ข้อผิดพลาด "โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้วันเกิดจริงของคุณ"

เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี Epic Games ของคุณหรือเมื่อสร้างบัญชีใหม่ คุณอาจถูกขอให้่ป้อนวันเกิดของคุณ หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้วันเกิดจริงของคุณ" นั่นหมายความว่าคุณได้ป้อนวันที่ที่ไม่ถูกต้อง เช่น วันที่ในอนาคต

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนวันเกิดจริงของคุณ

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา