ฉันไม่ได้รับรหัสการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ผ่านข้อความ SMS

หากคุณไม่ได้รับรหัสการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ผ่านข้อความ SMS คุณสามารถใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่านอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแทนได้:

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก ลองวิธีอื่น (Try another way)
 2. เลือก ส่งรหัสการการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนไปที่อีเมลของคุณ (Send a Two-Factor verification code to your email)
 3. ไปที่กล่องจดหมายของคุณ ค้นหารหัสและป้อนรหัสดังกล่าวเข้าไปในช่อง รหัสความปลอดภัย (SECURITY CODE)
 4. หลังจากที่คุณใส่รหัส คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณแล้ว โปรดลองปิดใช้งานและเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS อีกครั้ง:

 1. ไปที่ส่วน รหัสผ่านและความปลอดภัย (Password & Security) ในหน้าการจัดการบัญชี
 2. ปิดการยืนยันตัวตนทาง SMS โดยคลิกที่ ... จากนั้นเลือก วิธีการลบ (Remove method)
 3. คลิกที่ ลบการยืนยันตัวตนทาง SMS (Remove SMS Authentication) ในหน้าต่างป๊อปอัป
 4. เปิดการยืนยันตัวตนทาง SMS ใหม่โดยคลิกที่ ตั้งค่า (Set Up) ถัดจาก รหัส SMS สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (SMS Code For Two-Factor Authentication)
 5. กรอกข้อมูลตามที่ระบบให้ระบุเพื่อเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา