Fortnite

Do11czerwca

Sezon2Rozdziału2

Karnetbojowy

Lepszyniżkiedykolwiek.Więcejwyborów.Nowebonusy.1500V-dolcówzwrotunakonto.

battlepassgoldBoltsbattle pass secondary
char
char
char
char
char

Przyszykujsię

WybierzswojegoagentaspośródspecjalistówAgencji.Każdyzagentówkarnetuoferujecharakterystycznystyl,którepomogąciwwykonaniumisji.SzybujponiebiejakoTNTina,poznajzłotydotykMidasaizdobądźściśletajnydostępdospecjalnegoagenta-niespodzianki.Miau!

Pokaż,kimnaprawdęjesteś

Ukończwyzwaniatygodniakażdejzpostaciztwojegokarnetu.WybierajmiędzymisjamiDUCHAiMROKU,iodblokujdodatkowystyldladanegobohatera.Podejmujdecyzjęrozsądnie,boniedasięjejzmienić!FinałowamisjaprzypisujedodatkowystyldoDUCHAlubMROKU!

xp Pregression

1500V-dolcówekstra!

Możeszkupićkarnetbojowyza950V-dolcówizarobićkolejne1500V-dolców,grając.Towystarczy,bykupićkarnetbojowynastępnegosezonuiinnerzeczyzesklepu!

Pochwalsięruchami

gun

Zupełnienowemalowania

gun
glider-0glider-1

Szybujstylowo

Wybierzkilof

axes assets

Wyglądajjakmiliondolarów.

items assets

Awansujswójwygląd

NajlepsiagenciAgencjizostaną…sowiciewynagrodzeni.

background

Rozdział2Sezon2

badge

Obejrzyj zwiastun