Jak zmienić swoje serwery DNS na konsoli, aby móc połączyć się z Fortnite?

Dostosowywanie ustawień DNS na konsoli może rozwiązać różne błędy, związane między innymi z połączeniem sieciowym lub czatem głosowym.

PC (Windows)

 1. Kliknij ikonę menu Start (ikonę Windows) w lewym dolnym roku ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia (ikonę w kształcie koła zębatego).
 3. Wybierz Sieć i Internet.
 4. Kliknij Centrum sieci i udostępniania.
 5. Kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej w lewej kolumnie.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy sieć, z którą masz połączenie.
 7. Wybierz Właściwości.
 8. Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (lub 6, jeśli chcesz).
 9. Kliknij przycisk Właściwości.
 10. Zapisz istniejące wpisy dotyczące serwerów DNS do wykorzystania w przyszłości.
 11. Kliknij Użyj następujących serwerów DNS
 12. Zastąp adresy IP następującymi:
  • IPv4: 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4
  • (lub jeśli wybrano IPv6: 2001:4860:4860::8888 oraz 2001:4860:4860::8844)
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij Zamknij.

PlayStation

 1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 2. Przejdź do Ustawień.
 3. Przejdź do pozycji Skonfiguruj połączenie internetowe.
 4. Wybierz połączenie Wi-Fi lub przy użyciu kabla.
 5. Wybierz opcję Niestandardowe.
 6. Wybierz automatyczne ustawianie adresu IP.
 7. Wybierz automatyczne ustawianie DHCP.
 8. Wybierz ręczne ustawianie DNS.
 9. Zapisz ustawienia, jeśli trzeba będzie do nich wrócić.
 10. Wpisz następujące dane:
  • Primary (Podstawowy): 8.8.8.8
  • Secondary (Dodatkowy): 8.8.4.4
 11. Wybierz automatyczne ustawienia MTU.
 12. Sprawdź, czy nie jest używany serwer proxy.

Xbox

 1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Przejdź do Ustawień.
 3. Wybierz zakładkę Ogólne.
 4. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
 6. Wybierz opcję Ustawienia DNS.
 7. Wybierz opcję Ręczne.
 8. Zapisz ustawienia, jeśli trzeba będzie do nich wrócić.
 9. Wpisz następujące dane:
  • Primary (Podstawowy): 8.8.8.8
  • Secondary (Dodatkowy): 8.8.4.4

Nintendo Switch

 1. Przejdź do strony głównej.
 2. Przejdź do pozycjiSystem Settings (Ustawienia systemu).
 3. Przejdź do opcji Internet settings (Ustawienia internetowe).
 4. Wybierz sieć, z którą masz połączenie lub z którą próbujesz się połączyć.
 5. Przejdź do opcji Change Settings (Zmień ustawienia).
 6. Przejdź do opcji DNS settings (Ustawienia DNS).
 7. Wybierz opcję Ręczne.
 8. Zapisz ustawienia, jeśli trzeba będzie do nich wrócić.
 9. Wpisz następujące dane:
  • Primary (Podstawowy): 8.8.8.8
  • Secondary (Dodatkowy): 8.8.4.4

Jeśli problemy z siecią nie znikną, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Jak naprawić problemy z połączeniem, by móc używać programu startowego Epic Games oraz Fortnite?

Jak przetestować połączenie sieciowe na mojej konsoli, by połączyć się z Fortnite?

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI