Jak zwrócić element kosmetyczny zakupiony w Fortnite?

W przypadku zakupienia elementu kosmetycznego w sklepie Fortnite w grze za V-dolce można go zwrócić w następujący sposób: poprzez funkcję anulowania zakupu lub użycie talonu zwrotu. Jeśli element kosmetyczny został zakupiony bezpośrednio za środki pieniężne i chcesz otrzymać za niego zwrot, odwiedź tę stronę.

Anulowanie zakupu

Funkcja anulowania zakupu jest dostępna od razu po jego dokonaniu, bezpośrednio na ekranie przedmiotów. Niedawne zakupy możesz również anulować na ekranie Zwróć lub anuluj zakup, który można otworzyć, używając ikony Picture1.png na panelu bocznym w sekcji Obsługa klienta i zwroty lub w sekcji Konto i prywatność w ustawieniach. Użycie tej opcji spowoduje usunięcie elementów z twojego konta i odzyskanie wydanych V-dolców.

Teraz możesz anulować zakupy elementów kosmetycznych kupionych w grze za V-dolce do momentu ich wyposażenia podczas rozgrywki lub przed upływem 24 godzin (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej). Ponadto w trakcie 24-godzinnego okresu anulowania, ale przed wyposażeniem elementu, zobaczysz przypomnienie o tych zasadach w oknie anulowania podczas dobierania graczy lub w grze. Więcej informacji na temat anulowania zakupu znajdziesz na tej stronie.

Zwracanie zakupionych elementów

Talony zwrotu (wcześniej nazywane żądaniami zwrotu) służą do zwracania podlegających zwrotowi elementów kosmetycznych po upływie czasu możliwości ich anulowania. Zakupione elementy można zwrócić w ciągu 30 dni. Początkowo przyznawane są 3 talony zwrotu dla każdego konta. Po wykorzystaniu talonu zwrotu kolejny otrzymasz po upływie 365 dni od chwili dodania najnowszego talonu na twoje konto. W danej chwili możesz mieć maksymalnie 3 talony zwrotu.

Przykładowo: jeśli dziś po raz pierwszy wykorzystasz 2 talony zwrotu (i nie wykorzystasz kolejnego), przez pozostałe 365 dni pozostanie ci 1 talon zwrotu. Po 365 dniach na twoje konto zostanie dodany nowy talon zwrotu, zwiększając całkowitą liczbę dostępnych talonów do 2. 365 dni po dodaniu talonu zwrotu na twoje konto zostanie dodany trzeci talon zwrotu, dzięki czemu znowu będziesz mieć na koncie maksymalną liczbę 3 talonów.

Liczbę dostępnych talonów zwrotu możesz sprawdzić w grze w dowolnej chwili, otwierając ekran Zwróć lub anuluj zakup lub w sekcji konta „Niedawne zakupy” w ustawieniach. Na tej stronie dowiesz się więcej na temat używania talonów zwrotu i tego, które zakupy podlegają zwrotowi.

Możesz wykorzystać talon zwrotu, przechodząc do ekranu Zwróć lub anuluj zakup. Zobaczysz opcję zwrócenia zakupionych elementów, która wyświetli twoje najnowsze zakupy w sklepie. W tym menu zobaczysz też zakupy (jeśli są dostępne), które podlegają zwrotowi, wraz z opcją zwrócenia zakupionych elementów przy użyciu talonu zwrotu.

Wybierz zakupiony element, który chcesz zwrócić, i wykonaj instrukcje, by wykorzystać talon zwrotu. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie elementu z twojego konta i przyznanie wydanych na jego zakup V-dolców.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI