ฉันสามารถรวมบัญชี Epic Game ของฉันได้หรือไม่

เราไม่มีบริการรวมบัญชี Epic Games 2 บัญชีเข้าด้วยกัน ศูนย์บริการผู้เล่นไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอการรวมบัญชีได้

ในกรณีที่คุณต้องการเชื่อมต่อบัญชี Xbox, PlayStation หรือ Switch เข้ากับบัญชี Epic Games ของคุณ ให้ไปที่ การเชื่อมโยงบัญชี (Accounts Connections) เพื่อดำเนินการดังกล่าว

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

    ติดต่อเรา