IS-FC05: Nie można zweryfikować serializacji wartości hash

Ten błąd pojawia się, gdy rozmiar i zawartość pliku są prawidłowe, jednak jego wartość hash jest nieodpowiednia. Ten błąd może spowodowany użyciem nieprawidłowego systemu plików do zainstalowania gry na dysku twardym lub wadliwą pamięcią.


Sprawdź, czy Twoje dyski twarde korzystają z systemu plików NTFS

Aby sprawdzić, czy Twoje dyski twarde używają tego systemu plików, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz Ten komputer i naciśnij Enter.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy swój dysk i wybierz Właściwości.
 4. Obok każdego z dysków zobaczysz jego system plików. Jeśli jest tam napisane NTFS, używasz właściwego systemu plików. Jeśli jest tam napisane FAT32, należy przekonwertować dysk twardy na NTFS. 

Przeprowadź test dysku twardego

Na dyskach twardych czasami pojawiają się błędy, które można usunąć, sprawdzając dysk za pomocą narzędzia CHKDSK. Aby sprawdzić dysk twardy, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz cmd.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 4. Wpisz chkdsk c: /r /f i naciśnij Enter.
  Uwaga: możesz uruchomić to polecenie dla dowolnej partycji dysku, zastępując c: inną literą, jak d:, e: itd.
 5. Naciśnij Y, a następnie Enter, aby umożliwić sprawdzenie dysku twardego po ponownym uruchomieniu komputera.
 6. Zrestartuj komputer.

Pamiętaj, że ponowne uruchomienie komputera jest wymagane tylko wtedy, gdy uruchomisz polecenie chkdsk dla partycji, na której działa system operacyjny. Proces sprawdzania może zająć trochę czasu. Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, powinny one zostać naprawione w trakcie procesu. Po jego zakończeniu spróbuj zainstalować grę ponownie.


Wykonaj test pamięci

Ten błąd oznacza, że możesz mieć uszkodzoną pamięć RAM w swoim komputerze. Należy przeprowadzić test pamięci w systemie Windows, aby określić, czy konieczna jest wymiana pamięci. 

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz Diagnostyka pamięci systemu Windows i naciśnij Enter.
 3. Wybierz Uruchom ponownie teraz i sprawdź występowanie problemów (zalecane).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów należy wymienić pamięć i spróbować ponownie zainstalować grę.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.