Błędy ESP

Błędy ESP są zwykle związane z kodami błędów. Można wypróbować jeszcze kilka możliwości:

Usunięcie folderu FortniteGame z lokalizacji %localappdata%

 1. Zamknij Fortnite i program startowy Epic Games.
 2. Wciśnij i przytrzymaj klawisz Windows.
 3. Wciśnij klawisz R.
 4. Wpisz %localappdata%.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder FortniteGame.
 6. Wybierz opcję Usuń
  .Jeśli nie możesz usunąć tego folderu, ponownie uruchom komputer i spróbuj jeszcze raz.
 7. Ponownie uruchom komputer.
 8. Uruchom program startowy Epic Games jako administrator.
 9. Wybierz Bibliotekę w lewej kolumnie.
 10. Znajdź kafelek Fortnite.
 11. Kliknij trzy kropki pod kafelkiem Fortnite.
 12. Wybierz Zarządzaj.
 13. Kliknij przycisk Zweryfikuj.
 14. Po zakończeniu ponownie uruchom Fortnite.

Sprawdzenie wolnego miejsca na dysku

Sprawdź, czy na dysku, na którym zainstalowano Fortnite, jest co najmniej 10 GB wolnego miejsca

Rozwiązanie problemów z połączeniem sieciowym

Wykonaj czynności opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym.

Wyczyszczenie pamięci podręcznej konsoli

PlayStation 5

 1. Naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 2. Wybierz menu Zasilanie.
 3. Wybierz Wyłącz konsolę PS5.
 4. Poczekaj, aż dioda zasilania konsoli PS5 zgaśnie.
 5. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do czasu, aż usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy, aby właczyć tryb bezpieczny.
  To powinno zająć około 7 sekund.
 6. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą kabla USB.
 7. Naciśnij przycisk PS.
 8. Użyj kontrolera, aby wybrać pozycję Wyczyść pamięć podręczną i odbuduj bazę danych.
 9. Wybierz polecenie Wyczyść pamięć podręczną oprogramowania systemu.
 10. Wybierz OK.
 11. Poczekaj, aż konsola uruchomi się ponownie.
 12. Uruchom Fortnite.

PlayStation 4

 1. Wyłącz konsolę (nie włączaj trybu spoczynku).
 2. Poczekaj, aż dioda na górze konsoli przestanie migać.
 3. Odłącz kabel zasilający z tyłu konsoli.
 4. Odczekaj od 1 do 2 minut.
 5. Podłącz kabel zasilający do konsoli.
 6. Włącz ponownie konsolę.
 7. Uruchom Fortnite.

Xbox Series S|X

 1. Wyłącz konsolę Xbox Series S|X i odłącz ją od zasilania.
 2. Odłącz wszystkie akcesoria podłączone do konsoli.
 3. Pozostaw konsolę odłączoną od zasilania na dwie minuty.
 4. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, gdy konsola jest odłączona.
 5. Podłącz ponownie przewód zasilający.
 6. Włącz konsolę Xbox Series S|X.
 7. Uruchom grę Fortnite.

Nintendo Switch

 1. Wybierz Główne menu.
 2. Wybierz Ustawienia systemowe.
 3. Wybierz pozycję System.
 4. Wybierz Opcje formatowania.
 5. Wybierz Wyczyść pamięć podręczną.
 6. Wybierz użytkownika, którego pamięć podręczną chcesz wyczyścić i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 7. Ponownie uruchom konsolę Switch.
 8. Uruchom Fortnite.

Instalacja gry na tym samym dysku co program startowy

Niektórzy gracze zgłaszali, że problem ten można naprawić, instalując Fortnite na tym samym dysku, na którym znajduje się program startowy Epic Games. Jeśli Fortnite zainstalowano na innym dysku, poproś gracza o próbę odinstalowania i ponownego zainstalowania na dysku co program startowy Epic Games.

 1. Uruchom program uruchamiający Epic Games.
 2. Wybierz Bibliotekę w lewej kolumnie.
 3. Znajdź Fortnite.
 4. Kliknij trzy kropki.
 5. Wybierz Odinstaluj.
 6. Uruchom komputer ponownie.
 7. Uruchom program uruchamiający Epic Games.
 8. Wybierz Sklep.
 9. Znajdź Fortnite.
 10. Kliknij przycisk Pobierz w prawej kolumnie.
 11. Podczas instalacji dopilnuj, by gra była instalowana na tym samym dysku co program startowy Epic Games.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI