Jak rozwiązać problemy z połączeniem sieciowym, aby móc korzystać z programu uruchamiającego Epic Games i z gry Fortnite?

Problemy z połączeniem to wszelkiego rodzaju usterki, które sprawiają, że nie możesz korzystać z programu uruchamiającego Epic Games lub jakiegokolwiek innego produktu Epic Games. Mogą one występować, gdy próbujesz połączyć się z programem uruchamiającym Epic Games lub podczas gry w Fortnite.

Niektóre z nich mogą być spowodowane Twoimi własnymi problemami z połączeniem, na przykład:

 • Brak możliwości zalogowania się do programu uruchamiającego Epic Games
 • Brak możliwości pobrania lub zaktualizowania gier w programie uruchamiającym Epic Games
 • Otrzymywanie kodu błędu podczas używania programu uruchamiającego Epic Games
 • Brak możliwości wyszukania lub włączenia się do gry w Fortnite
 • Brak możliwości dołączenia do innych drużyn w Fortnite
 • Utrata pakietów lub duże opóźnienia w Fortnite

Gracze korzystający z konsoli Xbox, którzy otrzymują wiadomość „błąd połączenia z kolejką do usług Epic” („Error Connecting to Epic Services Queue”), powinni zwrócić się po wsparcie do działu pomocy Microsoft.


 1. Sprawdź stronę stanu serwerów Epic Games
 2. Korzystaj z połączenia przewodowego
 3. Wyłącz zapory sieciowe
 4. Odblokuj porty sieciowe
 5. VPN i serwery proxy
 6. Przełącz system nazw sieciowych (DNS)
 7. Edytuj plik Engine.ini (Windows)
 8. Dodaj domeny na białą listę (uniwersytety, uczelnie lub firmy)

Sprawdź stronę stanu serwerów Epic Games

Sprawdź stronę stanu serwerów Epic Games, by upewnić się, że usterka nie leży po naszej stronie. Jeśli napotykany problem jest związany z usterką dotyczącą całego systemu, połączenie z programem uruchamiającym Epic Games lub grą Fortnite nie będzie możliwe, dopóki nie usuniemy awarii.

Powrót na górę

Korzystaj z połączenia przewodowego

Połączenia bezprzewodowe nie są tak stabilne jak połączenie przewodowe. Oznacza to, że sygnał może być zawodny i powodować utratę pakietów, problemy z połączeniem oraz większe opóźnienie lub ping. Połącz się z modemem lub routerem bezpośrednio za pomocą kabla ethernetowego, aby wyeliminować tę możliwość i uzyskać najszybsze możliwe połączenie.

Powrót na górę

Wyłącz zapory sieciowe

Często najszybszym sposobem na rozwiązanie problemów z połączeniem spowodowanych przez zapory sieciowe jest ich tymczasowe odinstalowanie lub wyłączenie. 

Uwaga: proces ten służy wyłącznie do zlokalizowania problemu. Jeśli problem z połączeniem został naprawiony po usunięciu lub wyłączeniu zapory, należy ręcznie dodać do niej nasze produkty jako wyjątki i spróbować ponownie.

Wyłącz zaporę Windows Defender
 1. Kliknij Start.
 2. Kliknij Panel sterowania.
 3. Kliknij System i zabezpieczenia.
 4. Kliknij Zapora Windows Defender.
 5. Kliknij „Włącz lub wyłącz Zaporę Windows Defender” (być może trzeba będzie na tym etapie wpisać hasło administratora).
 6. Dla każdego rodzaju sieci zaznacz „Wyłącz Zaporę Windows Defender (niezalecane)”.
Odinstaluj wszystkie pozostałe zapory sieciowe

Używanie zapór sieciowych podmiotów trzecich może uniemożliwiać korzystanie z programu uruchamiającego Epic Games, gry Fortnite lub jakiegokolwiek innego produktu Epic Games. Zalecamy tymczasowe usunięcie wszelkich zapór sieciowych podmiotów trzecich w celu sprawdzenia, czy rozwiązuje to problem. Jeśli czynność ta wyeliminuje usterkę, należy dodać do zapory następujące pliki wykonywalne jako wyjątki:

Program uruchamiający Epic Games

 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe
 • C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Engine\Binaries\Win32\EpicGamesLauncher.exe

Fortnite

 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_BE.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteClient-Win64-Shipping_EAC.exe
 • C:\Program Files\Epic Games\Fortnite\FortniteGame\Binaries\Win64\FortniteLauncher.exe

Uwaga: skontaktuj się z producentem zapory, aby uzyskać instrukcje, jak dodać powyższe pliki jako wyjątki, ponieważ proces ten przebiega inaczej w zależności od używanego oprogramowania.

Powrót na górę

Odblokuj porty sieciowe

Porty sieciowe umożliwiają pomyślne przesyłanie przez sieć pewnych typów danych, z których korzystają nasze usługi. Zablokowanie któregokolwiek z nich może spowodować, że nie będzie można połączyć się z naszymi grami lub prawidłowo korzystać z naszych usług. Aby odblokować porty w swoim routerze, wykonaj następujące czynności:

Windows

Po pierwsze, musisz znaleźć swoją domyślną bramę i wewnętrzny adres IP:

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz cmd i naciśnij Enter.
 3. Wpisz ipconfig i naciśnij Enter.
 4. Zapisz wartości bramy domyślnej i adresu IPv4.
Konfigurowanie routera w celu odblokowania portów
 1. Otwórz przeglądarkę internetową.
 2. Wprowadź swoją bramę domyślną do pola adresu i naciśnij Enter (powszechnie stosowaną bramą domyślną jest 192.168.1.1).
 3. Może być potrzebne wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Proces ten różni się na każdym routerze. Przed wpisaniem czegokolwiek, spróbuj po prostu kliknąć OK. Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć następującej często używanej domyślnej nazwy użytkownika i hasła:
  Nazwa użytkownika: admin
  Hasło: password
  Jeśli to nie zadziała, zapoznaj się z stroną, gdzie znajdziesz listę nazw użytkownika i haseł w zależności od posiadanego modelu routera.
 4. Znajdź stronę Port Forwarding w ustawieniach administratora i kliknij na nią.
 5. Upewnij się, że edytujesz ustawienia Port Forwarding, a nie Port Triggering, ponieważ są to zupełnie inne funkcje.
 6. Na wyświetlonym ekranie wprowadź poniższe porty i zakresy portów z właściwym protokołem i lokalnym adresem IP, który został odnotowany powyżej: 80 (TCP/UDP), 433 (TCP), 443 (TCP), 3478 (TCP/UDP), 3479 (TCP/UDP), 5060 (TCP/UDP), 5062 (TCP/UDP), 5222 (TCP), 6250 (TCP/UDP), i 12 000-65 000 (TCP/UDP).

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z wykonaniem powyższych czynności na swoim routerze, koniecznie sprawdź dodatkowe instrukcje dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu, ponieważ proces ten przebiega inaczej w zależności od używanego urządzenia.

Powrót na górę

VPN i serwery proxy

NIE używaj usług VPN i serwerów proxy. Powodują one problemy, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać, dopóki nie zostaną wyłączone. Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się, jak wyłączyć swój serwer proxy.

Powrót na górę

Przełącz system nazw sieciowych (DNS)

Przełączenie swoich nazw sieciowych DNS może zaowocować lepszą łącznością i wydajnością Twojego połączenia internetowego. Istnieją dwie usługi DNS, które możemy polecić w przypadku problemów z połączeniem. Poniżej znajdują się odnośniki do tych usług i instrukcje, jak zmienić używane nazwy DNS:

Powrót na górę

Program uruchamiający Epic Games — edytuj plik Engine.ini (tylko systemy Windows)

Edycja tych ustawień może spowodować zwiększenie szybkości pobierania za pomocą programu uruchamiającego Epic Games:

 1. Kliknij Start.
 2. Wpisz %localappdata% i naciśnij Enter.
 3. Otwórz folder EpicGamesLauncher.
 4. Otwórz folder Saved.
 5. Otwórz folder Config.
 6. Otwórz folder Windows.
 7. Otwórz plik Engine.ini i dodaj do niego następujące wiersze:
  [HTTP]
  HttpTimeout=10
  HttpConnectionTimeout=10
  HttpReceiveTimeout=10
  HttpSendTimeout=10

  [Portal.BuildPatch]
  ChunkDownloads=3
  ChunkRetries=20
  RetryTime=0.5 
 8. Zapisz plik i ponownie włącz program uruchamiający Epic Games.
Powrót na górę

Dodaj domeny na białą listę (uniwersytety, uczelnie lub firmy)

Na terenie zakładu, szkoły lub uczelni, sieć, z której korzystasz, może być ograniczona. Jeśli korzystasz z takiej sieci i masz problemy z użytkowaniem programu uruchamiającego Epic Games lub graniem w nasze gry, zalecamy zwrócenie się do działu IT z prośbą o dodanie do listy zaufanych lub odblokowanie następujących domen:

Powrót na górę

Jeśli spróbowałeś(-aś) już wszystkich tych rozwiązań i nadal masz problemy z połączeniem, kliknij przycisk Skontaktuj się z nami, aby wysłać zgłoszenie do działu pomocy. Abyśmy mogli pomóc Ci możliwie jak najszybciej, koniecznie dołącz do zgłoszenia następujące informacje:

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.