Kontrola rodzicielska w Fortnite


KONTROLA RODZICIELSKA W FORTNITE

KONTROLA RODZICIELSKA Z POZIOMU PLATFORMY DO GRY (WŁĄCZNIE Z KONTROLĄ ZAKUPÓW)

KONTROLA RODZICIELSKA Z POZIOMU EPIC GAMES STORE (WŁĄCZNIE Z KONTROLĄ ZAKUPÓW)


Fortnite oferuje szereg opcji kontroli rodzicielskiej, które pomagają kontrolować to, co gracz może widzieć i robić w Fortnite. Poza środkami kontroli w Fortnite modyfikacje można wprowadzać przez Epic Games Store oraz preferowaną platformę do gry, w tym PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i urządzenia mobilne. Opcje kontroli rodzicielskiej dostępne z poziomu Epic Games Store i preferowanej platformy do gry obejmują możliwość ograniczenia zakupów.

 

Kontrola rodzicielska w Fortnite


1. Uruchom Fortnite na wybranej platformie.

2. W lobby otwórz menu w prawym górnym rogu ekranu.

3. Wybierz opcję „Kontrola rodzicielska”.

4. Wyświetli się prośba o potwierdzenie adresu e-mail powiązanego z kontem. Jeśli z kontem nie będzie powiązany żaden adres e-mail, nastąpi przekierowanie do przeglądarki internetowej, gdzie możesz powiązać adres.


5. Ustaw niepowtarzalny, sześciocyfrowy kod PIN. Będzie on wymagany do zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej w przyszłości, więc dopilnuj, by był łatwy do zapamiętania oraz różnił się od innych twoich kodów PIN.


6. Włącz lub wyłącz wybrane opcje kontroli rodzicielskiej.


Omówienie ustawień

 

Może widzieć nieprzyzwoite wyrazy – WŁ. lub WYŁ.
 
 • WŁ.: Nieprzyzwoite wyrazy mogą pojawiać się w czacie tekstowym.
 • WYŁ.: Nieprzyzwoity język w czacie tekstowym zostanie odfiltrowany i zastąpiony symbolami serca.


Może odbierać zaproszenia do znajomych – WŁ. lub WYŁ.
 
 • WŁ.: Gracz może normalnie odbierać wszystkie zaproszenia.
 • WYŁ.: Gracz nie może odbierać zaproszeń. Nadsyłane zaproszenia do znajomych będą automatycznie odrzucane. 


Osoby spoza oddziału widzą twoją nazwę – WŁ. lub WYŁ.
 
 • WŁ.: Twoja nazwa publiczna będzie widoczna dla graczy spoza twojego oddziału. 
 • WYŁ.: Twoja nazwa publiczna będzie zastąpiona słowem „Anonimowy” dla osób spoza twojego oddziału. 


Wyświetlaj nazwy osób spoza oddziału – WŁ. lub WYŁ.
 
 • WŁ.: Nazwy publiczne graczy spoza twojego oddziału będą widoczne.
 • WYŁ.: Nazwy publiczne graczy spoza twojego oddziału zostaną zastąpione słowem „Gracz”.


Czat głosowy – WŁ. lub WYŁ.

UWAGA: Ta opcja wyłącza/wyłącza jedynie czat głosowy w grze Fortnite. Na platformie, z której korzystasz, mogą być dostępne dodatkowe kanały komunikacji, które trzeba wyłączyć osobno. Informacje dotyczące ustawień na poszczególnych platformach znajdziesz poniżej lub klikając przycisk „Więcej opcji” w grze.
 
 • WŁ.: Będziesz słyszeć członków drużyny i możesz rozmawiać z nimi, używając mikrofonu.
 • WYŁ.: Nie możesz rozmawiać z członkami drużyny, ani nie będziesz ich słyszeć.


Cotygodniowe raporty dot. czasu gry – WŁ. lub WYŁ.

UWAGA: Kliknij przycisk „Więcej opcji” w grze, by poznać ustawienia ograniczające czas gry na twojej platformie.
 
 • WŁ.: Na adres e-mail powiązany z kontem będą wysyłane tygodniowe raporty czasu gry.
 • WYŁ.: Raporty czasu gry nie będą wysyłane.


Czat tekstowy – WŁ. lub WYŁ.

UWAGA: Ta opcja włącza/wyłącza jedynie czat tekstowy w grze Fortnite. Na platformie, z której korzystasz, mogą być dostępne dodatkowe kanały komunikacji, które trzeba wyłączyć osobno. Informacje dotyczące ustawień na poszczególnych platformach znajdziesz poniżej lub klikając przycisk „Więcej opcji” w grze.
 
 • WŁ.: Możesz otrzymywać i wysyłać wiadomości tekstowe członkom drużyny.
 • WYŁ.: Nie możesz wysyłać wiadomości tekstowych członkom drużyny ani otrzymywać od nich wiadomości.


Zachowaj wprowadzone zmiany używając przycisku ZAPISZ. Zmiana tych ustawień w przyszłości lub wyłączenie kontroli rodzicielskiej będzie wymagać podania kodu PIN. W razie zmiany kodu powiadomimy cię o tym, wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązanego konta.

 

KONTROLA RODZICIELSKA Z POZIOMU PLATFORMY DO GRY


Kontrola rodzicielska w Fortnite dotyczy wyłącznie funkcji dostępnych w Fortnite, niezależnie od platformy, na której grasz. Oznacza to na przykład, że wyłączając czat głosowy w Fortnite, nie stracisz dostępu do czatu głosowego w ramach komunikacji poza grą, na przykład poprzez system rozmów wbudowany w konsolę.

Bardziej szczegółowe możliwości wprowadzania ograniczeń w tym zakresie są dostępne z poziomu danej platformy – PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Windows 10, iOS oraz Google Play. Dotyczy to również ograniczenia dostępu do zakupów.

Platformy oferują szeroki wachlarz opcji kontroli rodzicielskiej, w tym ograniczenia w następującym zakresie:

 • Zakupy

 • Komunikacja z innymi graczami

 • Czas gry

 • Dodawanie znajomych

 • Dostęp do gry wieloosobowej

 • Transmitowanie rozgrywki

 • Gry, jakie można pobierać i uruchamiać

 • Treści, które można widzieć i udostępniać

 • Informacje o innych graczach

 • Dostęp do przeglądarki internetowej

 • Używanie VR


Poniżej znajdują się linki do informacji dotyczących kontroli rodzicielskiej dla poszczególnych platform oraz jej konfiguracji:


PlayStation

Ustawienia na PlayStation umożliwiają zarządzanie limitami na zakupy, funkcjami społecznościowymi, dostępem do treści, gry oraz internetu.

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej na PlayStation 5 lub kontroli rodzicielskiej na PlayStation 4.


Xbox

Ustawienia na konsoli Xbox umożliwiają zarządzanie zakupami, transmisjami, a także dostępem do opcji społecznościowych, w tym trybów wieloosobowych i komunikacji. 

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej na Xbox.


Nintendo Switch

Nintendo umożliwia zarządzanie zakupami, czasem gry, dostępem i udostępnianiem treści, a także komunikacją na Nintendo Switch. 

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej na Nintendo Switch


Windows 10

Ustawienia w systemie Windows 10 umożliwiają ograniczenie aktywności obejmujących zakupy, czasu gry, dostępu do treści, transmisji i nie tylko.

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej na Windows 10.


iOS

Na urządzeniach Apple z systemem iOS można blokować lub ograniczać działanie określonych aplikacji oraz ograniczać ustawienia na urządzeniach iPhone, iPad lub iPod touch w zakresie treści dla dorosłych, zakupów i pobierania oraz prywatności. Pamiętaj, że ograniczenia zakupów na urządzeniach z systemem iOS nie dotyczą zakupów w grze Fortnite dokonywanych przez bezpośrednią płatność Epic. Aby ograniczyć zakupy dokonywane przez bezpośrednią płatność Epic, należy użyć opcji kontroli rodzicielskiej w Epic Games Store, które opisano poniżej

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z iOS


Google Play

Google Play oferuje opcje ograniczania dostępu do treści przeznaczonych dla dorosłych, ochronę przed przypadkowymi zakupami (za pomocą hasła), możliwość współdzielenia aplikacji w bibliotece rodzinnej i nie tylko. Pamiętaj, że ograniczenia zakupów przez Google Play nie dotyczą zakupów w grze Fortnite dokonywanych przez bezpośrednią płatność Epic. Aby ograniczyć zakupy dokonywane przez bezpośrednią płatność Epic, należy użyć opcji kontroli rodzicielskiej w Epic Games Store, które opisano poniżej

Dowiedz się więcej na temat kontroli rodzicielskiej w Google Play.


A co z aplikacją Epic Games w systemie Android?

W przypadku gry w Fortnite przez aplikację Epic Games na urządzeniach z Androidem można używać opcji kontroli rodzicielskiej wbudowanej w Fortnite, by ograniczyć określone zachowania lub zezwolić na nie. Ograniczeniami zakupów w grze przez aplikację Epic Games steruje się z poziomu ustawień kontroli rodzicielskiej Epic Games Store, którą opisano poniżej.

 

Kontrola rodzicielska Fortnite w Epic Games Store 


Na stronie internetowej Epic Games dostępne są ustawienia kontroli rodzicielskiej sklepu Epic Games Store. Dają one możliwość użycia kodu PIN, by ograniczyć zakupy przez Epic Games Store (oraz ograniczyć dostęp do zawartości sklepu na podstawie klasyfikacji wiekowej). Zakupy w Epic Games Store obejmują zakupy w grze Fortnite dokonywane przez Epic Games Store (zakupy na komputerach PC i Mac, zakupy przez aplikację Epic Games na urządzeniach z Androidem oraz zakupy na urządzeniach z systemem iOS i urządzeniach używających Google Play przez bezpośrednią płatność Epic).

UWAGA: Zakupy dokonane przez Epic Games Store NIE obejmują zakupów w grze Fortnite dokonanych przez PlayStation, Xbox, Nintendo, Apple App Store lub sklep Google Play. Informacje na temat kontroli rodzicielskiej na tych platformach można znaleźć w sekcji „Kontrola rodzicielska z poziomu platformy do gry” powyżej.Dostosowywanie opcji kontroli rodzicielskiej w Epic Games Store


Stronę z ustawieniami konta Epic Games można otworzyć na dwa sposoby w celu zmiany opcji kontroli rodzicielskiej:

Bezpośrednio przez adres epicgames.com

 1. Przejdź na stronę epicgames.com.

 2. Zaloguj się w prawym górnym rogu.

 3. Najedź kursorem na nazwę konta.

 4. Wybierz opcję „Konto”, by przejść do ustawień konta.
   

Z poziomu programu startowego Epic Games Store na komputerach PC/Mac

 1. Otwórz program startowy Epic Games i zaloguj się.

 2. Kliknij nazwę swojego konta w lewym dolnym rogu.

 3. Wybierz opcję „Zarządzaj kontem”. Otworzy się okno przeglądarki internetowej z ustawieniami konta.


W ustawieniach konta przewiń w dół do sekcji „Blokada rodzicielska” na stronie „Ustawienia ogólne”.

Możesz tutaj ustawić lub wpisać swój sześciocyfrowy kod PIN.

 • Będzie on wymagany do zmiany ustawień kontroli rodzicielskiej w przyszłości, więc dopilnuj, by był łatwy do zapamiętania oraz różnił się od innych twoich kodów PIN. Jeśli wcześniej ustawiono kod PIN dla Fortnite, będzie on nadal używany.

 • Jeśli nie pamiętasz swojego PIN-u lub chcesz go zmienić, możesz wykonać instrukcje zawarte w naszym artykule nt. resetowania kodu PIN kontroli rodzicielskiej


Kontrola rodzicielska Epic Games Store obejmuje następujące opcje:
 

 • Zmiana kodu PIN.

 • Ustawienie wymogu podawania kodu PIN podczas zakupów w Epic Games Store.

 • Ograniczenie dostępu do gier na podstawie ich klasyfikacji wiekowej ESRB, PEGI lub GRAG. 


Po zakończeniu konfigurowania opcji kontroli rodzicielskiej zapisz je, zanim zamkniesz okno opcji. Aby wyłączyć kontrolę rodzicielską, wybierz opcję „Wyłącz blokadę rodzicielską” w sekcji „Blokada rodzicielska” strony „Ustawienia ogólne” i podaj swój PIN.