Jak zmienić swój kod twórcy w programie Wesprzyj Twórcę

WAŻNA INFORMACJA: Twórcy, którzy dołączyli do programu Wesprzyj Twórcę 30 listopada 2020 lub później, mogą zmienić swój Kod twórcy na życzenie, jeśli ukończyli proces konfigurowania konta Hyperwallet. Twórcy, którzy dołączyli do programu Wesprzyj Twórcę przed 30 listopada 2020, nie mogą obecnie zmienić swojego Kodu twórcy. 


Gdy Twoje zgłoszenie do programu Wesprzyj Twórcę 2.0 zostanie zatwierdzone, Twój kod twórcy zostanie automatycznie wygenerowany na podstawie wyświetlanej nazwy Twojego konta Epic Games. Jeśli Twoja wyświetlana nazwa zawiera jakieś znaki specjalne inne niż znak podkreślenia (_), myślnik (-) lub kropka (.), zostaną one usunięte z kodu, aby uczynić go możliwym do wpisania i unikatowym. W niektórych przypadkach może być również konieczne dodanie losowo przypisanych cyfr na końcu Twojego nowego kodu twórcy.

Aby poprosić o zmianę kodu, skontaktuj się z działem pomocy, klikając „Skontaktuj się z nami” na dole tej strony. Będziesz musieć podać trzy propozycje dla swojego nowego kodu twórcy — ułożone w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej, co zostało opisane dokładniej poniżej.

Pracownicy działu wsparcia graczy przydzielą Ci kod, który będzie znajdować się możliwie jak najwyżej na liście Twoich preferencji, jednak ich decyzja będzie zależeć od dostępności zaproponowanych wariantów. Jeśli pracownicy działu wsparcia nie będą w stanie spełnić żadnej z Twoich trzech propozycji, skontaktują się z Tobą i poproszą o trzy nowe warianty do rozpatrzenia i sprawdzenia.

Przykładowa lista propozycji dla kodu twórcy w kolejności według preferencji

1.    keaton95

2.    keat66

3.    dlkeat8

Wymogi, które musi spełniać kod twórcy

Twój kod twórcy musi spełniać następujące wymagania: 

    Musi mieć minimum 3 znaki

    Musi mieć maksimum 10 znaków

    Może zawierać wyłącznie alfanumeryczne znaki, znak podkreślenia (_), myślnik (-) i kropkę (.)

    Nie może zawierać powtarzających się znaków (np. AAA lub BBB)   

  • Wszystko musi być pisane małymi literami    
  • Musi odzwierciedlać wyświetlaną nazwę lub nazwę profilu społecznościowego

    Musi być zgodny z Zasadami społeczności Epic Games

Skąd będę wiedzieć, że mój kod twórcy został zmieniony?

W ciągu 30 dni od wysłania zgłoszenia otrzymasz wiadomość e-mail z odpowiedzią, w której będzie się znajdować potwierdzenie zmiany Twojego kodu  . 

Jak często mogę zmieniać swój kod twórcy?

Po wygenerowaniu kodu twórcy możesz zmieniać go tylko raz na 12 miesięcy.


Czy ten artykuł rozwiązał Twój problem?

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz?

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.