Polityka reagowania na skargi dotyczące Portfela Epic

Wszelkie problemy dotyczące Portfela Epic traktujemy bardzo poważnie. Jeżeli chcesz zgłosić problem lub skargę w związku z Portfelem Epic:

 1. Wyślij zgłoszenie do działu pomocy
  1. Za pomocą internetowego formularza: https://www.epicgames.com/customer-service
  2. Jeżeli skarga wymaga reakcji naszego działu prawnego, wyślij list na adres Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: WALLET, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. W liście podaj swoje imię i nazwisko, nazwę konta, adres korespondencyjny, sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować, a także opis problemu.
 2. Dział pomocy Epic niezwłocznie odpowie na Twoje zgłoszenie i dołoży stosownych starań, aby pomóc Ci rozwiązać jakikolwiek problem leżący w naszym zakresie, w tym:
  1. nieprawidłowości w zakresie płatności;
  2. zgłoszenia oszustwa;
  3. zmiana waluty konta;
  4. brakujące środki; oraz
  5. zwroty.

W nadzwyczajnych okolicznościach, na przykład jeśli skarga nie może być rozwiązana przez dział pomocy, zgłoszenie zostanie przekazane wewnętrznie do odpowiedniego odbiorcy. Po wewnętrznym eskalowaniu sprawy powiadomimy Cię o wszelkich ważnych wnioskach lub innych informacjach niezbędnych do udzielenia pomocy w Twojej sprawie.

Jeśli nie jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować na zgłoszenie, Użytkownik może wszcząć formalny spór zgodnie z obowiązującymi w przypadku danego produktu warunkami lub postanowieniami umowy użytkownika końcowego.

Rezydenci Unii Europejskiej („UE”) mogą również zgłosić skargę za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) Komisji Europejskiej. ODR umożliwia przebywającym w UE konsumentom pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących towarów i usług zakupionych przez Internet.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI