LS-0013: Nie można uruchomić gry

Jeśli widzisz ten kod błędu, wykonaj poniższe kroki, aby zweryfikować pliki swojej gry.

Jeśli po zweryfikowaniu plików gry nadal widzisz ten błąd, jest to najprawdopodobniej spowodowane tym, że próbujesz uruchomić wersję gry, która nie jest już dostępna — np. betę, alfę lub wersję przeznaczoną dla prasy. W tym przypadku upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja gry jest wciąż grywalna.

Błąd LS-0013 występujący podczas próby uruchomienia gry Pathfinder: Kingmaker można naprawić, ponownie instalując DLC Royal Ascension.


Zweryfikuj pliki gry

Weryfikacja plików gry pozwala stwierdzić, że jest ona poprawnie zainstalowana i aktualizowana. Aby zweryfikować pliki gry:

 1. Otwórz program uruchamiający Epic Games.
 2. Kliknij Biblioteka.
 3. Kliknij trzy kropki lub kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł gry, którą chcesz zweryfikować.
 4. W menu rozwijanym wybierz Zarządzaj.
 5. Kliknij Weryfikuj.

W zależności od wielkości gry ten proces może chwilę potrwać. Po zakończeniu weryfikacji uruchom ponownie swoją grę.


Wyczyść pamięć podręczną programu uruchamiającego

Windows

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę programu, znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu, a następnie kliknij Wyjdź.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R i wpisz „%localappdata%”, aby otworzyć okno Eksploratora plików.
 3. Otwórz folder Epic Games Launcher.
 4. Otwórz folder Saved.
 5. Kliknij folder webcache i usuń go.
 6. Uruchom komputer ponownie i otwórz program uruchamiający Epic Games.

Mac

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games.
 2. Otwórz aplikację Finder.
 3. Kliknij Idź, a następnie Idź do folderu...
 4. Wpisz ~/Library/Caches/com.epicgames.EpicGamesLauncher i naciśnij Enter.
 5. Przeciągnij folder pamięci podręcznej do Kosza.
 6. Naciśnij Control i kliknij Kosz.
 7. Kliknij Opróżnij kosz.
 8. Uruchom ponownie program uruchamiający Epic Games.

Wyłącz aplikacje działające w tle

Niektóre aplikacje działające w tle mogą uniemożliwiać instalację. Skorzystaj z artykułu „Jak wyłączyć aplikacje działające w tle, które mogą zakłócać działanie programu uruchamiającego Epic Games?”, aby wyłączyć aplikacje działające w tle, i spróbuj ponownie.


Gry korzystające z innych programów uruchamiających niż Epic Games

Jeśli gra korzystająca z innego programu uruchamiającego (np. Rockstar Games Services lub Ubisoft Connect) wyświetla ten błąd, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do programu uruchamiającego innego niż ten Epic Games (np. Ubisoft Connect), po czym wybierz opcję Uruchom jako administrator.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do programu uruchamiającego Epic Games, po czym kliknij Uruchom jako administrator..
 3. Kliknij Biblioteka w programie uruchamiającym Epic Games.
 4. Kliknij grę, w którą chcesz zagrać.

Upewnij się, że posiadana przez Ciebie wersja gry jest wciąż grywalna

Kod błędu LS-0013: Uruchomienie nie powiodło się

Niektórzy twórcy gier wydają wersje alfa lub beta swoich gier, w które można zagrać jeszcze przed premierą pełnej wersji. Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej twórcy gry, by dowiedzieć się, czy posiadana przez Ciebie wersja gry jest wciąż dostępna.


Fortnite: Wyłączenie uprawnień administratora

Wyłączenie uprawnień administratora we wszystkich plikach wykonywalnych Fortnite może rozwiązać problem związany z tym kodem błędu. Oto instrukcje, jak to zrobić:

 1. Przejdź do folderu z plikami wykonywalnymi Fortnite (domyślna lokalizacja: C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64)
 2. Kliknij każdy z następujących plików wykonywalnych prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości.
  FortniteClient-Win64-Shipping.exe
  FortniteClient-Win64-Shipping_BE.exe
  FortniteClient-Win64-Shipping_EAC.exe
  FortniteLauncher.exe
 3. Kliknij zakładkę Zgodność.
 4. Odznacz pole obok opcji Uruchom ten program jako administrator.
 5. Kliknij Zastosuj.
 6. Ponownie uruchom Fortnite.

Wyłącz zapory sieciowe

Często najszybszym sposobem na rozwiązanie problemów z połączeniem spowodowanych przez zapory sieciowe jest ich tymczasowe odinstalowanie lub wyłączenie.

Uwaga:proces ten służy wyłącznie do zlokalizowania problemu. Jeśli problem z połączeniem został naprawiony po usunięciu lub wyłączeniu zapory, należy ręcznie dodać do niej nasze produkty jako wyjątki i spróbować ponownie.

Wyłącz zaporę Windows Defender
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Panel sterowania.
 3. Kliknij System i zabezpieczenia.
 4. Kliknij Zapora Windows Defender.
 5. Kliknij „Włącz lub wyłącz Zaporę Windows Defender” (być może trzeba będzie na tym etapie wpisać hasło administratora).
 6. Dla każdego rodzaju sieci zaznacz „Wyłącz Zaporę Windows Defender (niezalecane)”.
Odinstaluj wszystkie pozostałe zapory sieciowe

Używanie zapór sieciowych podmiotów trzecich może uniemożliwiać korzystanie z programu uruchamiającego Epic Games, gry Fortnite lub jakiegokolwiek innego produktu Epic Games. Zalecamy tymczasowe usunięcie wszelkich zapór sieciowych podmiotów trzecich w celu sprawdzenia, czy rozwiązuje to problem. Jeśli czynność ta wyeliminuje usterkę, należy dodać do zapory następujące pliki wykonywalne jako wyjątki:

Program uruchamiający Epic Games

 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe
 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe

Fortnite

 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_BE.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_EAC.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteLauncher.exe

Uwaga:skontaktuj się z producentem zapory, aby uzyskać instrukcje, jak dodać powyższe pliki jako wyjątki, ponieważ proces ten przebiega inaczej w zależności od używanego oprogramowania.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI