Błąd: II-E1003

Ten błąd występuje zazwyczaj, gdy program uruchamiający Epic Games nie może pobrać plików gry do instalacji. Spróbuj zweryfikować swoje pliki gry, wykonując kroki opisane tutaj: Jak zweryfikować pliki gier w programie uruchamiającym Epic Games?

Wyczyść pamięć podręczną programu uruchamiającego

Pliki pamięci podręcznej zawierają informacje dotyczące historii działania programu uruchamiającego. Usunięcie takich plików, a następnie zezwolenie programowi uruchamiającego na ich odtworzenie, może rozwiązać napotkany problem.

 1. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij strzałkę w górę (symbol odwróconej litery V).
 2. W wyświetlonym oknie prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Epic.
 3. Wybierz polecenie Wyjdź.
 4. Naciśnij klawisz Windows i klawisz R. Wyświetli się okno Uruchamianie.
 5. W polu tekstowym wpisz „%localappdata%”.
 6. Naciśnij klawisz Enter. Otworzy się Eksplorator plików.
 7. Otwórz folder EpicGamesLauncher.
 8. Otwórz folder Saved.
 9. Kliknij następujące pliki prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń:
  • webcache
  • webcache_4147
  • webcache_4430
   . Folder może zawierać tylko dwa pliki (lub nawet mniej).

W systemie Mac:

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games.
 2. Otwórz Finder.
 3. Kliknij Idź, a następnie Idź do folderu...
 4. Wpisz ~/Library/Caches/com.epicgames.EpicGamesLauncher i naciśnij Enter.
 5. Przeciągnij folder pamięci podręcznej do Kosza.
 6. Naciśnij klawisz Control i kliknij Kosz.
 7. Kliknij Opróżnij kosz.
 8. Uruchom ponownie program uruchamiający Epic Games.

Zainstaluj program uruchamiający Epic Games ponownie

Uwaga: opisany niżej proces spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych przez Ciebie gier.

W systemie Windows:

Wykonaj poniższe kroki, aby uruchomić program do sprawdzania plików systemowych, a następnie zainstaluj ponownie program uruchamiający Epic Games:

 1. Zamknij program uruchamiający Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy jego ikonę, znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu, a następnie klikając Wyjdź.
 2. Kliknij Start.
 3. Wpisz frazę „cmd”, kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
 4. W oknie, które się otworzyło, wpisz frazę „sfc /scannow” i naciśnij klawisz Enter.
  Ten proces może chwilę potrwać.
 5. Ponownie uruchom komputer.
 6. Kliknij Start.
 7. Wpisz „Dodaj lub usuń programy” i naciśnij klawisz Enter.
 8. Wybierz Epic Games Launcher z listy programów.
 9. Kliknij Odinstaluj.
 10. Przejdź na stronę www.epicgames.com i kliknij Pobierz w prawym górnym rogu ekranu, by pobrać najnowszą wersję programu.

W systemie Mac:

Uwaga: jeśli program uruchamiający zawiesza się w systemie macOS (wersja 10.15.1 lub wcześniejsza), ponowne zainstalowanie go na komputerze często rozwiązuje ten problem. Należy zwrócić uwagę, że system macOS w wersji 10.12 i wcześniejszych nie jest już obsługiwany.

 1. Zamknij program uruchamiający Epic Games.
 2. Zweryfikuj, czy nie ma żadnych procesów związanych z programem uruchamiającym Epic Games, sprawdzając Monitor aktywności.
 3. Otwórz folder Applications.
 4. Kliknij i przeciągnij aplikację programu uruchamiającego Epic Games do Kosza.
 5. Sprawdź, czy z wszystkich poniższych lokalizacji zniknęły wszelkie pliki i foldery programu uruchamiającego Epic Games:
  • ~/Library/Application Support
  • ~/Library/Caches
  • ~/Library/Preferences
  • ~/Library/Logs
  • ~/Library/Cookies
 6. Przejdź na stronę www.epicgames.com i kliknij Pobierz w prawym górnym rogu ekranu, by pobrać najnowszą wersję programu.

Zmiana swoich serwerów DNS

Aby zmienić swoje serwery DNS, wykonaj czynności opisane w artykule „Jak zmienić swoje serwery DNS na konsoli, aby móc połączyć się z Fortnite?”.


Jeżeli problem nie został rozwiązany, skontaktuj się z nami, przesyłając jednocześnie dzienniki programu uruchamiającego.

Więcej informacji na temat uzyskiwania dzienników programu uruchamiającego można znaleźć w artykule „Jak gromadzić dzienniki do programu uruchamiającego Epic Games?”.

Po wygenerowaniu dzienników programu uruchamiającego załącz je do zgłoszenia do działu pomocy, a my przyjrzymy się sprawie.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI