ฉันสามารถขอเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทใดบ้าง

โดยปกติแล้ว คุณสามารถขอเงินคืนจากเกมและผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่าน Epic Games Store ได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะระบุไว้ว่า "ขอคืนเงินได้"หากเกมหรือผลิตภัณฑ์ระบุไว้ว่า "ไม่สามารถขอเงินคืน" นั่นหมายถึงคุณจะไม่สามารถขอเงินคืนได้

ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสกุลเงินออนไลน์ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วหมดไปอื่นๆ จะระบุไว้ว่า "ไม่สามารถขอเงินคืน" และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ อีกทั้ง การซื้อสินค้าในแอปส่วนใหญ่จะขอเงินคืนไม่ได้ด้วย Epic ไม่สามารถคืนเงินสำหรับการซื้อภายนอก Epic Games Store ได้

สำหรับการสั่งซื้อที่มีการระบุว่า "ขอเงินคืนด้วยตัวเองได้" (self-refundable) คุณสามารถขอเงินคืนออนไลน์ได้ด้วยตัวเองได้ โปรดอ่านบทความนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเงินคืน

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา