Fortnite World Cup Bonus Kreatif Yarışmaları Resmi Kurallar

09.07.2014
Yazar: The Fortnite Team

Fortnite World Cup Bonus Kreatif Yarışmaları

Lütfen dikkat: Elimizde olmayan sebeplerden ötürü 19 Haziran günü TSİ 17.00'da başlaması
planlanan 3. Katılım Dönemi 23 Haziran günü TSİ 17.00’a ertelendi. Buna bağlı olarak, son
başvuru tarihi de size aynı miktarda zaman tanıyabilmek adına 30 Haziran günü TSİ 06.59'a
ertelendi. Sebep olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Resmi Kurallar
 

Katılmak veya kazanmak için hiçbir satın alma gerekli değildir.

Fortnite World Cup Bonus Kreatif Yarışmaları ("Yarışma") bu Fortnite World Cup Bonus Kreatif Yarışmaları Resmi Kuralları'na ("Resmi Kurallar") tabidir. Bu kurallar Yarışma'ya dair her konuda, aksinin açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı ve nihaidir.  Yarışma'nın sponsoru, 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518 adresinde bulunan Epic Games, Inc.'dir ("Sponsor").  YouTube; Yarışma'nın sponsoru değildir, Yarışma'dan kazancı yoktur ve Yarışma'yı yönetmez.
 
 1. Yarışma Dönemi: Yarışma dönemi 14 Haziran 2019 (TSİ) saat 17.00'da başlar ve 29 Haziran 2019 (TSİ) saat 06.59'da sona erer ("Yarışma Dönemi").  Yarışma, üç (3) ayrı katılım döneminden oluşur (her biri "Katılım Dönemi") ve bunlar şöyledir:
 
 • 1. Katılım Dönemi 14 Haziran 2019 (TSİ) saat 17.00'da başlar ve 26 Haziran 2019 (TSİ) saat 06.59'da sona erer.
 • 2. Katılım Dönemi 18 Haziran 2019 (TSİ) saat 17.00'da başlar ve 26 Haziran 2019 (TSİ) saat 06.59'da sona erer.
 • 3. Katılım Dönemi 23 Haziran 2019 (TSİ) saat 17.00'da başlar ve 29 Haziran 2019 (TSİ) saat 06.59'da sona erer.

TÜM KATILIMLARIN YARIŞMA DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILMASI ZORUNLUDUR. Katılımcılar (aşağıda belirtildiği üzere) yarışmaya katılarak burada belirtilen Resmi Kuralların bağlayıcı olduğunu ve jüri üyelerinin ve/veya sponsorun bu yarışma hakkında vereceği kararlara muhalefet edilemeyeceğini kabul eder.
 
 1. Katılım Şartları:  Yarışmaya yalnızca internet üzerinden başvurulabilir.  Katılımcılar, ilgili Katılım Dönemi içinde Kreatif yarışma adasını içeren bir videoyu YouTube'a yükler ve başlığına jüri üyelerinin belirlediği etiketi ("Zorunlu Etiket") ekler; bu Katılım Dönemi süresince bu videoyu ("Başvuru") herkese açık, görülebilir ve aranabilir olacak şekilde ayarlar.

Zorunlu etiketler, Katılım Dönemlerinin başında yarışmayı değerlendirecek jüri üyeleri tarafından belirlenir ve https://twitter.com/fortnitegame adresinden duyurulur.  

Başvuru özgün olmalı, sizin oynadığınız bir oyundan alınmış görüntülerden ve telifsiz seslerden oluşmalıdır.  Diğer şartlar için Başvuru Kriteleri'ne bakın.
 
 1. Uygunluk:  Yarışma dünya çapında, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamında geçerli bir Fortnite lisansı sahibi olan, en az 13 yaşındaki herkese (kendi ikamet ettiği ülkenin yaş sınırına bağlı olarak belirtilenden daha büyük olması gerekebilir) ("Katılımcılar") açıktır.  Reşit olmayan oyuncular katılabilmek için bir ebeveyninden veya vasisinden izin almış olmalıdır.  Tüm yarışma dahilinde herkes yalnızca bir defa başvurabilir.

Katılımcılar, (aşağıda açıklandığı gibi) Finalist seçildiyse, 26 Temmuz 2019'da başlayacak olan Fortnite World Cup Finalleri'nde düzenlenecek olan Fortnite World Cup Kreatif Yarışmaları Finali'ne ("Kreatif Yarışmaları Finali") katılmak için New York'a gidebilecek durumda olmalıdır.  Pasaport ve/veya vize gibi tüm gerekli seyahat belgelerini sağlamak tamamen Finalistlerin kendi sorumluluğundadır.

Sponsorun ve bağlı kuruluşların çalışanları, Yarışma denetçileri ve birinci dereceden akrabaları Yarışma'ya katılmaya veya kazanmaya uygun değildir.

Yarışma; geçerliliği bulunan bütün eyalet ve vilayet yasalarına, federal ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu tür etkinliklerin yasalarla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir.
 
 1. Ödüller:  Bu Resmi Kurallar bağlamında uygun olmaları şartıyla, Finalistlere aşağıdaki ödüller verilecektir:

Sekiz (8) Finalistin Ödülleri:
 • 5.000,00 ABD Doları
 • Kreatif Yarışmaları Finali'nde yarışma garantisi

Epic'in ödülleri ödeme yönetimine karar verme ve bunu istediği zaman değiştirme hakkı saklıdır. Sponsor ayrıca, Finalistlerin New York'taki Kreatif Yarışmaları Finali'ne katılmaları için seyahat ve otel konaklamaları da sağlayacaktır. Katılmaya hak kazanan ve reşit olmayan katılımcılara, Kreatif Yarışmaları Finali'ne seyahat ederken, bu yolculuk sırasında ve orada bulunulan süre boyunca bir veli veya yasal vasi eşlik etmelidir.

Kreatif Yarışmaları Finali için jüri ve ödüllere ilişkin detaylar ileriki bir tarihte ilan edilecektir.

Finalistler ödülü değiştiremez, devredemez veya aktaramaz. Ancak Sponsor tamamen kendi takdirine bağlı olarak ödülü (veya bir kısmını) ödüle denk veya daha yüksek değerli bir ödül ile değiştirme hakkını saklı tutar. Ödül nakit paraya çevrilemez.  Tüm ödül detayları, Sponsorun takdirine bağlıdır.  Kişi başına bir (1) ödül düşer.
 
 1. Başvuru Kriterleri:
 • Başvurularınız Katılım Şartları kısmında anlatıldığı şekilde gönderilmeli, Sponsor ve bağlantıyı sağladığınız diğer herkes tarafından doğrudan ulaşılabilir olmalıdır.
 • Başvuruların başlığında belirlenen etiket bulunmalıdır.
 • Başvurular yalnızca katılımcıya ait içerikler barındırmalıdır.
 • Başvuruları çalıştırmak için ilave yazılımlara ihtiyaç duymamalıdır.
 • Başvurular hiçbir kişiye veya rakip ürünler de dahil olmak üzere hiçbir belirgin ürüne yönelik kişisel saldırılar içermemelidir.
 • Başvurular, çıplaklık, hayvan hakları ihlali, yasadışı faaliyet veya madde ya da sponsorca saldırgan veya müstehcen bulunan hiçbir konuyu içermemelidir.
 • Başvurular Sponsor'u olumsuz şekilde tasvir etmemelidir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurular Sponsor'a ait olanlar dışında hiçbir ticari markayı (logolar da dahil olmak üzere) içermemelidir.
 • Başvurular, katılımcı tarafından oluşturulmuş, orijinal çalışmalar olmalıdır. Katılımcılar diğer kaynaklardan gelen Başvuruları kopyalayamaz veya bunlar üzerinden fikir hırsızlığı yapamaz. Ayrıca Başvurular üçüncü parti eserleri telif hakkı sahiplerinin izni olmadan kullanamaz. Yarışma'ya katılarak Başvuru'nuzun (ve reşit değilseniz ebeveyninizin veya vasinizin de) hiçbir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve Başvuru'yu göndermeden önce bütün ilgili taraflardan izin aldığınızı beyan edersiniz.  Üçüncü tarafların başvuru hakkında sponsora yapabilecekleri bütün talepler için sorumluluk aldığınızı kabul edersiniz (ve reşit değilseniz ebeveyninizin veya vasinizin de kabul eder).
 • Sponsor başvuruları telif hakkı ihlallerine karşı kontrol etmez; ancak Sponsor'un başvurunuzda telif hakkı ihlali olarak görülen veya görülebilecek içerikler bulması halinde, başvurunuz diskalifiye edilir.
 • Epic, yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, bir kimlik doğrulama prosedürünün uygulanmasını talep edebilir.
 • Sponsor bu kriterlere uymadığını veya başka bir şekilde bu Kurallar'ı çiğnediğini düşündüğü bütün Başvuruları, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir veya Sponsor'un kontrolü altındaki mecra veya mecralardan kaldırabilir.
 
 1. Kazananların Belirlenmesi ve Muhtemel Katılımcının Bilgilendirilmesi:  Değerlendirme yapılmadan önce tüm Başvurular, Başvuru Kriterleri'ne uygun olduklarından emin olunması ve Sponsor'un genel standartlarını karşılayıp karşılamadıklarının anlaşılması için ön elemeden geçirilir ("Nitelikli Başvurular").

Finalist Ödül Değerlendirmesi: 1. Katılım Dönemi'nin sonunda, nitelikli jüri üyelerinden oluşan bir panel, 1. Katılım Dönemi'nde alınan Nitelikli Başvurulardan üç (3) muhtemel Finalist (her biri bir "Finalist") seçecektir; 2. Katılım Dönemi'nin sonunda nitelikli jüri üyelerinden oluşan bir panel 2. Katılım Dönemi sırasında yapılan Nitelikli Başvurulardan iki (2) muhtemel Finalist seçecektir; 3. Katılım Dönemi'nin sonunda ise, nitelikli jüri üyelerinden oluşan bir panel, 3. Katılım Dönemi'nde alınan Nitelikli Başvurulardan üç (3) muhtemel Finalist seçecektir. Her durumda, bu seçimler her bir Katılım Dönemi'nin başında geçerli jüri üyeleri tarafından sağlanan ve https://twitter.com/fortnitegame adresinde yayınlanan kriterlere göre yapılacaktır.Bir (1) Katılım Dönemi'ni kazanamamış Nitelikli Başvurular, başka bir Katılım Dönemi'nin değerlendirilmesine dahil edilmeyecektir.  Jürinin verdiği puanlar ilan edilmeyecektir.  Sponsor, bir Katılım Dönemi için yeterli sayıda Nitelikli Başvuru almadığı takdirde, herhangi bir Katılım Dönemi için belirtilen Finalist sayısı arasından daha az seçme hakkını saklı tutar.

Her bir Katılım Dönemi için en yüksek puan başvurularını gönderen Nitelikli Katılımcı(lar) ilgili Katılım Dönemi'nin bitiminden sonraki beş (5) iş günü içinde veya bu bildirim için Sponsor'un makul gördüğü bir zamanda YouTube hesabına bağlı e-posta adresi aracılığıyla muhtemel Finalist olma durumlarıyla ilgili olarak bilgilendirilirler.  Sponsorun resmi bir şekilde bildirilmesinden sonra, muhtemel bir Finalist, Ödül Kabulü ve İbraname Formunu ("Bildirim") dahil olmak üzere, Sponsor tarafından talep edilen herhangi bir bilgi veya materyali yanıtlamak ve sağlamak için bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren beş (5) iş gününe sahiptir.  Muhtemel bir Finalistin bu tür bir cevabı, Sponsorun bildiriminin gönderildiği e-posta adresine ya da Sponsorun kendi tercihine göre bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine iletilmelidir.

Sponsor tarafından alındığı tarih, bir Finalist'in bu bölümde belirtilen son teslim tarihlerine uyması konusunda belirleyici olacaktır.  Muhtemel bir Finalistin herhangi bir bildirim veya materyale veya bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi diskalifiye ile sonuçlanabilir.  Bu gibi durumlarda, Sponsor ilgili Katılım Dönemi için kalan Nitelikli Başvurular arasından alternatif bir finalist seçebilir. 

Geçerli yasalarla sınırlandırılmadıkça, her bir muhtemel Finalist'in (ve Katılımcı reşit değilse Katılımcı'nın ebeveyni ya da vasisi), bu bölümde belirtilen son teslim tarihlerine uygun olarak bilgilendirmeyi tamamlaması ve geri göndermesi gerekecektir.  Alternatif bir muhtemel Finalist'in geri kalan Nitelikli Başvurular arasından seçilmesi için, muhtemel bir Finalist'e: (i) ulaşılamaması; (ii) bilgilendirmedeki tüm imzaları toplayamaması ve bu Resmi Kurallar'a uygun şekilde, zamanında geri gönderememesi; veya (iii) herhangi bir sebepten dolayı ödülü kabul edememesi/alamaması veya kabul etmemesi/almaması gerekir.

Muhtemel bir Finalist, ancak bu Resmi Kurallar uyarınca doğrulama işlemi Sponsor tarafından tamamlandıktan sonra bir Finalist olarak kabul edilecektir.

Ayrıca, muhtemel Finalistlerin, ödüllerini alabilmeleri için gerekli olan vergi bilgisi formları da dahil olmak üzere ödeme bilgilerini Sponsor'a ulaştırmaları gerekmektedir.  Muhtemel Finalistler, geçerli ödeme formlarını Sponsor'a zamanında ulaştırmazsa Sponsor'un ödülü vermeme hakkı saklıdır.
 
 1. LİSANS:  Giriş için bir koşul olarak, Katılımcılar (ve Katılımcılar reşit değilse Katılımcıların ebeveyni ya da vasisi), Sponsor'a ve sponsorun lisanla yetkilendirdiği lisanslı, atanmış ve belirlenmiş taraflara (toplu olarak, "Lisanslı Taraflar"), münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvurularını Sponsor'un belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.  Katılan kişinin Finalist seçilmesi halinde katılımcı (ve Katılımcı reşit değilse Katılımcı'nın ebeveyni ya da vasisi), yukarıda belirtilen Lisanslı Taraflara münhasır, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; başvurularını Lisanslı Tarafların belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.

Katılımcılar, Lisanslı Taraflara bu hakları vermeleri ya da BAŞVURULARI KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMAYACAKLARDIR. 

Sponsor, Başvuruları gönderilme tarihlerindeki haliyle yayınlamaya çalışacak olsa da, tüm Katılımcılar (ve Katılımcılar reşit değilse Katılımcıların ebeveyni ya da vasisi) teknik kısıtlamalar ve kurum içi standartlar nedeniyle Başvurularının özgün halinin değiştirilebileceğini ve Sponsor'un Başvuru'ya logosunu ve diğer ticari markalarını da eklemek üzere kendi takdirine göre değiştirebileceğini kabul etmiş sayılır. Sponsor Katılımları herhangi bir düzen ya da sırayla, yorumlu veya yorumsuz olarak yayınlayabilir ve önizleme resmini kendi takdirine göre seçebilir.
 
 1. Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler yalnızca Sponsor'un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik politikası: https://www.epicgames.com/site/tr/privacypolicy.
           
 1. Tanıtım:  Sponsor (sadece Yarışma'nın tanıtımını yapma amaçlı olmak kaydıyla) kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir Katılımcı'nın adını, tasvirlerini ve/veya Hesap ID'sini yarışmadan önce, yarışma sırasında ya da Yarışma'nın bitiş tarihinden sonra herhangi bir ortamda, dünyanın her yerinde, herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

Sponsor, yarışma döneminden önce, yarışma döneminde veya yarışma döneminden sonra bir veya daha fazla başvuruyu, eserin sahibinin ismi ve çevrimiçi profiliyle birlikte internet üzerinden (Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube kanalları ve üçüncü parti web sayfaları da dahil olmak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amaçlı şekilde paylaşmayı seçebilir. Bu Başvuru ve Başvuruların paylaşılması, kazanmaya uygun oldukları veya muhtemelen Finalist oldukları anlamına gelmez.  Katılımcılar (ve Katılımcılar reşit değilse Katılımcıların ebeveyni ya da vasisi) bu sayfaların kullanıcılarının, Başvurularını paylaşabileceğini, bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini ve yeniden yükleyebileceğini kabul eder. Başvurularının değerlendirme sürecinden çıkarılmasını isteyen Katılımcıların isteği mümkün olduğunca yerine getirilecektir.  Sponsor, üçüncü tarafların başvuruları yeniden yüklemesinden sorumlu değildir.
 
 1. Genel Şartlar:  Yarışma'ya katılarak, Katılımcılar (ve Katılımcı reşit değilse Katılımcı'nın ebeveyni ya da vasisi) geçerli yasaların yasakladığı durumlar dışında bu Resmi Kurallar'ın ve Sponsor'un kararlarının tam ve koşulsuz bağlayıcılığını kabul eder ve Yarışma'da veya bu Resmi Kurallar'da herhangi bir muğlaklık iddiasında bulunma hakkından feragat eder.  Tarafımızda herhangi bir dolandırıcılık, teknik aksaklık veya kontrolümüzün dışındaki herhangi başka bir etkenin Yarışma'nın sağlığını ve düzgün ilerleyişini kötü yönde etkilediğine dair bir kanı oluşması halinde, Yarışma'nın herhangi bir bölümü tamamen veya kısmen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Yegâne takdir yetkisi Sponsor'da olmak üzere, Sponsor Yarışma sürecine girişi veya Yarışma'nın işleyişini etkilediği, bu Resmi Kurallar'ı ihlal ettiği, sportmenlik dışı veya karışıklığa yol açan davranışlarda bulunduğu, Yarışma'nın meşru işleyişini bozmaya veya baltalama niyetiyle hareket ettiği, başka birini rahatsız ettiği, taciz ettiği, tehdit ettiği veya rahatsız ettiği tespit edilen herkesi diskalifiye etme yetkisini saklı tutar. Sponsor aynı zamanda bu kişilerden, kanunların izin verdiği en yüksek şekilde zararların tazmin edilmesini isteme hakkını da saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz, Promosyon'a katılmak veya nitelikli başvurular arasından daha fazla başvuruya sahip olmak için herhangi bir otomatik sistem, bot veya farklı bir yazılım kullanamaz.  Yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Sponsor Yarışma'yı (veya Yarışma'nın bir bölümünü) iptal etme yetkisini saklı tutar. İptal durumunda, iptal kararının alınmasından önce Katılım Dönem(ler)inde ulaştırılan tüm uygun, şüpheli olmayan Başvurular arasından muhtemel Finalist(ler)i belirleyebilir.  Talep edilmemiş ödüller kazananlara ulaştırılmaz.  ÖDÜLLER FEDERAL, EYALET VEYA YEREL GELİR VERGİSİNE TABİDİR. (I) YEREL VERGİ DANIŞMANINA GİDEREK HANGİ VERGİLERE TABİ OLDUĞUNU ÖĞRENMEK VE (II) BU VERGİLERİ YETKİLİ VERGİ DAİRELERİNE DOĞRU BİR ŞEKİLDE ÖDEMEK FİNALİSTİN SORUMLULUĞUNDADIR.  ABD vatandaşı olup olmaması fark etmeksizin kazananlardan yürürlükte olan yedek stopaj oranlarında vergiyi kesmek Sponsor'un politikasıdır.  ABD'de ikamet edenler için 1099-MISC ve ABD'de ikamet etmeyenler için 1042-S formlarıyla gelir vergisi ve stopaj vergisi tarafımızca bildirilecektir.  Yarışma'nın yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve yarışmadan diskalifiye olunmasına neden olacaktır.  Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
 
 1. Sorumluluk Sınırlandırması:  Uygulanabilir yasaların izin verdiği azami ölçüde, Seçilen Katılımcı (veya Katılımcı reşit değilse Katılımcı'nın ebeveyni ya da vasisi) tüm iddialar, hasar, yetkisizlik, mahkeme masraflarına ek olarak, bütüncül veya kısmi, doğrudan veya dolaylı olarak: (i) herhangi bir ödülün kullanımı, paraya çevrilmesi, kabulü, malikliği veya kötüye kullanımı, (ii) ödülle bağlantılı olarak teklif edilen tüm aktivite, etkinlik veya geziye katılım (bunlarla ilgili herhangi bir seyahat veya etkinlik dahil), (iii) ödülle alakalı herhangi bir imkânın, hizmetin ve/veya karşılıksız teklifin kullanımı veya (iv) Yarışma'yla alakalı aktivitelere katılım veya bu Yarışma'ya katılım gibi sebeplerden kaynaklanabilecek, kişiye veya mal varlığına yönelik tüm yaralanmalar, hasar veya (ölüm de dahil olmak üzere) kayıplar karşısında Sponsor'u, YouTube'u ve bu iki tarafın da ayrı ayrı tüm yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve mümessillerini (topluca, "Sorumlu Tutulmayanlar") ibra etmeyi, sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.  Sorumlu Tutulmayanlar, Yarışma'yla ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) aktarım metodu ne olursa olsun gecikmiş, kaybedilmiş, aksamış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamaz, hatalı, çarpıtılmış veya anlaşılmaz girdilerden, iletişimlerden veya bildirgelerden (ii) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (iii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iv) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Yarışma'ya katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (v) Yarışma ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır.  Feragatin genelliğini sınırlandırmaksızın, Sorumlu Tutulmayanlar bilgisayar arızaları, ağ bağlantıları, e-posta teslimat sorunları, sistem hataları veya uyumsuzluk, tipografik, teknik veya tuş basım hataları veya internet bağlantınızdaki kesintiler ve eksik, okunamayan, yanlış yönlendirilmiş, yanlış basılmış, geç kalmış, kaybolmuş, hasar görmüş veya çalınmış bildirimlerden de sorumlu değildir. 

Sponsor, kontrolü dışındaki herhangi bir durumda, burada öngörülen fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yangın, sel, deprem, patlama, iş anlaşmazlığı veya grev, zorlayıcı neden veya halk düşmanı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim kanunu, emri veya düzenlemesi veya Sponsor'un kontrolünde olabileceğinin düşünülmesi akla aykırı olan herhangi (her biri "Force Majeure" bir olay veya durum olmak üzere) başka bir sebeple Yarışma'yı sürdürmeye devam edemezse, gerekebilecek her türlü devlet onayına tabi olmak üzere, Sponsor Yarışma'yı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir. 

Yukarıda belirtilenlere rağmen, bazı ülkeler, eyaletler, eyaletler veya diğer yargı bölgeleri yukarıda belirtildiği gibi yükümlülüğün sınırlandırılmasına izin vermemektedir; bu nedenle yukarıdaki şartlar Katılımcılar için tam olarak geçerli olmayabilir.  Bu durumda, bu tür yetki alanlarında, yukarıda belirtilen sınırlamalar, yalnızca bu yetki alanlarının yasalarının izin verdiği ölçüde geçerli olacaktır.

Bu Resmi Kurallar'ın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya uygulanamaması, başka herhangi bir hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.  Herhangi bir hükmün geçersiz veya başka türlü uygulanamaz veya yasadışı olduğu tespit edilirse, bu Resmi Kurallar aksi takdirde yürürlükte kalacaktır ve geçersiz veya yasadışı hükmün burada yer almamış gibi şartlarına uygun olarak yorumlanacaktır.  Sponsor'un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir hükmü uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz.
 
 1. Anlaşmazlıklar:  Bu Resmi Kurallar'la ve/veya bu Yarışma'yla ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda, Kuzey Karolina Eyaleti'nin iç kanunları geçerli olacaktır. Sponsor'un kararları bağlayıcı ve nihaidir.  Sponsor'un dahil olduğu anlaşmazlıklarda, hiçbir iddia sahibi dolaylı, cezai, tesadüfi veya mantıki hasar iddiasında bulunmaya veya kazanç elde etme hakkına sahip olmayacaktır.
 
 1. Finalist Listesi: Finalist listesi, aşağıdaki adrese bir talep ve üzerinde gönderilecek adresin yazılı olduğu pullu bir zarf gönderilerek elde edilebilir. Fortnite World Cup Bonus Creative Competitions Contest-Finalists List, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Bu talepler Yarışma bitiminden sonra en fazla doksan (90) gün içinde adrese ulaşmış olmalıdır.
   
© 2019 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.