Prenses Şatosu Yaratıcı Yarışması - Resmî Kurallar

25.09.2015
Yazar: The Fortnite Team

Resmî Kurallar

Fortnite – Prenses Şatosu Yaratıcı Yarışması

 

Fortnite – Prenses Şatosu Yaratıcı Yarışması (“Yarışma”), ofisi 620 Crossroads Blvd., Cary, North Carolina 27518 adresinde yer alan ve bir Maryland şirketi olan Epic Games, Inc. tarafından sunulmaktadır (“Sponsor”).

 

Yarışma 26 Eylül 2020 Doğu Saatiyle (“ET”) 9.00 ile 6 Ekim 2020 23.59 ET saatleri arasında (“Yarışma Süresi”) gerçekleşecektir.

 

KATILMA YETERLİLİĞİ: Yarışma, Epic Games Support-A-Creator Programının (“Program”) üyesi ve katılma yeterliliğine sahip olan kişilere veya kuruluşlara (her biri bir “Katılımcı”) açıktır. 

 

Katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişi katılmak için ebeveyninden ya da yasal vasisinden izin almalıdır. Sponsor’un çalışanları, memurları, müdürleri, acenteleri ve temsilcileri (Sponsor’un hukuk, kampanya ve reklam ajansları da dâhil) ve onların birinci dereceden aile üyeleri (yaşadıkları yerden bağımsız olarak eş, anne, baba, kız kardeşler, erkek kardeşler, erkek çocuklar, kız çocuklar, amcalar/dayılar, halalar/teyzeler, erkek yeğenler, kız yeğenler, büyükanneler ve büyükbabalar, kayınvalideler, kayın babalar, kayınbiraderler ve görümceler olarak tanımlanır) ve evlerinde yaşayan kişiler (aile üyesi olsun ya da olmasın) ve Yarışmanın oluşturulması ya da yönetimi ile bağlantılı tüm kişi veya kurumlar ve hiçbir ana şirket, ortak, iştirak ve Sponsor’un temsilcileri katılma yeterliliğine sahip değildir. Yasak olduğu yerlerde geçersizdir. Yarışma, yürürlükteki tüm yasalara tabidir. 

 

Her Katılımcı, katılımda bulunarak, Yarışmayla ilgili tüm konularda nihai ve bağlayıcı olacak olan bu Resmî Kurallara (“Resmî Kurallar”) ve Sponsorun kararlarına uymayı kabul eder.

 

KATILMA YÖNTEMİ: Katılmak için, https://epicsupport.force.com/creative üzerinden ulaşabileceğiniz Yarışma başvuru portalını ziyaret edin ve aşağıdakilere uygun olan bir Fortnite Yaratıcılık (“Yaratıcılık”) Boks Dövüşü haritası için kullanılacak olan bir estetik serisi gönderin:

 
  • Esas olarak yeni Prenses Şatosu Yaratıcılık varlıklarından oluşmalıdır;
  • Oyun alanı ebatları 3 ızgara genişliğinde x 5 ızgara uzunluğunda x 2 ızgara yüksekliğinde olmalıdır;
  • Bir şato/fantezi ortamını ve/veya oyun alanını çevreleyen temayı kapsamalıdır; ve
  • Oyuncuların oyunu başlatacağı yer olan ayrı bir doğma yeri/yükleme odası içermelidir (topluca “Katılım”).
 

Netleştirmek gerekirse, Katılımların ilave oyun ögelerine sahip olması GEREKMEZ. 

 

Tüm Katılımlar 6 Ekim 2020 23.59 ET saatine kadar gönderilmiş olmalıdır. Her Katılımcı için bir (1) Katılım sınırı vardır. Bir Katılımcının birden (1) fazla başvuruda bulunduğundan şüphe edilirse, bu Katılımcıdan alınan yalnızca ilk Katılım dikkate alınacaktır. Herhangi bir şekilde katılım sürecini bozan Katılım diskalifiye edilecektir. Tüm Katılımlar Sponsorun tek mülkiyeti hâline gelir ve iade edilmezler.  

 

YASAKLANMIŞ İÇERİK:  Katılımlar, Sponsor tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirlendiği üzere, aşağıdakileri niteliklere sahip içerikleri kapsayamaz:

 
  • Müzik içeren;
  • Cinsel içerikli veya açık saçık olan; gereksiz şekilde şiddet eğilimli olan veya herhangi bir ırk, cinsiyet, din, meslek veya yaş grubunu aşağılayan; kutsal değerlere saygısızlık içeren veya pornografik olan; çıplaklık içeren;

Alkolü, yasa dışı uyuşturucuları, tütünü, ateşli silahları (veya yukarıda söz edilenlerin herhangi birinin kullanımını) teşvik eden; güvensiz veya tehlikeli görünen faaliyetleri teşvik eden; belirli siyasi gündemi veya mesajı teşvik eden;

Müstehcen veya saldırgan olan; herhangi bir biçimde nefret veya nefret grubunu destekleyen; 

Bir Katılımcı veya başka bir kişi tarafından gönderilen başka bir Katılımı kopyaladığı görünen;  

Sponsoru, ürünlerini veya hizmetlerini, diğer kişileri veya şirketleri karalayan, yanlış tanıtan veya onlar hakkında kötüleyici yorumlar içeren;

İznin gerekli olduğu ölçüde, başkalarının sahip olduğu ticari markaları, logoları veya ticari takdim şeklini (örneğin, ayırt edici ambalaj veya binanın dışı/içi) izinsiz olarak içeren; 

İznin gerekli olduğu ölçüde, başkalarının sahip olduğu telif haklı materyalleri (fotoğraflar, heykeller, tablolar ve web sitelerinde, televizyonda, filmlerde veya diğer medyada yayımlanan diğer sanat eserleri ya da görseller dâhil) izinsiz olarak içeren;

İznin gerekli olduğu ölçüde, sınırlama olmaksızın, hayatta olan veya olmayan ünlüler ve/veya kamuya mal olmuş veya özel kişiler dâhil olmak üzere, Kişisel adlar, e-posta adresleri veya posta adresleri gibi, herhangi bir kişinin (hayatta olan veya olmayan) adını, suretini, sesini veya diğer belirtilerini kapsayan materyalleri izinsiz olarak içeren; 

Sponsorun sürdürmek istediği olumlu imajıyla ve/veya iyi niyetiyle tutarlı olmayan mesajlar veya görseller ileten; veya

Herhangi bir yasayı ihlal eden.

 

Katılımcı tarafından gönderilen herhangi bir Katılım, kendi eseri olmalıdır. Her bir Katılımcı (ve, katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişiyse, ebeveyni veya yasal vasisi) bir Katılım göndererek bu Katılımın bu Resmî Kurallara uygun olduğunu beyan ve garanti eder ve Sponsorun söz konusu Katılımcıyı, kendi tek takdirine bağlı olarak, söz konusu Katılımın herhangi bir biçimde bu Resmî Kurallara uygun olmadığını veya kendi tek takdirine bağlı olarak Sponsor tarafından belirlendiği şekilde başka bir biçimde kabul edilemez içeriğe sahip olduğunu belirlemesi dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle söz konusu Katılımı kendi tek takdiriyle diskalifiye edebileceğini anlar. 

 

TANITIM İZNİ VE LİSANSI/KATILIMLARIN KULLANIMI: Her bir Katılımcı (ve, katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişiyse, ebeveyni veya yasal vasisi) bir Katılım göndererek bu Katılımdaki tüm manevi haklardan feragat eder ve Sponsora ve lisans sahiplerine, varislerine, atadığı kişilere ve vekillerine, sınırlandırma olmaksızın, reklam veya ticaret amaçları dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle, Katılımcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa tazmin veya bildirim ya da Katılımcıdan veya herhangi bir üçüncü taraftan izin olmaksızın, herhangi bir şekilde, bütünüyle veya kısmen, dünya genelinde, şu anda bilinen veya bundan sonra oluşturulacak olan tüm medyada, diğer tüm materyallerle birlikte, söz konusu Katılımı ve söz konusu Katılımın tüm ögelerini, diğer materyaller ve Katılımcının adı, kullanıcı adı, ikamet şehri ve ülkesi, sesi, performansı, resmi ve/veya sureti ile birlikte çoğaltmak, dağıtmak, göstermek, sergilemek, işletmek, ifa etmek, düzenlemek, türevlerini oluşturmak ve başka şekilde kullanmak için geri alınamaz, daimî, sınırsız, telifsiz, bedeli tamamen ödenmiş bir lisans verir. Her Katılımcı (ve, katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişiyse, ebeveyni veya yasal vasisi), Sponsorun gerekli kılması durumunda, bu konudaki belgeleri imzalayacağını kabul eder. İbra Edilen Taraflar (aşağıda tanımlandığı şekilde) üçüncü taraflardan yapılan Katılımların yetkisiz kullanımlarından sorumlu değildir. Sponsorun burada verilen haklardan yararlanma yükümlülüğü yoktur.

 

KAZANANIN BELİRLENMESİ: Sponsor tarafından seçilen hakemlerden oluşan vasıflı bir panel, alınan tüm uygun Katılımları yaratıcılığa ve inceliğe (“Kriterler”) dayalı olarak eşit şekilde değerlendirecektir. Hakemlerden en yüksek puanı alan Katılımı gönderen Katılımcı, potansiyel Kazanan Katılımcı olarak kabul edilecektir (aşağıda tanımlandığı şekilde). Eşitlik durumunda, eşitliği bozan bir hakem, Kazanan Katılımcıyı belirlemek üzere Kriterleri kullanarak eşitlik durumundaki Katılımları değerlendirecektir. Sponsor, kendi tek takdirine göre, yeterli sayıda uygun ve nitelikli Katılım almazsa, ödülü vermeme hakkını saklı tutar. Sponsorun ve hakemlerin tüm kararları nihai ve bağlayıcıdır. Sponsor, hiçbir Katılım için değerlendirme puanlarını açıklamayacaktır. 

 

KAZANANIN BİLDİRİLMESİ: Potansiyel Kazanan Katılımcıya potansiyel Kazanan Katılımcı durumu Yarışmanın bitişinden itibaren beş (5) iş günü içinde veya Sponsorun bu bildirim için makul olarak gerekli kıldığı diğer bir zaman dilimi içinde söz konusu potansiyel Kazanan Katılımcının Program hesabıyla bağlantılı e-posta adresine bildirilecektir ve bu Resmî Kurallara uyumun doğrulanmasına tabi olacaktır. Sponsordan resmî bildirimi alan potansiyel Kazanan Katılımcı, yanıt vermek ve Sponsorun, varsa, katılma yeterliliğinin doğrulanması amacıyla talep ettiği bilgileri ya da materyalleri vermek için, bu bildirimin gönderildiği tarihten itibaren yetmiş iki (72) saat süreye sahip olacaktır. 

 

Potansiyel Kazanan Katılımcının bu bölümde öngörülen teslim tarihlerine uyup uymadığı, Sponsorun alış tarihi göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Bu Katılımcının bildirimlere veya materyal ya da bilgi talebine zamanında yanıt vermemesi durumunda, söz konusu Katılımcı potansiyel Kazanan Katılımcı olma hakkını kaybedebilir ve bu durumda da söz konusu Katılımcı, Yarışma ile bağlantılı hiçbir ödül kazanma hakkına sahip olmayacaktır. Bu durumda Sponsor, Yarışma Süresinde alınmış geri kalan Katılımlar arasından bir sonraki en yüksek puanlı Katılımı alternatif bir potansiyel Kazanan Katılımcı olarak seçebilir. 

 

Kazanan Katılımcının bir Ödül Kabul ve Teyit Formu (“Teyit”) imzalaması gerekecektir. Yürürlükteki yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, Kazanan Katılımcıya bu belge kapsamında bir Teyit verildiyse, potansiyel Kazanan Katılımcının bu bölümde öngörülen teslim tarihlerine kadar Teyit belgesini doldurması ve göndermesi gereklidir.

ÖDÜL: Kazanan Katılımcının Katılımı bir sonraki Fortnite rekabet turnuvasında yer alacaktır. Ödülün nakit değeri yoktur. Kazanan Katılımcı ödülü başka bir ödülle değiştiremez, ödülü devredemez ya da transfer edemez, ancak Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, ödülü (ya da ödülün bir kısmını) benzer değerde ya da daha değerli bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Kazanan Katılımcı, varsa tüm geçerli federal, eyalet ve yerel vergilerden sorumludur. Ödülle ilgili tüm ayrıntılar Sponsorun tek takdirindedir. 

YÜKÜMLÜLÜKTEN KURTARMA: Katılımda bulunarak, her bir Katılımcı (ve, katılma yeterliliğine sahip reşit olmayan bir kişiyse, ebeveyni veya yasal vasisi), Katılımcının Yarışmaya veya herhangi bir Yarışmayla ilgili faaliyete katılımı, herhangi bir ödülün kabulü, sahipliği, kullanımı veya kötüye kullanımı ve/veya Sponsorun Katılımı ve burada verilen hakları kullanımından kaynaklanan her türlü kişisel, ölüm dâhil, veya maddi yaralanmaya, zarara veya kayba bağlı her türlü yükümlülük karşısında Sponsoru, yan kuruluşlarını, bağlı kuruluşlarını ve reklam ve promosyon ajanslarını, ve ayrıca her birinin görevlilerini, direktörlerini, hissedarlarını, çalışanlarını, temsilcilerini ve vekillerini (toplu olarak “İbra Edilen Taraflar”) sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi, zararlarını karşılamayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul eder.

 

GENEL KOŞULLAR: İbra Edilen Taraflar, Yarışmanın yönetimi, Katılımcıların işlenmesi veya değerlendirilmesi, Katılımın bir parçası olarak temin edilen herhangi bir platform veya bağlantının işlevselliği, ödülün duyurulması veya Yarışmayla ilgili materyaller dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kayıp, geç kalmış, eksik, hasarlı, yanlış, çalınmış, ertelenmiş, yanlış yönlendirilmiş, teslim edilmemiş veya çarpıtılmış Katılımlardan, bağlantı veya e-postalardan ya da kayıp, kesilmiş veya kullanılamayan ağ, sunucu, İnternet Hizmeti Sağlayıcısı (ISP), web sitesi veya diğer bağlantılar, kullanılabilirlik veya erişilebilirlik veya yanlış iletişimler veya arızalı bilgisayar, uydu, telefon veya kablo iletimleri, hatlar veya teknik arıza veya düzensiz, karıştırılmış, gecikmiş veya yanlış yönlendirilmiş iletimler ya da bilgisayar donanımı veya yazılımı arızaları, bozulmaları ya da zorlukları veya diğer hatalar ya da ister insan kaynaklı ister mekanik, elektronik, bilgisayar, ağ, yazım, baskı veya başka şekilde Yarışma ile ilgili ya da bağlantılı zorluklardan sorumlu değildir. İbra Edilen Taraflar site kullanıcılarının, kurcalamanın, bilgisayar korsanlığının veya Yarışmayla bağlantılı ya da Yarışmada kullanılan herhangi bir ekipman veya programlamanın neden olduğu yanlış veya hatalı bilgilerden de sorumlu değildir. İbra Edilen Taraflar, herhangi bir kişinin bilgisayarında Yarışmaya katılım veya herhangi bir web sitesinden materyallerin indirilmesi veya herhangi bir web sitesinin kullanılmasıyla ilişkili veya bunun sonucu olarak ortaya çıkan hasar veya zarardan sorumlu değildir. Yarışmanın veya herhangi bir web sitesinin herhangi bir özelliğine müdahale eden veya kötüye kullanan, sportmenliğe aykırı biçimde veya kargaşaya yol açan bir şekilde hareket eden ya da bu Resmî Kuralları ihlal eden kişiler, Sponsor tarafından belirlendiği şekilde, diskalifiye edilecek ve tüm ilişkili Katılımlar geçersiz kılınacaktır. Yarışmanın herhangi bir bölümünün, Sponsorun tek görüşüne göre, Katılımların yönetimini, güvenliğini, adilliğini veya doğru oyunu ya da gönderimi bozabilecek veya zarar verebilecek şekilde, Sponsorun tek görüşüne göre, virüsler, solucanlar, hatalar, yetkisiz insan müdahalesi veya diğer nedenlerle tehlikeye girmesi durumunda, Sponsor, takdir hakkı yalnızca kendisine ait olmak üzere, Yarışmayı askıya alma, değiştirme veya sonlandırma ve, eğer sonlandırmışsa, kendi takdirine göre, yukarıda ana hatlarıyla belirtilen değerlendirme prosedürünü kullanarak veya Sponsor tarafından başka şekilde adil ve uygun olduğu kabul edilen bir şekilde, katılma yeterliliğine sahip, şüpheli olmayan ve bu önlemin alınmasından önce alınmış olan Katılımlar arasından potansiyel Kazanan Katılımcıyı seçme hakkını saklı tutar.

 

KİŞİSEL GİZLİLİK: Katılımcıların Yarışmayla bağlantılı olarak Sponsora verdiği bilgiler, Sponsorun https://www.epicgames.com/privacypolicy adresinde bulunan gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır.

 

KAZANAN KATILIMCININ ADININ TALEP EDILMESI: Kazanan Katılımcının adını, ilgili talebi kendi adresinizin yer aldığı ve pul yapıştırılmış bir zarfla birlikte aşağıdaki adrese postalamanız durumunda edinebilirsiniz: Fortnite – Princess Castle Creative Contest-Kazanan Katılımcı Adı-Soyadı, Epic Games, 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Talepler en geç Yarışmanın bitişinden sonraki doksan (90) gün içinde alınmış olmalıdır.

 

Sponsor: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.