Fortnite

Şimdi-11Haziran

2.Bölüm:2.Sezon

SavaşBileti

Çokdahamükemmel.Dahaçokseçim.Yenibonuslar.1.500V-Papeliade.

battlepassgoldBoltsbattle pass secondary
char
char
char
char
char

AjanTakımlarınıÇek

Büro'nuneniyiajanlarıiçindenistediğinajanıseç.SavaşBileti'ylegelenajanlarınhepsiningörevtamamlarkenfaydalandığıkendinehaskarakteristiközelliğivar.Tinamitilegöklerdesörfyap,MidasilealtınbirdokunuşasahipolveSavaşBileti'ninsürprizözelajanıiçinçokgizliiznikap.Ozaman,miyav!

GerçekRenginiGöster

SavaşBiletikarakterlerininherbiriiçinhaftalıkgörevleritamamla.AYDINLIKveyaKARANLIKgörevleriarasındaseçiminiyaparakkarakterlerinbonustarzlarınıaç.Seçiminidikkatliyapçünküseçiminkalıcıolacak!Ensongörevdekiseçimin,bonustarzınınbundansonraAYDINLIKmı,yoksaKARANLIKolacağınıbelirleyecek!

xp Pregression

1.500BonusV-Papel

SavaşBileti'niyalnızca950V-Papel'ekapıpsadeceoynayaraktoplamda1.500bonusV-Papelkazanabilirsin.SavaşBileti'ndençıkardığınV-PapellerhemsonrakisezonunSavaşBileti'nialmayahemdeiçerikmağazasındanbirşeyleralmayayeter!

HünerleriniSergile

gun

YepyeniKaplamalar

gun
glider-0glider-1

AtlarkenTarzınıKonuştur

KazmanıSeç

axes assets

ArkanıSağlamaAl

items assets

GörünümünüGeliştir

Büro'nunençalışkanajanları...ödüleboğulacak.

background

2.Bölüm:2.Sezon

badge

Fragmanı İzle