EOS-ERR-1603

Jeśli widzisz ten komunikat o błędzie, mogła również pojawić się prośba o zainstalowanie .NET Framework 3.5 Microsoft. Żeby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

 1. Gdy pojawi się komunikat z prośbą o zainstalowanie .NET Framework 3.5, kliknij opcję Pobierz i zainstaluj tę funkcję.
 2. Po instalacji kliknij Zamknij.
 3. Ponownie wyświetli się komunikat o błędzie. Zamknij go i rozpocznij instalację Epic Online Services. Proces powinien przebiec pomyślnie.

Jeśli to nie zadziała, spróbuj wykonać następujące kroki:

 1. Włącz program uruchamiający Epic Games jako administrator
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy program uruchamiający Epic Games, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator.
  2. Jeśli wyświetli się okienko kontroli konta użytkownika (UAC), kliknij Tak.
  3. Spróbuj ponownie zainstalować wymagany komponent.
  4. Jeśli to nie zadziała, przejdź do następnego kroku.
 2. Zaktualizuj wszystkie elementy systemu Windows
  1. Wpisz Aktualizacje w polu wyszukiwania Windows i naciśnij klawisz Enter.
  2. W nowym oknie kliknij Sprawdź, czy są aktualizacje.
  3. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje.
  4. Uruchom ponownie system.
  5. Jeśli to nie zadziała, przejdź do następnego kroku.
 3. Przyznaj programowi uruchamiającemu Epic Game uprawnienia do zapisu i odczytu
  1. Wpisz Epic Games w polu wyszukiwania Windows.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz lokalizację pliku.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy program uruchamiający Epic Games, a następnie wybierz opcję Właściwości.
  4. Przejdź do zakładki Zabezpieczenia.
  5. Wybierz z listy swoją nazwę użytkownika.
  6. Kliknij opcję Edytuj.
  7. Wybierz swoją nazwę użytkownika i upewnij się, że uprawnienia Odczyt i Zapis ustawiono na Zezwalaj.
  8. Kliknij opcję Zastosuj, a następnie OK.
  9. Jeśli to nie zadziała, przejdź do następnego kroku.
 4. Wyłącz Instalator systemu Windows
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżer zadań.
  2. Przejdź do zakładki Szczegóły.
  3. Przewijaj pozycje na liście, aby znaleźć pozycję msiexec.exe.
  4. Zaznacz msiexec.exe i wybierz opcję Zakończ zadanie.
  5. Jeśli to nie zadziała, przejdź do następnego kroku.
 5. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z instalacją i dezinstalacją firmy Microsoft
  1. Jest ono dostępne w oficjalnej witrynie Microsoft.
  2. Kliknij opcję Pobierz narzędzie do rozwiązywania problemów.
  3. Po pobraniu narzędzia dwukrotnie kliknij plik MicrosoftProgram_Install_and_Uninstall.meta.diagcap.
  4. Po uruchomieniu narzędzia wybierz opcję Instalowanie.
  5. Jeśli to nie zadziała, przejdź do następnego kroku.
 6. Ponownie zainstaluj program uruchamiający Epic Games na głównym dysku
  1. Naciśnij kombinację klawiszy Win + E, aby otworzyć Eksplorator plików.
  2. Utwórz ścieżkę lub folder C:\\Program Files (x86)\\Epic Games.
  3. Przejdź do następującej lokalizacji: [lokalizacja instalacji]\\Epic Games\\Launcher\\Portal\\Extras\\EOS.
  4. Dwukrotnie kliknij plik EpicOnlineServics.msi i zainstaluj go w poprzednio utworzonej lokalizacji.


Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI