Jak zmienić swoje serwery DNS na konsoli, aby móc połączyć się z Fortnite?

Zmiana ustawień Domain Name Systems (DNS) na twojej platformie może poprawić łączność i działanie gry. Często rozwiązuje to szereg problemów, w tym błędy dobierania graczy lub czatu głosowego.

Serwer DNS tłumaczy nazwy domen na adresy IP. Sieci domowe są zazwyczaj skonfigurowane z serwerem DNS, który współpracuje z dostawcą usług internetowych (ISP). Korzystanie z usługi innej firmy, takiej jak Google DNS, może poprawić wydajność wyszukiwania oraz wzmocnić połączenie i bezpieczeństwo.

Windows 11

 1. W pasku wyszukiwania u dołu ekranu wpisz ustawienia (settings).
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Wybierz Sieć i Internet.
 4. Wybierz zakładkę Ethernet (Ethernet tab).
 5. Kliknij przycisk edycji obok Przypisywanie serwera DNS (DNS server assignment).
 6. Z menu rozwijanego wybierz Ręczne (Manual).
 7. Wybierz suwak dla IPv4.
 8. Zastąp adresy IP następującymi adresami:
  • IPv4: 8.8.8.8 i 8.8.4.4
  • (lub tymi, jeśli wybierzesz IPv6: 2001:4860:4860::8888 i 2001:4860:4860::8844)
 9. Kliknij przycisk OK.
 10. Kliknij Zamknij.

Windows 10

 1. Kliknij ikonę menu Start (ikonę Windows) w lewym dolnym roku ekranu.
 2. Wybierz Ustawienia (ikonę w kształcie koła zębatego).
 3. Wybierz Sieć i Internet.
 4. Kliknij Centrum sieci i udostępniania.
 5. Kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej w lewej kolumnie.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy sieć, z którą masz połączenie.
 7. Wybierz Właściwości.
 8. Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (lub 6, jeśli chcesz).
 9. Kliknij przycisk Właściwości.
 10. Zapisz istniejące wpisy dotyczące serwerów DNS do wykorzystania w przyszłości.
 11. Kliknij Użyj następujących serwerów DNS
 12. Zastąp adresy IP następującymi:
  • IPv4: 8.8.8.8 oraz 8.8.4.4
  • (lub jeśli wybrano IPv6: 2001:4860:4860::8888 oraz 2001:4860:4860::8844)
 13. Kliknij przycisk OK.
 14. Kliknij Zamknij.

PlayStation

 1. Przejdź do Ustawień.
 2. Przejdź do menu Sieć (Network).
 3. Przejdź do zakładki Skonfiguruj połączenie internetowe (Set Up Internet Connection).
 4. Wybierz Wi-Fi/LAN w zależności od sposobu połączenia (zalecane jest połączenie LAN/przewodowe).
 5. Wybierz opcję Niestandardowe (Custom); jeśli korzystasz z Wi-Fi, musisz wybrać sieć i wprowadzić jej hasło.
 6. Dopilnuj, by wybrane były następujące opcje:
  • Ustawienia adresu IP (Automatyczne)
  • Nazwa hosta DHCP (Nie używaj)
  • Ustawienia DNS (Ręczne)
 7. Wprowadź następujące adresy IP:
  • Główny DNS: 8.8.8.8
  • Zapasowy DNS: 8.8.4.4
 8. Wybierz Dalej.
 9. Dopilnuj, by wybrane były następujące opcje:
  • Ustawienia MTU (Automatyczne)
  • Serwer proxy (Nie używaj)
 10. Wybierz Test połączenia sieciowego.

Xbox

 1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Przejdź do Ustawień.
 3. Wybierz zakładkę Ogólne.
 4. Wybierz opcję Ustawienia sieci.
 5. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
 6. Wybierz opcję Ustawienia DNS.
 7. Wybierz opcję Ręczne.
 8. Zapisz ustawienia, jeśli trzeba będzie do nich wrócić.
 9. Wpisz następujące dane:
  • Primary (Podstawowy): 8.8.8.8
  • Secondary (Dodatkowy): 8.8.4.4

Nintendo Switch

 1. Przejdź do strony głównej.
 2. Przejdź do pozycjiSystem Settings (Ustawienia systemu).
 3. Przejdź do opcji Internet settings (Ustawienia internetowe).
 4. Wybierz sieć, z którą masz połączenie lub z którą próbujesz się połączyć.
 5. Przejdź do opcji Change Settings (Zmień ustawienia).
 6. Przejdź do opcji DNS settings (Ustawienia DNS).
 7. Wybierz opcję Ręczne.
 8. Zapisz ustawienia, jeśli trzeba będzie do nich wrócić.
 9. Wpisz następujące dane:
  • Primary (Podstawowy): 8.8.8.8
  • Secondary (Dodatkowy): 8.8.4.4

Jeśli problemy z siecią nie znikną, zapoznaj się z następującymi artykułami:

Jak naprawić problemy z połączeniem, by móc używać programu startowego Epic Games oraz Fortnite?

Jak przetestować połączenie sieciowe na mojej konsoli, by połączyć się z Fortnite?

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI