Gdzie znajdę dzienniki gry Fortnite?

Aby zrozumieć naturę problemów technicznych i jak najlepiej je rozwiązać, potrzebujemy plików dziennika. Pliki dziennika to pliki utworzone przez system lub grę. Mogą one pokazać nam, na czym dokładnie polega problem i jak należy mu zaradzić.

Pamiętaj, by pobrać logi zaraz po zawieszeniu się gry. Dzięki temu w logach znajdą się komunikaty o błędzie.

DxDiag

DxDiag (DirectX Diagnostic) to narzędzie dostarczane z systemem Windows. Pokazuje ono informacje techniczne o oprogramowaniu Twojego komputera, które dział pomocy Epic wykorzystuje do rozwiązywania problemów technicznych. Aby wygenerować raport DxDiag, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Przytrzymaj klawisz Windows na klawiaturze.
 2. Naciśnij klawisz R, aby otworzyć okno Uruchamianie.
 3. W wyskakującym okienku wpisz frazę „dxdiag”.
 4. Naciśnij klawisz Enter.
  Narzędzie diagnostyczne DirectX zostanie załadowane.
  Jeśli pojawi się okienko z monitem dotyczącym cyfrowego podpisu sterownika, wybierz Tak, aby kontynuować.
 5. Kliknij przycisk Zapisz wszystkie informacje.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
  Plik powinien zostać zapisany na pulpicie jako dxdiag.txt.
 7. Kliknij przycisk Zakończ.

Załącz znajdujący się na pulpicie plik dxdiag.txt do zgłoszenia do działu pomocy.
Nie kompresuj plików do formatu ZIP ani RAR. Nie przyjmujemy ich.

Jeśli używasz platformy Mac, zobacz stronę Podręcznik użytkownika aplikacji Informacje o systemie. Wyjaśniono tam, jak wyświetlić informacje o systemie Mac. Zrób zrzut ekranu i umieść go w zgłoszeniu do działu pomocy.

MSInfo

MSInfo (Microsoft System Information) to narzędzie dostarczane z systemem Windows. Jest to plik zawierający informacje o sprzęcie na Twoim komputerze, które dział pomocy Epic wykorzystuje do rozwiązywania problemów technicznych.

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows.
 2. Naciśnij klawisz R.
 3. W polu wyszukiwania wpisz „msinfo32
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. W górnym lewym rogu nowego okna kliknij pozycję Plik.
 6. Wybierz Zapisz.
 7. W kolumnie po lewej stronie kliknij pozycję Pulpit.
 8. W polu Nazwa pliku wprowadź słowo MSInfo.
 9. Kliknij przycisk Zapisz.

W ten sposób zapiszesz plik o nazwie MSInfo na pulpicie. Dołącz ten plik do swojego zgłoszenia do działu pomocy.

Nie kompresuj plików do formatu ZIP ani RAR. Nie przyjmujemy ich.

Dzienniki gry Fortnite

Dzienniki gry Fortnite zawierają dane dotyczące zachowania aplikacji, które ułatwiają działowi pomocy Epic diagnozowanie problemów. Aby zlokalizować pliki dziennika gry Fortnite, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

Jeśli grasz na platformie PC:

 1. W polu wyszukiwania w lewym dolnym rogu wpisz (lub wklej) %localappdata%\FortniteGame\Saved\Logs\.
 2. Naciśnij klawisz Enter.
 3. Dołącz następujące pliki do swojej odpowiedzi w zgłoszeniu:
  FortniteGame
  FortniteLauncher
  FortniteGame-backup-[data].
  Nie kompresuj plików do formatu ZIP ani RAR. Nie przyjmujemy ich.

Jeśli grasz na platformie Mac:

 1. Wyłącz grę Fortnite.
 2. Przejdź do Library/Logs/FortniteGame.
 3. Dołącz pliki do swojej odpowiedzi w zgłoszeniu.
  Nie kompresuj plików do formatu ZIP ani RAR. Nie przyjmujemy ich.

Dołącz te pliki do zgłoszenia do działu pomocy.

Jeśli nie masz otwartego zgłoszenia, możesz je stworzyć, klikając poniżej przycisk Skontaktuj się z nami.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI