นโยบายการจัดการกับคำร้องเรียนของวอลเล็ต Epic

เราให้ความสำคัญกับข้อกังวลที่คุณมีต่อวอลเล็ต Epic หากคุณพบปัญหาหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับวอลเล็ต Epic โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ส่งคำขอรับความช่วยเหลือ
  1. ทางแบบฟอร์มออนไลน์: https://www.epicgames.com/customer-service
  2. หากคำร้องเรียนของคุณต้องผ่านการตรวจทานโดยทีมกฎหมาย โปรดส่งจดหมายหา Epic Games, Inc., Legal Department, ATTN: WALLET, Box 254, 2474 Walnut Street, Cary, North Carolina, 27518, U.S.A. โดยระบุชื่อ ชื่อบัญชี ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ และคำอธิบายถึงปัญหาที่พบ
 2. ศูนย์บริการผู้เล่น Epic จะตอบกลับอย่างรวดเร็ว และจะคอยช่วยเหลือคุณในการจัดการปัญหาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรา รวมถึง:
  1. ความคลาดเคลื่อนในการชำระเงิน
  2. การฉ้อโกงที่รายงานแล้ว
  3. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
  4. ยอดในบัญชีขาดหาย
  5. การคืนเงิน

ในกรณีพิเศษ เช่น หากศูนย์บริการผู้เล่นไม่สามารถแก้ปัญหาที่ร้องเรียนมาได้ จะมีการส่งเรื่องไปยังทีมงานที่เหมาะสมภายในบริษัท หลังจากส่งเรื่องต่อแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ได้ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว

หากเราไม่สามารถแก้ปัญหาข้อร้องเรียน คุณสามารถยื่นข้อพิพาทกรณีของคุณตาม EULA หรือเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

หากคุณเป็นผู้พำนักในสหภาพยุโรป ("EU") คุณอาจตสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังแพลตฟอร์มการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution หรือ ODR) ของคณะกรรมการยุโรปได้ ODR ช่วยให้ผู้บริโภคใน EU สามารถระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ออนไลน์ได้โดยไม่ต้องดำเนินคดีผ่านศาล

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา