ทำไมฉันถึงไม่ได้รับอีเมลจากฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games

อีเมลของฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games จะมาจากโดเมนต่อไปนี้: @support.epicgames.com

มีเหตุผลสองสามข้อที่อาจทำให้คุณไม่เห็นอีเมลฝ่ายสนับสนุนของ Epic Games นี่มักจะเกิดจากการที่อีเมลถูกส่งไปที่โฟลเดอร์สแปม หรือตัวกรองได้บล็อกข้อความของเราออกไป

ตรวจสอบวิธีต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ทำให้คุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลในบัญชีผู้ใช้ของคุณนั้นถูกต้อง ไม่มีการพิมพ์ตกหล่นหรือสะกดคำผิด รวมถึงตรวจสอบโดเมนของอีเมล
 • ตรวจสอบว่ามีพื้นที่จัดเก็บบนอีเมลของคุณเหลืออยู่ เนื่องจากนี่อาจทำให้คุณไม่ได้รับอีเมลได้ หากพื้นที่จัดเก็บบนอีเมลของคุณเต็ม ให้ลบอีเมลบางรายการออกเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับอีเมลใหม่
 • ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมของคุณ
  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจใจว่าไม่ได้ทำเครื่องหมาย support.epicgames.com เป็นสแปมหรือบล็อกที่อยู่ไว้ ให้ไปที่หน้าสนับสนุนของผู้ให้บริการอีเมลของคุณเพื่อดูขั้นตอนปลดบล็อกที่อยู่หรือเลิกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
 • ตั้ง support.epicgames.com เป็นรายการที่อนุญาต ไปที่หน้าสนับสนุนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อดูขั้นตอนการอนุมัติโดเมนอีเมล
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ที่อยู่ตามบทบาท เช่น webmaster@ หรือ postmaster@
  อ่านบทความนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: มีรายชื่อของคำที่ฉันไม่สามารถใช้ในที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชี Epic Games ของฉันหรือไม่

หากวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้บล็อกอีเมลจาก [email protected]

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา