ฉันจะรวมความคืบหน้า และไอเทมของฉันใน Rocket League ระหว่างบัญชีต่างๆ อย่างไร

เมื่อคุณเชื่อมโยงแพลตฟอร์มต่างๆ กับบัญชี Epic Games คุณจะสามารถเข้าถึงไอเทมทั้งหมดในแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม Steam ของคุณกับบัญชี Epic Games คุณจะสามารถเข้าถึงไอเทมทั้งหมดในทั้งสองบัญชีได้ นอกจากนี้ คุณจะยังคงเลเวลความคืบหน้าของบัญชีหลักของคุณไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: How Do I Link My Epic Games Account to a Platform for Rocket League? (ฉันจะเชื่อมโยงบัญชี Epic Games ของฉันกับแพลตฟอร์มหนึ่งได้อย่างไร)

เลเวลความคืบหน้าจากแพลตฟอร์มหลัก (Primary Platform) ของคุณคือ เลเวลที่แชร์ร่วมกับแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทั้งหมด ความคืบหน้าใน Challenges มาจากแพลตฟอร์มหลัก (Primary Platform) ของคุณเช่นกัน หากต้องการเปลี่ยนแพลตฟอร์มหลัก (Primary Platform) ของคุณ โปรดดู: ฉันจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มหลัก (Primary Platform) ของฉันได้อย่างไร

การรวมเลเวลหรือ Challenges จากแพลตฟอร์มต่างๆ เข้าในบัญชีเดียวนั้นไม่สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี Steam สองบัญชี คุณจะไม่สามารถรวมไอเทมเข้าไปอยู่ในบัญชี Steam เดียวได้

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา