Fortnite

#FortniteBlockbuster Yarışma Kuralları

02.07.2018
Yazar: Fortnite Ekibi

#FortniteBlockbuster Yarışması

Resmi Kurallar

#FortniteBlockbuster Yarışması (“Yarışma”) bu Resmi Kurallara tabidir. Bu kurallar Yarışma’ya dair her konuda, aksinin açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı ve nihaidir.  Yarışma’ya girmek veya kazanmak için hiçbir satın alma gerekli değildir. Yarışma’nın sponsoru, Epic Games, Inc.’dir (“Sponsor”).

 1. Katılım Şartları:  Yarışmaya yalnızca internet üzerinden başvurulabilir.  
  1. Yarışma Dönemi’nin bitiminden önce, YouTube’a “#FortniteBlockbuster” etiketi başlıkta geçecek şekilde bir video (“Başvuru”) yükleyin, herkese açık şekilde görünür ve aranabilir yapın; ve
  2. Tam adınızı, Epic ID’nizi ve Başvuru’nuzun linkini contestsubmissions@epicgames.com adresine, başlık satırına “#FortniteBlockbuster” yazarak gönderin.

Başvurular en az 1 dakika, en fazla 5 dakika uzunluğunda bir video şeklinde yapılmalıdır. Başvuru özgün olmalı, sizin oynadığınız bir oyundan alınmış görüntülerden ve telifsiz seslerden oluşmalıdır. Başvurular seslendirme veya ekran yazısı içeremez. Başvuruların başlığında #FortniteBlockbuster etiketi bulunmalıdır.  Diğer şartlar için Başvuru Yönergeleri’ne bakın.

 1. Uygunluk: Yarışma dünya çapında, Fortnite Son Kullanıcı Lisans Anlaşması kapsamında geçerli bir Fortnite lisansı sahibi olan yetişkinlere (16 yaşında veya daha büyük bireylere) (“Katılımcılar”) açıktır.  Herkes yalnızca bir defa başvuruda bulunabilir.

Epic Games Inc. ve bağlı kuruluşların çalışanları, Yarışma denetçileri ve birinci dereceden akrabaları Yarışma’ya katılmaya veya kazanmaya uygun değildir.

Yarışma, geçerliliği bulunan bütün federal, eyalet ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu durum, bu tür etkinliklerin yasalarla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir.

 1. Yarışma Dönemi: Yarışma 2 Temmuz 2018, saat 17.00'de başlar ve 12 Temmuz günü saat 06.59'da sona erer ("Yarışma Dönemi"). Başvuruların kazanmaya uygun olmaları için, Yarışma Dönemi'nde gönderilmiş olmaları gerekir.

 2. Ödüller: Bu Resmi Kurallar bağlamında uygun olmaları şartıyla, Seçilen Katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecektir:

Bir (1) Büyük Ödül Kazananı:

 • Başvuru’su oyun içindeki Sessiz Sinema’da gösterilecek.
 • Başvuru’nun posteri oyun içinde görülecek.
 • 25.000 V-Papel

Beş (5) Finalist:

 • 10.000 V-Papel
 1. Başvuru Kriterleri:

 • Başvurularınız Katılım Şartları kısmında anlatıldığı şekilde gönderilmeli, Sponsor ve bağlantıyı sağladığınız diğer herkes tarafından doğrudan ulaşılabilir olmalıdır.
 • Başvurular yalnızca katılımcıya ait içerikler barındırmalıdır.
 • Başvurular çalışmak için ilave yazılımlara ihtiyaç duymamalıdır.
 • Başvurular hiçbir kişiye veya rakip ürünler de dahil olmak üzere hiçbir belirgin ürüne yönelik kişisel saldırılar içermemelidir.
 • Başvurular, çıplaklık, hayvan hakları ihlali, yasadışı faaliyet veya madde ya da Sponsor’ göre saldırgan veya müstehcen bulunan hiçbir konuyu içermemelidir.
 • Başvurular Sponsor’u olumsuz şekilde tasvir etmemelidir.
 • Başvurular geniş bir kitleye uygun olmalıdır.
 • Başvurular Sponsor’a ait olanlar dışında hiçbir ticari markayı (logolar da dahil olmak üzere) içermemelidir.
 • Başvurular, katılımcı tarafından oluşturulmuş, orijinal çalışmalar olmalıdır. Katılımcılar diğer kaynaklardan gelen Başvuruları kopyalayamaz veya bunlar üzerinden fikir hırsızlığı yapamaz. Ayrıca Başvurular üçüncü parti eserleri telif hakkı sahiplerinin izni olmadan kullanamaz. Yarışma’ya katılarak Başvuru’nuzun hiçbir kişi veya kuruluşun haklarını ihlal etmediğini ve Başvuru’yu göndermeden önce bütün ilgili taraflardan izin aldığınızı beyan edersiniz.  Üçüncü tarafların Başvuru hakkında Sponsor’a yapabilecekleri bütün talepler için sorumluluk aldığınızı kabul edersiniz.
 • Sponsor, Başvuruları telif hakkı ihlallerine karşı kontrol etmez; ancak sponsorun Başvuru’nuzda telif hakkı ihlali olarak görülen veya görülebilecek içerikler bulması halinde, Başvuru’nuz diskalifiye edilir.
 • Epic, yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, bir kimlik doğrulama prosedürünün uygulanmasını talep edebilir.
 • Sponsor bu kriterlere uymadığını veya başka bir şekilde bu Kurallar’ı çiğnediğini düşündüğü bütün Başvuruları, kendi takdirine bağlı olarak iptal edebilir ve Sponsor’un kontrolü altındaki mecra veya mecralardan kaldırabilir.
 1. Kazananların Belirlenmesi ve Seçilen Katılımcının Bilgilendirilmesi:  Değerlendirme yapılmadan önce tüm Başvurular, Başvuru Koşulları’na uygun olduklarından emin olunması ve Sponsor’un genel standartlarını karşılayıp karşılamadıklarının anlaşılması için ön elemeden geçirilir (“Nitelikli Başvurular”).

Bir (1) Büyük Ödül Kazananı ve beş (5) Finalist (topluca, “Seçilen Katılımcılar”) aşağıdaki kriterlere göre, Yarışma Dönemi boyunca alınan tüm Nitelikli Başvurular arasından seçilecektir:

 • Yaratıcılık (en fazla 50 puan)
  • Süper kahraman filminiz ne kadar süper?
  • Filminiz 4. Sezon kahramanlarının öykülerini yaratıcı veya yenilikçi bir şekilde anlatıyor mu?
  • Hikâyeniz ne kadar orijinal?
 • “Fortnite-lık” (en fazla 25 puan)
  • Filminizde, Fortnite’ın genel tonunu ne kadar iyi yakaladınız?
 • Ustalık (en fazla 25 puan)
  • Filminizde tekrar sistemi ve araçlarının ustalıkla kullanıldığı açıkça görülüyor mu?

Nitelikli Başvurular arasından en yüksek puanı alan Başvuru, Büyük Ödül Kazananı olarak kabul edilecek.  Sonraki beş (5) en yüksek puanlı Nitelikli Başvuru, Finalistler olarak kabul edilecek.

Yegâne takdir yetkisi Sponsor’da olmak üzere ve katılım anında verilen bilgilere dayanarak, Seçilen Katılımcılar e-posta, telefon veya Başvuru’nun yapıldığı platform aracılığıyla bilgilendirilecektir.  Seçilen Katılımcıların bilgilendirmeden sonra (yönlendirildiği üzere) üç (3) gün içerisinde karşılık vermesi gerekmektedir. Katılımcılar bilgilendirmeye zamanında geri dönüş yapmamaları halinde ödülden feragat etmiş sayılır ve Sponsor, Nitelikli Başvurular arasından alternatif bir Seçilen Katılımcı’yı tekrar seçebilir. Seçilen Katılımcılara ayrıca bir uygunluk / sorumluluk / tanıtım bilgilendirmesi (“Bilgilendirme”) gönderilebilir.  Yasa ile sınırlandırılmadığı takdirde, Seçilen Katılımcıların bu bilgilendirmeyi, gönderildiği tarihi takip eden beş (5) gün içerisinde tamamlayarak geri göndermesi gerekmektedir. Alternatif Seçilen Katılımcıların geri kalan Nitelikli Başvurular arasından seçilmesi için, Seçilen Katılımcı’nın: (i) ulaşılamaması; (ii) bilgilendirmedeki tüm imzaları toplayamaması ve bu Resmi Kurallar’a uygun şekilde, zamanında geri gönderememesi; veya (iii) herhangi bir sebepten dolayı ödülü kabul edememesi/alamaması veya kabul etmemesi/almaması gerekir.

 1. LİSANS:  Giriş için bir koşul olarak, katılımcılar sponsora münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvurularını Sponsor’un belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir. Yarışma’ya katılan kişinin Seçilen Katılımcı olması halinde Katılımcı, yukarıda belirtilen lisans yerine sponsora münhasır, kalıcı, geri alınamaz, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve telif hakkına sahip olmayan bir lisans sağlayarak; Başvurularını Sponsor’un belirlediği bütün amaçlar için dünya çapında kullanmasına, değiştirmesine, kopyalamasına, türevlerini oluşturmasına, dağıtmasına, gerçekleştirmesine ve göstermesine izin verir.

Katılımcılar Sponsor’a bu hakları vermeleri ya da BAŞVURULARI KARŞILIĞINDA ÖDEME ALMAYACAKLARDIR.  

Sponsor, Başvuruları gönderilme tarihlerindeki haliyle yayınlamaya çalışacak olsa da, tüm Katılımcılar teknik kısıtlamalar ve kurum içi standartlar nedeniyle Başvurularının özgün halinin değiştirilebileceğini ve Sponsor’un Başvuru’ya logosunu ve diğer ticari markalarını da eklemek üzere kendi takdirine göre değiştirebileceğini kabul etmiş sayılır. Sponsor, Katılımları herhangi bir düzen ya da sırayla, yorumlu veya yorumsuz olarak yayınlayabilir ve önizleme resmini kendi takdirine göre seçebilir.

 1. Gizlilik: Verdiğiniz bilgiler yalnızca Sponsor’un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik politikası: https://www.epicgames.com/privacypolicy.

 2. Tanıtım: Sponsor (sadece Yarışma’nın tanıtımını yapma amaçlı olmak kaydıyla) kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir Katılımcı’nın adını, tasvirlerini ve/veya Hesap ID’sini yarışmadan önce, yarışma sırasında ya da Yarışma’nın bitiş tarihinden sonra herhangi bir ortamda, dünyanın her yerinde, herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

Sponsor, Yarışma Dönemi’nden önce, Yarışma Dönemi’nde veya Yarışma Dönemi’nin ardından bir veya daha fazla Başvuru’yu, eserin sahibinin ismi ve çevrimiçi profiliyle birlikte internet üzerinden (Facebook sayfaları, Twitter hesapları, YouTube kanalları ve üçüncü parti web sayfaları da dahil olmak üzere) yalnızca tanıtım ve eğlence amaçlı şekilde paylaşmayı seçebilir. Bu Başvuru ve Başvuruların paylaşılması, kazanmaya uygun oldukları veya Seçilen Katılımcı oldukları anlamına gelmez. Katılımcılar bu sayfaların kullanıcılarının, Başvurularını paylaşabileceğini, bunlar üzerinde olumlu veya olumsuz yorum yapabileceğini ve yeniden yükleyebileceğini kabul eder. Başvurularının değerlendirme sürecinden çıkarılmasını isteyen Katılımcıların isteği mümkün olduğunca yerine getirilecektir. Sponsor, üçüncü tarafların Başvuruları yeniden yüklemesinden sorumlu değildir.

 1. Genel Şartlar:  Yarışma’ya katılarak, Katılımcılar bu Resmi Kurallar’ın ve Sponsor’un kararlarının tam ve koşulsuz bağlayıcılığını kabul eder ve Yarışma’da veya bu Resmi Kurallar’da herhangi bir muğlaklık iddiasında bulunma hakkından feragat eder.  Tarafımızda herhangi bir dolandırıcılık, teknik aksaklık veya kontrolümüzün dışındaki herhangi başka bir etkenin Yarışma’nın sağlığını ve düzgün ilerleyişini kötü yönde etkilediğine dair bir kanı oluşması halinde, Yarışma’nın herhangi bir bölümü tamamen veya kısmen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Yegâne takdir yetkisi Sponsor’da olmak üzere, Sponsor Yarışma sürecine girişi veya Yarışma’nın işleyişini etkilediği, bu Resmi Kurallar’ı ihlal ettiği, sportmenlik dışı veya karışıklığa yol açan davranışlarda bulunduğu, Yarışma’nın meşru işleyişini bozmaya veya baltalama niyetiyle hareket ettiği, başka birini rahatsız ettiği, taciz ettiği, tehdit ettiği veya rahatsız ettiği tespit edilen herkesi diskalifiye etme yetkisini saklı tutar. Sponsor aynı zamanda bu kişilerden, kanunların izin verdiği en yüksek şekilde zararların tazmin edilmesini isteme hakkını da saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz, Yarışma’ya girmek veya nitelikli başvurular arasından daha fazla başvuruya sahip olmak için herhangi bir otomatik sistem, bot veya farklı bir yazılım kullanamaz. Yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Sponsor Yarışma’yı iptal etme yetkisini saklı tutar. İptal durumunda, iptal kararının alınmasından önce ulaştırılan tüm uygun, şüpheli olmayan Başvurular arasından potansiyel kazanan(lar)ı belirleyebilir. Alınmayan ödüller kazananlara ulaştırılmaz. Bu Yarışma sonucunda ortaya çıkabilecek tüm federal, eyalet veya diğer vergi yükümlülükleri (gelir vergileri de dahil olmak üzere) sadece Seçilen Katılımcı’nın sorumluluğundadır.  Katılımcılar kazandıkları ödüllerin tahmini perakende değeri üzerinden, IRS Form 1099’a tabi olabilirler. Yarışma’nın yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve yarışmadan diskalifiye olunmasına neden olacaktır. Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

 2. Sorumluluk Sınırlandırması:  Seçilen Katılımcılar tüm iddialar, hasar, yetkisizlik, mahkeme masraflarına ek olarak, bütüncül veya kısmi, doğrudan veya dolaylı olarak: (i) herhangi bir ödülün kullanımı, paraya çevrilmesi, kabulü, malikliği veya kötüye kullanımı, (ii) ödülle bağlantılı olarak teklif edilen tüm aktivite, etkinlik veya geziye katılım, (iii) ödülle alakalı herhangi bir imkânın, hizmetin ve/veya karşılıksız teklifin kullanımı veya (iv) Yarışma’yla alakalı aktivitelere katılım veya bu Yarışma’ya katılım gibi sebeplerden kaynaklanabilecek, kişiye veya mal varlığına yönelik tüm yaralanmalar, hasar veya (ölüm de dahil olmak üzere) kayıplar karşısında Sponsor’u ve ayrı ayrı tüm yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve mümessillerini (topluca, “Sorumlu Tutulmayanlar”) ibra etmeyi, sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.  Sorumlu Tutulmayanlar, Yarışma’yla ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) aktarım metodu ne olursa olsun gecikmiş, kaybedilmiş, aksamış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamaz, hatalı, çarpıtılmış veya anlaşılmaz girdilerden, iletişimlerden veya bildirgelerden (ii) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (iii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iv) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Yarışma’ya katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (v) Yarışma ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır. Feragatin genelliğini sınırlandırmaksızın, Sorumlu Tutulmayanlar bilgisayar arızaları, ağ bağlantıları, e-posta teslimat sorunları, sistem hataları veya uyumsuzluk, tipografik, teknik veya tuş basım hataları veya internet bağlantınızdaki kesintiler ve eksik, okunamayan, yanlış yönlendirilmiş, yanlış basılmış, geç kalmış, kaybolmuş, hasar görmüş veya çalınmış bildirimlerden de sorumlu değildir.  

Sponsor, kontrolü dışındaki herhangi bir durumda, burada öngörülen fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yangın, sel, deprem, patlama, iş anlaşmazlığı veya grev, zorlayıcı neden veya halk düşmanı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim kanunu, emri veya düzenlemesi veya Sponsor’un kontrolünde olabileceğinin düşünülmesi akla aykırı olan herhangi (her biri “Force Majeure” bir olay veya durum olmak üzere) başka bir sebeple Yarışma’yı sürdürmeye devam edemezse, gerekebilecek her türlü devlet onayına tabi olmak üzere, Sponsor Yarışma’yı değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.  Herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerin geçerliliğine veya uygulanabilirliğine etki etmeyecektir. Herhangi bir koşulun geçersiz veya uygulanamaz veya yasa dışı olmasına hükmedildiği bir durumda, bu kurallar etkili olmaya devam edecek ve gereken durumda geçersiz veya yasa dışı hüküm yok kabul edilerek, kalan kısımla uygun olacak şekilde tefsir edilerek karar verilecektir. Sponsor’un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir hükmü uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz.

 1. Anlaşmazlıklar: Bu Resmi Kurallar’la ve/veya bu Yarışma’yla ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda, Kuzey Carolina Eyaleti’nin iç kanunları geçerli olacaktır. Sponsor’un kararları bağlayıcı ve nihaidir.  Sponsor’un dahil olduğu anlaşmazlıklarda, hiçbir varis dolaylı, cezai, tesadüfi veya mantıki hasar iddiasında bulunmaya veya kazanç elde etme hakkına sahip olmayacaktır.

© 2018, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.