Jak rozwiązać problemy z czatem głosowym w Fortnite?

Ważne: Gracze w Egipcie nie będą mogli używać czatu głosowego w Fortnite, ponieważ kraj ten blokuje technologię VOIP.
Problemy w funkcjonowaniu czatu głosowego Fortnite mogą mieć różne przyczyny, lecz poniżej znajdziesz kilka czynności, które pomogą ci rozwiązać najczęściej spotykane problemy.

Zapoznaj się z tablicą Trello z problemami znanymi społeczności

Nasz zespół ds. społeczności Fortnite aktualizuje tę tablicę Trello o najnowsze znane problemy, wśród których mogą znaleźć się problemy z czatem głosowym. W pierwszej kolejności sprawdzajcie tablicę, by otrzymać najnowsze informacje i zobaczyć, czy występują znane problemy z czatem głosowym.


Sprawdzanie statusu serwerów Epic Games

Sprawdź stronę ze statusami serwerów Epic Games, by zorientować się, czy wszystkie systemy działają prawidłowo. Jeśli problemy z czatem głosowym są spowodowane awarią lub błędem całego systemu, mogą zniknąć, gdy usuniemy awarię.


Zwiększenie głośności czatu głosowego

Sprawdź, czy ustawiona jest odpowiednio duża głośność (50% lub większa). Jeśli ustawisz zbyt małą głośność ogólną albo głośność w słuchawkach lub głośnikach, nie będziesz słyszeć członków drużyny.


Sprawdzanie kanałów czatu głosowego w Fortnite

Upewnij się, że jesteś na właściwym kanale czatu głosowego. Na niewłaściwym kanale możesz mieć problemy ze słyszalnością członków drużyny w przypadku rozgrywki międzyplatformowej.

W Fortnite można używać dwóch kanałów: Kanał ekipy i Kanał gry. Kanały czatu można przełączać w grze, używając zakładki czatu głosowego w panelu bocznym:

 • Kanał ekipy łączy graczy z tej samej ekipy (tj. tych, którzy wspólnie znajdują się w kolejce w lobby).
 • Kanał gry łączy graczy z tej samej drużyny, lecz różnych ekip (tj. przydzielonych do jednej strony drużynowego trybu gry).

mceclip2.png

Może również zdarzyć się, że używasz w tym samym czasie czatu na Xboxie lub PlayStation. Oba te czaty sprawiają, że czat głosowy w Fortnite nie działa.

W celu używania czatu głosowego Fortnite musisz opuścić czat ekipy na konsoli Xbox lub PlayStation, nawet jeśli nikt inny w nim nie uczestniczy. Jeśli nie wiesz, jak opuścić czat ekipy na konsoli Xbox lub PlayStation, sprawdź strony internetowe obsługi klienta Microsoft lub Sony.


Zmiana ustawień kontroli rodzicielskiej

Jeśli na twoim koncie w Fortnite jest włączona kontrola rodzicielska, możliwe, że do działania czatu konieczna będzie zmiana ustawień wspólnie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

W celu włączenia czatu głosowego na stronie ustawień kontroli rodzicielskiej upewnij się, że wybrano opcje czatu głosowego Tylko znajomi, Znajomi i towarzysze lub Wszyscy (czat głosowy nie będzie działać w przypadku wybrania opcji Nikt).

mceclip0.png

Oto z kim możesz rozmawiać, jeśli nie masz jeszcze ukończonych 10 lat, a twoi rodzice wyrazili na to zgodę:

 • Tylko znajomi

Oto z kim możesz rozmawiać, jeśli masz od 10 do 12 lat, a twoi rodzice wyrazili na to zgodę:

 • Tylko znajomi
 • Znajomi i towarzysze

Oto z kim możesz rozmawiać, jeśli masz ukończonych 13 lat:

 • Tylko znajomi
 • Znajomi i towarzysze
 • Wszyscy

Otwieranie wymaganych portów sieciowych

Nasz czat głosowy wykorzystuje protokół o nazwie XMPP. Do nawiązania połączenia wymaga on otwarcia portów sieciowych 5222 i 433. Więcej informacji na temat otwierania portów sieciowych można znaleźć w tym artykule.


Rozwiązywanie problemów na Xbox One

Dostosowanie ustawień DNS

Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego.

 1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Wejdź kolejno w: zakładkę Profil i system > Ustawienia> Ogólne > Ustawienia sieci > Ustawienia zaawansowane.
 3. Zapisz aktualne ustawienia DNS widoczne na ekranie na kartce papieru lub urządzeniu mobilnym. Jeśli te zmiany nie zadziałają, będziesz mieć możliwość powrotu do starych ustawień DNS.
 4. Wybierz opcję Ustawienia DNS, a następnie Ręcznie.
 5. Wpisz następujące adresy serwerów:
  Podstawowy IPv4 DNS: 8.8.8.8
  Dodatkowy IPv4 DNS: 8.8.4.4

  Uwaga: Musisz podać adresy zarówno podstawowego, jak i dodatkowego serwera DNS.
 6. Jeśli system poprosi cię o MTU, podaj wartość 1473.
 7. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Ustawianie opcji prywatności i zabezpieczeń sieciowych pod kątem rozgrywki międzyplatformowej

Sprawdź, czy twoje ustawienia prywatności i zabezpieczeń sieciowych pozwalają na rozgrywkę międzyplatformową.

 1. Na konsoli Xbox One naciśnij przycisk Xbox, by otworzyć menu przewodnika, a następnie przejdź do zakładki Profil i system > Ustawienia > Konto.
 2. Wybierz Prywatność i zabezpieczenia online > Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live > Wyświetlanie szczegółów i dostosowywanie > Komunikacja i gry wieloosobowe.
  Uwaga: Jeśli konfigurujesz czat głosowy dla członka rodziny, wejdź do menu Konto i wybierz Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodziny. Wybierz członka rodziny i wykonaj krok 2 opisany powyżej.
 3. Wybierz ustawienia następujących opcji:
  • Możesz grać z graczami spoza usługi Xbox Live.
   Ta opcja dopuszcza lub blokuje grę międzyplatformową. Kliknij Zezwalaj, jeśli chcesz używać czatu głosowego.
  • Możesz porozumiewać się poza usługą Xbox Live za pomocą wiadomości głosowych i & tekstowych.
   Zezwalając na rozgrywkę międzyplatformową, kontrolujesz, kto może się z tobą porozumiewać. Wybierz opcję Wszyscy, Blokuj, lub Znajomi w grze.
 4. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Wyczyść pamięć podręczną na Xboxie

  1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania z przodu konsoli do pełnego wyłączenia.
  2. Wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z tyłu Xboxa. Kilkukrotnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, by pozbyć się pozostałego napięcia i wyczyścić pamięć podręczną. Pozostaw urządzenie odłączone przez co najmniej 30 sekund.
  3. Podłącz kabel zasilania z powrotem.
  4. Włącz konsolę jak zwykle.
  5. Spróbuj użyć czatu głosowego w Fortnite

Włączanie UPnP na routerze

   1. Wejdź na stronę logowania do routera.
    Uwaga: Więcej informacji na temat logowania do swojego routera znajdziesz w Internecie, w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu.
   2. Zaloguj się do routera przy użyciu odpowiednich danych logowania.
   3. Przejdź do menu UPnP w routerze.
    Uwaga: Do tego menu przechodzi się w różny sposób na różnych modelach routera, więc konkretne informacje znajdziesz w instrukcji swojego routera. Jeśli nie masz dostępu do UPnP, proponujemy skorzystanie z opcji przekierowania portów.
   4. Włącz UPnP.
   5. Zapisz zmiany.
   6. Otwórz aplikację Ustawienia na konsoli Xbox One.
   7. Wybierz zakładkę Sieć.
   8. Wybierz pole Przetestuj tryb translatora NAT. Będziesz teraz mieć otwarty NAT na swojej konsoli Xbox One.
   9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Rozwiązywanie problemów na PlayStation

Wyłączanie ustawienia Wycisz czat głosowy w grze na PlayStation 5

 1. Będąc w menu głównym PlayStation 5, wciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 2. Wybierz Dźwięk.
 3. Wyłącz ustawienie Wycisz czat głosowy w grze.
 4. Zrestartuj Fortnite.

Dostosowanie ustawień DNS

Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego.

   1. Wybierz kolejno: Ustawienia > Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe.
   2. Wybierz typ połączenia.
    Uwaga: Masz do wyboru Użyj Wi-Fi lub Użyj kabla sieciowego (dużo szybsze rozwiązanie).
   3. Wybierz Niestandardowe.
   4. Wybierz Automatyczne ustawienie adresu IP.
   5. Nie wyznaczaj hosta DHCP.
   6. W opcji Ustawienia DNS wybierz ustawienie Ręczne.
   7. Wprowadź następujące adresy podstawowego i dodatkowego serwera DNS:
    Podstawowy DNS: 8.8.8.8
    Dodatkowy DNS: 8.8.4.4
   8. Wybierz opcję Przetestuj połączenie internetowe, by sprawdzić, czy nadal masz połączenie z Internetem.
   9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Uwaga: U grających na PlayStation 5 zdarzają się przerwy w działaniu czatu głosowego podczas wczytywania Fortnite, lecz czat powinien powrócić po pomyślnym wczytaniu Fortnite.

Rozwiązywanie problemów z czatem głosowym na konsoli PlayStation

Włącz czat głosowy w grze

Informacje z dokumentacji pomocy dla konsoli PS5: Jak wyłączyć dźwięk czatu w grach na konsoli PS5:

  1. Ustawienie to wpływa tylko na dźwięk czatu w grze. Ustawienie to można również znaleźć w ustawieniach czatu głosowego w grze.
  2. Wciśnij przycisk PS, by przejść do centrum sterowania i wybierz Dźwięk.
  3. Wybierz Wyłącz dźwięk czatu z gry.

Rozwiązywanie problemów na Nintendo Switch

Dostosowanie ustawień DNS

Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego.

   1. W menu głównym wejdź do opcji Settings (Ustawienia).
   2. Wybierz Internet.
   3. Wybierz Internet Settings (Ustawienia internetowe).
   4. Wybierz swoje połączenie i wejdź do opcji Change Settings (Zmień ustawienia).
   5. Zmień DNS Settings (Ustawienia DNS) na Manual (Ręczne).
   6. Wprowadź następujące adresy podstawowego i dodatkowego serwera DNS:
    Primary DNS (Podstawowy DNS): 8.8.8.8
    Secondary DNS (Dodatkowy DNS): 8.8.4.4
   7. Nie zmieniaj ustawień MTU.
   8. Sprawdź, czy opcja Proxy Settings (Ustawienia serwerów proxy) jest wyłączona (Off).
   9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Uwaga: użytkownicy mogą nie mieć możliwości korzystania z czatu głosowego, jeżeli posługują się zestawem słuchawkowym 3.5 mm, w momencie w którym konsola jest zadokowana. Jeżeli konsola jest zadokowana, sugerujemy skorzystanie z połączenia USB przy użyciu odbiornika USB, zestawu słuchawkowego USB, bądź przejściówki z USB na 3.5 mm.


Rozwiązywanie problemów na PC

Aktualizacje systemu Windows

Czat głosowy wymaga w pełni zaktualizowanego systemu Windows. Pamiętaj, by włączyć aktualizacje Windows zgodnie z tymi informacjami.

Ustawienia czatu głosowego

Upewnij się, że dla czatu głosowego wybrano opcje Tylko znajomi, Znajomi i towarzysze lub Wszyscy, następnie sprawdź, czy do komunikacji używasz funkcji aktywacji głosu przyciskiem.

mceclip1.png

Domyślne ustawienia urządzeń wejścia i wyjścia powinny działać, o ile w ustawieniach systemu Windows skonfigurowano aktualnie używane urządzenie dźwiękowe.

Jeśli nie możesz skorzystać z czatu głosowego, możesz zmienić urządzenie wejścia i wyjścia na aktualnie używane.

Aby zmienić urządzenia domyślne:

   1. Kliknij przycisk Start.
   2. Wpisz Panel sterowania i wciśnij klawisz Enter.
   3. Kliknij Dźwięk.
   4. W zakładce Odtwarzanie kliknij urządzenie wyjścia (głośniki lub słuchawki), którego chcesz używać jako urządzenia domyślnego, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcjęUstaw jako urządzenie domyślne.
   5. Kliknij zakładkę Nagrywanie, kliknij urządzenie wejścia (mikrofon), którego chcesz używać jako urządzenia domyślnego, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustaw jako urządzenie domyślne.
   6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.

Uwaga: Jeśli jest włączona kontrola rodzicielska, w celu umożliwienia używania czatu głosowego należy włączyć go w ustawieniach kontroli rodzicielskiej. Nie da się zmienić ustawień kontroli rodzicielskiej w zwykłych ustawieniach dźwięku.


Dostosowywanie ustawień uprawnień aplikacji

Dopilnuj, by ustawienia prywatności zezwalały Fortnite na korzystanie z mikrofonu.

Windows 11:

 1. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Kliknij ikonę trybiku, by przejść do Ustawień.
 3. Kliknij Prywatność i zabezpieczenia w lewej kolumnie.
 4. Wyszukaj Mikrofon w Uprawnieniach aplikacji.
 5. Dopilnuj, by opcja ta była włączona dla Fortnite.

Windows 10:

 1. Kliknij ikonę Windows w lewym dolnym rogu ekranu.
 2. Kliknij ikonę trybiku, by przejść do Ustawień.
 3. Kliknij Prywatność.
 4. Kliknij Mikrofon w lewej kolumnie.
 5. Wybierz Fortnite.
 6. Dopilnuj, by uprawnienia do korzystania z mikrofonu były włączone.

Więcej informacji znajdziesz w tym artykule działu pomocy technicznej Microsoft: Uprawnienia aplikacji.


Rozwiązywanie problemów na Mac

Dostęp do mikrofonu

Aby mikrofony używane z komputerami Mac działały w Fortnite, należy przyznać im dostęp.

Aby korzystać z mikrofonu na komputerze Mac, sprawdź, czy Fortnite ma uprawnienia dostępu do mikrofonu. Aby dowiedzieć się, jak przyznać grze Fortnite dostęp do mikrofonu, zapoznaj się z artykułem pomocy na stronie internetowej Apple.


Zmiana ustawienia SIP-ALG w routerze

Jeśli łączysz się z internetem za pośrednictwem routera, być może konieczne będzie wyłączenie ustawienia SIP-ALG, by umożliwić używanie czatu głosowego. Ponieważ sposób zmiany ustawień zależy od modelu routera, zasięgnij dalszych informacji na ten temat od producenta routera.


Dopilnuj, by strefa czasowa i godzina były poprawne

Aby sprawdzić strefę czasową i godzinę, kieruj się tym artykułem na stronie Microsoftu: Jak ustawić czas i strefę czasową

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI