Dlaczego nie mogę – lub moje dziecko nie może – zalogować się na konto Epic używając danych logowania Nintendo

Jeśli ty albo twoje dziecko nie możecie zalogować się do odpowiedniego konta Epic z użyciem metody [Zaloguj się z Nintendo], wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz przeglądarkę Chrome i otwórz okno w trybie incognito (Shift + Ctrl + N).
  2. Zaloguj się z użyciem ID logowania i hasła do konta Nintendo.

Ważne:

Konto dziecka Nintendo nie jest przypisane do żadnego adresu e-mail,

dlatego jeśli wprowadzasz adres e-mail powiązany z kontem Nintendo, to prawdopodobnie logujesz się do konta rodzica, a nie dziecka.

ID logowania Nintendo możesz znaleźć na dwa sposoby:

  1. Wejdź na stronę https://accounts.nintendo.com/family.
  2. Wybierz żądane konto dziecka.
  3. Przejdź do sekcji Sign-in and security settings (Ustawienia logowania i bezpieczeństwa).
  4. Kliknij przycisk Edit (Edytuj) znajdujący się obok ID logowania.
  5. Wprowadź swoje hasło.

> Alternatywnie:

  1. Wejdź na stronę internetową Nintendo i zapoznaj się z następującym artykułem: Can I Check Which Nintendo Account Is Linked to My Nintendo Switch User Profile? (Czy mogę sprawdzić, które konto Nintendo jest połączone z moim profilem użytkownika Nintendo Switch?).

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI