ข้อผิดพลาด "บัญชี Epic นี้เคยเชื่อมโยงกับบัญชีภายนอกอื่น"

หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะและพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่ได้ช่วยคุณตั้งค่าบัญชี คุณอาจมีบัญชีจำกัดซึ่งมีฟีเจอร์ต่างกัน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ หน้าเพจนี้ หากคุณคิดว่าคุณมีบัญชีจำกัด

ข้อความข้อผิดพลาดนี้จะป้องกันคุณจากการเชื่อมโยงบัญชีแพลตฟอร์มใหม่ไปยังบัญชี Epic Games ของคุณ หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดนี้ หมายความว่ามีข้อจำกัดที่ป้องกันคุณจากการเชื่อมโยงบัญชีแพลตฟอร์มใหม่ หากเคยมีประเภทแพลตฟอร์มเดียวกันที่เชื่อมโยงกับบัญชี Epic Games ของคุณ

คุณสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีแพลตฟอร์มเดิมของคุณอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

หากคุณไม่ต้องการ หรือไม่สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีแพลตฟอร์มเดิมของคุณได้ คุณสามารถลบข้อจำกัดและเชื่อมโยงบัญชีแพลตฟอร์มใหม่ได้หนึ่งครั้งในทุก 365 วัน (1 ปี) คุณต้องเข้าสู่ระบบ และสามารถเข้าถึงอีเมลที่คุณใช้ในการลงทะเบียนบัญชี Epic Games ของคุณเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ก่อนเริ่มกระบวนการเพื่อลบข้อจำกัด คุณต้องยกเลิกการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มจากบัญชี Epic Games ของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้

คำเตือน: การสมัครใช้งาน Fortnite Crew อาจได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม หากยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของคุณ จะไม่มีการส่งเนื้อหารายเดือนใหม่ๆ ไปยังบัญชี Epic Games ของคุณอีกต่อไป ก่อนที่จะยกเลิกการเชื่อมโยงบัญชีของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อยกเลิกการสมัครใช้งาน Crew

คลิกที่นี่เพื่อลองลบข้อจำกัด

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา