SU-MD-HSH: Nie udało się asynchronicznie zdeserializować manifestu.

Podczas próby samodzielnej aktualizacji program uruchamiający Epic Games nie był w stanie uzyskać oczekiwanych danych. W większości przypadków problem ten rozwiąże się sam po odczekaniu kilku minut i podjęciu ponownej próby. Jeśli problem nie minął po 15 minutach, spróbuj zastosować następujące czynności:

Windows

 1. Zamknij program uruchamiający Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę zasobnika i wybierając polecenie „Wyjdź”.
 2. Przejdź do następującego folderu: C:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\Windows.
 3. Otwórz plik Engine.ini w edytorze tekstu.
 4. Dodaj w pliku następujący wiersz poleceń:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false
  .
  Uwaga: Jeśli plik zawiera powyższy wpis, ale widnieje w nim słowo „true”, zmień je na „false”. Jeśli w ogóle nie widzisz powyższego wpisu w pliku, to skopiuj go i tam wstaw.
 5. Zapisz plik.
 6. Spróbuj włączyć program uruchamiający Epic Games.

Jeśli nie masz pliku Engine.ini, można go dodać w następujący sposób:

 1. Utwórz na pulpicie plik w formacie .txt (kilknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybierz opcję Nowy, a następnie opcję Dokument tekstowy).
 2. Nadaj dokumentowi nazwę „Engine”.
 3. Otwórz plik za pomocą aplikacji Notatnik i dodaj do niego następujący wiersz poleceń:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false
  .
 4. Kliknij opcję Plik i wybierz polecenie Zapisz jako.
 5. Opcję Zapisz jako typ ustaw na Wszystkie pliki.
 6. W polu Nazwa pliku dodaj: .ini
 7. Zapisz.
 8. Plik Engine.ini można teraz znaleźć na pulpicie i można go przenieść do prawidłowej lokalizacji: C:\Users\{nazwa użytkownika}\AppData\Local\EpicGamesLauncher\Saved\Config\Windows.

Mac

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games.
 2. Przejdź do następującego folderu:
  /Users/{nazwa użytkownika}/Library/Preferences/Unreal Engine/EpicGamesLauncher/Mac/.
 3. Otwórz plik Engine.ini w edytorze tekstu.
 4. Edytuj plik i wprowadź w nim frazę:
  [Launcher]
  ForceNonSslCdn=false
  .
  Uwaga: Jeśli plik zawiera powyższy wpis, ale widnieje w nim słowo „true”, zmień je na „false”. Jeśli w ogóle nie widzisz powyższego wpisu w pliku, to skopiuj go i tam wstaw.
 5. Zapisz plik.
 6. Spróbuj włączyć program uruchamiający Epic Games.

Jeśli nie masz pliku Engine.ini, można go dodać w następujący sposób:

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI