Fortnite

Savaş Balığı Sunar: Fortnite Balık Avı Çılgınlığı Resmî Etkinlik Kuralları

22.11.2018
Yazar: Fortnite Ekibi

SAVAŞ BALIĞI SUNAR:
FORTNITE BALIK AVI ÇILGINLIĞI

Resmî Etkinlik Kuralları
 
Katılımcılar, Savaş Balığı Sunar: Fortnite Balık Avı Çılgınlığı’na (“Balık Avı Çılgınlığı” veya “Etkinlik”) katılarak bu Etkinlikle ilgili konularda bağlayıcı ve nihai olan bu Savaş Balığı Sunar: Fortnite Balık Avı Çılgınlığı Resmî Etkinlik Kurallarına (“Kurallar”) bağlı olmayı kabul ederler (ya da 18 yaşının altındaysa veya söz konusu Katılımcının ikamet ettiği ülkede tanımlanan reşit olma yaşının altındaysa (“Reşit Olmayan Kişi”), söz konusu Katılımcının ebeveynleri ya da yasal vasisi söz konusu Katılımcı adına bu kuralları kabul ederler).

1.    ÖZET:
Balık Avı Çılgınlığı’nda, aşağıdaki balık tutma görevlerinden herhangi birini (1) tamamlayarak Fortnite’ta balık tutma becerilerinizi sergileme fırsatınız olacak: (a) Oltayı kullanarak en çok sayıda Mavi Balığı yakalamak (“Mavi Balık Şampiyonu”); (b) Oltayı kullanarak en çok sayıda Balıkçığı yakalamak (“Balıkçık Şampiyonu”); (c) Oltayı kullanarak en çok sayıda Hamsi yakalamak (“Hamsi Şampiyonu”); (d) Oltayı kullanarak, Etkinlik boyunca tek maçta en çok sayıda balığı (her türden) yakalamak (“En İyi Balıkçı”); ya da (e) Oltayı kullanarak bir Eşsiz Japon Balığı yakalamak (“Eşsiz Japon Balığı” ve Mavi Balık Şampiyonu, Balıkçık Şampiyonu, Hamsi Şampiyonu ve En İyi Balıkçı ile birlikte “Görevler”). Bu Kuralların hüküm ve koşullarına tabi olarak, Etkinliğin sonunda her Katılımcıya, tamamladığı Göreve göre (Mavi Balık Şampiyonu, Balıkçık Şampiyonu, Hamsi Şampiyonu ve En İyi Balıkçı Görevlerinde Katılımcının liderlik tablosundaki [“Liderlik Tablosu”] sırasına göre belirlenmek üzere) ödüller verilecektir.

2.    ETKİNLİK SÜRESİ:
Etkinlik, 22.11.2019 günü EST saatiyle 08.00’de başlayacak ve yaklaşık olarak 24.11.2019 günü EST saatiyle 20.00’de sona erecektir.

3.    KATILMA YETERLİLİĞİ:
Etkinliğe katılabilmek için, siz (“Katılımcı”):
  • En az 13 yaşında (ya da ikamet ettiğiniz ülke daha büyük bir yaşı zorunlu kılıyorsa o yaşta) olmalısınız; Reşit Olmayan Kişiyseniz, Etkinliğe katılabilmek için bir ebeveyninizden veya yasal vasinizden izin almış olmalısınız;

  • Fortnite Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine (“EULA”) (https://www.epicgames.com/fortnite/eula) bağlı geçerli bir Fortnite lisans sahibi olmalısınız;

  • Epic hesabınızda İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı (“2FA”) (zaten etkin değilse) etkinleştirmelisiniz (2FA’yı etkinleştirmek için https://epicgames.com/2FA adresine gidip Epic hesabınızla oturum açmalı ve ekrandaki talimatları izlemelisiniz); ve 

  • Bölüm 6’daki Balık Avı Çılgınlığı Davranış Kurallarına (“Davranış Kuralları”) bağlı olmayı ve bu kurallara uymayı kabul etmelisiniz (veya Reşit Olmayan Kişiyseniz, ebeveyniniz veya yasal vasiniz sizin adınıza kabul etmelidir).

Etkinlik, tüm kısımlarıyla birlikte, bu Bölümde aksi belirtilmedikçe dünyanın her yerinden Katılımcılara açıktır. Etkinlik, yürürlükteki yasaların sınırlandırdığı ya da yasakladığı veya ABD yasalarına göre izin verilmeyen ülkelerdeki bireylere açık değildir.  Yukarıdaki maddenin genelliğini sınırlamadan Etkinlik; Kırım bölgesi, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye’deki bireylerin katılımına açık değildir.
Epic Games, Inc. (“Epic”) çalışanları, memurları, müdürleri, acenteleri ve temsilcileri (Epic hukuk, kampanya ve reklam ajansları da dâhil) ve onların birinci dereceden aile üyeleri (yaşadıkları yerden bağımsız olarak eş, anne, baba, kız kardeşler, erkek kardeşler, erkek çocuklar, kız çocuklar, amcalar/dayılar, halalar/teyzeler, erkek yeğenler, kız yeğenler, büyükanneler ve büyükbabalar, kayınvalideler, kayın babalar, kayınbiraderler ve görümceler olarak tanımlanır) ve evlerinde yaşayan kişiler (aile üyesi olsun ya da olmasın) ve Etkinliğin oluşturulması ya da yönetimi ile bağlantılı tüm kişi ve kurumlar ve hiçbir ana şirket, ortak, iştirak, acente ve Epic temsilcileri katılamaz.
Tüm takım ve kişisel Katılımcı adlarının Bölüm 6’da belirtilen Davranış Kurallarına uygun olması gerekir. Epic, takım ve kişisel Katılımcı etiketlerini ya da ekran isimlerini herhangi bir nedenle sınırlandırabilir ya da değiştirebilir. Bir takım ya da Katılımcı tarafından kullanılan ad Fortnite®, Epic terimlerini ya da Epic’e ruhsatlı diğer hiçbir ticari marka, ticari ad ya da logoları içeremez. Epic tarafından şart koşulmadıkça, herhangi bir Balık Avı Çılgınlığı maçı oynamış olan takımlar veya Katılımcılar, Etkinlik boyunca ekran adlarını değiştiremezler.
Katılımcılar, söz edilen Katılımcı tarafından kaydedilmiş olan herhangi bir Epic hesabıyla ilgili olarak iyi hâl listesinde yer almalıdır ve gizli kural ihlalleri olmamalıdır. Ayrıca Katılımcıların herhangi bir resmî Epic Kuralını önceden ihlal etmiş olmaktan kaynaklanan bir cezası olmamalıdır ya da bu cezanın gerekliliklerini tam olarak yerine getirmiş olmaları gerekir.
Epic, takdir hakkı yalnızca kendine ait olmak üzere, herhangi bir nedenle herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar; buna söz konusu Katılımcının hile yaptığının, hekleme yaptığının, taciz ettiğinin, küfürlü veya çirkin sözcükler kullandığının, gizli işler çevirdiğinin, hesap paylaştığının, ekip kurduğunun, sabotaj yaptığının, spam yaptığının, sosyal mühendislik yaptığının, dolandırıcılık yaptığının ya da başka bir şekilde Fortnite EULA’yı ya da Davranış Kurallarını ihlal ettiğinin Epic tarafından tespit edilmesi nedeni de dâhildir ancak bunlarla sınırlı değildir.

4.    FORMAT:
Katılımcılar herhangi bir görevi Tekli, Çiftli ve Ekipli oyun modlarında tamamlaya çalışacaklar. Her maçta Katılımcılar, o Görevin belirli oyun kurallarına göre puan alacaklar ve 5. Bölüm uyarınca, bu Kuralların hüküm ve koşullarına tabi olarak, Etkinliğin sonunda, söz konusu Görevi tamamlamış olmasına bağlı olarak (Mavi Balık Şampiyonu, Balıkçık Şampiyonu, Hamsi Şampiyonu ve En İyi Balıkçı Görevlerinde Katılımcının Liderlik Tablosundaki sırasına göre belirlenmek üzere) ödüller alacaklar.
Netleştirmek gerekirse, Katılımcılar Etkinlik boyunca tek bir sunucu bölgesinde katılım gösterebilirler.

4.1    Mavi Balık Şampiyonu
Mavi Balık Şampiyonu’nda Katılımcılar, maç sırasında Olta kullanarak yakaladıkları her Mavi Balık için 1 puan alırlar. Etkinliğin sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Liderlik Tablosundaki sırasına göre, her sunucu bölgesinden en yüksek puanlı Katılımcıya ödüller verilir. Beraberlik durumunda, Etkinlik yöneticileri, berabere kalan Katılımcılar arasında rastgele bir kura çeker. 

4.2     Balıkçık Şampiyonu
Balıkçık Şampiyonu’nda Katılımcılar, maç sırasında Olta kullanarak yakaladıkları her Balıkçık için 1 puan alırlar. Etkinliğin sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Liderlik Tablosundaki sırasına göre, her sunucu bölgesinden en yüksek puanlı Katılımcıya ödüller verilir. Beraberlik durumunda, Etkinlik yöneticileri, berabere kalan Katılımcılar arasında rastgele bir kura çeker. 

4.3    Hamsi Şampiyonu
Hamsi Şampiyonu’nda Katılımcılar, maç sırasında Olta kullanarak yakaladıkları her Hamsi için 1 puan alırlar. Etkinliğin sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Liderlik Tablosundaki sırasına göre, her sunucu bölgesinden en yüksek puanlı Katılımcıya ödüller verilir. Beraberlik durumunda, Etkinlik yöneticileri, berabere kalan Katılımcılar arasında rastgele bir kura çeker.

4.4    En İyi Balıkçı
En İyi Balıkçı’da Katılımcılar, maç sırasında Olta kullanarak yakaladıkları her balık için 1 puan alırlar. Etkinliğin sonunda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Liderlik Tablosundaki sırasına göre, her sunucu bölgesinden, tek bir maçta en yüksek puanı almış Katılımcıya ödüller verilir. Beraberlik durumunda, Etkinlik yöneticileri, berabere kalan Katılımcılar arasında rastgele bir kura çeker. 

4.5    Eşsiz Japon Balığı

Eşsiz Japon Balığı'nda, buradaki hüküm ve koşullara tabi olarak, Etkinlik boyunca herhangi bir zamanda Eşsiz Japon Balığı yakalamayı başarmış tüm Katılımcılara ödüller verilir. 

5.    ÖDÜLLER:
Bu Kuralların hüküm ve koşullarına tabi olarak, Etkinliğin sonunda her Katılımcıya, tamamladığı Göreve göre (Mavi Balık Şampiyonu, Balıkçık Şampiyonu, Hamsi Şampiyonu ve En İyi Balıkçı Görevlerinde Katılımcının Liderlik Tablosundaki sırasına göre belirlenmek üzere) aşağıdaki ödüller verilecektir:
 

Etkinlik Ödülleri – Tüm Bölgeler

 
Görev Verilen Ödüller*
Olta kullanarak en çok sayıda Mavi Balık yakala Bir (1) adet Lama Kupası (Ortalama Perakende Değeri [“OPD”]: 900,00 ABD Doları)
Olta kullanarak en çok sayıda Balıkçık yakala Bir (1) adet Lama Kupası (OPD: 900,00 ABD Doları)
Olta kullanarak en çok sayıda Hamsi yakala Bir (1) adet Lama Kupası (OPD: 900,00 ABD Doları)
Olta kullanarak tek bir maçta en çok sayıda balığı yakala (her türden) Bir (1) adet Lama Kupası (OPD: 900,00 ABD Doları)
Olta kullanarak bir Eşsiz Japon Balığı yakala Bir (1) adet Bir (1) Paslı Çıpa Kazması Kozmetiği
(OPD: 15,00 ABD Doları)                                               


*Kazanan Katılımcı başına bir (1) ödül sınırı vardır (aşağıda açıklandığı gibi).

Yukarıda belirtilen ödüllere ek olarak, Etkinliğe katılan tüm Katılımcılara şu ödül verilecektir: Kazanmaya Kas (OPD: 1.00 ABD Doları).

Etkinlikte balık tutma olasılığı her Katılımcı için aynıdır. Kazanan Katılımcılar, ödülün gerçek perakende değeriyle yaklaşık perakende değeri arasında fazla bir fark olması durumunda bu fazla değeri alma hakkına sahip olmayacak ve yaklaşık perakende değer ile ödülün gerçek perakende değeri arasındaki fark ödül olarak verilmeyecektir. Ödülün ikamesi, devri veya nakit olarak alınması ya da ödülün kullanılmayan kısmının nakide çevrilmesi söz konusu olmayacak, ancak ilan edilen ödül herhangi bir nedenle mevcut bulunmazsa ya da ilan edilen ödül bir Kazanan Katılımcıda zaten varsa, Epic, ödülü aynı değerde veya daha değerli başka bir ödülle (v-bucks dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) değiştirme hakkına sahip olacaktır. Bir Kazanan Katılımcı, ödülün bir kısmını istemezse, o kısımdan feragat etmiş sayılır. 

Mavi Balık, Balıkçık, Hamsi ve En İyi Balıkçı Görevlerinde, Bölüm 5’te belirtilen ödülleri alma hakkı yalnızca her sunucu bölgesinde en yüksek puana sahip Katılımcılara ait olacak olup (bu Kurallar uyarınca Epic’in belirlediği şekilde), söz konusu sunucu bölgelerinde, en yüksek puanlı Katılımcılardan düşük puana sahip hiçbir Katılımcı, hiçbir zaman ve hiçbir suretle, Etkinlikle ilgili ödülleri alma hakkına sahip olmayacaktır.
Epic hesabıyla ilişkili olan e-posta adresine, Etkinliğin tamamlanmasını takip eden 7 gün içinde ya da Epic’in bu bildirimler için uygun gördüğü başka bir makul zaman diliminde, Epic tarafından e-posta gönderilerek, Mavi Balık Şampiyonu, Balıkçık Şampiyonu, Hamsi Şampiyonu ve En İyi Balıkçı Görevlerindeki en yüksek puanlı Katılımcılara ve Eşsiz Japon Balığı Görevini başarıyla tamamlayan her Katılımcıya potansiyel kazanan Katılımcı statülerine ilişkin bildirimde bulunulur ve en yüksek puana sahip Katılımcıların şartlara uygunluğu, bu Kurallara uyduklarının ve Bölüm 3 uyarınca uygunluk şartlarını karşıladıklarının doğrulanmasına bağlıdır. Potansiyel kazanan Katılımcı, uygunluk doğrulama süreci boyunca Etkinlikte yarışırken kullandığı Epic hesabını aktif tutmalıdır.

Epic’ten resmî bildirimi alan bir potansiyel kazanan Katılımcı, bu bildirimin e-posta ile gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yanıt vererek doğrulamak için, Bölüm 3 uyarınca şartlara uygunluk doğrulaması yapılabilmesi için gereken Teyit (aşağıda tanımlandığı gibi) de dâhil olmak üzere, Epic’in talep ettiği bilgileri ya da materyalleri sunmalıdır. Potansiyel kazanan Katılımcının yanıtı, Epic’in bildiriminin geldiği e-posta adresine ya da, tercih hakkı yalnızca Epic'e ait olmak üzere, bildirimde belirtilen başka bir e-posta adresine gönderilmelidir. Potansiyel kazanan Katılımcının bu Bölüm 5’te öngörülen teslim tarihlerine uyup uymadığı, Epic’in e-postayı aldığı tarih göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Bu Katılımcıların (a) uygunluk doğrulama süreci boyunca Etkinlikte yarışırken kullandığı Epic hesabını aktif tutmaması veya (b) bildirimlere ya da materyal veya bilgi taleplerine zamanında yanıt vermemesi durumunda, söz konusu Katılımcılar potansiyel kazanan Katılımcı olma hakkını kaybedecektir ve Etkinlikle ilgili ödül kazanma hakkına sahip olmayacaklardır. Böyle bir durumda Epic, geriye kalan kalifiye Katılımcılar arasından en yüksek puanlı bir sonraki Katılımcıyı potansiyel kazanan Katılımcı olarak seçebilir. Kazanan Katılımcı (“Kazanan Katılımcı”) ancak Epic’in bu Kurallar uyarınca uygunluk doğrulama sürecini tamamlamasının ardından ilan edilir.

ÖDÜLLER YÜRÜRLÜKTEKİ FEDERAL, DEVLET VE YEREL GELİR VERGİSİNE TABİDİR VE (A) YEREL VERGİ DANIŞMANI İLE HANGİ VERGİLERİN ÖDENMESİNİN GEREKTİĞİNİN KONTROL EDİLMESİ VE (B) BU VERGİLERİN UYGUN VERGİ MERCİLERİNE ÖDENMESİ KAZANAN KATILIMCININ KENDİ SORUMLULUĞUNDADIR. Epic’in politikası gereği, ABD’de ikamet eden ve ABD’de ikamet etmeyen kişiler için yürürlükteki yedek stopaj oranlarında vergi stopajı kesintisi yapılır.  Ödül geliri ve stopaj vergisi (y) ABD’de ikamet eden kişiler için 1099-MISC formlarında, ABD dışında ikamet eden kişiler için 1042-S formlarında ve (z) yürürlükteki yasaların gerektirdiği diğer ilgili vergi formlarında raporlanacaktır.  
Epic, ödüllerin teslim yöntemine kendisi karar verecektir ve yürürlükteki yasalarda aksi belirtilmediği takdirde tüm teslimler doğrudan Kazanan Katılımcıya (veya Reşit Olmayan Kişiyse, Kazanan Katılımcının ebeveynine ya da yasal vasisine) yapılacaktır. 
Kazanan Katılımcıya bir Ödül Kabul ve Ödeme Teyidi Formu (“Teyit”) verilecektir. Yürürlükteki yasalar tarafından sınırlandırılmadığı sürece, Kazanan Katılımcının (veya Reşit Olmayan Kişiyse, Kazanan Katılımcının ebeveyninin ya da yasal vasisinin) bu Bölüm 5’te öngörülen teslim tarihlerine kadar Teyit belgesini doldurması ve göndermesi gereklidir. 

6.    DAVRANIŞ KURALLARI:
Tüm Katılımcılar her zaman (a) bu Davranış Kurallarına ve (b) kişisel doğruluk, dürüstlük ve iyi sportmenlik genel ilkelerine uygun şekilde hareket etmelidir.
Katılımcılar diğer Katılımcılara ve Etkinlik yöneticilerine saygılı olmalıdır.
Katılımcılar (a) bu kuralları ihlal edecek şekilde, (b) rahatsız edici, tehlikeli ya da zarar verici şekilde ya da (c) diğer kullanıcıların Epic tarafından planlanan şekilde (Epic’in karar verdiği şekilde) Fortnite’tan keyif almasına zarar verecek şekilde davranamaz. Katılımcılar özellikle taciz edici veya saygısız hareket, küfürlü veya hakaret niteliğinde dil kullanımı, oyunu sabote etme, hile yapma, gizli anlaşma yapma, istenmeyen posta gönderme, sosyal mühendislik, dolandırıcılık veya yasa dışı faaliyetlerde bulunamazlar.
Epic, bir Katılımcının Davranış Kurallarını ihlal ettiğine karar verirse, Epic aşağıdaki disiplin önlemlerini alabilir (hangisi geçerliyse):
Katılımcıya özel veya herkese açık (yazılı veya sözlü) uyarı verilmesi;
Geçerli veya gelecekteki maç ya da maçlar için oturum puanlarının kaybedilmesi;
Daha önce Katılımcıya verilen ödüllerin hepsinin veya herhangi bir bölümünün kaybedilmesi;
Katılımcının Etkinlikte bir ya da daha fazla maça ve/veya oturuma katılmaktan men edilmesi; veya
Katılımcının Epic tarafından düzenlenen gelecekteki bir veya daha fazla yarışmaya katılmasının engellenmesi.
Anlaşılırlık adına, Bölüm 6 uyarınca Epic tarafından alınan disiplin önlemlerinin şekli ve kapsamı tamamen ve mutlak biçimde Epic’in takdirine bağlıdır. Epic, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, bu tür davranışları sergileyen Katılımcıdan tazminat ve diğer çareleri talep etme hakkını saklı tutar. Epic, Katılımcının bu Kuralları tekrar tekrar ihlal ettiğine karar verirse, gelecekteki tüm Fortnite yarışmalarından Katılımcıyı kalıcı olarak diskalifiye etmek de dâhil olmak üzere disiplin önleminin şiddetini artırabilir. 
Epic, Epic’in Hizmet Şartları’nda ve/veya Fortnite EULA’da belirtilen herhangi bir geçerli cezayı da uygulayabilir. Etkinlikteki tüm Kural ihlalleri Epic Rekabet Ceza Matrisine tabidir. Uygun disiplin önlemine dair son Epic kararı tüm Katılımcılar için nihai ve bağlayıcı olacaktır.
Epic, ihlal, yürütme ve yorumlama dâhil olmak üzere, bu Kuralların her bölümüne dair tüm uyuşmazlıklarla ilgili karar verme konusunda nihai, bağlayıcı yetkiye sahiptir.

7.    MAÇ SONRASI SÜREÇ:
7.1    Puanlama
7.1.1    Oyun istemcisi, Katılımcının puanını o Katılımcının maça katılımı sona erdiğinde kaydeder ve bildirir.
7.1.2    Zaman zaman, öngörülmeyen sorunlar puanların geç raporlanmasına ve/veya hatalı raporlanmasına neden olabilir. Etkinlik süresince, Liderlik Tablosunda görüntülenen puan, doğruluğundan bağımsız olarak, evrensel olarak kabul gören puan olacaktır. 

8.    KOŞULLAR:  
Etkinlik, bu Kurallara tabidir. Her bir Katılımcı etkinliğe katılarak aşağıdaki hükümleri kabul etmiş olur (veya Reşit Olmayan Kişiyse, ilgili Katılımcı adına ebeveyni ya da yasal vasisi kabul etmiş olur): (a) tüm bu Kurallara (Davranış Kuralları dâhil) ve hem bağlayıcı hem de nihai olacak olan Epic kararlarına tabi olmak; ve (b) yasalarca yasaklanan durumlar hariç olmak üzere, Etkinlikte veya bu Kurallarda belirsizlik olduğunu iddia etme hakkından feragat etmek. Bir ödülü kabul ederek, kazanan Katılımcı, Epic’i ödülden, ödülün alınmasından ve/veya kullanımından, kötüye kullanımından veya ödülle ilişkili herhangi bir etkinliğe katılımdan doğabilecek veya onunla bağlantılı herhangi bir sorumluluk, kayıp veya zarardan muaf tutmayı kabul etmiş olur (veya Reşit Olmayan Kişiyse, ilgili kazanan Katılımcının ebeveyni ya da yasal vasisi bunu kabul etmiş olur). Epic aşağıdakilerden sorumlu tutulamaz: (i) telefon sistemi, telefon veya bilgisayar donanımı, yazılım veya diğer teknik veya bilgisayar arızaları, bağlantı kopması, bağlantı kesilmesi, gecikmeler veya iletim hataları; (ii) veri bozulması, hırsızlık, imha, diğer materyallere yetkisiz erişim veya giriş değişikliği; (iii) Etkinliğe katılım, ödülün alınması, kabul edilmesi, taşınması veya kullanımı yüzünden gerçekleşen ölüm dâhil olmak üzere yaralanmalar, kayıplar veya zararlar; veya (iv) Etkinlik ile ilişkili herhangi bir materyaldeki basım, tipografi ve teknoloji hataları ve idari hatalar. Epic, yalnızca kendi takdirine bağlı olarak veya doğal afetler dâhil olmak üzere kontrolünün dışındaki koşullar nedeniyle Etkinliği iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Epic, bir Katılımcının hile yaparak, izinsiz girerek, kandırarak veya diğer Katılımcıları ya da Epic temsilcilerini rahatsız etmeye, taciz etmeye, tehdit etmeye, zorlamaya veya korkutmaya yönelik her türlü adil olmayan oyun davranışını sergileyerek Etkinliğin meşru işleyişini zayıflatmaya çabaladığını tespit ederse, kendi mutlak takdirine göre Katılımcının Etkinliğe katılımını veya ödülü almasını engelleyebilir. Bu Kurallar ve/veya Etkinlik ile ilgili anlaşmazlıklar Kuzey Carolina Eyaleti yasalarına tabidir. Bir virüs, hata, bilgisayar problemi, yetkisiz müdahale veya Epic’in kontrolü dışındaki diğer nedenler Etkinlik yönetimini, güvenliğini veya Etkinliğin uygun işleyişini aksatırsa, Epic, tek takdirine bağlı olarak Etkinliği iptal etme, değiştirme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Etkinliğin meşru işleyişine kasıtlı olarak zarar vermek veya onu aksatmak için yapılan girişimler Medeni Kanuna ve Ceza Kanununa aykırı olabilir ve Etkinliğe katılımdan diskalifiye olmaya yol açabilir. Böyle bir girişimde bulunulması durumunda, Epic, cezai kovuşturma dâhil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde çare ve tazminat (avukat ücretleri dâhil) talep etme hakkını saklı tutar. Epic, Etkinliğin işleyişi veya giriş işlemini kurcaladığını veya bu Kuralları ihlal ettiğini tespit ettiği herhangi bir Katılımcıyı diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Epic, Katılımcıların karşılaşabileceği herhangi bir sorun, hata veya arızadan sorumlu değildir. Bu Etkinlik, yürürlükteki tüm federal ve yerel yasalara ve eyalet yasalarına tabidir.

9.    TANITIM:  
Epic, yasalar özel olarak yasaklamadığı sürece ön inceleme veya herhangi bir karşılık ödeme olmaksızın, yalnızca Etkinliğin veya başka bir Fortnite yarışma etkinliğinin ve programının duyurulmasıyla bağlantılı olarak, devamlı şekilde, dünya çapında, her türlü medya kanalında, Etkinlik bitiş tarihi öncesinde, sırasında veya sonrasında, reklam amacıyla, herhangi bir Katılımcının Epic hesap kimlik numarası, isim, etiket, fotoğraf, video ve oyun istatistiği bilgilerini kullanma hakkını saklı tutar.

10.    JÜRİ YARGILAMASINDAN FERAGAT:  
Yürürlükteki yasalar yasaklamadıkça ve bu Etkinliğe katılımın koşulu olmadığı sürece, her bir Katılımcı, doğrudan veya dolaylı olarak bu Etkinlikten, Etkinlikle ilgili imzalanan herhangi bir anlaşma veya belgeden, bağlantılı herhangi bir ödülden ve bu çerçevede oluşabilecek herhangi bir ilgili işlemden doğan veya onunla bağlantılı olan herhangi bir yasal işlemle ilgili olarak sahip olabileceği jüri yargılaması hakkından geri dönülmez şekilde ve sürekli olarak feragat eder.

11.    GİZLİLİK:  
Epic tarafından kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındaki önemli bilgiler için lütfen https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy adresinde bulunan Epic Gizlilik Politikasına göz atın.

© 2019 Epic Games, Inc. Tüm hakları saklıdır.