Zdolności bohaterów

Omówienie zdolności

Każdy bohater może posiadać maksymalnie cztery zdolności: podstawową, specjalną, pasywną i dowódcy. Zdolności mają decydujący wpływ na postacie, a wiele zdolności działa skuteczniej podczas używania w odpowiednich kombinacjach.

Ataki podstawowe / zdolności podstawowe

Atak podstawowy jest domyślną zdolnością bohatera – zadaje normalne obrażenia pojedynczemu wrogowi. Bohaterowie o klasie rzadkiej lub wyższej posiadają zdolności podstawowe, które są potężniejszymi wersjami podstawowych ataków. Podstawowe ataki i zdolności nie kosztują many. Każda klasa bohatera ma inną zdolność podstawową, którą można ulepszyć, zbierając Shadow Essence z bossów obecnych w świecie i wykorzystując ją podczas treningu klasowego w Ancient Factory.

Zdolności specjalne

Zdolność specjalna to aktywowana umiejętność bohatera. Zdolności specjalne są zwykle bardzo potężne, a ich aktywowanie wymaga many. Mogą mieć najróżniejsze efekty. Bohaterowie zdobywają doświadczenie za każdym razem, gdy biorą udział w rozgrywaniu poziomu, awansując zdolności specjalne i wzmacniając je z czasem.

Poziomy zdolności

PD zdobywasz, wykonując misje oraz otrzymując prezenty od znajomych. PD zdolności możesz wykorzystać do ulepszenia zdolności bohatera. Ulepszanie zwiększa moc lub wydajność zdolności specjalnych, dzięki czemu bohater jest skuteczniejszy w bitwie. Goście, zastępczy dowódcy i pupile nie zdobywają PD zdolności za misje.

Zdolności pasywne

Zdolności pasywne aktywują się automatycznie. Łatwo o nich zapomnieć, lecz mają duży wpływ na twoją skuteczność. By aktywować wiele zdolności pasywnych, trzeba spełnić określony warunek, na przykład w przypadku wielu bohaterów działają one po zabiciu wroga. Niektórzy bohaterowie mają zdolności pasywne aktywowane po ich śmierci.

Zdolności dowódcy

Zdolności dowódcy przypominają zdolności pasywne, ponieważ również działają automatycznie. Często zmieniają pole bitwy lub wpływają na całą drużynę. Jednocześnie mogą być aktywne tylko dwie zdolności dowódcy – należąca do wybranego dowódcy oraz do sojuszniczego dowódcy (lub gościa), który ci towarzyszy.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.