IS-0009: Nie udało się załadować pliku manifestu

Ten błąd występuje, gdy program uruchamiający nie jest w stanie pobrać gry z powodu uszkodzonego lub nieprawidłowego pliku.


Ręcznie odinstaluj i zainstaluj ponownie grę

Jeśli odinstalujesz i ponownie zainstalujesz grę, usuwając jej folder z systemu i pobierając ją ponownie, może to rozwiązać problem.

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę programu, znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij „Wyjdź”.
 2. Przejdź do katalogu, w którym zainstalowano daną grę. Domyślny katalog instalacyjny dla gier Epic to C:\Program Files\Epic Games.
 3. Wybierz folder z grą, w którym pojawia się opisywany błąd.
 4. Usuń wybrany folder z grą.
 5. Zrestartuj program uruchamiający Epic Games.
 6. Spróbuj ponownie zainstalować grę.

Usuń folder EpicGamesLauncher.

 1. Otwórz program uruchamiający Epic Games.
 2. Przejdź do Biblioteki.
 3. Wybierz grę, która wyświetla błąd.
 4. Kliknij trzy kropki.
 5. Wybierz polecenie Zarządzaj.
 6. Kliknij ikonę folderu znajdującą się obok pozycji Odinstaluj.
  Otworzy się Eksplorator plików.
 7. Zamknij program uruchamiający Epic Games.
 8. Kliknij symbol odwróconej litery V (strzałkę odwróconą w górę) w prawym dolnym rogu okna.
 9. Kliknij prawym przyciskiem myszy program uruchamiający Epic Games.
 10. Wybierz polecenie Wyjdź.
 11. Kliknij ikonę strzałki w górę w lewym górnym rogu eksploratora plików.
  Przeniesiesz się wyżej o 1 poziom katalogu.
 12. Usuń wybrany folder z grą (np. Fortnite).
 13. Kliknij i przytrzymaj przycisk Windows oraz naciśnij klawisz „R”.
 14. W oknie Uruchamianie wpisz: %localappdata%.
 15. Naciśnij klawisz Enter.
 16. W nowym oknie odszukaj folder EpicGamesLauncher.
 17. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder EpicGamesLauncher.
 18. Wybierz Usuń.
 19. Zrestartuj program uruchamiający Epic Games.
 20. Spróbuj ponownie zainstalować grę.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI