Epic çalışanına; yönetim, yayın ya da prodüksiyon ekiplerinin üyelerine, etkinlik personeline veya Etkinlik'i yönetmek için işe alınmış ya da sözleşme yapılmış herhangi diğer kişilere Etkinlik Yöneticisi adı verilir.

2.1.3    Oyun Modu

Bir maça özel olarak belirlenmiş kurallar dizisine, oyun öğeleri setine veya kazanma koşullarına Oyun Modu adı verilir. Oyun Modları son derece geniş kapsamlı olabilir ve maçtan maça değişiklik gösterebilir. Etkinlik Yöneticileri, bir maçın başlangıcından önce her oyun moduna özgü değişkenleri ve sınırlamaları açıklayacaktır.

2.1.4    Maç

Bir oyuncu ya da takım ya aşağıda tanımlanan şekilde Azmin Zaferi'ne ulaşana ya da belirli zafer koşulları başka biçimlerde karşılanana kadar Fortnite dahilinde oynanan tek bir rekabet aşamasına maç adı verilir.

2.1.5    Sıralama

Bir oyuncunun ya da takımın avlanmadan önce maçta geçirdiği sürenin bu maçtaki diğer oyuncuların ya da takımların geçirdiği süreyle kıyaslanmasına sıralama adı verilir. Sıralama, avlandıktan sonra arayüzde gösterilir.

2.1.6    Oturum

Kazanan ya da kazananlar, (a) önceden belirlenmiş bir sayıda maçın tamamlanmasıyla ya da (b) önceden belirlenmiş bir sürenin tamamlanmasıyla belirlenene kadar oynanan bir dizi maça oturum adı verilir.

2.1.7    Azmin Zaferi

Bir oyuncunun ya da takımın oynanmakta olan oyun modunun ya da maçın kazanma koşullarını yerine getirmesine Azmin Zaferi adı verilir. Bu ifade genellikle oyun modunu ya da maçı birinci sırada bitirme için kullanılır.

2.2    Program - Oyun İçi Listedeki Final Programı
    
2.2.1    1 Mayıs 2020: Ramazan Kupası 1. Gün [Ortadoğu]

2.2.2    2 Mayıs 2020: Ramazan Kupası 2. Gün [Ortadoğu]
    
2.3    Programda Değişiklikler

Epic, Etkinlik dahilindeki herhangi bir maçın ya da oturumun programını veya tarihini (ya da bu maç veya oturumla ilişkili oynanacak herhangi bir oyun modunu) yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere değiştirebilir veya yeniden düzenleyebilir. Ancak Etkinlik'te böyle bir değişiklik yapıldığı takdirde Epic tüm oyuncuları uygun olan en kısa sürede bilgilendirecektir.

2.4    Etkinlik Formatı ve Puanlama - Ramazan Kupası

2.4.1

Bu kuralların hükümleri ve koşulları doğrultusunda, (Epic tarafından bu kurallar uyarınca) yarışmaya uygun bulunan herhangi bir takım sıraya girerek Etkinlik'te yarışabilir.

Oturumlar yaklaşık üçer (3) saat sürecektir. Oyuncular bir oturum süresince en fazla on (10) maça katılabilir. Oyuncular, Bölüm 2.4.2'de ya da 2.4.3'te (hangisi geçerliyse) açıklanan puanlama sistemine göre puan kazanacaktır. Bir oturuma ait maçlar sadece o oturumun süre aralığı bitmeden önce başlarsa geçerli sayılacaktır. 

Her bir oturumun sonunda, burada açıklanan hükümler ve koşullar doğrultusunda, 10 puandan fazla alanlara Bölüm 2.5'te açıklandığı şekilde ödül verilecektir.

2.4.2    Puanlama Sistemi
            
Azmin Zaferi: 10 Puan
2. - 5. Oyuncular: 7 Puan
6. - 15. Oyuncular: 5 Puan
16. - 25. Oyuncular: 3 Puan

Avlama Başına: 1 Puan

2.4.3    Beraberliğin Bozulması

Beraberlik durumunda beraberliği bozmak için sırayla şunlar dikkate alınacaktır: (1) kazanılan toplam puan; (2) oturumda kazanılan toplam Azmin Zaferi sayısı; (3) oturumda yapılan ortalama avlama sayısı; (4) oturumdaki her maçın ortalama sıralaması; (5) bütün maçlar boyunca hayatta kalınan saniye olarak toplam süre ve son olarak (6) yazı tura.

2.5    Ödüller

2.5.1    Ramazan Kupası 1. ve 2. Gün
    
Buradaki hüküm ve koşullar doğrultusunda, her oturumun sonunda Sıralama'daki yerlerine göre oyunculara şu ödüller dağıtılacaktır:

Etkinlik Ödülleri - 1. Gün ve 2. Gün

Puan            Ödül
10 veya daha fazla        "Fener" Oyun İçi Kozmetik Spreyi

2.5.2    Ödül Bilgilendirmesi

Sadece Kurallar uyarınca Epic tarafından belirlenen oyuncular ("Kazanan Oyuncular" olarak anılacaklar), Bölüm 2.5.1'de belirtilen ödülleri almaya hak kazanacaktır.  Kazanan Oyunculardan daha düşük bir puana sahip olan hiçbir oyuncu, herhangi bir zamanda veya hiçbir koşulda, Etkinlik ile ilgili herhangi bir ödül kazanma hakkına sahip olamaz.

Kazanan Oyuncular, Ramazan Kupası'nın sonunda Bölüm 2.5.1'de belirtilen geçerli ödülleri alacaklardır.

3.    Oyuncu Uygunluğu

3.1    Oyuncu Yaşı

3.1.1    Ramazan Kupası maçlarında yarışmaya uygun olmak için oyuncunun yaşı en az 13 olmalıdır (veya kendi ikamet ettiği ülkenin yaş sınırına bağlı olarak belirtilenden daha büyük olması gerekebilir).  Bir oyuncu 18 yaşının ya da yaşadığı ülkede geçerli olan reşit olma yaşının altındaysa ("Reşit Olmayan Kişi") bu Etkinlik'te yer alabilmek için ebeveyninin ya da yasal vasisinin iznini almalıdır. 

3.1.2    Yarışmaya uygun olmadığı halde Etkinlik Yöneticilerini yanlış uygunluk bilgileri vererek yanıltan veya yanıltmaya yeltenen oyunculara Bölüm 9.2'de ayrıntılı olarak açıklanan disiplin cezaları uygulanır.

3.2    Fortnite SKLA

Tüm Katılımcılar Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na uymalıdır ("Fortnite SKLA") (https://www.epicgames.com/fortnite/tr/eula). Bu Kurallar, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması'na ekleme yapar fakat onun yerine geçemez.

3.3    İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA)

Her oyuncu Epic hesabındaki (henüz etkinleştirmedilerse) İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı ("2FA") etkinleştirmelidir.  İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı etkinleştirmek için oyuncuların https://www.epicgames.com/2FA adresine gitmesi, Epic hesaplarına giriş yapması ve ekranda gördüğü talimatları uygulaması gerekmektedir. 

3.4    Epic ile Bağlantılı Olmak

Epic'in çalışanları, yetkilileri, yöneticileri, temsilcileri, ajansları (hukuk, reklam ve tanıtım ajansları da dahil olmak üzere), bu kişilerin aile üyeleri (nerede yaşadıklarına bağlı olmaksızın eş, anne, baba, kardeş, çocuk, amca, dayı, teyze, hala, yeğen, büyükanne, büyükbaba ve evlilik yoluyla edinilen akrabalar), birlikte yaşadıkları kişiler (kan bağı olup olmadığına bakılmaksızın), etkinliğin yapımı ve yönetimiyle, Epic'in yan kuruluşlarıyla, temsilcileriyle, ajanslarıyla ve Epic'e bağlı kuruluşlarla ilişkili kişiler ya da kurumlar bu etkinliğe katılamaz. 

3.5    Oyuncu Adları

3.5.1    Tüm takım ve şahsi Katılımcı adları 8. Bölüm'deki Davranış Kuralları'na uygun olmalıdır. Epic ve Etkinlik Yöneticileri herhangi bir sebepten ötürü takım ve şahsi Oyuncu etiketlerini veya adlarını kısıtlayabilir veya değiştirebilir.

3.5.2    Bir takımın veya oyuncunun kullandığı ad 
Fortnite®, Epic kelimelerini veya Epic'in sahip olduğu veya lisansını aldığı diğer herhangi bir marka, ticari isim veya logoyu içeremez veya bu kelimeleri kullanamaz.

3.6    İyi Hal

Oyuncular sahip oldukları tüm Epic Games hesaplarında kurallara uygun hareket etmelidir ve gizli bir şekilde kural ihlallerinde bulunmamalıdır. Oyuncular ayrıca daha önce herhangi bir resmi Epic kuralını ihlal etmekten dolayı ceza almamış olmalı ya da aldığı cezayı tamamlamış olmalıdır.

3.7    Ek Sınırlamalar

3.7.1    Tüm bölümleriyle birlikte Etkinlik, bu Bölüm'de aksi belirtilmediği sürece dünyanın dört bir yanından oyunculara açıktır.  Etkinlik, geçerli yasalar tarafından kısıtlanmış veya yasaklanmış ülkelerde veya ABD yasaları tarafından izin verilmeyen herhangi bir ülkede yaşayan kişilere açık değildir.  Yukarıda belirtilenlere ek olarak Etkinlik'e şu ülkelerdeki kişiler katılamaz: Belarus, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırım bölgesi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Küba, Eritre, Gine-Bissau, İran, Irak, Lübnan, Liberya, Libya, Myanmar (Burma), Kuzey Kore, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Suriye. 

3.7.2    Etkinlik'teki bir Etkinlik hafta sonunda aynı makineden birden fazla oyuncu yarışmaya katılamaz.

4.    Oyuncu/Takım Oluşturma Kuralları

4.1    Tekli

4.1.1    Tekli'deki her bir oyuncunun (veya reşit olmadığı takdirde Kazanan Oyuncu'nun ebeveyni veya yasal vasisinin), Etkinlik'te yer almadan önce Bölüm 1.2'de belirtildiği üzere oyun içerisinde bu Kuralları okuması ve kabul etmesi gereklidir.

5.    Sorunlar

5.1    Terimlerin Tanımı

5.1.1    Yazılım Hatası 

Yanlış ya da beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkaran ya da Oyun ve/veya donanım cihazının planlanmayan şekilde çalışmasına neden olan hata, kusur, arıza.

5.1.2    Kasıtlı Bağlantı Kesintisi 

Oyuncunun eylemleri nedeniyle oyuncunun Oyun ile bağlantısının kesilmesi. Bir oyuncunun bağlantı kesintisine yol açan tüm eylemleri, oyuncunun gerçek niyeti dikkate alınmaksızın, kasıtlı hareket olarak kabul edilir. Kasıtlı bağlantı kesintisi, telafi amaçlı geçerli bir teknik sorun olarak değerlendirilmez. 

5.1.3    Sunucu Çökmesi 

Oyun sunucusundaki sorun nedeniyle tüm oyuncuların Oyun ile bağlantısının kesilmesi.

5.1.4    Kasıtlı Olmayan Bağlantı Kesintisi 
Oyun istemcisi, platformu, ağı ya da bilgisayarındaki problem ya da sorunlar nedeniyle oyuncunun Oyun ile bağlantısının kesilmesi.

5.2    Teknik Sorunlar

Online mücadele ortamının doğası nedeniyle maçlar yeniden başlatılmayacak ya da teknik sorunlar nedeniyle geçersiz kılınmayacaktır. Her türlü teknik sorun ya da hatada oyun devam edecek ve bu durum telafi için bir neden teşkil etmeyecektir.

6.    İletişim

6.1    Etkinlik Yöneticileri, oyuncuya özel soruları yanıtlamak için hazır bulunacak ve şu adresteki resmî oyuncu desteği kanalından Etkinlik boyunca ekstra yardım sunacaktır: https://epicgames.helpshift.com/a/fortnite/?contact=1 

7.    Maç Sonrası Süreç

7.1    Puanlama

7.1.1    Oyun istemcisi, oyuncunun puanını o oyuncunun maça katılımı sona erdiğinde kaydeder ve bildirir.

7.1.2    Zaman zaman, öngörülmeyen sorunlar puanların geç raporlanmasına ve/veya hatalı raporlanmasına neden olabilir. Etkinlik süresince, Liderlik Tablosunda görüntülenen puan, doğruluğundan bağımsız olarak, evrensel olarak kabul gören puan olacaktır. 

8.    Davranış Kuralları

8.1    Kişisel Davranışlar; Kötü Niyetli Davranışlara Yer Yok

8.1.1    Tüm oyuncular her zaman (a) bu Bölüm 8’deki Davranış Kurallarına (“Davranış Kuralları”) ve (b) kişisel doğruluk, dürüstlük ve iyi sportmenlik genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmelidir.

8.1.2    Oyuncular diğer oyunculara, Etkinlik Yöneticilerine ve fanlarına saygılı olmalıdır.

8.1.3    Oyuncular (a) bu kuralları ihlal edecek şekilde, (b) rahatsız edici, tehlikeli ya da zarar verici şekilde ya da (c) diğer kullanıcıların Epic tarafından planlanan şekilde (Epic’in karar verdiği şekilde) Oyundan keyif almasına zarar verecek şekilde davranamaz. Oyuncular özellikle taciz edici veya saygısız hareket, küfürlü veya hakaret niteliğinde dil kullanımı, oyunu sabote etme, istenmeyen posta gönderme, sosyal mühendislik, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde (“Kötü Niyetli Davranışlar”) bulunamazlar.

8.1.4    Bölüm 9.2’de belirtildiği gibi, bu Kuralların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, söz konusu ihlal kasıtlı olsun veya olmasın, oyuncu açısından cezai sonuçlar doğurur.

8.2    Dürüst Rekabet

8.2.1    Her oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde oynaması beklenir.  Bu Kurallar her türlü adil olmayan oyun uygulamalarını yasaklar ve bu uygulamalar cezai önlemlerle sonuçlanabilir.  Adil olmayan oyun örnekleri şunlardır:

Gizli anlaşma (aşağıda tanımlandığı gibi), şike, hakeme ya da maç yetkilisine rüşvet vermek ya da herhangi bir maç ya da Etkinliğin sonucunu kasıtlı olarak etkileme amaçlı her türlü diğer hareket (ya da etkileme teşebbüsü) ya da anlaşma.

Oyun istemcisine izinsiz girmek ya da amaçlanan işleyişini başka şekilde değiştirmek.

Başka bir kişi adına kayıtlı Epic hesabında oyun oynamak ya da başkasının oynamasına izin vermek (ya da başka bir kişiyi bu eylem için davet ve teşvik etmek ya da yönlendirmek).

Rekabet üstünlüğü kazanmak için herhangi bir hile cihazı, programı ya da bunlara benzer hile yöntemleri kullanmak.

Epic tarafından planlanmayan şekilde rekabet üstünlüğü kazanmak için oyunun herhangi bir özelliğini (ör., oyun içi hata ya da kusur) kasten istismar etmek.

Başka bir Katılımcının Fortnite oyun istemcisine bağlantısına müdahale eden dağıtılmış hizmet aksatma saldırısı ya da benzer yöntemleri kullanmak.

Oyun içi hareketleri otomatikleştirmek için makro anahtarlar ya da benzer yöntemler kullanmak.

Geçerli bir nedeni olmadan maç bağlantısını kasıtlı olarak kesmek.

Oyunun adil olmayan şekilde oynanmasıyla bağlantılı olarak taahhüt edilen, verilen ya da verilecek olan her türlü hediye, ödül, rüşvet ya da hizmet telafisini kabul etmek (ör., maç ya da oturumu bırakmak için tasarlanmış hizmetler).

Diğer oyuncuların konumları, sağlık durumları veya ekipmanları ile ilgili olarak ya da oyuncunun kendi ekranından görüntülediği bilgiler çerçevesinde bilemeyeceği bilgilerle ilgili olarak dışarıdan destek almak (ör., maç sırasında izleyici monitörlerine bakmak ya da bakmaya çalışmak).

8.2.2    Oyuncular maç sırasında diğer oyuncuları kandırmak ya da aldatmak için birlikte çalışamaz (“Gizli Anlaşma”). Gizli Anlaşma örnekleri aşağıdakileri içerir:

Takım oluşturma: Oyuncuların karşı takımlarda yer alıyorken maç sırasında birlikte çalışmaları.

Planlı Hareket: Karşı takımlardaki 2 ya da daha fazla oyuncunun oyun başlamadan önce belirli yerlere inmek veya haritada planlı bir şekilde hareket etmek için anlaşma yapması.

İletişim: Karşı takım oyuncuları ile iletişim kurmak için sinyal gönderilmesi ya da alınması (sözlü ve sözsüz).

Ürün Bırakma: Karşı takımdaki oyuncunun alabilmesi için kasıtlı olarak ürün bırakmak.

8.2.3    Her oyuncunun tüm maçlarda elinden gelen en iyi şekilde, Bölüm 8.2.1 ve 8.2.2’de belirtilen kurallarla uyumlu olacak biçimde oynaması beklenir.

8.3    Taciz

8.3.1    Oyuncuların ırk, renk, etnik köken, ulusal köken, din, siyasi görüş veya diğer herhangi bir görüş, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, engellilik veya geçerli yasalar dâhilinde korunan diğer statü veya özelliklere dayalı olarak taciz edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlarda bulunmaları yasaktır.

8.3.2    Taciz edici, rahatsız edici veya ayrımcı davranışlara şahit olan veya bunlara maruz kalan herhangi bir oyuncu, söz konusu durumu bir Epic E-sporlar Koordinatörüne veya Etkinlik Yöneticisine bildirmelidir. Tüm şikâyetler hemen araştırılacak ve uygun önlem alınacaktır. Bir şikâyet ortaya koyan veya bir şikâyet araştırmasında iş birliği yapan oyunculara karşı misilleme yasaktır.

8.4    Gizlilik

Bir oyuncu Etkinlik Yöneticileri, Epic veya Fortnite, Etkinlik ve Epic ile ilişkili iştiraklerin sunduğu herhangi bir gizli bilgiyi, sosyal medya kanallarından paylaşmak dâhil olmak üzere, hiçbir iletişim yöntemiyle üçüncü taraflara ifşa edemez.

8.5    Yasa Dışı Davranış

Oyuncular geçerli tüm yasalara her zaman uymalıdır.

9.    Kurallar ve Davranış İhlalleri

9.1    Soruşturma ve Uyum

Oyuncular bu Kuralların ihlal soruşturmasında Epic ve/veya Etkinlik Yöneticisi (hangisi geçerliyse) ile tam iş birliği yapmayı kabul ederler. Epic ve/veya bir Etkinlik Yöneticisi, soruşturma hakkında görüşmek için bir oyuncuyla iletişime geçerse, oyuncu, Epic’e ve/veya Etkinlik Yöneticisine verdiği bilgiler konusunda dürüst olmalıdır. Bir soruşturma sırasında oyuncunun Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanılttığı, zarara uğrattığı veya tahrif ettiği ya da soruşturma sırasında Epic’i ve/veya Etkinlik Yöneticisini yanlış yönlendirdiği tespit edilirse, oyuncu Bölüm 9.2’de daha ayrıntılı şekilde açıklandığı gibi disiplin cezasına tabi tutulacaktır.

9.2    Disiplin İşlemi

9.2.1    Epic, bir oyuncunun Davranış Kurallarını ihlal ettiğine karar verirse, Epic aşağıdaki disiplin önlemlerini alabilir (hangisi geçerliyse):

Oyuncuya özel veya herkese açık (yazılı veya sözlü) uyarı verilmesi;

Geçerli veya gelecekteki maç ya da maçlar için oturum puanlarının kaybedilmesi;

Daha önce oyuncuya verilen ödüllerin hepsinin veya herhangi bir bölümünün kaybedilmesi;

Oyuncunun Etkinlikte bir ya da daha fazla maça ve/veya oturuma katılmaktan men edilmesi; veya

Oyuncunun Epic tarafından düzenlenen gelecekteki bir veya daha fazla yarışmaya katılmasının engellenmesi.
9.2.2    Anlaşılırlık adına, Bölüm 9.2 uyarınca Epic tarafından alınan disiplin önlemlerinin şekli ve kapsamı tamamen ve mutlak biçimde Epic’in takdirine bağlıdır. Epic, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür davranışları sergileyen oyuncudan tazminat ve diğer çareleri talep etme hakkını saklı tutar.

9.2.3    Epic, oyuncunun bu Kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğine karar verirse, gelecekteki tüm Fortnite yarışmalarından oyuncuyu kalıcı olarak diskalifiye etmek de dâhil olmak üzere disiplin önleminin şiddetini artırabilir.  Epic, Epic’in Hizmet Şartları’nda ve/veya Fortnite EULA’da belirtilen herhangi bir geçerli cezayı da uygulayabilir.

9.2.4    Etkinlikteki tüm Kural ihlalleri Epic Rekabet Ceza Matrisine tabidir. Uygun disiplin önlemine dair son Epic kararı oyuncular için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

9.3    Kural Uyuşmazlıkları

Epic, ihlal, yürütme ve yorumlama dâhil olmak üzere, bu Kuralların her bölümüne dair tüm uyuşmazlıklarla ilgili karar verme konusunda nihai, bağlayıcı yetkiye sahiptir.

10.    Koşullar

Etkinlik, bu Kurallara tabidir. Her bir oyuncu etkinliğe katılarak aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olur (veya, Reşit Olmayan Kişi ise, ilgili oyuncu adına ebeveyni veya yasal velisi kabul etmiş olur): (a) tüm bu Kurallara (Davranış Kuralları dâhil) ve hem bağlayıcı hem de nihai olacak olan Epic kararlarına tabi olmak; ve (b) yürürlükteki yasaların yasakladığı durumlar hariç olmak üzere, Etkinlikte veya işbu Kurallarda belirsizlik olduğunu iddia etme hakkından feragat etmek. Bir ödülü kabul ederek, kazanan oyuncu, Epic’i ödülden, ödülün alınmasından ve/veya kullanımından, kötüye kullanımından veya ödülle ilişkili herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek veya onunla bağlantılı herhangi bir sorumluluk, kayıp veya zarardan muaf tutmayı kabul etmiş olur (veya Reşit Olmayan Kişi ise, ilgili kazanan oyuncunun ebeveyni veya yasal velisi bunu kabul etmiş olur). Epic aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (ii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iii) Etkinliğe katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen ölüm dâhil olmak üzere yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (iv) Etkinlik ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar. Epic, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak veya doğal afetler dâhil olmak üzere kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle Etkinliği iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Epic, bir oyuncunun hile yaparak, izinsiz girerek, kandırarak veya diğer oyuncuları ya da Epic temsilcilerini rahatsız etmeye, taciz etmeye, tehdit etmeye, zorlamaya veya korkutmaya yönelik her türlü adil olmayan oyun davranışını sergileyerek Etkinliğin meşru işleyişini zayıflatmaya çabaladığını tespit ederse, tek takdirine bağlı olarak oyuncunun Etkinliğe katılımını veya ödülü almasını engelleyebilir. Bu Kurallar ve/veya Etkinlik ile ilgili anlaşmazlıklar Kuzey Carolina Eyaleti yasalarına tabidir. Bir virüs, hata, bilgisayar problemi, yetkisiz müdahale veya Epic’in kontrolü dışındaki diğer nedenler Etkinlik yönetimini, güvenliğini veya Etkinliğin uygun işleyişini aksatırsa, Epic, tek takdirine bağlı olarak Etkinliği iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Etkinliğin meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Etkinliğe katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir.  Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Epic, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar. Epic, Etkinliğin işleyişini veya giriş işlemini kurcaladığını ya da bu Kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir oyuncuyu diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Epic, oyuncuların karşılaşabileceği herhangi bir sorun, hata veya arızadan sorumlu değildir. Etkinlik, yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

11.    Tanıtım

Epic, yasalar özel olarak yasaklamadığı sürece ön inceleme veya herhangi bir karşılık ödeme olmaksızın, yalnızca Etkinliğin veya başka bir Fortnite yarışma etkinliğinin ve programının duyurulmasıyla bağlantılı olarak, devamlı şekilde, dünya çapında, her türlü medya kanalında, Etkinlik bitiş tarihi öncesinde, sırasında veya sonrasında, reklam amacıyla, herhangi bir oyuncunun Epic hesap kimlik numarası, isim, etiket, benzerlik, video ve oyun istatistiği bilgilerini kullanma hakkını saklı tutar.

12.    Mahkeme Yargılamasından Feragat

Yürürlükteki yasalar yasaklamadıkça ve bu Etkinliğe katılımın koşulu olmadığı sürece, her bir Katılımcı, doğrudan veya dolaylı olarak bu Etkinlikten, Etkinlikle ilgili imzalanan herhangi bir anlaşma veya belgeden, bağlantılı herhangi bir ödülden ve bu çerçevede oluşabilecek herhangi bir ilgili işlemden doğan veya onunla bağlantılı olan herhangi bir yasal işlemle ilgili olarak sahip olabileceği mahkeme yargılaması hakkından geri dönülmez şekilde ve sürekli olarak feragat eder.

13.    Kişisel Gizlilik
Epic tarafından kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındaki önemli bilgiler için lütfen https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy adresinde bulunan Epic Gizlilik Politikasına göz atın.

© 2020 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.