fırtına kralı rozeti promosyon resmi kuralları

09.08.2017
Yazar: Fortnite Ekibi

Fortnite – Fırtına Kralı Rozeti Promosyonu

Resmi Kurallar

Fortnite Fırtına Kralı Rozeti Promosyonu (“Promosyon”) bu Resmi Kurallara tabidir. Bu kurallar Promosyon’a dair her konuda, aksinin açıkça belirtilmediği sürece, bağlayıcı ve nihaidir.  Katılmak veya kazanmak için hiçbir satın alma gerekli değildir. Promosyon’un sponsoru, Epic Games, Inc.’dir (“Sponsor”).

  1. Katılım Şartları:

Katılımcılar, Promosyon Dönemi bitene kadar Fortnite Dünyayı Kurtar modundaki Fırtına Kralı’nı yenmelidir.

  1. Katılım Koşulları:  Promosyon, dünyanın neresinde oldukları fark etmeksizin, en az 16 yaşındaki tüm oyunculara açıktır (“Katılımcılar”).

Epic Games, Inc. ve bağlı kuruluşların çalışanları, Promosyon denetçileri ve birinci dereceden akrabaları katılmaya veya kazanmaya uygun değildir.

Promosyon, geçerliliği bulunan bütün federal, eyalet ve yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere tabidir. Bu tür etkinliklerin yasalarla yasaklanmış olduğu yerlerde geçersizdir.

  1. Promosyon Dönemi:  Promosyon, 6 Aralık 2018 tarihinde (TSİ) 12.00’da başlayacak ve 2 Ocak 2019 tarihinde (TSİ) 07.59’da sona erecek (“Promosyon Dönemi”).

  2. Ödüller:  Resmi Kurallar çerçevesinde katılmaya uygun olan Kalifiye Katılımcılar bir (1) özel Fortnite rozetiyle (“Ödül”) ödüllendirilecek. Tahmini Perakende Değeri (TPD) 9,00 $’dır.

  3. Katılımcıların Seçilmesi ve Ödülün Alınması:

Promosyon Dönemi bitmeden önce Fortnite Dünyayı Kurtar modundaki Fırtına Kralı’nı yenmeyi başaran Katılımcılar, ödül almaya hak kazanacaklar (“Kalifiye Katılımcılar”).  

Kalifiye Katılımcılara, Epic Hesaplarında verdikleri bilgiler kullanılarak e-posta aracılığıyla ulaşılacak.  E-postada bir kod ve bağlantı adresi bulunacak. Bağlantıya tıklayan Kalifiye Katılımcı yönlendirildiği Promosyon’u etkinleştirme sitesinde promosyon kodunu kullanacak ve açık adresini paylaşacak.  Etkileştirme işlemi başarılı olursa Kalifiye Katılımcı da ödülünü kazanacak. Kod, 1 Ocak’tan önce etkinleştirilmezse ödül kazanma hakkı da geçersiz olacak.

  1. Gizlilik:  Verdiğiniz bilgiler yalnızca Sponsor’un gizlilik politikası dahilinde kullanılacaktır. Gizlilik politikası: https://www.epicgames.com/privacypolicy.

  2. Tanıtım:  Sponsor (sadece Promosyon’un tanıtımını yapma amaçlı olmak kaydıyla) kanun tarafından özellikle yasaklanmadığı takdirde herhangi bir Katılımcı’nın adını, tasvirlerini ve/veya Hesap ID’sini Promosyon’dan önce, Promosyon sırasında ya da Promosyon’un bitiş tarihinden sonra herhangi bir ortamda, dünyanın her yerinde, herhangi bir maddi karşılık ödemeden ya da önceden onay almadan daimi olarak kullanabilir.

  3. Genel Şartlar:  Promosyon’a katılarak, Katılımcılar bu Resmi Kurallar’ın ve Sponsor’un kararlarının tam ve koşulsuz bağlayıcılığını kabul eder ve Promosyon’da veya bu Resmi Kurallar’da herhangi bir muğlaklık iddiasında bulunma hakkından feragat eder.  Tarafımızda herhangi bir dolandırıcılık, teknik aksaklık veya kontrolümüzün dışındaki herhangi başka bir etkenin Promosyon’un sağlığını ve düzgün ilerleyişini kötü yönde etkilediğine dair bir kanı oluşması halinde, Promosyon’un herhangi bir bölümü tamamen veya kısmen iptal edilebilir, askıya alınabilir ve/veya değiştirilebilir.  Yegâne takdir yetkisi Sponsor’da olmak üzere, Sponsor Promosyon sürecine girişi veya Promosyon’un işleyişini etkilediği, bu Resmi Kurallar’ı ihlal ettiği, sportmenlik dışı veya karışıklığa yol açan davranışlarda bulunduğu, Promosyon’un meşru işleyişini bozmaya veya baltalama niyetiyle hareket ettiği, başka birini rahatsız ettiği, taciz ettiği, tehdit ettiği veya rahatsız ettiği tespit edilen herkesi diskalifiye etme yetkisini saklı tutar. Sponsor aynı zamanda bu kişilerden, kanunların izin verdiği en yüksek şekilde zararların tazmin edilmesini isteme hakkını da saklı tutar.  Katılımcılar birden fazla kimlikle katılamaz, Promosyon’a katılmak veya nitelikli başvurular arasından daha fazla başvuruya sahip olmak için herhangi bir otomatik sistem, bot veya farklı bir yazılım kullanamaz. Yegâne takdir yetkisi kendisinde olmak üzere, Sponsor Promosyon’u iptal etme yetkisini saklı tutar. İptal durumunda, iptal kararının alınmasından önce ulaştırılan tüm uygun, şüpheli olmayan Başvurular arasından potansiyel kazanan(lar)ı belirleyebilir. Kabul edilmeyen ödüller kazananlara ulaştırılmaz. Bu Promosyon sonucunda ortaya çıkabilecek tüm federal, eyalet veya diğer vergi yükümlülükleri (gelir vergileri de dahil olmak üzere) sadece Kalifiye Katılımcı’nın sorumluluğundadır.  Katılımcılar kazandıkları ödüllerin tahmini perakende değeri üzerinden, IRS Form 1099’a tabi olabilirler. Promosyon’un yasal biçimde işlemesine zarar vermek ya da bunu baltalamak amacıyla kasten yapılan herhangi bir girişim ceza kanununa ve medeni kanuna aykırı olabilir ve Promosyon’dan diskalifiye olunmasına neden olur. Böyle bir girişimin yapılması halinde, Sponsor cezai kovuşturma da dahil olmak üzere kanunun izin verdiği tüm koşullar dahilinde dava yoluna gitme ve (mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

  4. Sorumluluk Sınırlandırması:  Kalifiye Katılımcılar tüm iddialar, hasar, yetkisizlik, mahkeme masraflarına ek olarak, bütüncül veya kısmi, doğrudan veya dolaylı olarak: (i) herhangi bir Ödül’ün kullanımı, paraya çevrilmesi, kabulü, malikliği veya kötüye kullanımı, (ii) ödülle bağlantılı olarak teklif edilen tüm aktivite, etkinlik veya geziye katılım, (iii) ödülle alakalı herhangi bir imkânın, hizmetin ve/veya karşılıksız teklifin kullanımı veya (iv) Promosyon’la alakalı aktivitelere katılım veya bu Promosyon’a katılım gibi sebeplerden kaynaklanabilecek, kişiye veya mal varlığına yönelik tüm yaralanmalar, hasar veya (ölüm de dahil olmak üzere) kayıplar karşısında Sponsor’u ve ayrı ayrı tüm yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve mümessillerini (topluca, “Sorumlu Tutulmayanlar”) ibra etmeyi, sorumlu tutmamayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul eder.  Sorumlu Tutulmayanlar, Promosyon’la ilgili herhangi bir materyalde yaşanabilecek (i) aktarım metodu ne olursa olsun gecikmiş, kaybedilmiş, aksamış, yanlış yönlendirilmiş, eksik, okunamaz, hatalı, çarpıtılmış veya anlaşılmaz girdilerden, iletişimlerden veya bildirgelerden (ii) telefon sistemi, telefon, bilgisayar donanımı veya yazılımı ya da başka teknik arızalardan, bağlantının kaybedilmesinden ya da kopmasından, gecikmelerden ya da iletim hatalarından; (iii) veri bozulmasından, hırsızlığından, yok edilmesinden, Katılım içeriğine ya da diğer materyallere izinsiz erişilmesinden veya bunların değiştirilmesinden; (iv) bir ödülün kabul edilmesi, ödüle sahip olunması, ödülün kullanılması ya da Promosyon’a katılım nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü yaralanmadan, kayıptan ya da hasardan veya (v) Promosyon ile ilgili olan herhangi bir baskı, tipografi, yönetim veya teknoloji hatasından sorumlu olmayacaktır. Feragatin genelliğini sınırlandırmaksızın, Sorumlu Tutulmayanlar bilgisayar arızaları, ağ bağlantıları, e-posta teslimat sorunları, sistem hataları veya uyumsuzluk, tipografik, teknik veya tuş basım hataları veya internet bağlantınızdaki kesintiler ve eksik, okunamayan, yanlış yönlendirilmiş, yanlış basılmış, geç kalmış, kaybolmuş, hasar görmüş veya çalınmış bildirimlerden de sorumlu değildir.  

Sponsor, kontrolü dışındaki herhangi bir durumda, burada öngörülen fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, yangın, sel, deprem, patlama, iş anlaşmazlığı veya grev, zorlayıcı neden veya halk düşmanı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel yönetim kanunu, emri veya düzenlemesi veya Sponsor’un kontrolünde olmayan (her biri “Mücbir Sebep” olmak üzere) başka herhangi bir sebeple Promosyon’u sürdürmeye devam edemezse, gerekebilecek her türlü devlet onayına tabi olmak üzere, Sponsor Promosyon’u değiştirme, durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.  Herhangi bir hükmün geçersizliği veya uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerin geçerliliğine veya uygulanabilirliğine etki etmeyecektir. Herhangi bir koşulun geçersiz veya uygulanamaz veya yasa dışı olmasına hükmedildiği bir durumda, bu kurallar etkili olmaya devam edecek ve gereken durumda geçersiz veya yasa dışı hüküm yok kabul edilerek, kalan kısımla uygun olacak şekilde tefsir edilerek karar verilecektir. Sponsor’un bu Resmi Kurallar dahilindeki herhangi bir hükmü uygulamakta başarısız olması, bu hükmü geçersiz kılmaz.

  1. Anlaşmazlıklar:  Bu Resmi Kurallar’la ve/veya bu Promosyon’la ilgili olarak çıkacak olan anlaşmazlıklarda, Kuzey Carolina Eyaleti’nin iç kanunları geçerli olacaktır.  Sponsor’un kararları bağlayıcı ve nihaidir. Sponsor’un dahil olduğu anlaşmazlıklarda, hiçbir varis dolaylı, cezai, tesadüfi veya mantıki hasar iddiasında bulunmaya veya kazanç elde etme hakkına sahip olmayacaktır.

© 2018, Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.