Rozwiązywanie problemów z programem uruchamiającym Epic Games

Jeżeli program uruchamiający Epic Games ulega awarii, nie pobiera lub nie uruchamia gier bądź nie działa w oczekiwany sposób, spróbuj wykonać poniższe czynności, które często rozwiązują typowe problemy:


Sprawdź stan serwera Epic Games

Sprawdź stronę stanu serwerów Epic Games, aby upewnić się, że usterka nie leży po naszej stronie. Jeśli program uruchamiający Epic Games jest dotknięty awarią sieci lub ogólnosystemową usterką, problem może ustąpić automatycznie po rozwiązaniu awarii sieci.


Sprawdź, czy są aktualizacje

Sprawdź, czy pojawiła się aktualizacja dla programu uruchamiającego. Aby to zrobić, kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu okna programu uruchamiającego i wybierz opcję Ustawienia.

Znajdź przycisk URUCHOM PONOWNIE I ZAKTUALIZUJ i wybierz go, aby zaktualizować program uruchamiający.


Sprawdź wymagania systemowe

Upewnij się, że Twój komputer spełnia wymagania systemowe konieczne dla włączenia programu uruchamiającego Epic Games. Wymagania systemowe dla programu uruchamiającego Epic Games znajdziesz tutaj.


Wyłącz optymalizację pełnoekranową

Jeśli doświadczasz spadku liczby klatek na sekundę (FPS), wyłącz optymalizację pełnoekranową:

 1. Całkowicie wyłącz program uruchamiający Epic Games.
 2. Przejdź do katalogu, w którym go zainstalowano, kliknij prawym przyciskiem myszy plik programu uruchamiającego w formacie .exe, a następnie kliknij opcję Właściwości (Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe).
 3. Przejdź do zakładki Zgodność.
 4. Kliknij pole wyboru Wyłącz optymalizację pełnoekranową, aby je zaznaczyć.
 5. (Opcjonalnie) Możesz też zaznaczyć pole wyboru Uruchom ten program jako administrator.
 6. Kliknij Zastosuj, a następnie OK.

Wyczyść pamięć podręczną programu uruchamiającego Epic Games

Wyczyszczenie pamięci podręcznej często rozwiązuje problemy z wyświetlaniem danych, które mogą uniemożliwiać używanie programu. Wykonaj następujące kroki, aby wyczyścić swoją pamięć podręczną:

W systemie Windows:

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy jego ikonę, znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu, a następnie klikając Wyjdź.
 2. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R, wpisz „%localappdata%” i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno Eksploratora plików.
 3. Otwórz folder Epic Games Launcher.
 4. Otwórz folder Saved.
 5. Kliknij folder webcache i usuń go.
 6. (Opcjonalnie) Jeśli istnieje folder o nazwie webcache_4147, również można go usunąć.
 7. Ponownie uruchom swój komputer i raz jeszcze otwórz program uruchamiający Epic Games.

W systemie Mac:

 1. Wyjdź z programu uruchamiającego Epic Games.
 2. Otwórz aplikację Finder.
 3. Kliknij Idź, a następnie Idź do folderu...
 4. Wpisz ~/Library/Caches/com.epicgames.EpicGamesLauncher i naciśnij Enter.
 5. Przeciągnij folder webcache do Kosza.
 6. Naciśnij klawisz Control i kliknij Kosz.
 7. Kliknij Opróżnij kosz.
 8. Uruchom ponownie program uruchamiający Epic Games.

Włącz program uruchamiający Epic Games jako administrator

Włączenie programu uruchamiającego jako administrator zwiększa jego uprawnienia, co pozwala na przykład uniknąć problemów z pobieraniem gier.

Wykonaj następujące kroki, aby włączyć program uruchamiający jako administrator:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót do programu uruchamiającego Epic Games.
 2. Kliknij Uruchom jako administrator.

Zaktualizuj sterowniki karty graficznej

Zainstalowanie na komputerze najnowszych sterowników karty graficznej może rozwiązać problem z awariami programu uruchamiającego. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować sterowniki karty graficznej.


Zainstaluj program uruchamiający Epic Games ponownie

Uwaga: opisany niżej proces spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych przez Ciebie gier.

W systemie Windows:

Wykonaj poniższe kroki, aby uruchomić program do sprawdzania plików systemowych, a następnie zainstaluj ponownie program uruchamiający Epic Games:

 1. Zamknij program uruchamiający Epic Games, klikając prawym przyciskiem myszy jego ikonę, znajdującą się na pasku zadań w prawym dolnym rogu, a następnie klikając Wyjdź.
 2. Kliknij Start.
 3. Wpisz „cmd”, kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz poleceń, a następnie kliknij Uruchom jako administrator.
 4. W oknie, które się otworzyło, wpisz „sfc /scannow” i naciśnij Enter.
  Ten proces może chwilę potrwać.
 5. Uruchom komputer ponownie.
 6. Kliknij Start.
 7. Wpisz „Dodaj lub usuń programy” i naciśnij klawisz Enter.
 8. Wybierz Epic Games Launcher z listy programów.
 9. Kliknij Odinstaluj.
 10. Przejdź na stronę www.epicgames.com i kliknij Pobierz Epic Games w prawym górnym rogu ekranu, by pobrać najnowszą wersję programu.

W systemie Mac:

Uwaga: jeśli program uruchamiający zawiesza się w systemie macOS (wersja 10.15.1 lub wcześniejsza), ponowne zainstalowanie go na komputerze często rozwiązuje ten problem.

Należy zwrócić uwagę, że system macOS w wersji 10.12 i wcześniejszych nie jest już obsługiwany.

 1. Zamknij program uruchamiający Epic Games.
 2. Zweryfikuj, czy nie ma żadnych procesów związanych z programem uruchamiającym Epic Games, sprawdzając Monitor aktywności.
 3. Otwórz folder Applications.
 4. Kliknij i przeciągnij aplikację programu uruchamiającego Epic Games do Kosza.
 5. Sprawdź, czy z wszystkich poniższych lokalizacji zniknęły wszelkie pliki i foldery programu uruchamiającego Epic Games:
  • ~/Library/Application Support
  • ~/Library/Caches
  • ~/Library/Preferences
  • ~/Library/Logs
  • ~/Library/Cookies
 6. Przejdź na stronę www.epicgames.com i kliknij Pobierz Epic Games w prawym górnym rogu ekranu, by pobrać najnowszą wersję programu.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI