Jak rozwiązać problemy z czatem głosowym w Fortnite?

Ważne: Gracze w Egipcie nie będą mogli używać czatu głosowego w Fortnite, ponieważ kraj ten blokuje technologię VOIP.
Problemy w funkcjonowaniu czatu głosowego Fortnite mogą mieć różne przyczyny, lecz poniżej znajdziesz kilka czynności, które pomogą ci rozwiązać najczęściej spotykane problemy. 

Zapoznaj się z tablicą Trello z problemami znanymi społeczności

Nasz zespół społeczności Fortnite dodaje do tabeli Trello najnowsze znane błędy, które mogą powodować problemy z czatem głosowym. Pamiętaj, by w pierwszej kolejności sprawdzić tablicę pod kątem najnowszych znanych problemów z czatem głosowym.


Sprawdzanie statusu serwerów Epic Games

Sprawdź stronę ze statusami serwerów Epic Games, by zorientować się, czy wszystkie systemy działają prawidłowo. Jeśli problemy z czatem głosowym są spowodowane awarią lub błędem całego systemu, mogą zniknąć, gdy usuniemy awarię. 


Zwiększenie głośności czatu głosowego

Sprawdź, czy ustawiona jest odpowiednio duża głośność czatu (50% lub większa) tak, by był słyszalny. Jeśli ustawisz zbyt małą głośność ogólną albo głośność w słuchawkach lub głośnikach, nie będziesz słyszeć członków drużyny.

Sprawdzanie kanałów czatu głosowego w Fortnite

Sprawdź, czy jesteś na właściwym kanale. Jeśli jesteś na niewłaściwym kanale, możesz mieć problemy ze słyszalnością członków drużyny w przypadku rozgrywki międzyplatformowej.

W Fortnite można używać dwóch kanałów: kanału grupy oraz kanału gry. Kanały czatu można przełączać w grze, używając menu opcji społecznościowych:

 • Kanał ekipy łączy graczy z tej samej ekipy (tj. tych, którzy wspólnie znajdują się w kolejce w lobby).
 • Kanał gry łączy graczy z tej samej drużyny, lecz różnych ekip (tj. przydzielonych do jednej strony drużynowego trybu gry).

Może również zdarzyć się, że używasz w tym samym czasie czatu na Xboxie lub PlayStation. Oba te czaty sprawiają, że czat głosowy w Fortnite nie działa. 

Jeśli chcesz używać czatu głosowego Fortnite, musisz wyjść z czatu grupy konsoli Xbox lub PlayStation, nawet jeśli nie korzystają z niego inni gracze. Jeśli nie wiesz, jak opuścić czat grupy konsoli Xbox lub PlayStation, sprawdź stronę pomocy technicznej Microsoftu lub Sony .


Zmiana ustawień kontroli rodzicielskiej

Jeśli grasz w Fortnite z włączoną kontrolą rodzicielską, możliwe, że przed włączeniem czatu głosowego będzie konieczna zmiana jej ustawień.

W ustawieniach kontroli rodzicielskiej sprawdź, czy opcja Cenzuruj nieprzyzwoite wyrazy jest WYŁĄCZONA, a czat głosowy jest WŁĄCZONY.

Więcej informacji na temat kontroli rodzicielskiej znajdziesz na tej stronie.


Otwieranie wymaganych portów sieciowych

Nasz czat głosowy wykorzystuje protokół o nazwie XMPP. Do pomyślnego nawiązania połączenia wymaga on otwarcia portów sieciowych 5222 i 433.  Więcej informacji na temat otwierania tych portów znajdziesz w artykule dostępnym tutaj.


Rozwiązywanie problemów na Xbox One

Dostosowanie ustawień DNS 

Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego. 

 1. Naciśnij przycisk Xbox na kontrolerze.
 2. Wejdź kolejno w: zakładkę Profil i system > Ustawienia> Ogólne > Ustawienia sieci > Ustawienia zaawansowane.
 3. Zapisz aktualne ustawienia DNS widoczne na ekranie na kartce papieru lub urządzeniu mobilnym. Jeśli te zmiany nie zadziałają, będziesz mieć możliwość powrotu do starych ustawień DNS.
 4. Wybierz opcję Ustawienia DNS, a następnie Ręcznie.
 5. Wpisz następujące adresy serwerów:
  Podstawowy IPv4 DNS: 8.8.8.8
  Dodatkowy IPv4 DNS: 8.8.4.4

  Uwaga: Musisz podać adresy zarówno podstawowego, jak i dodatkowego serwera DNS.
 6. Jeśli system poprosi cię o MTU, podaj wartość 1473.
 7. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy. 

Ustawianie opcji prywatności i zabezpieczeń sieciowych pod kątem rozgrywki międzyplatformowej

Sprawdź, czy twoje ustawienia prywatności i zabezpieczeń sieciowych pozwalają na rozgrywkę międzyplatformową. 

 1. Na konsoli Xbox One naciśnij przycisk Xbox, by otworzyć menu przewodnika, a następnie przejdź do zakładki Profil i system > Ustawienia > Konto.
 2. Wybierz Prywatność i zabezpieczenia online > Ochrona prywatności w usłudze Xbox Live > Wyświetlanie szczegółów i dostosowywanie > Komunikacja i gry wieloosobowe.
  Uwaga: Jeśli konfigurujesz czat głosowy dla członka rodziny, wejdź do menu Konto i wybierz Ustawienia rodzinne > Zarządzaj członkami rodziny. Wybierz członka rodziny i wykonaj krok 2 opisany powyżej.
 3. Wybierz ustawienia następujących opcji:
  • Możesz grać z graczami spoza usługi Xbox Live.
   Ta opcja dopuszcza lub blokuje grę międzyplatformową. Kliknij Zezwalaj, jeśli chcesz używać czatu głosowego.
  • Możesz porozumiewać się poza usługą Xbox Live za pomocą wiadomości głosowych i & tekstowych.
   Zezwalając na rozgrywkę międzyplatformową, kontrolujesz, kto może się z tobą porozumiewać. Wybierz opcję Wszyscy, Blokuj, lub Znajomi w grze.
 4. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

Wyczyść pamięć podręczną na Xboxie

 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania z przodu konsoli do pełnego wyłączenia. 
 2. Wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z tyłu Xboxa. Kilkukrotnie wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, by pozbyć się pozostałego napięcia i wyczyścić pamięć podręczną. Pozostaw urządzenie odłączone przez co najmniej 30 sekund. 
 3. Podłącz kabel zasilania z powrotem. 
 4. Włącz konsolę jak zwykle. 
 5. Spróbuj użyć czatu głosowego w Fortnite
 6. Włączanie UPnP na routerze

  1. Wejdź na stronę logowania do routera.
   Uwaga: Więcej informacji na temat logowania do swojego routera znajdziesz w Internecie, w instrukcji obsługi odpowiedniego modelu.
  2. Zaloguj się do routera przy użyciu odpowiednich danych logowania.
  3. Przejdź do menu UPnP w routerze.
   Uwaga: Do tego menu przechodzi się w różny sposób na różnych modelach routera, więc konkretne informacje znajdziesz w instrukcji swojego routera. Jeśli nie masz dostępu do UPnP, proponujemy skorzystanie z opcji przekierowania portów.
  4. Włącz UPnP.
  5. Zapisz zmiany.
  6. Otwórz aplikację Ustawienia na konsoli Xbox One.
  7. Wybierz zakładkę Sieć.
  8. Wybierz pole Przetestuj tryb translatora NAT. Będziesz teraz mieć otwarty NAT na swojej konsoli Xbox One.
  9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

  Rozwiązywanie problemów na PlayStation

  Dostosowanie ustawień DNS

  Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego. 

  1. Wybierz kolejno: Ustawienia > Sieć > Skonfiguruj połączenie internetowe.
  2. Wybierz typ połączenia.
   Uwaga: Masz do wyboru Użyj Wi-Fi lub Użyj kabla sieciowego (dużo szybsze rozwiązanie).
  3. Wybierz Niestandardowe.
  4. Wybierz Automatyczne ustawienie adresu IP.
  5. Nie wyznaczaj hosta DHCP.
  6. W opcji Ustawienia DNS wybierz ustawienie Ręczne.
  7. Wprowadź następujące adresy podstawowego i dodatkowego serwera DNS:
   Podstawowy DNS: 8.8.8.8
   Dodatkowy DNS: 8.8.4.4
  8. Wybierz opcję Przetestuj połączenie internetowe, by sprawdzić, czy nadal masz połączenie z Internetem.
  9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

  Uwaga: U grających na PlayStation 5 zdarzają się przerwy w działaniu czatu głosowego podczas wczytywania Fortnite, lecz czat powinien powrócić po pomyślnym wczytaniu Fortnite.


  Rozwiązywanie problemów na Nintendo Switch

  Dostosowanie ustawień DNS

  Dostosowanie ustawień DNS może rozwiązać problem z działaniem czatu głosowego. 

  1. W menu głównym wejdź do opcji Settings (Ustawienia).
  2. Wybierz Internet.
  3. Wybierz Internet Settings (Ustawienia internetowe).
  4. Wybierz swoje połączenie i wejdź do opcji Change Settings (Zmień ustawienia).
  5. Zmień DNS Settings (Ustawienia DNS) na Manual (Ręczne).
  6. Wprowadź następujące adresy podstawowego i dodatkowego serwera DNS:
   Primary DNS (Podstawowy DNS): 8.8.8.8
   Secondary DNS (Dodatkowy DNS): 8.8.4.4
  7. Nie zmieniaj ustawień MTU.
  8. Sprawdź, czy opcja Proxy Settings (Ustawienia serwerów proxy) jest wyłączona (Off).
  9. Spróbuj znowu uruchomić czat głosowy.

  Rozwiązywanie problemów na PC

  Ustawienia czatu głosowego

  Sprawdź, czy czat głosowy jest włączony w ustawieniach i czy używasz opcji aktywacji głosu przyciskiem.

  Domyślne ustawienia urządzeń wejścia i wyjścia powinny działać, o ile w ustawieniach systemu Windows skonfigurowano aktualnie używane urządzenie dźwiękowe. 

  Jeśli nie możesz skorzystać z czatu głosowego, możesz zmienić urządzenie wejścia i wyjścia na aktualnie używane. 

  Aby zmienić urządzenia domyślne:

  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Wpisz Panel sterowania i wciśnij klawisz Enter.
  3. Kliknij Dźwięk.
  4. W zakładce Odtwarzanie kliknij urządzenie wyjścia (głośniki lub słuchawki), którego chcesz używać jako urządzenia domyślnego, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcjęUstaw jako urządzenie domyślne.
  5. Kliknij zakładkę Nagrywanie, kliknij urządzenie wejścia (mikrofon), którego chcesz używać jako urządzenia domyślnego, a następnie kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Ustaw jako urządzenie domyślne.
  6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie przycisk OK.
  Uwaga: Jeśli kontrola rodzicielska jest włączona, w celu umożliwienia używania czatu głosowego należy włączyć go w ustawieniach kontroli rodzicielskiej. Nie da się zmienić ustawień kontroli rodzicielskiej w zwykłych ustawieniach dźwięku.

  Rozwiązywanie problemów na Mac

  Dostęp do mikrofonu

  Aby mikrofony używane z komputerami Mac działały w Fortnite, należy przyznać im dostęp.

  Aby korzystać z mikrofonu na komputerze Mac, sprawdź, czy Fortnite ma uprawnienia dostępu do mikrofonu. Aby dowiedzieć się, jak przyznać grze Fortnite dostęp do mikrofonu, zapoznaj się z artykułem pomocy na stronie internetowej Apple.


  Zmiana ustawienia SIP-ALG w routerze

  Jeśli łączysz się z internetem za pośrednictwem routera, być może konieczne będzie wyłączenie ustawienia SIP-ALG, by umożliwić używanie czatu głosowego. Ponieważ sposób zmiany ustawień zależy od modelu routera, zasięgnij dalszych informacji na ten temat od producenta routera.

Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.