Fortnite Sprey Yarışması Resmi Kuralları

02.03.2018
Yazar: Fortnite Ekibi

Fortnite Sprey Yarışması ("Yarışma") bu Fortnite Sprey Yarışması Resmi Kuralları'na ("Resmi Kurallar") tabidir. Bu kurallar Yarışma'ya dair her konuda, aksinin açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı ve nihaidir.  Katılmak veya kazanmak için hiçbir satın alma gerekli değildir.  Yarışma'nın sponsoru, Epic Games, Inc.'dir ("Sponsor"). Twitter veya Instagram; Yarışma'nın sponsoru değildir, Yarışma'dan kazancı yoktur ve Yarışma'yı yönetmez.   

1. Katılım Şartları:

Yarışmaya yalnızca internet üzerinden başvurulabilir.  Katılımcılar (aşağıda tanımlandığı üzere) Fortnite'ın Aydınlık veya Karanlık taraflarından ilham alan orijinal bir tasarımı (aşağıda tanımlanan) Yarışma Dönemi içerisinde kendi Twitter veya Instagram hesaplarına #FortniteSprayContest etiketiyle yükleyip herkese açık ve aratılabilir şekilde paylaşarak Yarışma'ya katılabilir ("Başvuru").

Tüm Başvurular orijinal olmalı ve renkli çizimler, 3D modeller, heykeller, cosplay'ler veya görsel herhangi bir şey içermelidir.  Başvurular .jpeg veya .png formatında gönderilmelidir. Başvuruların başlığında #FortniteSprayContest etiketi bulunmalıdır.  Diğer şartlar için Başvuru Yönergeleri'ne bakın.

2. Uygunluk:  Yarışma dünya çapında, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamında geçerli bir Fortnite lisansı sahibi olan 13 yaşında veya daha büyük tüm bireylere ("Katılımcılar") açıktır.  Reşit olmayan oyuncular katılabilmek için bir ebeveyninden veya yasal vasisinden izin almış olmalıdır.

Sponsor'un ve bağlı kuruluşların çalışanları, Yarışma denetçileri ve birinci dereceden akrabaları Yarışma'ya katılmaya veya kazanmaya uygun değildir. 

Yarışma, geçerliliği bulunan bütün federal, eyalet ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu tür etkinliklerin yasalarla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir. 

3. Yarışma Dönemi: Yarışma Dönemi, 28 Nisan 2020 TSİ saat 18.00'da başlar ve 4 Mayıs 2020 TSİ saat 16.59'da sona erer ("Yarışma Dönemi"). Başvuruların geçerli olması için Yarışma Dönemi içerisinde gönderilmiş olması gereklidir.

4. Ödüller:  Resmi Kurallar'a göre uygun olduğu takdirde bir (1) Katılımcı'nın başvurusu oyun içi bir spreye dönüştürülecek ("Kazanan Katılımcı").

Yarışma ödülünün tahmini bir perakende değeri yoktur.  Hediyede değişiklik, hediyenin başka hesaba transferi, hediyenin nakit karşılığı veya hediyenin kullanılmayan kısmının nakit karşılığı talep edilemez. Ancak Sponsor'un, vaat edilen ödülün verilmesi herhangi bir sebepten imkânsız hale gelirse, ödülün yerine değer bakımından eşit veya daha büyük başka bir ödül verme hakkı saklıdır.  Kazanan Katılımcı'nın ödülün bir kısmını istememesi durumunda, o kısımdan vazgeçme hakkı saklıdır.  Vergiler de dahil tüm ek bedeller, Kazanan Katılımcı'nın sorumluluğundadır.

5. Başvuru Yönergeleri: 

 • Başvurular "Katılım Şartları" bölümüne uygun olarak yapılmalıdır ve Sponsor'un erişimine doğrudan açık olmalıdır.
 • Başvurular yalnızca Katılımcı'ya ait içerikler barındırmalıdır.
 • Başvuruları çalıştırmak için ilave yazılımlara ihtiyaç duyulmamalıdır.
 • Başvurular hiçbir kişiye veya rakip ürünler de dahil olmak üzere hiçbir belirgin ürüne yönelik kişisel saldırılar içermemelidir.
 • Başvurular, çıplaklık, hayvan hakları ihlali, yasadışı faaliyet veya madde ya da Sponsor tarafından saldırgan veya müstehcen bulunan hiçbir konuyu içermemelidir.
 • Başvurular Sponsor'u olumsuz şekilde tasvir etmemelidir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurular Sponsor'a ait olanlar dışında hiçbir ticari markayı (logolar da dahil olmak üzere) içermemelidir.
 • Başvurular, Katılımcı tarafından oluşturulmuş, orijinal çalışmalar olmalıdır. Katılımcılar diğer kaynaklardan gelen Başvuruları kopyalayamaz veya bunlar üzerinden fikir hırsızlığı yapamaz. Ayrıca Başvurular üçüncü parti eserleri telif hakkı sahiplerinin izni olmadan kullanamaz. Katılımcılar, Yarışma'ya katılarak Başvurularının hiçbir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve Başvuru'yu göndermeden önce bütün ilgili taraflardan izin aldığını beyan etmiş olur.  Katılımcılar, üçüncü tarafların Katılımcı'nın Başvuru'su hakkında Sponsor'a yapabilecekleri bütün talepler için sorumluluk aldığını kabul eder.
 • Sponsor başvuruları telif hakkı ihlallerine karşı kontrol etmez; ancak Sponsor'un Katılımcı'nın Başvurusu'nda telif hakkı ihlali olarak görülen veya görülebilecek içerikler bulması halinde, Başvuru diskalifiye edilir.
 • Sponsor, yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, bir Başvuru doğrulama prosedürünün uygulanmasını talep edebilir.
 • Sponsor bu kriterlere uymadığını veya başka bir şekilde bu Resmi Kurallar'ı çiğnediğini düşündüğü bütün Başvuruları, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir veya Sponsor'un kontrolü altındaki mecra veya mecralardan kaldırabilir. 

6. Kazananların Belirlenmesi ve Bilgilendirilmesi:  Değerlendirme yapılmadan önce tüm Başvurular, Başvuru Yönergeleri'ne uygun olduklarından emin olunması ve Sponsor'un genel standartlarını karşılayıp karşılamadıklarının anlaşılması için ön elemeden geçirilir ("Nitelikli Başvurular").  

Tüm Nitelikli Başvurular, yetkili hakemlerce incelenecek ve puanlanacaktır.  Yarışma Dönemi'nin sonunda, Yarışma Dönemi süresince en fazla puanı alan Nitelikli Başvuru'nun sahibi muhtemel Kazanan Katılımcı olarak belirlenecektir.

Muhtemel Kazanan Katılımcı, Yarışma Dönemi'nin sona ermesinden sonraki yetmiş iki (72) saat içinde veya Sponsor'un bu bilgiyi vermek için ihtiyaç duyduğu makul süre içinde, Nitelikli Başvuru'sunu gönderdiği platform aracılığıyla bilgilendirilir.  Sponsor resmi bir şekilde bildirdikten sonra, muhtemel Kazanan Katılımcı, Ödül Kabulü ve İbraname Formu ("İbraname") dahil olmak üzere, Sponsor tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak ve sağlamak için bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren yetmiş iki (72) saate sahiptir.  Muhtemel Kazanan Katılımcı'nın bu tür bir cevabı, Sponsor'un bildiriminin gönderildiği platformdan ya da Sponsor'un kendi tercihine göre bildirimde belirtilen başka bir platform veya e-posta adresine iletilmelidir.

Sponsor tarafından alındığı tarih, muhtemel Kazanan Katılımcı'nın bu bölümde belirtilen son teslim tarihlerine uyması konusunda belirleyici olacaktır.  Muhtemel Kazanan Katılımcı'nın herhangi bir bildirim veya materyale veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi diskalifiye ile sonuçlanabilir.  Bu gibi durumlarda, Sponsor ilgili Yarışma Dönemi'nde gönderilen Nitelikli Başvurular arasından alternatif bir muhtemel Kazanan Katılımcı seçebilir. 

Yürürlükteki yasalarla kısıtlanmadıkça, muhtemel Kazanan Katılımcı'nın bu bölümde belirtilen teslim tarihine kadar İbraname'yi doldurması ve göndermesi gerekmektedir.  Alternatif muhtemel Kazanan Katılımcı'nın geri kalan Yarışma Dönemi'nde gönderilen Nitelikli Başvurular arasından seçilmesi için, muhtemel Kazanan Katılımcı'nın: (i) ulaşılamaması; (ii) İbraname'deki tüm imzaları toplayamaması ve bu Resmi Kurallar'a uygun şekilde, belgeleri zamanında geri gönderememesi; veya (iii) herhangi bir sebepten dolayı ödülü kabul edememesi/alamaması veya kabul etmemesi/almaması gerekir. 

Muhtemel Kazanan Katılımcı, ancak bu Resmi Kurallar uyarınca doğrulama işlemi Sponsor tarafından tamamlandıktan sonra Kazanan Katılımcı olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, muhtemel Kazanan Katılımcı'nın ödülünü alabilmesi için gerekli olan vergi bilgisi formları da dahil olmak üzere ödeme bilgilerini Sponsor'a ulaştırması gerekebilir.  Muhtemel Kazanan Katılımcı, geçerli ödeme formlarını Sponsor'a zamanında ulaştırmazsa Sponsor'un ödülü vermeme hakkı saklıdır. 

7. LİSANS:  Giriş için bir koşul olarak, Katılımcılar Sponsor'a münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvurularını Sponsor'un belirlediği tüm medya kanallarında ve belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.  Kazanan Katılımcı olması halinde Katılımcı, yukarıda belirtilen lisans yerine Sponsor'a münhasır, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvuru'sunu Sponsor'un belirlediği tüm medya kanallarında ve belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.

Katılımcılar, Sponsor'a bu hakları vermeleri ya da BAŞVURULARI KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMAYACAKTIR.

Sponsor, Başvuruları gönderilme tarihlerindeki haliyle yayınlamaya çalışacak olsa da, tüm Katılımcılar teknik kısıtlamalar ve kurum içi standartlar nedeniyle Başvurularının özgün halinin değiştirilebileceğini ve Sponsor'un Başvuru'ya logosunu veya diğer ticari markaları da eklemek üzere kendi takdirine göre değiştirebileceğini kabul etmiş sayılır.  Sponsor Başvuruları herhangi bir düzen ya da sırayla, yorumlu veya yorumsuz olarak yayınlayabilir ve önizleme resmini kendi takdirine göre seçebilir.

8. Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler yalnızca Sponsor'un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik politikası: https://www.epicgames.com/site/tr/privacypolicy.

9. Tanıtım:  Sponsor (sadece Yarışma'nın tanıtımını yapma amaçlı olmak kaydıyla) kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir Katılımcı'nın adını, tasvirlerini ve/veya Hesap ID'sini Yarışma'dan önce, Yarışma sırasında ya da Yarışma'nın bitiş tarihinden sonra herhangi bir medya ortamında, dünyanın her yerinde, herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

Sponsor, Yarışma Dönemi'nden önce, Yarışma Dönemi'nde veya Yarışma Dönemi'nden sonra bir veya daha fazla Başvuru'yu, eserin sahibinin ismi ve çevrimiçi profiliyle birlikte internet üzerinden (Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube kanalları ve üçüncü parti internet sayfaları da dahil olmak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amaçlı şekilde paylaşmayı seçebilir.  Bu Başvuru veya Başvuruların paylaşılması, kazanmaya uygun oldukları veya Kazanan Katılımcı oldukları anlamına gelmez.  Katılımcılar bu sayfaların kullanıcılarının, Başvurularını paylaşabileceğini, bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini ve yeniden yükleyebileceğini kabul eder. Başvurularının değerlendirme sürecinden çıkarılmasını isteyen Katılımcıların isteği mümkün olduğunca yerine getirilecektir. Sponsor, üçüncü tarafların Başvuruları yeniden yüklemesinden sorumlu değildir. 

10. Genel Şartlar:  Yarışma'ya katılarak, Katılımcılar bu Resmi Kurallar'ın ve Sponsor'un kararlarının tam ve koşulsuz bağlayıcılığını kabul eder ve Yarışma'da veya bu Resmi Kurallar'da herhangi bir muğlaklık iddiasında bulunma hakkından feragat eder.  Tarafımızda herhangi bir dolandırıcılık, teknik aksaklık veya kontrolümüzün dışındaki herhangi başka bir etkenin Yarışma'nın sağlığını ve düzgün ilerleyişini kötü yönde etkilediğine dair bir kanı oluşması halinde, Yarışma'nın herhangi bir bölümü tamamen veya kısmen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Yegâne takdir yetkisi Sponsor'da olmak üzere, Sponsor Yarışma sürecine girişi veya Yarışma'nın işleyişini etkilediği, bu Resmi Kurallar'ı ihlal ettiği, sportmenlik dışı veya karışıklığa yol açan davranışlarda bulunduğu, Yarışma'nın meşru işleyişini bozma veya baltalama niyetiyle hareket ettiği, başka birini rahatsız ettiği, taciz ettiği veya tehdit ettiği tespit edilen herkesi diskalifiye etme yetkisini saklı tutar. Sponsor aynı zamanda bu kişilerden, kanunların izin verdiği en yüksek şekilde zararların tazmin edilmesini isteme hakkını da saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz veya belirlenen sayıdan daha fazla Nitelikli Başvuru'ya sahip olmak için herhangi bir otomatik sistem, bot veya farklı bir yazılım ya da cihaz kullanamaz.  Yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Sponsor Yarışma'yı iptal etme yetkisini saklı tutar. İptal durumunda, iptal kararının alınmasından önce ulaştırılan tüm uygun, şüpheli olmayan Başvurular arasından muhtemel kazanan(lar)ı belirleyebilir.  Talep edilmemiş ödüller kazananlara ulaştırılmaz.  

Sponsor, Kazanan Katılımcı'nın adına, geçerli yedekleme stopaj oranlarını kullanarak veya yasa ya da antlaşma gerektirdiğinde vergi ödemelerini (varsa) kesebilir.  Fakat, Kazanan Katılımcı, Yarışma'yı kazandığı için Sponsor'dan aldığı ödülle ilgili tüm vergilerden kendisi sorumludur.  Mümkün olduğu ölçüde, Kazanan Katılımcı (a) Sponsor'un istediği şekilde bankacılık bilgilerini ve (b) W-9, W-8BEN veya W-8BENE vergi ibranameleri ile gerekli olması halinde Kazanan Katılımcı'nın ABD veya yabancı Vergi Kimlik Numarası'nı durumuna bağlı olarak uygun olduğu takdirde Sponsor ile paylaşması gerekecektir.  Eksik, yanlış veya güncel olmayan ödeme veya vergi bilgilerinden kaynaklanarak ödülün ulaştırılmasına engel olan hatalardan Sponsor sorumlu tutulamayacaktır.  Kazanan Katılımcı'nın, Yarışma ile ilgili olarak vergiler konusunda herhangi bir sorusu olduğunda, kendi vergi danışmanıyla iletişime geçmesi rica olunur.  

Yarışma'nın yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve Yarışma'dan diskalifiye olunmasına neden olacaktır.  Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

11. Sorumluluk Sınırlandırması:  Kazanan Katılımcılar tüm iddialar, hasar, yetkisizlik, mahkeme masraflarına ek olarak, bütüncül veya kısmi, doğrudan veya dolaylı olarak: (i) herhangi bir ödülün kullanımı, paraya çevrilmesi, kabulü, malikliği veya kötüye kullanımı, (ii) ödülle bağlantılı olarak teklif edilen tüm aktivite, etkinlik veya geziye katılım, (iii) ödülle alakalı herhangi bir imkânın, hizmetin ve/veya karşılıksız teklifin kullanımı veya (iv) Yarışma'yla alakalı aktivitelere katılım veya bu Yarışma'ya katılım gibi sebeplerden kaynaklanabilecek, kişiye veya mal varlığına yönelik tüm yaralanmalar, hasar veya (ölüm de dahil olmak üzere) kayıplar karşısında Sponsor'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve ayrı ayrı tüm yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve mümessillerini (topluca, "Sorumlu Tutulmayanlar") ibra etmeyi, sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.  Sorumlu Tutulmayanlar, Yarışma'yla ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) aktarım metodu ne olursa olsun gecikmiş, kaybedilmiş, aksamış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamaz, hatalı, çarpıtılmış veya anlaşılmaz girdilerden, iletişimlerden veya bildirgelerden (ii) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (iii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iv) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Yarışma'ya katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (v) Yarışma ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır.  Feragatin genelliğini sınırlandırmaksızın, Sorumlu Tutulmayanlar bilgisayar arızaları, ağ bağlantıları, e-posta teslimat sorunları, sistem hataları veya uyumsuzluk, tipografik, teknik veya tuş basım hataları veya internet bağlantınızdaki kesintiler ve eksik, okunamayan, yanlış yönlendirilmiş, yanlış basılmış, geç kalmış, kaybolmuş, hasar görmüş veya çalınmış bildirimlerden de sorumlu değildir.  

Sponsor, kontrolü dışındaki herhangi bir durumda, burada öngörülen fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yangın, sel, deprem, patlama, salgın hastalık, iş anlaşmazlığı veya grev, zorlayıcı neden veya halk düşmanı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim kanunu, emri veya düzenlemesi veya Sponsor'un kontrolünde olabileceğinin düşünülmesi akla aykırı olan herhangi (her biri "Force Majeure" bir olay veya durum olmak üzere) başka bir sebeple Yarışma'yı sürdürmeye devam edemezse, gerekebilecek her türlü devlet onayına tabi olmak üzere, Sponsor Yarışma'yı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.  Bu Resmi Kurallar'ın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaması, başka herhangi bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.  Herhangi bir hükmün geçersiz veya başka türlü uygulanamaz veya yasadışı olduğu tespit edilirse, bu Resmi Kurallar aksi takdirde yürürlükte kalacaktır ve geçersiz veya yasadışı hükmün burada yer almamış gibi şartlarına uygun olarak yorumlanacaktır.  Sponsor'un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir hükmü uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz.

12. Anlaşmazlıklar:  Bu Resmi Kurallar'la ve/veya bu Yarışma'yla ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda, Kuzey Karolina Eyaleti'nin iç kanunları geçerli olacaktır.  Sponsor'un kararları bağlayıcı ve nihaidir.  Sponsor'un dahil olduğu anlaşmazlıklarda, hiçbir iddia sahibi dolaylı, cezai, tesadüfi veya mantıki hasar iddiasında bulunmaya veya kazanç elde etme hakkına sahip olmayacaktır.

13. Kazanan Katılımcı Listesi:  Kazanan Katılımcı listesi, belirtilen adrese bir talep ve üzerinde gönderilecek adresin yazılı olduğu pullu bir zarf gönderilerek elde edilebilir: Fortnite Spray Contest-Winning Entrant List, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Bu talepler Yarışma bitiminden sonra en fazla doksan (90) gün içinde adrese ulaşmış olmalıdır. 

© 2020, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.