Nowości w trybie kreatywnym – aktualizacja 12.40

15.04.2020
Przez: Twórcy Fortnite

Co nowego?

Aktualizacja galerii „Świątynia w dżungli, rekwizyty” i „Jadłodajnia, rekwizyty”
Dodano więcej rekwizytów do galerii „Świątynia w dżungli” i „Jadłodajnia”. Odkryjcie nowe elementy – być może właśnie ich brakowało, by idealnie dopełnić wygląd waszych wysp.

Wyspy

 • Wyspa musi mieć teraz co najmniej 1 znacznik, by można było ją opublikować.

Poprawki błędów

 • Używanie Smartfona na konsoli szczelin na wyspach Centrum nie jest już możliwe.
 • Naprawiono błąd powodujący, że na wyspach z wieloma generatorami przedmiotów przechowującymi ponad 20 przedmiotów występowały częste problemy z przekraczaniem limitu czasu połączenia na początku gry.
 • Po ponownym wczytaniu wyspy znajdujące się na jej granicy rekwizyty, które zostaną usunięte, nie będą się znowu pojawiać.

Rozgrywka

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, który mógł uniemożliwić rotację niesymetrycznych drużyn, gdy wszyscy gracze w mniej liczebnej drużynie opuszczali grę przed zakończeniem wszystkich rund.
 • Po opuszczeniu pojazdu przez gracza po całkowitym zatrzymaniu, pojazd ten nie będzie się już poruszać.
 • Naprawiono błąd, przez który urządzenie Aktywator percepcyjny czasami przestawało śledzić graczy poruszających się pojazdami.
 • Naprawiono błąd, przez który różne niewidoczne urządzenia były widoczne podczas przewijania powtórek.
 • Naprawiono błąd, przez który strefa punktowana była nieprawidłowo skalowana w powtórkach.
 • Naprawiono błąd, przez który interfejs urządzenia celu był wyświetlany w niespójny sposób podczas przewijania powtórek.
 • Naprawiono błąd, przez który runda minigry kończyła się remisem po zniszczeniu paneli startowych i zadaniu obrażeń graczowi, gdy była włączona opcja „Zezwalaj na odradzanie się tylko, gdy zostaną odnalezione panele startowe”.
 • Naprawiono błąd umożliwiający graczom odradzanie się między rundami, przez co mogli swobodnie poruszać się przed rozpoczęciem kolejnej rundy i omijać przeszkody.
 • Naprawiono błąd, przez który muzyka z lobby pojawiała się i była nadal odtwarzana po zakończeniu rundy.

Bronie i przedmioty

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd sprawiający, że gracze ukrywający się w Podstępnym Bałwanie i Podstępnym Pudle pozostawali w ich wnętrzach po powrocie do centrum lub po rozpoczęciu minigry.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze ukrywający się w Podstępnym Bałwanie przed rozpoczęciem gry byli nadal ukryci po rozpoczęciu gry.
 • Naprawiono błąd, przez który w liczniku amunicji armaty było widać milion strzałów oraz licznik ten był resetowany po każdym użyciu armaty przez gracza.
 • Naprawiono błąd, przez który licznik amunicji armaty działał w niespójny sposób.

Narzędzia kreatywne i Smartfon

 • Stworzone przedmioty dodawane do paska szybkiego dostępu z menu trybu kreatywnego są zawsze generowane jako wyrównane do siatki. Przedmioty kopiowane ze świata gry, w tym kopiowane bezpośrednio do paska szybkiego dostępu, nadal są wyrównywane w taki sposób, jak kopiowany przedmiot.

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, przez który usuwanie elementu przy użyciu Smartfona powodowało odtworzenie efektu niszczenia.
 • Naprawiono błąd, przez który przedmioty generowane z paska szybkiego dostępu nie działały zgodnie z ustawieniem funkcji wyrównania do siatki.
 • Naprawiono błąd uniemożliwiający umieszczanie gotowców i elementów galerii z ekwipunku trybu kreatywnego.
 • Naprawiono błąd, przez który w trybie budowania gracze znajdujący się w powietrzu nie mogli lecieć w dół.
 • Naprawiono błąd, przez który urządzenia były dodawane domyślnie do paska szybkiego dostępu zamiast do pól w ekwipunku trybu kreatywnego.
 • Naprawiono błąd, przez który gracze tracili dostęp do funkcji przeciągania i upuszczania przedmiotów z paska szybkiego dostępu.
 • Naprawiono błąd, przez który po usunięciu przedmiotów przy użyciu Smartfona odtwarzane były efekty graficzne zniszczenia.

Gotowce i galerie

 • Do galerii „Świątynia w dżungli, rekwizyty” dodano chatkę w dżungli i palenisko w dżungli.
 • Do galerii „Jadłodajnia, rekwizyty” dodano więcej elementów Durrr Burgerownia i Pizza u Pita.
 

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, przez który elementy z galerii „Drzwi” były generowane poza obszarem podglądu.
 • Naprawiono błąd, przez który mieszany materiał zamku z piasku z galerii „Rekin, rekwizyty” miał fioletowy kolor.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowych materiałów w niektórych ścianach z galerii „Świątynia w dżungli”.
 • Naprawiono błąd, przez który niektóre elementy z galerii „Drzwi” były generowane poza granicami pola podglądu.

Urządzenia

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd, przez który urządzenia Przycisku nie pojawiały się w Przeglądarce kanałów.
 • Naprawiono błąd, przez który Strefa modyfikatora / Przestrzeń likwidacji nie aktywowała się na początku minigry dla gracza, który ją wygenerował.
 • Naprawiono błąd, przez który Wybieracz klas nie aktywował się, gdy gracz odradzał się na nim w trakcie minigry.
 • Naprawiono błąd, przez który urządzenie ustawień drużyny nie przyznawało graczom przedmiotów, gdy opuszczali drużynę, a następnie do niej powracali.
 • Naprawiono błąd, przez który Kreator klas nie przyznawał przedmiotów graczom dołączającym do trwających gier po wyłączeniu funkcji zapewniania przedmiotów po odrodzeniu się.
 • Naprawiono błąd, przez który ustawienia nazw i położenia graczy w Kreatorze klas nie zastępowały ustawień ogólnych.
 • Naprawiono błąd, przez który bardzo duże liczby generatorów przedmiotów zawierających dużo przedmiotów mogły powodować zawieszanie się klienta gry po pierwszym wygenerowaniu.
 • Naprawiono błąd, przez który zmiana ustawienia „Przywróć domyślną klasę gdy” na „Koniec gry” lub „Koniec rundy” uniemożliwiała aktywowanie urządzeń po zlikwidowaniu gracza z określonej klasy.
 • Naprawiono błąd, przez który efekty graficzne aktywacji Strefy modyfikatora były odtwarzane wielokrotnie przy strzelaniu z broni wybuchowej.
 • Naprawiono błąd, przez który umieszczenie panelu startowego gracza z ustawionym odradzaniem się w bieżącej lokalizacji powodowało odradzanie się graczy na panelu lub w powietrzu.
 • Naprawiono błąd w sekwencerze muzycznym, który nie zawsze aktywował aktywator.
 • Naprawiono błąd, przez który wsiadanie do mecha tuż przed rozpoczęciem gry powodowało zawieszanie się postaci graczy.

Interfejs i opcje społecznościowe

Poprawki błędów

 • Naprawiono błąd powodujący konflikt opcji „Pokaż tablicę łącznych wyników” i „Wyświetlaj łączny wynik w interfejsie”, przez co w wynikach widocznych w interfejsie w polu rundy były wyświetlane wartości gry, a w polu gry były wyświetlane wartości nieprawidłowe, zbyt duże.
 • Dodano znacznik gotowców i galerii „Sezonowe: wiosenne” oraz przeniesiono znacznik „Sezonowe: zima” na dalszą kolejność na liście.
 • Naprawiono błąd, przez który gracz nie mógł przewijać w dół po wybraniu kontrolerem ikony ustawień (zębatki).
 • Naprawiono błąd, przez który na ekranie mapy wielokrotnie pojawiał się licznik czasu gry.
 • Naprawiono błąd, przez który znacznik Znak wodny wyspy był widoczny mimo wyłączenia opcji „Pokaż Znak wodny kodu wyspy”.