Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe

V-Bucks Kartı Şart ve Koşulları

Bu Şart ve Koşullar V-Bucks kartının kullanımı ve ilişkili yazılım, hizmetler ve satın alma ile ilgili olarak Meezey, LLC. (Epic Games, Inc. dahil bağlı kuruluşları ile birlikte, “Meezey”, “biz” veya “bize”) ile sizin aranızdaki bir anlaşmanın parçasıdır. V-Bucks kartını kullanmadan önce lütfen bu Şart ve Koşulları okuyun. V-Bucks kartını satın aldığınız ve paraya çevirdiğiniz zaman Şart ve Koşullar ile bağlı olacaksınız.

1. V-Bucks 

V-Bucks kartını kullanarak yalnızca Fortnite’da kullanmak üzere sanal para satın alabilir, indirebilir ve ona erişebilirsiniz (“V-Bucks”). V-Bucks ayrıca V-Bucks’a dahil olan veya V-Bucks vasıtası ile veya V-Bucks kartını paraya çevirmenin bir parçası olarak sağlanan ve V-Bucks’a erişmek için kullanılan tüm yazılımları, herhangi bir içeriği, hizmetleri, teknolojiyi, verileri ve diğer dijital materyalleri içerir.

2. V-Bucks Kartları 

2.1. Genel. Bir V-Bucks kartı satın aldıktan ve ilgili bir fiyatı ödedikten sonra Fortnite’da kişisel kullanımınız için V-Bucks’ı paraya çevirebilirsiniz. Satın almadan önce, cihazınızın, V-Bucks kartında veya diğer ayrıntı sayfalarında sağladığımız tüm gereklilikler dahil olmak üzere tüm minimum sistem gerekliliklerini karşılamasını sağlamaktan siz sorumlusunuz. İlgili V-Bucks’ı paraya çevirmek için V-Bucks kartına dahil olan bir lisans anahtarı girmeniz gerekecektir. V-Bucks kartı, V-Bucks ve/veya Fortnite’a erişiminiz ve onları kullanımınız ile ilişkili şekilde tabi olabileceğiniz tüm internet veya başka bağlantı ücretlerinden siz sorumlusunuz. 

2.2. Epic Hesapları. V-Bucks’ı paraya çevirmek, kullanmak veya ona erişmek için bir Epic (aşağıda tanımlandığı şekilde) hesabına sahip olmanız veya onu oluşturmanız gerekir. Hesap kayıt sürecinin bir parçası olarak Epic’e verdiğiniz tüm bilgiler https://www.epicgames.com/site/en-US/privacypolicy adresinde bulunan Epic’in gizlilik politikasına veya benzer hükümlere tabi olacaktır. 

2.3. Tüm Satışlar Nihaidir; Erişim ve Kayıp Riski. Tüm V-Bucks kartlarının satın alınması nihaidir. Tersine belirtilmediği sürece V-Bucks kartlarının iadelerini kabul etmiyoruz. Bir V-Bucks kartı satın aldıktan ve onu paraya çevirdikten veya V-Bucks size başka bir şekilde sağlandıktan sonra Fortnite’da V-Bucks’a erişme yeteneğinizi teyit etmekten ve V-Bucks kartını paraya çevirdikten veya lisans anahtarını elde ettikten sonra bilgisayar veya sabit disk arızası yüzünden herhangi bir kayıp dahil olmak üzere tüm kayıp risklerini taşımaktan siz sorumlusunuz. Bir V-Bucks kartını paraya çeviremediğiniz ve/veya Fortnite’da V-Bucks’a erişemediğiniz zaman yardım için lütfen https://www.epicgames.com/customer-service adresinden Epic’in müşteri hizmetleri ile görüşün.

3. V-Bucks Kullanımı ve Kısıtlamaları 

3.1. Sizin Sağladığınız Bilgiler. Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bir V-Bucks kartını paraya çevirmek için kullanılan herhangi bir cihazda bulunan ve bir V-Bucks kartının paraya çevrilmesinde kullanılmayan veya onun ile ilgili olmayan dosyalara veya başka bilgilere erişmeyeceğiz. V-Bucks kartının paraya çevrilmesi bize V-Bucks kartını paraya çevirmek için kullandığınız cihaz ile ilgili bilgilerin yanı sıra V-Bucks kartının erişimi ve paraya çevrilmesi ile ilgili bilgileri de sağlayacaktır. Örneğin, V-Bucks kartını paraya çevirme işlemi bize cihaz türü, internet bağlantısı, cihazın konumu, bir paraya çevirmenin ne zaman gerçekleştiği veya V-Bucks kartının neden çalışmadığı hakkında bilgiler sağlayabilir.

3.2. Ayrı Epic Anlaşması. Fortnite’da V-Bucks kullanımınız, siz ile Epic Games, Inc. (“Epic”) arasındaki hizmet şartları, gizlilik politikası ve son kullanıcı lisans sözleşmesi tarafından düzenlenecektir. Epic’in size karşı bu anlaşmaları uygulatma hakkı vardır. Bir Epic anlaşmasını kabul etmemeyi seçmeniz durumunda Fortnite’ı kullanmamalı veya V-Bucks kartlarını kullanmaya çalışmamalı ve/veya V-Bucks’ı paraya çevirmemelisiniz. Bu Anlaşma sizin ile Epic arasındaki hiçbir lisans anlaşmasını veya başka bir anlaşmayı değiştirmez veya onun yerine geçmez. Fortnite ve V-Bucks telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. Fortnite ve V-Bucks’taki mülkiyet, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarının sahibi Epic'tir, ve Fortnite ve V-Bucks’a erişim olanağı size satılmamakta, lisansı verilmektedir. 

3.3. Yasaya Uyum. V-Bucks kartlarını Ticaret Bakanlığının ve geçerli olabilecek diğer Amerika Birleşik Devletleri kurum ve kuruluşlarının ve makamlarının tüm ihracat ve yeniden ihracat kısıtlamaları ve yönetmelikleri dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uyumlu olarak kullanacaksınız. 

4. Genel 

4.1. Değişiklikler. Fortnite ve V-Bucks’ı bir bildirim veya yükümlülük olmaksızın herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabiliriz.

4.2. Coğrafi Kısıtlamalar. V-Bucks kartları Fortnite’da kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nden sunulmaktadır. Diğer yerlerden V-Bucks kartlarına erişimi kısıtlayabiliriz. 

4.3. Askıya Alma ve Fesih; Feragat; Değişiklikler. Şartlara uymadığınız takdirde bu Şart ve Koşullar altındaki haklarınız bizden bildirim almaksızın sona erecektir. Böyle bir fesih durumunda V-Bucks kartının tüm kullanımlarını durdurmanız gerekir ve paraya çevrilmiş herhangi bir V-Bucks veya Fortnite erişiminizi size bildirimde bulunmadan ve herhangi bir satın alma işlemi için iade olmaksızın derhal iptal edebiliriz. Şart ve Koşullara kesin şekilde uyumanız için ısrar etmememiz veya bunu uygulatmamamız hiçbir hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Şart ve Koşullardan herhangi birisini değiştirilmiş koşulları yayınlayarak kendi takdirimize göre değiştirebiliriz. Değiştirilen Şart ve Koşulların geçerlilik tarihinden sonra V-Bucks kartını veya paraya çevrilmiş herhangi bir V-Bucks’ı kullanmaya devam etmeniz değiştirilmiş şartları kabul etmeniz anlamına gelecektir.

4.4. İletişim Bilgileri. Bu Şart ve Koşullar ile ilgili iletişimler için lütfen help@fortnite.com adresine yazın.

4.5. Anlaşmazlıklar/Bağlayıcı Tahkim. Şart ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan her türlü anlaşmazlık veya talep https://www.epicgames.com/site/en-US/tos adresinde bulunan Epic Hizmet Şartlarında bulunan bağlayıcı tahkime, uygulanacak hukuka, garantilerin reddine ve sorumluluğun sınırlandırılmasına ve diğer tüm koşullara tabidir. Bu Şart ve Koşulları kabul etmekle veya bir V-Bucks kartı satın almakla ve/veya paraya çevirmekle bu şartları kabul edersiniz. 

4.6. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Epic Hizmet Şartlarında bulunan Garanti Retlerini ve Sorumluluk Sınırlandırmasını sınırlandırmaksızın, V-Bucks kartını kullanmanızdan veya kullanamamanızdan kaynaklanan veya ilgili olan tüm zararlar için siz karşı toplam yükümlülüğümüz hiç bir durumda tazminat talebiniz ile ilgili V-Bucks kartı için ödediğiniz toplam tutarı aşmayacaktır. Bu sınırlamalar, çareler temel amaçlarında başarısız kalsa bile sizin için geçerli olacaktır.