Oyuncu Sayacı Cihazları

Adandaki belirli bir alanda ne kadar oyuncu olduğunu bulmak için kullanabilirsin.

Oyuncu Sayacı'nı kullanarak oyunda veya belirli bir alanda belirli bir takımdan veya sınıftan kaç kişi olduğunu bulabilirsin. Cihaz bu sayıya göre sinyal gönderebilir. İşte bu cihazın kullanım alanlarından birkaçı:

 • Çok fazla oyuncu bir anda çıkarsa takımları dengelemek.

 • Adanda belirli miktarda oyuncuya ihtiyaç duyan alanlar oluşturmak (örneğin bir mini oyun).

 • Yalnızca belirli sayıda oyuncu mevcutsa başlayan etkinlikler oluşturmak.

Cihazı Bulup Yerleştirmek

Büyütmek için görsele tıkla.

 1. İnşa modunda Tab tuşuna basarak **KREATİF*£* çantası ekranını aç.

 2. CİHAZLAR sekmesine tıkla. Cihazı seçmek için ekranı kaydırabilir, Arama kutusunda cihaz adını aratabilir ya da sol taraftaki Kategoriler panelini kullanabilirsin.

 3. Hemen yerleştirmek için ŞİMDİ YERLEŞTİR'e tıkla ya da daha sonra kullanmak için cihazı KISAYOL ÇUBUĞUNA yerleştir.

 4. İnşa modunda Esc tuşuna basarak adana dönebilirsin. Cihazın konumunu ayarlamak için telefonunu kullan ve yerleştirmek için tıkla. Cihazı telefonundan ayırmak için Esc tuşuna bas.

 5. Telefonunu cihaza tut. Özelleştir penceresi hemen açılmazsa açılana kadar yaklaş. Sonra E tuşuna bas ve Özelleştir panelini aç.

Bir adada bir cihazın birden fazla kopyasını kullanıyorsan, bu cihazları yeniden adlandırman yararlı olabilir. Her cihazın amacına uygun isimler seçebilirsin. Böylece her cihazın neye yaradığını hatırlaman kolaylaşacaktır.

Bağlamsal Filtreleme Bazı cihazlar bağlamsal filtreleme denilen özellikten etkilenirler. Bu özellik, ilgili belirli seçenekler için seçilen değerlere bağlı olarak seçenekleri gizler veya gösterir. Bu özellik, Özelleştir panelindeki dağınıklığı azaltacak ve seçenekleri ayarlamayı ve bulmayı kolaylaştıracak. Ancak hangi seçeneklerin veya değerlerin bağlamsal filtrelemeyi tetiklediğini anlamak kolay olmayabilir. Bunları fark etmenize yardımcı olmak adına cihaz belgelerimiz bağlamsal filtrelemeyi tetikleyen tüm değerler için italik font kullanır. Bütün seçenekler listelenecek, bunlara bağlamsal filtrelemeden etkilenenler de dahil. Belirli bir seçeneğin değerlerine göre gizlenmişlerse veya görünüyorlarsa, bu seçeneğin Açıklama alanında bunun hakkında bir not olacak.

Cihaz Seçenekleri

Bu cihazın, bir hedef değer belirlemek ve karşılaştırmalar için kriter ayarlamak gibi basit işlevleri vardır. Bunun yanı sıra, sayım karşılaştırmasının ne zaman gerçekleşeceğini, hangi takımın veya sınıfın sayılacağını ve karşılaştırma gerçekleştirdiğinde cihazın aktarıp aktarmayacağını belirlemek gibi gelişmiş seçeneklere de sahiptir.

Şu seçenekler yardımıyla bu cihazı özelleştirebilirsin:

Kalın olarak yazılan değerler varsayılan değerlerdir. İtalik olarak yazılan değerler ise bağlamsal filtrelemeyi tetikler.

Temel Ayarlar

Seçenek

Değer

Açıklama

Oyuncu Sayısını Karşılaştır

Karşılaştırma, Daha Az, Eşit veya Daha Az, Eşit Değil, Eşit, Eşit veya Daha Fazla, Daha Fazla

Sayılan oyuncuların hedeflenen oyuncu sayısı ile nasıl karşılaştırılacağını belirler. Bu karşılaştırma, Sayım Başarılı Olduğunda Şuraya Aktar: veya Sayım Başarısız Olduğunda Şuraya Aktar: seçeneklerinin etkin olup olmadığını belirler.

Hedeflenen Oyuncu Sayısı

2 Oyuncu, Bir oyuncu sayısı seç

Alan için gerekli olan oyuncu sayısı. Eğer oyuncu sayısı bu sayıya erişirse Sayım Başarılı Olduğunda Şuraya Aktar: seçeneği etkinleşir. Eğer oyuncu sayısı bu sayıya erişmezse Sayım Başarısız Olduğunda Şuraya Aktar: seçeneği etkinleşir.

Bilgi Paneli Görünür

Açık, Kapalı

Oyun sırasında oyuncu sayımını gösteren panelin görünür olup olmayacağını belirler.

Tüm Seçenekler (Ek)

Seçenek

Değer

Açıklama

Oyun Başlangıcında Karşılaştır

Hayır, Evet

Cihazın sayılmış oyuncuları oyun başında hedeflenen sayı ile otomatik olarak karşılaştırıp karşılaştırmayacağını belirler.

Sayı Değişiminde Karşılaştır

Evet, Hayır, Oyun Sırasında

Cihazın her bir oyuncu eklendiğinde veya çıkarıldığında oyuncu sayısını hedeflenen sayı ile karşılaştırıp karşılaştırmayacağını belirler. Oyun Sırasında seçeneğini seçersen, oyuncular sadece oyun devam ederken sayılır.

Oyuncu Eklendiğinde/Çıkarıldığında Aktar

Her Seferinde, Oyuncu Başına Bir Kere, Yalnızca Sinyalde

Cihazın Eklenen veya Çıkarılan oyuncular için ne zaman bir aktarma seçeneği etkinleştireceğini belirler. Oyuncu Başına Bir Kere seçeneğini seçersen, her aktarıcı oyundaki her oyuncu için oyundan çıkıp geri dönseler bile sadece bir kez sinyal gönderir. Yalnızca Sinyalde seçeneğini seçersen, aktarıcı yalnızca Herkes İçin Aktar'dan bir sinyal aldığında etkinleşir.

Karşılaştırma Sonucu Değişiminde Aktar

Son Tetikleyici, Yok, Rastgele Sayılan Oyuncu, Tüm Sayılan Oyuncular

Bir karşılaştırma testinin başarılı veya başarısız olduğunda ne olacağını belirler.

 • Son Tetikleyici: Cihaz ile son etkileşime geçen kişiyi tetikleyici olarak kullanarak bir kere aktarır.

 • Hiçbiri: Hiçbir oyuncu tetikleyiciyi aktarmaz.

 • Rastgele Sayılan: Mevcut durumda sayılan rastgele bir oyuncuyu seçer ve o oyuncuyu tetikleyici olarak aktarır.

 • Tüm Eklenen Oyuncular: Eklenen her oyuncu için bir kere aktarır.

Sayılan Takım

Herhangi Biri Bir takım seç

Seçilen takımdaki oyuncular sayılır.

Takımı Etkiler

Sadece Seçilenler, Seçilmeyenler

Hangi takımların bu cihaz tarafından etkileneceğini belirler.

 • Sadece Seçilenler: Sadece Sayılan Takımlar seçeneğinde seçilmiş takımlar etkilenir.

 • Sadece Seçilmeyenler: Sayılan Takımlar seçeneğinde seçilmiş takımlar harici tüm takımlar etkilenir.

Sayılan Sınıf

Herhangi Biri, Sınıfsız, Bir sınıf seç

Seçilen sınıfa atanmış oyuncular sayılır. Sınıfsız seçeneğini seçersen sadece sınıfı olmayan oyuncular sayılır. Herhangi Biri seçeneğini seçersen yalnızca bir sınıfa atanmış oyuncular sayılır.

Etkilenecek Olan Sınıf:

Sadece Seçilenler, Seçilmeyenler

Hangi sınıfların bu cihaz tarafından etkileneceğini belirler

 • Sadece Seçilenler: Seçilen Sınıflar seçeneğinde seçilmiş sınıflar etkilenir.

 • Sadece Seçilmeyenler: Seçilen Sınıflar seçeneğinde seçilmiş sınıflar harici tüm sınıflar etkilenir.

Şu Aşama Sırasında Etkin:

Hepsi, Hiçbiri, Sadece Oyun Öncesi, Sadece Oynanış

Cihazın hangi aşamalarda etkin olacağını belirler. Sadece Oyun Öncesi oyun başlamadan önceki tüm aşamaları kapsar.

İzleyicileri Kat

Evet, Hayır

Cihazın, adadaki tüm oyuncuları kontrol ederken izleyicileri sayıp saymayacağını belirler.

Bilgi Paneli Görünür

Açık, Kapalı

Oyuncu sayım bilgilerini gösteren panelin oyun sırasında oyuncular tarafından görülüp görülmeyeceğini belirler.

Simge Büyüklüğü

1,0x, Bir büyüklük çarpanı seç

Sayaç simgesinin büyüklüğünü belirler. Bu, cihazın büyüklüğü ile alakalı değildir.

Bilgi Paneli Simgesi

Oyuncu Simgesi, Bir simge seç

Oyuncu Sayacı bilgi panelinde görüntülenen simgeyi belirler. Simge Kütüphanesi Seçici'yi açmak için simgeye tıkla. Bir simge seç ve onayla. Tüm mevcut simgeleri görmek için aşağıdaki Simge Listesi tablosuna göz at.

[ Simge Seçici

Renk

Varsayılan Kırmızı, Bir renk seç

Simgenin ve alanın rengini belirler. Bu renk ayrıca sayaç saymadığında veya sayım henüz başarılı şekilde sonuçlanmadığında sayılar için kullanılır. Renk Seçici'yi açmak için renk kartelasına tıkla. Bir renk seç ve onayla.

Renk Seçici

Başarı Rengi

Varsayılan Mavi, Bir renk seç

Simgenin ve alanın rengini belirler. Ayrıca karşılaştırma başarılı olduğunda sayılar için kullanılır. Renk Seçici'yi açmak için renk kartelasına tıkla. Bir renk seç ve onayla.

Renk Seçici

Kontrol Edilecek Oyuncular

Adada, Alanda

Oyuncuların sayılacağı yeri belirler. Cihaz Adada değerine ayarlandıysa, oyundaki tüm oyuncular cihaz tarafından kontrol edilir. Alanda değerini seçtiysen, cihaz tanımlanan alandaki oyuncuları kontrol eder. Bu değerin seçilmesi görüntülenecek diğer seçenekleri tetikler.

Alan Şekli

Kutu, Silindir

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Tanımlanan alanın şeklini belirler.

Sayım İçin Alanda Durulması Gereken Süre

Anında, Saniye seç

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Belli bir alandaki oyuncular sayıldığında, bu seçenek oyuncuların sayılabilmesi için alanda ne kadar süre bulunmaları gerektiğini belirler.

Alan Oyun Sırasında Görünür

Hayır, Evet

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Tanımlanan alanın oyun sırasında oyunculara görünür olup olmayacağını belirler.

Boyut Birimi

Kare, Metre

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Tanımlanan alanların boyutunun kare olarak mı yoksa Metre olarak mı ölçüleceğini belirler. Metre değerini seçersen, Alan Genişliği, Alan Derinliği ve Alan Yüksekliği seçeneklerinin yanında parantez içinde "Kare" yerine "Metre" yazar.

Alan Genişliği (Kare)

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Boyut Birimi seçeneği Metre değerine ayarlandıysa, parantez içindeki birim "Metre" olur. Bu, tanımlanan alanın genişliğini belirler.

Alan Derinliği (Kare)

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Boyut Birimi seçeneği Metre değerine ayarlandıysa, parantez içindeki birim "Metre" olur. Bu, tanımlanan alanın derinliğini belirler.

Alan Yüksekliği (Kare)

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Boyut Birimi seçeneği Metre değerine ayarlandıysa, parantez içindeki birim "Metre" olur. Bu, tanımlanan alanın yüksekliğini belirler.

Alan Mesafesi İleri/Geri

%\0, Pozitif veya negatif bir yüzdelik değer seç

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlandıysa görünür. Bu, tanımlanan alanın cihaz üssünün ne kadar ilerisinde veya gerisinde olacağını belirler.

Alan Mesafesi Sol/Sağ

%\0, Pozitif veya negatif bir yüzdelik değer seç

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlanırsa görünür. Bu, tanımlanan alanın cihaz üssünün ne kadar sağında veya solunda olacağını belirler.

Alan Mesafesi Yukarı/Aşağı

%\0, Pozitif veya negatif bir yüzdelik değer seç

Bu seçenek sadece Kontrol Edilecek Oyuncular seçeneği Alanda değerine ayarlanırsa görünür. Bu, tanımlanan alanın cihaz üssünün ne kadar yukarısında veya aşağısında olacağını belirler.

Simge Listesi

Aşağıdaki tablo Simge Kütüphanesi Seçici'de mevcut olan simgeleri göstermektedir.

Simgeler

Hiçbiri

A

B

C

D

W

X

Hiçbiri

A

B

C

D

W

X

Z

Sıfır

Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Z

Sıfır

Bir

İki

Üç

Dört

Beş

Altı

Yedi

Sekiz

Dokuz

Çapa

Taarruz Tüfeği

Yatak

Altı

Yedi

Sekiz

Dokuz

Çapa

Taarruz Tüfeği

Yatak

Biyolojik Tehlike

Çift Kanat

Yaban Domuzu

Tekne

Kamp Ateşi

Araba

Mağara

Biyolojik Tehlike

Çift Kanat

Yaban Domuzu

Tekne

Kamp Ateşi

Araba

Mağara

Onay İşareti

Damalı Bayrak

Tavuk

Para

Havalı Emoji

Ağlayan Emoji

Tehlike

Onay İşareti

Damalı Bayrak

Tavuk

Para

Havalı Emoji

Ağlayan Emoji

Tehlike

Kapı

Damlacık

Düşman

Ünlem

Balık

Balıkçılık

Yumruk

Kapı

Damlacık

Düşman

Ünlem

Balık

Balıkçılık

Yumruk

Bayrak

Ateş

Orman

Kurbağa

Garaj

Benzin Pompası

El Bombası

Bayrak

Ateş

Orman

Kurbağa

Garaj

Benzin Pompası

El Bombası

El

Gülümseyen Emoji

Kalp

Helikopter

Ev

Bilgi

Anahtar

El

Gülümseyen Emoji

Kalp

Helikopter

Ev

Bilgi

Anahtar

Şarjör

İşaret

Sağlık

İlkyardım Çantası

Para Çuvalı

Paket

Asma Kilit

Şarjör

İşaret

Sağlık

İlkyardım Çantası

Para Çuvalı

Paket

Asma Kilit

Tabanca

Soru İşareti

Radyasyon

Minizor

Geri Dönüşüm

Roketatar

Koş

Tabanca

Soru İşareti

Radyasyon

Minizor

Geri dönüşüm

Roketatar

Koş

Üzgün Emoji

Kalkan

Market Arabası

Sinyal

Tabela

Keskin Nişancı Tüfeği

Hız Göstergesi

Üzgün Emoji

Kalkan

Market Arabası

Sinyal

Tabela

Keskin Nişancı Tüfeği

Hız Göstergesi

Depar

Yıldız

Direksiyon

Şaşkın Emoji

Kılıç

Dili Dışarıda Emoji

Ağaç

Depar

Yıldız

Direksiyon

Şaşkın Emoji

Kılıç

Dili Dışarıda Emoji

Ağaç

Kupa

Kamyon

Açık Kilit

Ara Nokta

Tekerlek

Göz Kırpan Emoji

Kurt

Kupa

Kamyon

Açık Kilit

Ara Nokta

Tekerlek

Göz Kırpan Emoji

Kurt

Kanallar

Bir cihazın başka bir cihazla "konuşması" gerektiğinde, bunu belirli bir kanal üzerinden bir sinyal aktararak yapar. Alıcı cihazın, aynı kanaldaki sinyali alacak şekilde ayarlanması gerekir.

Bir kanal, numara ile tanımlanır ve kanal numaraları, kanalı kullanan seçeneklerde cihaz için özelleştirilir. Çoğu cihaz, cihazı sinyalle tetikleyen oyuncunun kimliğini de iletir.

Bu cihazın sahip olduğu alıcılar, bir kanal üzerinden sinyal aldığında birçok farklı işlevde bulunabilir. Ayrıca bu cihaz belirli şartların yerine getirildiği durumlarda da sinyal aktarabilir.

Alıcılar

Alıcılar, bir kanalı dinler ve bir cihazın (kendileri dahil) o kanal üzerinden gönderdiği sinyali duyduklarında bir eylem gerçekleştirirler.

Seçenek

Değer

Açıklama

Şuradan Alındığında Etkinleştir:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Seçilen kanaldan sinyal alınca cihazı etkinleştirir.

Şuradan Alındığında Devre Dışı Bırak:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Seçilen kanaldan sinyal alındığında cihazı devre dışı bırakır.

Şuradan Alındığında Oyuncuları Hedef Sayıyla Karşılaştır:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Cihaz seçilen kanaldan bir sinyal aldığında oyuncu sayısını hedeflenen sayıyla karşılaştırır ve ardından ya Başarılı Olduğunda Şuraya Aktar: veya Başarısız Olduğunda Şuraya Aktar: seçeneğini tetikler.

Şuradan Alındığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını Arttır:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Cihaz seçilen kanaldan bir sinyal aldığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını 1 arttırır. Bu, anında yeni bir karşılaştırma tetikler.

Şuradan Alındığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını Azalt:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Cihaz seçilen kanaldan bir sinyal aldığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını 1 azaltır. Bu, anında yeni bir karşılaştırma tetikler.

Şuradan Alındığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını Sıfırla:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Cihaz seçilen kanaldan bir sinyal aldığında Hedeflenen Oyuncu Sayısını ilk haline geri döndürür. Hedeflenen Oyuncu Sayısı daha önce arttırılmış veya azaltılmışsa bu sıfırlama anında yeni bir karşılaştırma tetikler.

Şuradan Alındığında Tüm Eklenen Oyuncular İçin Aktar:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Cihaz seçilen kanaldan bir sinyal aldığında o anda her eklenen oyuncu için Oyuncu Eklendiğinde Şuraya Aktar: seçeneğini etkinleştirir. Bu, Oyuncu Eklendiğinde/Çıkarıldığında Aktar seçeneğinin ayarlarını geçersiz kılar ve o anda her eklenen oyuncu için her zaman bir sinyal gönderir.

Aktarıcılar

Aktarıcılar tetiklendiğinde seçili kanala bir sinyal gönderir.

Seçenek

Değer

Açıklama

Sayım Başarılı Olduğunda Şuraya Aktar:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Oyuncu sayısı Hedeflenen Oyuncu Sayısı ile eşleşirse cihaz seçilen kanala bir sinyal aktarır.

Sayım Başarısız Olduğunda Şuraya Aktar:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Oyuncu sayısı Hedeflenen Oyuncu Sayısı ile eşleşmezse cihaz seçilen kanala bir sinyal aktarır.

Oyuncu Eklendiğinde Şuraya Aktar:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Geçerli bir oyuncu alana girer ve eklenirse cihaz seçilen kanala bir sinyal gönderir. Şuradan Alındığında Tüm Eklenen Oyuncular İçin Aktar: seçeneği tarafından tetiklenmediyse Oyuncu Eklendiğinde/Çıkarıldığında Aktar seçeneğindeki değeri kural olarak alır.

Oyuncu Çıkarıldığında Şuraya Aktar:

Kanal Yok, Bir kanal seç veya bir kanal numarası gir

Bir oyuncu bu cihaz tarafından çıkarıldığında (örneğin alandan çıktıklarında, oyunu terk ettiklerinde veya farklı bir Takıma veya Sınıfa atandıklarında olduğu gibi) seçilen kanala bir sinyal gönderir.