Fortnite

Kodeks Postępowania Twórcy

5.07.2017
Przez: Twórcy Fortnite

Niniejszy Kodeks postępowania przedstawia nasze oczekiwania wobec Twórców, jak rownież konsekwencje zachowania nieakceptowalnego.

Epic Games™ zastrzega sobie wyłączne prawo do rozstrzygania, które zachowania są akceptowane, a które nieakceptowalne.

Tak

 • Reprezentuj wartości marki. Fortnite jest zabawny, przyjazny i gościnny wobec wszystkich graczy.
 • Szanuj innych graczy. Zachowuj klasę w zwycięstwie i porażce.
 • Utrzymuj dane konta w sekrecie.
 • Graj uczciwie i przestrzegaj zasad.
 • Używaj oficjalnego nazewnictwa Fortnite dla wszystkich broni, strojów, miejsc i elementów.

Nie

 • Nie używaj mowy nienawiści, gróźb, spamu, nie nękaj i nie dyskryminuj, nie zachowuj nielegalnie.
 • Nie nadużywaj reklam lub spamu.
 • Nie twórz ani nie publikuj treści pornograficznych w związku z Fortnite.
 • Nie naruszaj żadnego prawa autorskiego ani znaku handlowego Epic Games lub osób trzecich.
 • Nie promuj ani nie zajmuj się hazardem w związku z Fortnite.
 • Nie bierz udziału w niczym, co w jedynej i wyłącznej ocenie Epic Games okrada grę lub innego gracza.

Konsekwencje zachowywania nieakceptowalnego

Zachowanie nieakceptowalne nie będzie tolerowane. Osoba poproszona o zaprzestanie zachowania nieakceptowalnego jest obowiązana natychmiast zastosować się do polecenia. Jeżeli uczestnik podejmuje zachowanie nieakceptowalne, Epic Games zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich stosownych działań, w tym wykluczenia z programu bez ostrzeżenia.