การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือ SMS ได้ล็อกฉันออกจากการเข้าใช้งานบัญชี

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแอปยืนยันตัวตนสำหรับบัญชีของคุณ มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ หรือมีคนอื่นที่เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) บนบัญชีของคุณที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

มีหลากหลายวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีได้อีกครั้ง

หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว คุณจะสามารถปิดการใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตออน (2FA) หรือเปลี่ยนวิธีที่ต้องการได้ในส่วน รหัสผ่านและความปลอดภัย (Password & Security) ในหน้าการจัดการบัญชี คุณยังสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS ได้อีกด้วย

เราแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ในบัญชีของคุณอีกครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย


ใช้อีเมลในการเข้าสู่ระบบ

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก Try another way (ลองวิธีอื่น)
 2. เลือก Send a Two-Factor verification code to your email (ส่งรหัสการการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนไปที่อีเมลของคุณ)
 3. ไปที่กล่องจดหมายของคุณ ค้นหารหัสและป้อนรหัสดังกล่าวเข้าไปในช่อง SECURITY CODE (รหัสความปลอดภัย)
 4. หลังจากที่คุณใส่รหัส คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ เนื่องจากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่นี่ เพื่ออัปเดตเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีของคุณได้


ใช้รหัสสำรองของคุณ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) กับแอปยืนยันตัวตน คุณจะได้รับรหัสสำรองหลายๆ รายการสำหรับบัญชีของคุณ หากคุณบันทึกรหัสเหล่านั้นไว้ คุณสามารถนำรหัสใดก็ได้มาใช้เพื่อกลับเข้าสู่บัญชีอีกครั้ง:

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก Try another way (ลองวิธีอื่น)
 2. เลือก Enter your Two-Factor verification backup codes (ป้อนรหัสสำรองสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน)
 3. ป้อนรหัสสำรอง 8 หลักของคุณ
 4. หลังจากที่คุณใส่รหัส คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ เนื่องจากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่นี่ เพื่ออัปเดตเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีของคุณได้


เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS

หากคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับ SMS ให้ทำตามวิธีการดังนี้:

 1. หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้ไปที่ส่วน รหัสผ่านและความปลอดภัย (Password & Security) ในหน้าการจัดการบัญชี
 2. ปิดการยืนยันตัวตนทาง SMS แล้วคลิก proceed (ดำเนินการต่อ)
 3. เมื่อเปิดใช้งานใหม่ คุณจะสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ได้
 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในหน้าต่างป็อปอัพ แล้วคลิก Send Code (ส่งรหัส)
 5. เมื่อคุณได้รับรหัสทาง SMS ให้ป้อนรหัสลงในช่องรหัสการยืนยันตัวตน แล้วคลิก Activate (เปิดใช้งาน)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา