บล็อกและยกเลิกการบล็อกเพื่อนใน Epic Games Launcher

บล็อกหรือลบเพื่อนใน Epic Games Launcher

 1. เปิด Epic Games Launcher
 2. ที่ด้านขวาบน คลิกไอคอนเพื่อน (Friends)
  คลิกไอคอนเพื่อน (Friends)
 3. คลิกชื่อเพื่อนที่คุณต้องการลบหรือบล็อก ในช่องค้นหาหรือเพิ่มผู้เล่น (Search or add players) ใส่ชื่อผู้เล่นที่คุณต้องการลบหรือบล็อก
  ค้นหาชื่อผู้เล่นในช่องค้นหา
 4. คลิกชื่อผู้เล่น แล้วคลิกที่จุดสามจุด (...)
  คลิกที่จุดสามจุด
 5. เลือกบล็อก (BLOCK) หรือเลิกเป็นเพื่อน (UNFRIEND) จากนั้นคลิกเพื่อยืนยัน

ยกเลิกการบล็อกเพื่อนใน Epic Games Launcher

 1. เปิด Epic Games Launcher
 2. คลิกไปที่ไอคอนเพื่อน (Friends) ซึ่งอยู่ทางด้านขวาบนไอคอนเพื่อนใน Epic Games Launcher
 3. ในช่องค้นหาหรือเพิ่มผู้เล่น (Search or add players) ให้ป้อนชื่อผู้เล่นที่บล็อกไว้ที่คุณต้องการจะปลดบล็อกป้อนชื่อผู้เล่นที่บล็อกไว้ที่คุณต้องการจะปลดบล็อกในช่องค้นหาหรือเพิ่มผู้เล่น (Search or add players)
 4. คลิกที่ชื่อผู้เล่นและคลิกที่ไอคอน ถูกบล็อก (Blocked) สีแดง จากนั้นเลือก ปลดบล็อก (Unblock)คลิก ปลดบล็อก (Unblock) เพื่อปลดบล็อกผู้เล่นใน Epic Games Launcher

หมายเหตุ: การปลดบล็อกเพื่อนของคุณจะไม่เป็นการเพิ่มเพื่อนกลับเข้ารายชื่อเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณจะต้องเพิ่มเพื่อนคนนี้ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: การบล็อกบางคนบนแพลตฟอร์มเฉพาะ (PlayStation, Xbox และ Nintendo) จะทำให้พวกเขาถูกบล็อกใน Launcher ด้วย

บทความนี้ช่วยแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

หาสิ่งที่ต้องการไม่เจอใช่ไหม

  ติดต่อเรา