Jak mogę awansować moich bohaterów i schematy?

Bohaterów można awansować używając PD bohaterów, a schematy – PD schematów.


Awansowanie bohaterów

Po zdobyciu PD bohatera wróć do menu głównego. Aby zobaczyć dostępne PD bohatera, kliknij kolejno: Dowodzenie → Bohaterowie → Zarządzaj. Po wybraniu bohatera dostępne PD bohatera będą wyświetlane nad panelem ekwipunku:

W celu awansowania kliknij wybranego bohatera w ekwipunku, a następnie kliknij Ulepsz/sprawdź. Liczba PD bohatera wymaganych do jego awansowania znajduje się po prawej stronie, a dostępne PD – po lewej. W celu awansowania bohatera kliknij przycisk Awansuj.

Kiedy bohater osiągnie 10 poziom, należy go rozwinąć, by umożliwić dalsze awansowanie. Aby zobaczyć, co jest wymagane do rozwinięcia bohatera, możesz nacisnąć przycisk Zobacz ewolucję.

Uwaga: Rozwinięcie bohatera może być niemożliwe, jeśli nie osiągnięto wystarczających postępów w Ratowaniu Świata (na poniższej ilustracji).


Awansowanie schematów

Po zdobyciu PD schematu wróć do menu głównego. Aby zobaczyć dostępne PD schematu, kliknij kolejno: Zbrojownia Schematy. Dostępne PD schematu pojawią się nad panelem ekwipunku:

W celu ulepszenia kliknij wybrany schemat w ekwipunku, a następnie kliknij Ulepsz/sprawdź. Liczba PD schematu wymaganych do jego ulepszenia znajduje się po prawej stronie, a dostępne PD schematu – po lewej. By ulepszyć schemat, kliknij Awansuj.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI