การยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ด้วยแอปยืนยันตัวตนหรือ SMS ได้ล็อกฉันออกจากการเข้าใช้งานบัญชี

หากคุณไม่สามารถเข้าถึงแอปยืนยันตัวตนเดิมที่ใช้สำหรับบัญชีของคุณ เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรือมีคนอื่นที่เปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ในบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

มีอยู่สองสามวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณได้อีกครั้ง

หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว คุณจะสามารถปิดการใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตออน (2FA) หรือเปลี่ยนวิธีที่ต้องการได้ในส่วน รหัสผ่านและความปลอดภัย (Password & Security) ในหน้าการจัดการบัญชี คุณยังสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS ได้อีกด้วย

เราแนะนำให้คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ในบัญชีของคุณอีกครั้งเพื่อรักษาความปลอดภัย


ใช้อีเมลในการเข้าสู่ระบบ

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก ลองวิธีอื่น (Try another way)
  try another way.png
 2. เลือก ส่งรหัสการการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนไปที่อีเมลของคุณ (Send a Two-Factor verification code to your email)
  choose VM.png
 3. ไปที่กล่องจดหมายของคุณ ค้นหารหัสและป้อนรหัสดังกล่าวเข้าไปในช่อง รหัสความปลอดภัย (SECURITY CODE)
 4. หลังจากที่คุณใส่รหัส คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ เนื่องจากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่นี่ เพื่ออัปเดตเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีของคุณได้


ใช้รหัสสำรองของคุณ

ในครั้งแรกที่คุณเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) กับแอปยืนยันตัวตน คุณจะได้รับรหัสสำรองหลายๆ รายการสำหรับบัญชีของคุณ หากคุณบันทึกรหัสเหล่านั้นไว้ คุณสามารถนำรหัสใดก็ได้มาใช้เพื่อกลับเข้าสู่บัญชีอีกครั้ง:

 1. เมื่อมีการแจ้งเตือนการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (2FA) ให้คลิก ลองวิธีอื่น (Try another way)

 2. เลือก ป้อนรหัสสำรองสำหรับการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอน (Enter your Two-Factor verification backup codes)
 3. ป้อนรหัสสำรอง 8 หลักของคุณ
 4. หลังจากที่คุณใส่รหัส คุณจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้งานบัญชีได้ เนื่องจากคุณเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่นี่ เพื่ออัปเดตเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีของคุณได้


เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการใช้งานการยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) ผ่าน SMS

หากคุณต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับ SMS ให้ทำตามวิธีการดังนี้:

 1. หลังจากเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้ไปที่ส่วน รหัสผ่านและความปลอดภัย (Password & Security) ในหน้าการจัดการบัญชี
 2. คลิกที่สามจุด (...) จากนั้นคลิกปลุ่ม ลบวิธี (Remove Method)
  SMS remove.JPG
  แล้วยืนยันการดำเนินการนี้ด้วยปุ่ม ลบการยืนยันตัวตนทาง SMS (REMOVE SMS AUTHENTICATION)
 3. หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่า "คุณลบรหัส SMS จากการเป็นการยืนยันตัวตนผ่านสองขั้นตอนของคุณสำเร็จแล้ว (You've successfully removed SMS code as your two-factor authentication)" ให้คลิกปุ่ม ตั้งค่า (SET UP)
 4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในหน้าต่างป็อปอัพ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ (CONTINUE)
 5. เมื่อคุณได้รับรหัสทาง SMS ให้ป้อนรหัสลงในช่องรหัสการยืนยันตัวตน แล้วคลิก เปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์ทาง SMS (ENABLE SMS AUTHENTICATION)

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา