Fortnite x Nvidia kuralları

09.10.2018
Yazar: Fortnite Ekibi

Fortnite x Nvidia Çekilişi

Resmi Kurallar


Fortnite x Nvidia Çekilişi (“Çekiliş”) bu Resmi Kurallar’a tabidir. Bu kurallar Çekiliş’e dair her konuda, aksinin açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı ve nihaidir.  Katılmak veya kazanmak için hiçbir satın alma gerekli değildir. Çekiliş’in sponsoru, Epic Games, Inc.’dir (“Sponsor”).
 
1. Katılım Şartları:  18, 23 ve 28 Ocak 2019'da Epic tarafından ilan edilen gereksinimlere dayanarak çekilen Fortnite ekran görüntülerini veya videoları Çekiliş Dönemi içinde Twitter'da #FortniteNvidia etiketiyle ("Başvuru") paylaşan Katılımcılar Çekiliş’e katılabilir.
 
2. Uygunluk:  Çekiliş, en az 16 yaşında olan ve Kuzey Amerika, İspanya, Meksika, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Polonya, Rusya veya Türkiye’de ikamet eden herkese (“Katılımcı”) açıktır.  Herkes yalnızca bir defa başvurabilir.
 
Epic Games, Inc. ve bağlı kuruluşların çalışanları, Çekiliş denetçileri ve birinci dereceden akrabaları Çekiliş’e katılmaya veya çekilişi kazanmaya uygun değildir.

Çekiliş; geçerliliği bulunan bütün federal, eyalet ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu tür etkinliklerin yasalarla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir.

3. Çekiliş Dönemi:  Çekiliş, 18 Ocak 2019 günü saat 18.00’da başlayacak ve 29 Ocak 2018 günü saat 07.59’da sona erecek (“Çekiliş Dönemi”).  Gönderilerin çekilişi kazanmaya uygun olabilmesi için, Çekiliş Dönemi dahilinde gönderilmeleri gerekir.

4. Kazanma İhtimali: Herhangi bir gönderinin ödül kazanması ihtimali, gönderilen uygun katılımların sayısına bağlıdır.

5. Ödüller:  Bu Resmi Kurallar dahilinde uygun olmaları durumunda, otuz sekiz (38) tane rastgele seçilmiş Katılımcı şunların sahibi olacak:
 
 • Bir (1) GTX 1060 6GB ekran kartı
 • Bir (1) özel Fortnite kıyafeti
 • Bir (1) özel Fortnite kazması
 • Bir (1) özel Fortnite planörü
 • 2,000 V-Papel
Tahmini Perakende Değeri (“TPD”) 299,00 dolardır.

Seçilen Katılımcı(lar), gerçek perakende fiyatıyla tahmini perakende değeri arasındaki artakalan miktarı da, tahmini ve gerçek fiyatı arasındaki farkı da alma hakkına sahip değildir.  Hediyede değişiklik, hediyenin başka hesaba transferi, hediyenin nakit karşılığı veya hediyenin kullanılmayan kısmının nakit karşılığı talep edilemez. Ancak Sponsor’un, vaat edilen ödülün verilmesi herhangi bir sebepten imkânsız hale gelirse, ödülün yerine değer bakımından eşit veya daha büyük başka bir ödül verme hakkı saklıdır. Seçilen bir Katılımcı’nın ödülün bir kısmını istememesi durumunda, o kısımdan vazgeçme hakkı saklıdır.  Vergiler de dahil tüm ek bedeller, seçilen Katılımcı’nın sorumluluğundadır.

6. Başvuru Kriterleri:
 
 • Başvurular “Nasıl Gönderilir” bölümüne uygun olarak yapılmalıdır.
 • Sponsor, başvurulara doğrudan erişebilmelidir.
 • Başvurular, Fortnite ekran görüntüsünden veya Epic tarafından 18, 23 ve 28 Ocak 2019'da açıklanan mevcut eylem çağrısına dayanan bir klipten oluşmalıdır.
 • Başvurular #FortniteNvidia etiketini içermelidir.
 • Başvurular Twitter üzerinden paylaşılmalıdır.
 • Başvurular, Sponsor’un takdirine bağlı olarak çıplaklık veya başka bir rahatsız edici veya müstehcen içeriğe sahip olamaz.
 • Başvurular Sponsor’u olumsuz şekilde tasvir etmemelidir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurular Sponsor’a ait olanlar dışında hiçbir ticari markayı (logolar da dahil olmak üzere) içermemelidir.
 • Başvurular, Katılımcı tarafından oluşturulmuş, orijinal çalışmalar olmalıdır. Katılımcılar diğer kaynaklardan gelen başvuruları kopyalayamaz veya bunlar üzerinden fikir hırsızlığı yapamaz. Ayrıca başvurularda üçüncü taraf içerikleri veya eserleri telif hakkı sahiplerinin izni olmadan kullanılamaz. Yarışmaya katılarak başvurunuzun hiçbir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve başvuruyu göndermeden önce bütün ilgili taraflardan izin aldığınızı beyan edersiniz.
 • Üçüncü tarafların başvuru hakkında Sponsor’a yapabilecekleri bütün talepler için sorumluluk aldığınızı kabul edersiniz.
 • Sponsor başvuruları telif hakkı ihlallerine karşı kontrol etmez; ancak Sponsor’un başvurunuzda telif hakkı ihlali olarak görülen veya görülebilecek içerikler bulması halinde, başvurunuz diskalifiye edilir.
 • Epic, yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, bir kimlik doğrulama prosedürünün uygulanmasını talep edebilir.
 • Sponsor bu kriterlere uymadığını veya başka bir şekilde bu Kurallar’ı çiğnediğini düşündüğü bütün Başvuruları, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir veya Sponsor’un kontrolü altındaki mecra veya mecralardan kaldırabilir.
   
7. Kazananların Belirlenmesi ve Seçilen Katılımcı’nın Bilgilendirilmesi:  
 
 • Kuzey Amerika’da ikamet eden beş (5) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • İspanya veya Meksika’da ikamet eden beş (5) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Brezilya’da ikamet eden beş (5) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Fransa’da ikamet eden beş (5) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Almanya’da ikamet eden beş (5) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • İtalya’da ikamet eden bir (1) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Japonya’da ikamet eden üç (3) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Kore’de ikamet eden üç (3) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Polonya’da ikamet eden iki (2) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir;
 • Rusya’da ikamet eden iki (2) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir ve
 • Türkiye’de ikamet eden iki (2) Katılımcı, Çekiliş Dönemi boyunca ulaştırılan tüm uygun başvurular arasından, Sponsor’un bir temsilcisi tarafından rastgele seçilecektir (Tüm bu Katılımcılar “Seçilmiş Katılımcılar”dır).
   
Yegâne takdir yetkisi Sponsor’da olmak üzere ve katılım anında verilen bilgilere dayanarak Seçilen Katılımcılar e-posta, telefon veya Başvuru’nun yapıldığı platform aracılığıyla bilgilendirilecektir.  Seçilen Katılımcılar’ın bilgilendirmeden sonra (yönlendirildiği üzere) üç (3) gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir.  Katılımcılar bilgilendirmeye zamanında geri dönüş yapmamaları halinde ödülden feragat etmiş sayılır ve Sponsor, nitelikli başvurular arasından alternatif bir Seçilen Katılımcı’yı rastgele bir şekilde tekrar seçebilir. Seçilen Katılımcılar’a ayrıca bir uygunluk/sorumluluk/tanıtım bilgilendirmesi (“Bilgilendirme”) gönderilebilir.  Yasa ile sınırlandırılmadığı takdirde, Seçilen Katılımcılar’ın bu bilgilendirmeyi, gönderildiği tarihi takip eden beş (5) gün içerisinde tamamlayarak geri göndermesi gerekmektedir.  Alternatif Seçilen Katılımcı’nın geri kalan nitelikli başvurular arasından rastgele bir biçimde seçilmesi için, Seçilen Katılımcı’nın: (i) ulaşılamaması; (ii) bilgilendirmedeki tüm imzaları toplayamaması ve bu Resmi Kurallar’a uygun şekilde, zamanında geri gönderememesi; veya (iii) herhangi bir sebepten dolayı ödülü kabul edememesi veya alamaması gerekir.

8. LİSANS:  Giriş için bir koşul olarak, Katılımcılar Sponsor’a münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvurularını Sponsor’un belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.  Çekiliş’e katılan kişinin Seçilen Katılımcı olması halinde Katılımcı, yukarıda belirtilen lisans yerine Sponsor’a münhasır, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; başvurularını Sponsor’un belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.
 
Katılımcılar, Sponsor’a bu hakları vermeleri ya da BAŞVURULARI KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMAYACAKLARDIR.

Sponsor, Başvuruları gönderilme tarihlerindeki haliyle yayınlamaya çalışacak olsa da, tüm Katılımcılar teknik kısıtlamalar ve kurum içi standartlar nedeniyle Başvurularının özgün halinin değiştirilebileceğini ve Sponsor’un Başvuru’ya logosunu ve diğer ticari markalarını da eklemek üzere kendi takdirine göre değiştirebileceğini kabul etmiş sayılır.

9. Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler yalnızca Sponsor’un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik politikası: https://www.epicgames.com/site/tr/privacypolicy.

10. Tanıtım:  Sponsor kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir Katılımcı’nın adını, tasvirlerini ve/veya Epic Hesap ID’sini Çekiliş’ten önce, Çekiliş sırasında ya da Çekiliş’in bitiş tarihinden sonra herhangi bir ortamda dünyanın her yerinde herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

Sponsor, Çekiliş Dönemi’nden önce, Çekiliş Dönemi sırasında veya sonlandıktan sonra bir veya daha fazla başvuruyu, eser sahibinin ismi ve çevrimiçi profiliyle birlikte internet üzerinden (Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube kanalları ve üçüncü parti web sayfaları da dahil olmak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amaçlı şekilde paylaşmayı seçebilir.  Bu Başvuru ve Başvuruların paylaşılması, kazanmaya uygun oldukları veya Seçilen Katılımcı oldukları anlamına gelmez.  Katılımcılar bu sayfaların kullanıcılarının, Başvurularını paylaşabileceğini, bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini ve yeniden yükleyebileceğini kabul eder. Başvurularının değerlendirme sürecinden çıkarılmasını isteyen Katılımcıların isteği mümkün olduğunca yerine getirilecektir. Sponsor, üçüncü tarafların başvuruları yeniden yüklemesinden sorumlu değildir.

11. Genel Şartlar:  Çekiliş’e katılarak, Katılımcılar bu Resmi Kurallar’ın ve Sponsor’un kararlarının tam ve koşulsuz bağlayıcılığını kabul eder ve Çekiliş’te veya bu Resmi Kurallar’da herhangi bir muğlaklık iddiasında bulunma hakkından feragat eder.  Tarafımızda herhangi bir dolandırıcılık, teknik aksaklık veya kontrolümüzün dışındaki herhangi başka bir etkenin Çekiliş’in sağlığını ve düzgün ilerleyişini kötü yönde etkilediğine dair bir kanı oluşması halinde, Çekiliş’in herhangi bir bölümü tamamen veya kısmen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Yegâne takdir yetkisi Sponsor’da olmak üzere, Sponsor çekiliş sürecine girişi veya Çekiliş’in işleyişini etkilediği, bu Resmi Kurallar’ı ihlal ettiği, sportmenlik dışı veya karışıklığa yol açan davranışlarda bulunduğu, Çekiliş’in meşru işleyişini bozmaya veya baltalama niyetiyle hareket ettiği, başka birini rahatsız ettiği, taciz ettiği, tehdit ettiği veya rahatsız ettiği tespit edilen herkesi diskalifiye etme yetkisini saklı tutar. Sponsor aynı zamanda bu kişilerden, kanunların izin verdiği en yüksek şekilde zararların tazmin edilmesini isteme hakkını da saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz, Çekiliş’e girmek veya nitelikli başvurular arasından daha fazla başvuruya sahip olmak için herhangi bir otomatik sistem, bot veya farklı bir yazılım kullanamaz.  Yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Sponsor Çekiliş’i iptal etme yetkisini saklı tutar. İptal durumunda, iptal kararının alınmasından önce ulaştırılan tüm uygun, şüpheli olmayan başvurular arasından rastgele bir çekiliş gerçekleştirerek potansiyel kazanan(lar)ı belirleyebilir.  Alınmayan ödüller kazananlara ulaştırılmaz.  Bu çekiliş sonucunda ortaya çıkabilecek tüm federal, eyalet veya diğer vergi yükümlülükleri (gelir vergileri de dahil olmak üzere) sadece Seçilen Katılımcıların sorumluluğundadır.  Katılımcılar kazandıkları ödüllerin tahmini perakende değeri üzerinden, IRS Form 1099’a tabi olabilirler.  Çekiliş’in yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve Çekiliş’ten diskalifiye olunmasına neden olacaktır.  Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
 
12. Sorumluluk Sınırlandırması: Seçilen Katılımcılar tüm iddialar, hasar, yetkisizlik, mahkeme masraflarına ek olarak, bütüncül veya kısmi, doğrudan veya dolaylı olarak: (i) herhangi bir ödülün kullanımı, paraya çevrilmesi, kabulü, malikliği veya kötüye kullanımı, (ii) ödülle bağlantılı olarak teklif edilen tüm aktivite, etkinlik veya geziye katılım, (iii) ödülle alakalı herhangi bir imkânın, hizmetin ve/veya karşılıksız teklifin kullanımı veya (iv) Çekilişle alakalı aktivitelere katılım veya bu Çekiliş’e katılım gibi sebeplerden kaynaklanabilecek, kişiye veya mal varlığına yönelik tüm yaralanmalar, hasar veya (ölüm de dahil olmak üzere) kayıplar karşısında Sponsor’u ve ayrı ayrı tüm yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve mümessillerini (topluca, “Sorumlu Tutulmayanlar”) ibra etmeyi, sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.  Sorumlu Tutulmayanlar, Çekilişle ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) aktarım metodu ne olursa olsun gecikmiş, kaybedilmiş, aksamış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamaz, hatalı, çarpıtılmış veya anlaşılmaz girdilerden, iletişimlerden veya bildirgelerden (ii) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (iii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iv) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Çekiliş’e katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (v) Çekiliş ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır.  Feragatin genelliğini sınırlandırmaksızın, Sorumlu Tutulmayanlar bilgisayar arızaları, ağ bağlantıları, e-posta teslimat sorunları, sistem hataları veya uyumsuzluk, tipografik, teknik veya tuş basım hataları veya internet bağlantınızdaki kesintiler ve eksik, okunamayan, yanlış yönlendirilmiş, yanlış basılmış, geç kalmış, kaybolmuş, hasar görmüş veya çalınmış bildirimlerden de sorumlu değildir.  
 
Sponsor, kontrolü dışındaki herhangi bir durumda, burada öngörülen fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yangın, sel, deprem, patlama, iş anlaşmazlığı veya grev, zorlayıcı neden veya halk düşmanı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim kanunu, emri veya düzenlemesi veya Sponsor’un kontrolünde olabileceğinin düşünülmesi akla aykırı olan herhangi başka bir sebeple (her biri bir “Mücbir Sebep” olmak üzere) Çekiliş’i sürdürmeye devam edemezse, gerekebilecek her türlü devlet onayına tabi olmak üzere, Sponsor Çekiliş’i değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.  Herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerin geçerliliğine veya uygulanabilirliğine etki etmeyecektir.  Herhangi bir koşulun geçersiz veya uygulanamaz veya yasa dışı olmasına hükmedildiği bir durumda, bu kurallar etkili olmaya devam edecek ve gereken durumda geçersiz veya yasa dışı hüküm yok kabul edilerek, kalan kısımla uygun olacak şekilde tefsir edilerek karar verilecektir.  Sponsor’un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir hükmü uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz.

13. Anlaşmazlıklar:  Bu Resmi Kurallarla ve/veya bu Çekiliş’le ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda, Kuzey Karolina Eyaleti’nin iç kanunları geçerli olacaktır. Sponsor’un kararları bağlayıcı ve nihaidir.  Sponsor’un dahil olduğu anlaşmazlıklarda, hiçbir iddia sahibi dolaylı, cezai, tesadüfi veya mantıki hasar iddiasında bulunmaya veya kazanç elde etme hakkına sahip olmayacaktır.

14. Çekiliş Sonuçları:  Çekiliş sonuçlarına ve/veya Resmi Kurallar’ın bir kopyasına sahip olmak için Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd., Cary, NC 27518 adresine elle basılmış, üzerinde gönderenin adresi yazan ve damgalanmış bir zarf gönderebilirsiniz.  Talepler, Çekiliş sonuçlandıktan sonraki 90 gün içerisinde gönderilebilir.

© 2019, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.